Onze boeken

Categorie Indonesië & Nederlands Indië

Aantal gevonden boeken: 1.549

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 16 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Het militaire avontuur in Indonesië
Paul de Groot
€ 10,00
Groot, Paul de
€ 10,00
Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen: Deel II, aflevering 3: De Buitenbezittingen: Oostkust van Sumatra (2 stukken)
Encylopaedisch Bureau
€ 45,00
Encylopaedisch Bureau (bewerkt door)
€ 45,00
Bakoe marah - Bakoe baik: een jeugdherinnering aan de Minahasa (1914-1922)
Joachim
€ 10,00
Joachim (= J.A.H. Verkuyl)
€ 10,00
Nederlandsch Indië: platen atlas met korten beschrijvenden tekst
-
€ 15,00
-
€ 15,00
"Manipol" and "Usdek". The political manifesto of the Republic of Indonesia and its basic elements
Abdulgani. Roeslan
€ 45,00
Abdulgani. Roeslan
€ 45,00
Fari-Datul Fara-Id: syeikh ahmad al-Fathani
Hj. Wan Mohd. Shanghir Abdullah
€ 10,00
Abdullah, Hj. Wan Mohd. Shanghir
€ 10,00
Indisch Instituut: vijf en dertigste jaarverslag 1945
A.A. Aberson
€ 10,00
Aberson, A.A.
€ 10,00
Perbandingan Mazhab: Ahlus sunnah wal djama'ah (Filsafat perkembangan hukum dalam Islam)
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Perbandingan Mazhab: Ilmu fiqh islam dalam lima mazhab: untuk perguruan tinggi islam
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Perbandingan Mazhab: Salaf (salaf as-shalih): Islam Dalam Masa Murni
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Salaf (as-salaf as-shalih): Islam Dalam Masa Murni
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Wasiat ibn arabi: kupasan hakekat dan ma'rifat dalam tasawwuf islam
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Pengantar ilmu tarekat (uraian tentang mistik)
H. Abubakar Atjeh
€ 10,00
Abubakar Atjeh, H.
€ 10,00
Seri Penerbitan: Sejarah Peradaban Manusia Zaman Singasari & Zaman Sriwijaya (2 volumes)
Y .- and others Achadiati
€ 10,00
Achadiati, Y .- and others
€ 10,00
Martavans in Indonesia = Tempayan in Indonesia
Sumarah Adhyatman e.a.
€ 10,00
Adhyatman, Sumarah & Abu Ridho
€ 10,00
Martavans in Indonesia = Tempayan in Indonesia
Sumarah Adhyatman e.a.
€ 8,00
Adhyatman, Sumarah & Abu Ridho
€ 8,00
Australia's relations with Indonesia 1945-1962
Hilman Adil
€ 10,00
Adil, Hilman
€ 10,00
Koloniale Studiën; Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken (21 afleveringen)
L.C. - en anderen Admiraal
€ 50,00
Admiraal, L.C. - en anderen
€ 50,00
Bali and Java: Java-China-Japan-Lijn
Gerard Pieter Adolfs
€ 50,00
Adolfs, Gerard Pieter (drawings by)
€ 50,00
Jaarboek der Indologen Vereeniging 1918-1919
P.M. - en anderen Adriaanse
€ 10,00
Adriaanse, P.M. - en anderen
€ 10,00
Verhaal van Sese nTaola: inleiding en vertaling
Dr. N. Adriani
€ 12,50
Adriani, Dr. N. (uitgegeven door)
€ 12,50
Lied van een tokèh: vertellingen uit voormalig Nederlands-Indië
Tjaal Aeckerlin e.a.
