Onze boeken

Categorie Oude drukken

Aantal gevonden boeken: 37

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Ons vaderland en zijne bewoners; beschrijving van de steden, dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland, en van de zeden en gewoonten, waardoor zich in sommige streken de bewoners onderscheiden
A.J. van der Aa
€ 600,00
Aa, A.J. van der
€ 600,00
De Boven-Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst
Mr. Robide v.d. Aa
€ 200,00
Aa, Mr. Robide v.d.
€ 200,00
Leerboek der Scheikunde van J.J. Berzelius, naar de derde omgewerkte en vermeerderde oorspronkelijke uitgave. Vertaald, onder medewerking van G.J. Mulder, door A.S. Tischauser, B. Eickma en A.F. van der Vliet + Algemeen register (6 volumes)
J.J. Berzelius
€ 750,00
Berzelius, J.J.
€ 750,00
The tatler; or, Lucubrations (2 volumes)
Isaac Bickerstaff
€ 50,00
Bickerstaff, Isaac
€ 50,00
Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't Jaar 1713. en het Tractaat van Barriere in 't Jaar 1715. gesloten. In drie deelen in folio (3 delen)
Jean le Clerc
€ 150,00
Clerc, Jean le
€ 150,00
Lettres sur les spectacles; avec Une Histoire des Ouvrages pour & contre les Theatres (2 volumes)
M. Desprez de Boissy
€ 150,00
Desprez de Boissy, M.
€ 150,00
De Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst (2 volumes)
diverse auteurs
€ 375,00
Diverse auteurs
€ 375,00
Wetboek Napoleon. Ingerigt voor het Koningrijk Holland
diverse auteurs
€ 100,00
Diverse auteurs
€ 100,00
Les jeunes industriels faisant suite a l'éducation familière (4 volumes)
Miss Maria Edgeworth
€ 150,00
Edgeworth, Miss Maria
€ 150,00
Gedenkstuk van Neêrlands heldendaden ter zee van de vroegste dagen af tot op den tegenwoordigen tijd
G. Engelberts Gerrits
€ 30,00
Engelberts Gerrits, G.
€ 30,00
Korte beschryvinge van de strenge belegeringe en wonderbaarlyke verlossinge der stad Leiden in den jaare 1574
Jan Fruytiers
€ 65,00
Fruytiers, Jan
€ 65,00
Korte schets der Grieksche en Romeinsche Mythologie. Eene handleiding bij het onderwijs in gymnasien en huisgezinnen. Met geslachtkundige tafels en antieke afbeeldingen
J.J. de Gelder
€ 10,00
Gelder, J.J. de
€ 10,00
Over planten en bloemen. In verband met hare beteekenis voor decoratieve doeleinden
J. Godefroy
€ 200,00
Godefroy, J.
€ 200,00
Huis-Bybel over de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Judas en de Openbaringe
Nikolaas Hartman
€ 100,00
Hartman, Nikolaas
€ 100,00
Imitation de Jésus-Christ. Traduite du Latin de Thomas a Kempis. Appropriée à toutes les communious chrétiennes. Nouvelle édition 1839
Thomas a Kempis
€ 75,00
Kempis, Thomas a
€ 75,00
Pharus Galliae antiquae. Ex Cesare, Hirtio, Strabone, Plinio, Ptolomaeo, itinerariis, notitiis, etc. Quadripertito indice Geographico comprehens. Cum interpretatione Vernacula
Philippe Labbé
€ 250,00
Labbé, Philippe
€ 250,00
Leesbibliotheek1880: De nachtelijke zangers: een oorspronkelijk verhaal uit de XVIe eeuw - e.a.
J.R. van der Lans
€ 45,00
Lans, J.R. van der
€ 45,00
Het boek voor den zeeman uit Jan Davids' boekekraam (3 delen)
