Voorwaarden voor leveringen binnen de Europese Unie

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling door ons schriftelijk is bevestigd en de betaling vooruit is ontvangen.

Tarieven verzending

 • Verzendkosten binnen Nederland en België bedragen € 3,50 euro per bestelling.
 • Verzendkosten buiten Nederland en België zijn op aanvraag.
 • Buiten Nederland en België versturen wij zendingen in principe alleen aangetekend of geregistreerd.
 • Wij rekenen een toeslag voor verzendingen naar postbussen.
 • Boeken kunnen ook afgehaald worden in Almere.

Betaling

 • De betaling kan plaatsvinden via:
  • ING Bank (Nederland)
   IBAN: NL55INGB0006896797
   BIC/SWIFT: INGBNL2A
  • BNP Paribas Fortis Bank (België)
   IBAN: BE23001357611491
   BIC/SWIFT: GEBABEBB
 • Wij accepteren geen PayPal en creditcards.
 • Bestelde boeken blijven 7 dagen gereserveerd.
 • Margeregeling is van toepassing op onze tweedehands boeken (u kunt dus geen BTW aftrekken)

On-line collectie

 • Onze boeken verkeren in goede antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.
 • U kunt altijd meer informatie vragen over een bepaald boek.
 • Alle genoemde bedragen en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van fouten.
 • Het kan voorkomen dat een besteld boek reeds is verkocht.

Retourrecht/herroepingsrecht

Als u consument bent, dan heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Klondyke, Matthijs ten Brink, Vlaardingenstraat 51, 1324 LB Almere, info@klondyke.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring bijvoorbeeld per e-mail naar ons zenden. Wij zullen u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Formulier voor het retourzenden van een bestelling

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.)

Per post aan:

Klondyke
T.a.v. Matthijs ten Brink
Vlaardingenstraat 51
1324 LB  Almere

Of per e-mail aan:

info@klondyke.nl

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende boek/de volgende boeken herroep:

Bestelnummer:
Uw naam:
Uw adres:
Uw bankrekeningnummer en de tenaamstelling daarvan:
Datum:

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen (op afspraak: Vlaardingenstraat 51, Almere). U bent op tijd als u de goederen terugstuurt of overhandigt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De goederen dienen bij het retourkomen in dezelfde staat te zijn als waarin u ze heeft ontvangen.

Overige bepalingen

Indien wij optreden als derde partij aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging tijdens transport of aflevering.