€ 10,00
Aeckerlin, Tjaal & Rick Schoonenberg
€ 10,00
Jaarboek van Nederlandsch Indië: uitgave 1920
Nijverheid en Handel te Buitenzorg Afd. Handel voor het Departement van Landbouw
€ 20,00
Afd. Handel voor het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg (samenstelling)
€ 20,00
Schakels (14 afleveringen)
Afdeling Culturele Zaken van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
€ 30,00
Afdeling Culturele Zaken van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
€ 30,00
Arm durch Reichtum. Sumatra. Eine Insel am Aquator
Johanna Agthe
€ 5,00
Agthe, Johanna
€ 5,00
Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965
Ide Anak Agung Gde Agung
€ 100,00
Agung, Ide Anak Agung Gde
€ 100,00
Solichin Salam: K.H. Ahmad Dahlan: Tjita-tjita dan Perdjoangannja
K.H. Ahmad Dahlan
€ 10,00
Ahmad Dahlan, K.H.
€ 10,00
Plastik: keadjaiban dunia molekul-besar
Dory Alers e.a.
€ 8,00
Alers, Dory & H. de Vos
€ 8,00
Luit. Generaal J.B. van Heutsz. Met 15 platen en 1 schetskaart
Alex
€ 30,00
Alex
€ 30,00
Godaan sjetan
Md. Ali Alhamidy
€ 10,00
Alhamidy, Md. Ali
€ 10,00
Hitam atas Putih
Muhammad Ali
€ 10,00
Ali, Muhammad
€ 10,00
Indonesian Mouse Deer Fables
Margaret Muth Alibasah
€ 12,50
Alibasah, Margaret Muth
€ 12,50
Kiekjes uit de Soendalanden
B. Alkema
€ 10,00
Alkema, B.
€ 10,00
Twaalf Soendaneesche en Javaansche sprookjes aan Hollandsche kinderen naverteld
B. Alkema
€ 15,00
Alkema, B.
€ 15,00
Beknopt Handboek der Volkenkunde van Nederlandsch-Indie
B. Alkema e.a.
€ 20,00
Alkema, B. & T.J. Bezemer
€ 20,00
Almanak Nasional 1954 + 1956 (2 volumes)
Almanak Nasional
€ 15,00
Almanak Nasional
€ 15,00
De Gravenserie in Zuid-West Pacific deel II: het ereveld Menteng Poelo (Batavia) en het Columbarium met aula (tevens Simultaankerk)
P. Alons
€ 8,00
Alons, P.
€ 8,00
De Gravenserie in Zuid-West Pacific: delen I t/m IV
P. Alons
€ 25,00
Alons, P.
€ 25,00
Tjita-Tjita Mustapa
Aman
€ 10,00
Aman
€ 10,00
Folk Tales from Indonesia
Dra. S.D.B. Aman
€ 12,50
Aman, Dra. S.D.B. (retold by)
€ 12,50
Muzikale beschouwingen uitgegeven ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Muziekschool "Apollo" te Malang september 1921 - september 1941
Kitty Ament
€ 20,00
Ament, Kitty
€ 20,00
Keluar-Masuk Indonesia
Soedarno S. Amidjojo e.a.
€ 6,00
Amidjojo, Soedarno S. & Karjadi, M.
€ 6,00
Kembang patapan
Sjarif Amin
€ 10,00
Amin, Sjarif
€ 10,00
Indien: Erlebtes und Erschautes aus Niederländisch-Indien
Jo van Ammers-Küller
€ 8,00
Ammers-Küller, Jo van
€ 8,00
Sumatra Barat: Pemberontakan pajak 1908
Rusli Amran
€ 10,00
Amran, Rusli
€ 10,00
Renville als keerpunt in de Nederlands - Indonesische onderhandelingen. The Renville Agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English)
Ide Anak Agung Gde Agung
€ 6,50
Anak Agung Gde Agung, Ide
€ 6,50
Aneka melipat kertas. Untuk: Sekolah-sekolah guru, guru-guru sekolah dasar, guru-guru taman kanak-kanak, dan: lain-lain orang, tua maupun muda, yang gemar lipat-melipat kertas
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & gambar-gambar)
€ 10,00
Lipat, gunting dan rekatkan. Untuk: semua orang Pria Wanita Tua maupun Muda, Yang suka mencipta dengan melipat, menggunting dan merekat kertas. . .!
