Onze boeken

Categorie Indonesië & Nederlands Indië

Aantal gevonden boeken: 750

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
"Manipol" and "Usdek". The political manifesto of the Republic of Indonesia and its basic elements
Abdulgani. Roeslan
€ 45,00
Abdulgani. Roeslan
€ 45,00
Kendi Wadah air minum tradisional. Traditional drinking water container
Sumarah Adhyatman
€ 45,00
Adhyatman, Sumarah
€ 45,00
Tempayan Di Martavans In Indonesia
Sumarah Adhyatman e.a.
€ 40,00
Adhyatman, Sumarah & Abu Ridho
€ 40,00
Arm durch Reichtum. Sumatra. Eine Insel am Aquator
Johanna Agthe
€ 4,00
Agthe, Johanna
€ 4,00
Entstehung und Entwicklung der Kommunistischen Partei Indonesiens (1920 bis 1955)
D.N. Aidit
€ 12,50
Aidit, D.N.
€ 12,50
Indonesian Mouse Deer Fables
Margaret Muth Alibasah
€ 12,50
Alibasah, Margaret Muth
€ 12,50
Beknopt Handboek der Volkenkunde van Nederlandsch-Indie
B. Alkema e.a.
€ 20,00
Alkema, B. & T.J. Bezemer
€ 20,00
Keluar-Masuk Indonesia
Soedarno S. Amidjojo e.a.
€ 6,00
Amidjojo, Soedarno S. & Karjadi, M.
€ 6,00
Renville als keerpunt in de Nederlands - Indonesische onderhandelingen. The Renville Agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English)
Ide Anak Agung Gde Agung
€ 6,50
Anak Agung Gde Agung, Ide
€ 6,50
Aneka melipat kertas. Untuk: Sekolah-sekolah guru, guru-guru sekolah dasar, guru-guru taman kanak-kanak, dan: lain-lain orang, tua maupun muda, yang gemar lipat-melipat kertas
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & gambar-gambar)
€ 10,00
Lipat, gunting dan rekatkan. Untuk: semua orang Pria Wanita Tua maupun Muda, Yang suka mencipta dengan melipat, menggunting dan merekat kertas. . .!
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & lukisan)
€ 10,00
Morgenrood. Korte verhalen en schetsen
H.A. van Andel e.a.
€ 8,00
Andel, H.A. van & Slotemaker de Bruïne, N.A.C.
€ 8,00
Borneo Boys: RAF Helicopter Pilots in Action, Indonesia Confrontation, 1962-66
Roger Annett
€ 25,00
Annett, Roger
€ 25,00
Learning minority status: a qualitative study of the educational experiences of Indonesian-Dutch people. Dissertation
Carol F. Annink
€ 10,00
Annink, Carol F.
€ 10,00
Between People and Statistics. Essays on Modern Indonesian History Presented to P. Creutzberg
Francien van Anrooij e.a.
€ 30,00
Anrooij, Francien van & Dirk H.A. Kolff & Jan T.M. van Laanen & Gerard J. Telkamp
€ 30,00
Koloniale Studiën; Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken; Vijftiende Jaargang - Juni en Augustus 1931
F.M. van Asbeck
€ 10,00
Asbeck, F.M. van
€ 10,00
Indonesia from the air
Arswendo Atmowiloto
€ 10,00
Atmowiloto, Arswendo
€ 10,00
Borneo. Oerwoud in ondergang Culturen op drift
Jan B. Ave e.a.
€ 5,00
Ave, Jan B. & King, Victor T.
€ 5,00
Minangkabau Social Strata and Culture
Syamsul Azhar
€ 4,00
Azhar, Syamsul
€ 4,00
Dr. Sung. Een réveil op Java
C. Baarbé
€ 3,50
Baarbé, C.
€ 3,50
Nog geen krasje op een rots. Sporen van de Nederlandse beschaving in Indonesie
Marco Baars
€ 6,00
Baars, Marco
€ 6,00
Pi de koppensneller
Peter R. Baas
€ 5,00
Baas, Peter R.
€ 5,00
De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlandsch-Indië in haar verschillende tijdsperioden geschetst 1861-1949 (3 delen)
F.C. Backer Dirks
€ 25,00
Backer Dirks, F.C.
€ 25,00
Atlas of 220 weeds of sugarcane fields in Java
C.A. Backer
€ 15,00
Backer, C.A.
€ 15,00
The problem of Krakatao as seen by a botanist
C.A. Backer
€ 45,00
Backer, C.A.
€ 45,00
Algemeen proefstation voor thee. Geillustreerd handboek der Javaanssche Theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur
C.A. Backer e.a.
€ 45,00
Backer, C.A. & Dr. D.F. van Slooten
€ 45,00
De indonesische instrumenten in het Muziekhistorisch Museum Scheurleer te 's-Gravenhage
Dirk J. Balfoort
€ 12,50
Balfoort, Dirk J.
€ 12,50
Islands of Fire, Islands of Spice: Exploring the Wild Places of Indonesia
Richard Bangs e.a.