J.H. van Lennep
€ 500,00
Lennep, J.H. van
€ 500,00
Het philosoophze laboratorium, oft' der chymisten stookhuis. Leerende alle gebruikelyke medicamenten [...] op de chymische wyse bereiden
Nicolaus. Apotheker des Konings van Vrankrijk Lémery
€ 1.450,00
Lémery, Nicolaus. Apotheker des Konings van Vrankrijk
€ 1.450,00
Album historique de la ville d'Anvers. Collection de Vues et de Monuments des Temps Passés
J. Linnig e.a.
€ 600,00
Linnig, J. & F.H. Mertens
€ 600,00
Précis de l'histoire de France (2 volumes in 1 band)
Jules Michelet
€ 50,00
Michelet, Jules
€ 50,00
Regelen, aflaeten, en privilegien van het Aerts-broederschap der alderheyligste dryvuldigheyd, van de verlossinge der gevangene christene Slaeven, onder het vreed jok der Turken verzugtende
Gaspar Nemius
€ 125,00
Nemius, Gaspar
€ 125,00
Metamorphosis, Dat is Verandering of Herschepping, van P.Ovidius Naso. Op nieuws vertaelt. Met Paris Oordeel. Noch Menelaus Brief aen Helena. Door P.C. Hooft gerijmt
P. Ovidius Naso
€ 400,00
Ovidius Naso, P.
€ 400,00
Gezondheidsleer voor het volk
J.J. Pennink
€ 100,00
Pennink, J.J.
€ 100,00
Krijgskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de paardenkennis voor de kadetten der kavallerie en artillerie
F. van der Poll
€ 275,00
Poll, F. van der
€ 275,00
Alexander, Keizer van Rusland in Holland en te Zaandam, in 1814
Mr. Jacobus Scheltema
€ 95,00
Scheltema, Mr. Jacobus
€ 95,00
De Nederlandsche doodendans
J.C. Schultz Jacobi
€ 150,00
Schultz Jacobi, J.C.
€ 150,00
Travels in Russia. The Baltic, The Black Sea, and The Crimea: comprising travels in Russia, a voyage down the volga to Astrachan, and a tour through Crim Tartary
Charles Henry Scott
€ 100,00
Scott, Charles Henry
€ 100,00
Handboek der algemeene geschiedenis (5 delen)
Mr. G. Dorn Seiffen
€ 100,00
Seiffen, Mr. G. Dorn
€ 100,00
The History of England, from the Revolution to the Death of George the Second. Designed as a Continuation of Mr. Hume's History (4 volumes)
T. Smollett
€ 200,00
Smollett, T.
€ 200,00
Vlaggen van alle natien / Pavillons de toutes les nations / Flags of all nations
Kapt. Steenbergen
€ 1.750,00
Steenbergen, Kapt.
€ 1.750,00
Petit albums pour rire (60 episodes)
Taline e.a.
€ 1.100,00
Taline & Damourette & G. de Beaumont et Belin & G. Janet & Nadar & Girin & Gustave Doré & Monta & H. Émy & Marcelin & Lefils & Ed. Morin & E. Forest & Bertall & Girin - a.o.
€ 1.100,00
The Seasons and Castle of Indolence. To which is prefixed The Life of the Author
James Thomson
€ 30,00
Thomson, James
€ 30,00
Wercken. In Nederduitsch dicht vertaelt door J. v. Vondel
Publius Virgilius Maroos
€ 50,00
Virgilius Maroos, Publius
€ 50,00
J. v. Vondels Koningh David in Ballinghschap. Treurspel
Joost van den Vondel
€ 225,00
Vondel, Joost van den (1587-1679)
€ 225,00
Catalogus plantarum medicinalium in pharmacopoea Belgica memoratarum. Accedit introductio ad studium botanicum
Gerardi Vrolik
€ 375,00
Vrolik, Gerardi
€ 375,00
Histoire de la nation Suisse de 1815 a 1833. Traduite de l'Allemand par C. Bonnard
M. henri Zschoke
€ 20,00
Zschoke, M. henri
€ 20,00