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & lukisan)
€ 10,00
Wariga dewasa
Sri Reshi Anandakusuma
€ 10,00
Anandakusuma, Sri Reshi
€ 10,00
Morgenrood. Korte verhalen en schetsen
H.A. van Andel e.a.
€ 8,00
Andel, H.A. van & Slotemaker de Bruïne, N.A.C.
€ 8,00
Jakarta uncovered: membongkar kemaksiatan, membangun kesadaran baru
Nori Andriyani
€ 10,00
Andriyani, Nori
€ 10,00
Asal-Binatang
Giana Anguissola
€ 20,00
Anguissola, Giana
€ 20,00
Learning minority status: a qualitative study of the educational experiences of Indonesian-Dutch people. Dissertation
Carol F. Annink
€ 10,00
Annink, Carol F.
€ 10,00
Between People and Statistics. Essays on Modern Indonesian History Presented to P. Creutzberg
Francien van Anrooij e.a.
€ 30,00
Anrooij, Francien van & Dirk H.A. Kolff & Jan T.M. van Laanen & Gerard J. Telkamp
€ 30,00
Omslagafbeelding van Nyai Dasima
Nyai Dasima
S.M. Ardan e.a.
€ 10,00
Ardan, S.M. & J.J. Rizal (editor)
€ 10,00
Kepulauan Indonesia: bangsanja dan alamnja. Djilid I: ilmu kebudajaan Indonesia
Ardjo
€ 10,00
Ardjo
€ 10,00
Over Natte-Ampasovens
S.A. Arendsen Hein
€ 15,00
Arendsen Hein, S.A.
€ 15,00
Over Natte-Ampasovens
S.A. Arendsen Hein
€ 15,00
Arendsen Hein, S.A.
€ 15,00
De derde Balische expeditie in herinnering gebracht naar destijds door den schrijver gemaakte aanteekeningen - met twee terreinschetsen en een kaart van Bali *GESIGNEERD*
J.O.H. Arntzenius
€ 300,00
Arntzenius, J.O.H.
€ 300,00
Koloniale Studiën; Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken; Vijftiende Jaargang - Juni en Augustus 1931
F.M. van Asbeck
€ 10,00
Asbeck, F.M. van
€ 10,00
De thee van Negla: herinneringen van Marga C. Kerkhoven
Wijnt van Asselt
€ 15,00
Asselt, Wijnt van
€ 15,00
Indonesia from the air
Arswendo Atmowiloto
€ 10,00
Atmowiloto, Arswendo
€ 10,00
Borneo. Oerwoud in ondergang Culturen op drift
Jan B. Ave e.a.
€ 5,00
Ave, Jan B. & King, Victor T.
€ 5,00
Minangkabau Social Strata and Culture
Syamsul Azhar
€ 5,00
Azhar, Syamsul
€ 5,00
Dr. Sung. Een réveil op Java
C. Baarbé
€ 5,00
Baarbé, C.
€ 5,00
Bali
P.J. van Baarda
€ 45,00
Baarda, P.J. van
€ 45,00
Het proces Sneevliet: de sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië
A. Sneevliet Baars
€ 40,00
Baars, A. Sneevliet, H.
€ 40,00
Pi de koppensneller
Peter R. Baas
€ 5,00
Baas, Peter R.
€ 5,00
Atlas of 220 weeds of sugarcane fields in Java
C.A. Backer
€ 15,00
Backer, C.A.
€ 15,00
The problem of Krakatao as seen by a botanist
C.A. Backer
€ 45,00
Backer, C.A.
€ 45,00
Algemeen proefstation voor thee. Geillustreerd handboek der Javaanssche Theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur
C.A. Backer e.a.
€ 45,00
Backer, C.A. & Dr. D.F. van Slooten
€ 45,00
Bali
Max Bajetto
€ 10,00
Bajetto, Max
€ 10,00
Het zwijgen verbroken: memoires van een oorlogsveteraan
Felix C. Bakker
€ 30,00
Bakker, Felix C.