€ 10,00
Bangs, Richard & Christian Kallen
€ 10,00
Katholieken en de Indonesische Revolutie
Jan Bank
€ 6,50
Bank, Jan
€ 6,50
Botschaft der Steine. Indonesische Skulpturen aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf
Jean Paul Barbier
€ 15,00
Barbier, Jean Paul
€ 15,00
Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie
H. Baudet e.a.
€ 8,00
Baudet, H. & I.J. brugmans
€ 8,00
Balans van Beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië
H. Baudet e.a.
€ 8,00
Baudet, H. & I.J. Brugmans
€ 8,00
Het Nederlands belang bij Indië
H. Baudet e.a.
€ 8,00
Baudet, H. & M. Fennema
€ 8,00
Het Nederlandsch eskader in Oost-Indië 1914-1916. Benevens eenige beschouwingen over onze marine
F. Bauduin
€ 10,00
Bauduin, F.
€ 10,00
Tweehonderdduizend indo's buiten de Japanse kampen
Dane Beerling
€ 5,00
Beerling, Dane
€ 5,00
De verre oorlog: Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
N. Beets
€ 8,00
Beets, N.
€ 8,00
Pranatjitra. Een Javaansche liefde
C.C. Berg
€ 6,50
Berg, C.C. (vertaling)
€ 6,50
Van kennis tot kunst. Soendanese Poezie in de koloniale tijd
Tom van den Berge
€ 10,00
Berge, Tom van den
€ 10,00
Giava-Bali. Rito e spettacolo
Vito di Bernardi e.a.
€ 45,00
Bernardi, Vito di & Luijdjens, Adriano H.
€ 45,00
Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië
A.J. Bernet Kempers
€ 6,00
Bernet Kempers, A.J.
€ 6,00
Hoogere Burgerschool Semarang. 1 november 1877 - 1977
A.P. Bertsch - Samuels Brusse e.a.
€ 30,00
Bertsch - Samuels Brusse, A.P. - e.a.
€ 30,00
Children of war
Adolf Martin Beudell
€ 30,00
Beudell, Adolf Martin
€ 30,00
De tropische natuur - orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuur-Historische Vereeniging XIIe jaargang
Dr. J.G.B. Beumée e.a.
€ 10,00
Beumée, Dr. J.G.B. - e.a.
€ 10,00
Proza en Poëzie van oud- en nieuw- Java. Over Oost en Westwo ii
T.J. Bezemer
€ 4,00
Bezemer, T.J.
€ 4,00
Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
T.J. Bezemer
€ 10,00
Bezemer, T.J. (bewerking)
€ 10,00
De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië
J.C. Bijkerk
€ 4,00
Bijkerk, J.C.
€ 4,00
Rondom de Buitenzorgse troon: Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919
C.L.M. Bijl de Vroe
€ 6,00
Bijl de Vroe, C.L.M.
€ 6,00
Ambulante straatberoepen in Surabaya: een studie naar kleinschalige economische activiteiten
Joep Bijlmer
€ 8,00
Bijlmer, Joep
€ 8,00
Indonesië nu. Nieuwe indrukken
Dr. M. van Blankenstein
€ 5,00
Blankenstein, Dr. M. van
€ 5,00
Het Java van Bloem
Marion Bloem e.a.
€ 10,00
Bloem, Marion & Ivan Wolffers
€ 10,00
Kunst van Indonesië
Tibor Bodrogi
€ 10,00
Bodrogi, Tibor
€ 10,00
Het Indië boek
Peter Boomgaard e.a.
€ 8,00
Boomgaard, Peter & Janneke van Dijk
€ 8,00
Aangeraakt door insulinde. De boeken van drieentwintig lezers
Peter Boomgaard e.a.
€ 5,00
Boomgaard, Peter - e.a.
€ 5,00
Wijsheid en schoonheid uit Indie
Henri Borel
€ 5,00
Borel, Henri
€ 5,00
Soenda. Een reis door Sumatra
Martin Borrmann e.a.
€ 10,00
Borrmann, Martin & met 19 aquarellen en potloodteekeningen van S. Sebba
€ 10,00
Anai leu ita. Een reisverslag
Corrie Bos
€ 6,00
Bos, Corrie
€ 6,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 80,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 80,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 80,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 80,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 50,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 50,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 30,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 30,00
Muiterij in de tropen. De eensgezinde strijd van blank en bruin op de 'Zeven Provincien', naar gegevens van Maud Boshart, oud Korporaal-Machinist bij de Nederlandse Marine
Maud Boshart
€ 12,50
Boshart, Maud
€ 12,50
Volk voor Indië. De werving van Europese militairen voor de Nederlandse koloniale dienst 1814-1909
Martin Bossenbroek
€ 17,50
Bossenbroek, Martin
€ 17,50
 	Weerzien met Indië. 52 afleveringe in 2 mappen+ bijbehorende paperback met register
Martin Bossenbroek e.a.
€ 40,00
Bossenbroek, Martin - e.a.
€ 40,00
Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950
B. Bouman
€ 12,50
Bouman, B.
€ 12,50
Pa van der Steur vader van 7000 kinderen
C.H.G.H. Brakkee
€ 22,50
Brakkee, C.H.G.H.
