Onze boeken

Delflands kaarten belicht

Door C.G.D. de Wilt e.a.

Categorie
Zuid-Holland
Boeknummer
#338332-WC17
Titel
Delflands kaarten belicht
Auteur
Wilt, C.G.D. de & G.J. Klapwijk & J.D. van Tuyl & A.C. Ruseler
Boektype
Gebonden hardcover
Uitgeverij
Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
2000
ISBN10
9065500944
ISBN13
9789065500946
Taal
Nederlands
Beschrijving
Originele bedrukte hardcover, geïllustreerd met (paginagrote) afbeeldingen in kleur, oblong (circa 22x23cm).
Samenvatting
Het Hoogheemraadschap van Delfland is een overheidsorganisatie die, voorzover bekend, sinds 1289 waterstaatkundige taken uitoefent, zoals de zorg voor waterkeringen, de watervoorziening en - een twintigste-eeuwse ontwikkeling - de waterkwaliteit en de waterhuishouding binnen de polders. Doordat het Hoogheemraadschap vaak werd geconfronteerd met competentievraagstukken die tot langdurige processen met andere overheden leidden, ontstond de behoefte om situaties in beeld te brengen. Voor dit doel had het bestuur een landmeter in dienst. Deze landmeters tekenden hun kaarten meestal met de hand. De overzichtskaarten van het beheersgebied die het bestuur sinds de zeventiende eeuw liet vervaardigen, zijn in druk verschenen. Voor het maken van deze kaarten trokken de bestuurders befaamde cartograf... (Lees verder)en aan zoals Floris Balthasars en de gebroeders Kruikius. In dit fraaie boek zijn circa 75 kaarten opgenomen die afkomstig zijn uit het archief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij iedere kaart wordt een cartografische beschrijving gegeven en een toelichting op de historische achtegronden. In de inleiding wordt een beeld geschetst van Delflands verleden, de landmeters en de cartografie. De redactieleden zijn allen werkzaam bij het Oud-Archief van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Pagina's
179
Conditie
Goed
Prijs
€ 15,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.