€ 30,00
Cultureel Nieuws: Indonesië (1951-1955)
M. - en anderen Balfas
€ 30,00
Balfas, M. - en anderen
€ 30,00
De indonesische instrumenten in het Muziekhistorisch Museum Scheurleer te 's-Gravenhage
Dirk J. Balfoort
€ 12,50
Balfoort, Dirk J.
€ 12,50
Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
Michiel van Ballegoijen de Jong
€ 50,00
Ballegoijen de Jong, Michiel van
€ 50,00
Islands of Fire, Islands of Spice: Exploring the Wild Places of Indonesia
Richard Bangs e.a.
€ 10,00
Bangs, Richard & Christian Kallen
€ 10,00
Botschaft der Steine. Indonesische Skulpturen aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf
Jean Paul Barbier
€ 15,00
Barbier, Jean Paul
€ 15,00
A trip through the Dutch East Indies
A.J. Barnouw
€ 15,00
Barnouw, A.J.
€ 15,00
Met de 7 December Divisie Naar Indië: Oorlogsdagboek van Opperwachtmeester A.A. Barten. 7 December Divisie III - 2 RVA - Oktober 1946 - Juni 1948
A.A. Barten
€ 30,00
Barten, A.A.
€ 30,00
Fotografiën van Soerabaja
G.H. Bartman
€ 8,00
Bartman, G.H.
€ 8,00
De residentie-kaarten van Java en Madoera
F. de Bas
€ 25,00
Bas, F. de
€ 25,00
Indonesia merdeka
Bastiaans W.Ch.J.
€ 8,00
Bastiaans W.Ch.J.
€ 8,00
Seram: langs de grenzen van een andere wereld: wat lezers er van zeggen en kanttekeningen van de schrijver
W.Ch.J. Bastiaans
€ 10,00
Bastiaans, W.Ch.J.
€ 10,00
Sêram: langs de grenzen van een andere wereld
W.Ch.J. Bastiaans
€ 15,00
Bastiaans, W.Ch.J.
€ 15,00
Verslag der viering van het honderdjarig bestaan van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
€ 20,00
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
€ 20,00
Hart van Java: verhalen en gedichten
Aart van Beek
€ 7,00
Beek, Aart van
€ 7,00
A Different Magic: What a Naturalist Taught a Novelist
E.M. Beekman
€ 8,00
Beekman, E.M.
€ 8,00
Boschbeschadigingen en boschbescherming in Indonesië
H.A.J.M. Beekman
€ 8,00
Beekman, H.A.J.M.
€ 8,00
Tweehonderdduizend indo's buiten de Japanse kampen
Dane Beerling
€ 5,00
Beerling, Dane
€ 5,00
De verre oorlog: Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
N. Beets
€ 8,00
Beets, N.
€ 8,00
De geschiedenis van een Lombok-telegram
J.L. Beijers
€ 15,00
Beijers, J.L.
€ 15,00
Over de bordeaux-roode kleur der suikerriet-wortels
Franz Benecke
€ 15,00
Benecke, Franz
€ 15,00
Herinneringen uit de jaren die voorbijgingen (1888-1938)
C.L. Bense
€ 65,00
Bense, C.L.
€ 65,00
Herinneringen uit de jaren die voorbijgingen (1888-1938)
C.L. Bense
€ 65,00
Bense, C.L.
€ 65,00
De Smaak van Verlangen: droomrecepten en verhalen uit bezet Nederlands-Indië
Cathelijne van den Bercken e.a.
€ 10,00
Bercken, Cathelijne van den & Esther Captain & Elwin Swinkels
€ 10,00
Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem
Berendgen J.H.J.
€ 8,00
Berendgen J.H.J.
€ 8,00
Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen
C.C. Berg
€ 20,00
Berg, C.C.
€ 20,00
Pranatjitra: een Javaansche liefde
C.C. Berg
€ 8,00
Berg, C.C. (uit het Javaansch vertaald door)
€ 8,00
Pranatjitra: een Javaansche liefde
C.C. Berg
€ 8,00
Berg, C.C. (uit het Javaansch vertaald door)
€ 8,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 16 | Volgende pagina »