€ 22,50
Archeologisch onderzoek op Java en Madura. I: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean. II: Beschrijving van Tjandi Singasari; en de wolkentooneelen van Panataran (twee delen samen)
J.L.A. Brandes
€ 750,00
Brandes, J.L.A.
€ 750,00
Zeven weken in Indonesië. Wat wij er hoorden en zagen
B. Brandsen
€ 12,50
Brandsen, B.
€ 12,50
Het land van terugkomst: een Indonesisch reisjournaal in poëzie
Willem Brandt
€ 5,00
Brandt, Willem
€ 5,00
Indonesie's voltooid verleden tijd. Oost-Indischge spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman
Willem Brandt
€ 6,50
Brandt, Willem
€ 6,50
Nota betreffende het zelfbesturend landschap Tanette
D.A.F. Brautigam
€ 8,00
Brautigam, D.A.F.
€ 8,00
Oostkust van Sumatra, eerste deel: De ontluiking van Deli
Dr. R. Broersma
€ 100,00
Broersma, Dr. R.
€ 100,00
De Stad Schiedam. De Schiedamse scheepsrederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840
F.J.A. Broeze
€ 15,00
Broeze, F.J.A.
€ 15,00
Semarang: beeld van een stad
B. Brommer e.a.
€ 25,00
Brommer, B. & S. Setiadi - e.a.
€ 25,00
Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19de eeuw
Bea Brommer
€ 5,00
Brommer, Bea (Samenstelling)
€ 5,00
60 tahun Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah
M. Melattie Brouwer
€ 20,00
Brouwer, M. Melattie
€ 20,00
Membaca Alkitab. Sebuah pengantar
Jakob van Bruggen
€ 10,00
Bruggen, Jakob van
€ 10,00
Djokja / Solo. Beeld van de vorstensteden
M.P. van Bruggen e.a.
€ 45,00
Bruggen, M.P. van & R.S. Wassing
€ 45,00
Weet waar je vandaan komt! Herinneringen aan een ver verleden
Yvonne Buffart
€ 10,00
Buffart, Yvonne
€ 10,00
Java: droom en herinnering
Hein Buitenweg
€ 5,00
Buitenweg, Hein
€ 5,00
Land waar de gamelan klinkt
Hein Buitenweg
€ 5,00
Buitenweg, Hein
€ 5,00
Omong Kosong: Vreugden uit het oude Indië
Hein Buitenweg
€ 4,00
Buitenweg, Hein
€ 4,00
Omong Kosong: Vreugden uit het oude Indië II
Hein Buitenweg
€ 4,00
Buitenweg, Hein
€ 4,00
Op Java staat een huis
Hein Buitenweg
€ 5,00
Buitenweg, Hein
€ 5,00
Op Java staat een huis
Hein Buitenweg
€ 5,00
Buitenweg, hein
€ 5,00
Slamat datang. Logeren in Tempo Doeloe
Hein Buitenweg
€ 6,00
Buitenweg, Hein
€ 6,00
Zwerftochten door Java
Hein Buitenweg
€ 8,00
Buitenweg, Hein
€ 8,00
Sociologisch-economische geschiedenis van Indonesië. Met een historiografische introductie door J.S. Wigboldus (2 delen)
D.H. Burger
€ 25,00
Burger, D.H.
€ 25,00
Achter de kawat. Charles Burki, legernummer 9409
Charles Burki
€ 15,00
Burki, Charles
€ 15,00
Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946
H.Th. Bussemaker
€ 40,00
Bussemaker, H.Th.
€ 40,00
De Tropische Natuur (6 afleveringen 1952/1953)
L.J.M. Butot e.a.
€ 25,00
Butot, L.J.M. - e.a. (redactie)
€ 25,00
Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze bibliografie
Dorothée Buur
€ 12,50
Buur, Dorothée (samengesteld door)
€ 12,50
Indië, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië
Esther Captain e.a.
€ 8,00
Captain, Esther & Annelies van der Schatte Olivier
€ 8,00
Indië, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië
Esther Captain e.a.
€ 8,00
Captain, Esther & Annelies van der Schatte Olivier
€ 8,00
Getekend leven: Rindu Abadi
Poldi Carlos
€ 8,00
Carlos, Poldi
€ 8,00
Pasar Malam kronkels
Poldi Carlos
€ 7,00
Carlos, Poldi
€ 7,00
Nederland-Lombok1894
Jhr. de Casembroot
€ 60,00
Casembroot, Jhr. de
€ 60,00
Catalogus met Practische Wenken voor Tennisspelers
C.H. ten Cate
€ 45,00
Cate, C.H. ten
€ 45,00
Critical Survey of studies on the languages of Borneo
A.A. Cense e.a.
€ 15,00
Cense, A.A. & E.M. Uhlenbeck
€ 15,00
Bali. Une île en fête
Alain Chenevière
€ 15,00
Chenevière, Alain
€ 15,00
H.J. Van Mook and Indonesian Independence: A Study of His Role in Dutch-Indonesian Relations, 1945-48
Yong Mun Cheong
€ 12,50
Cheong, Yong Mun
€ 12,50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende pagina »