Onze boeken

Categorie Friesland

Aantal gevonden boeken: 178

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Aldfaers erf Frieslands verleden in beeld door Regnerus Steensma e.a.
Steensma, Regnerus & Ybema, Fekke
€ 4,00
Inerlik Ferskinen door Willem Abma
Abma, Willem
€ 15,00
Oosterwolde in oude ansichten deel 1 door W. Adema
Adema, W.
€ 20,00
Het eiland Ameland en zijne bewoners door F. Allan
Allan, F.
€ 15,00
Het eiland Vlieland en zijne bewoners door F. Allan
Allan, F. (geschetst door)
€ 15,00
Los San door G. Andringa
Andringa, G.
€ 4,00
Ien mei de dingen door Bert Bakker
Bakker, bert
€ 5,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 4,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 6,00
Moai Sa Sikke door T. Beintema
Beintema, T. (samengesteld door)
€ 6,00
Oud Leeuwarden om nooit te vergeten door Johan van Bergen
Bergen, Johan van
€ 4,00
De naamlozen door Wilco A.G.M. Bergmans
Bergmans, Wilco A.G.M.
€ 25,00
Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten door Marten L. de Boer
Boer, Marten L. de
€ 4,00
De tafeltille door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Taelboek foar it fuortset ûnderwiis door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Mei in glimke door Rein Boersma
Boersma, Rein
€ 5,00
De Heeren en de anderen door R. Boltendal
Boltendal, R.
€ 10,00
Uit het album van Sneek door Alice Booij e.a.
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 6,00
Uit het album van Sneek door Alice Booij e.a.
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 6,00
Werom Nei Fryslân door U. Brolsma
Brolsma, U.
€ 8,00
Griend door G.A. Brouwer e.a.
Brouwer, G.A. - e.a.
€ 8,00
Groot Lankum een portret door Joan Brug e.a.
Brug, Joan & Wilma van de
€ 25,00
Leave beppe Pluis door Dick Bruna
Bruna, Dick
€ 3,50
Verdwenen plekjes  door Albert J.J. van de Bunt e.a.
Bunt, Albert J.J. van de & Hilko Hofstra
€ 10,00
Rys mei rezinen door Meindert Bylsma
Bylsma, Meindert
€ 4,00
Foarstelling door Caja Cazemier
Cazemier, Caja
€ 5,00
Kastelen, kerken en kloosters door T.W. Dekker e.a.
Dekker, T.W. & C. Nielsen
€ 6,00
Terschelling door J.A. Deodatus
Deodatus, J.A.
€ 20,00
Terschelling door J.A. Deodatus
Deodatus, J.A.
€ 15,00
De lof van Schellingerland door J.W. van Dieren
Dieren, J.W. van
€ 5,00
Ons mooi eiland Terschelling door Jan van Dieren
Dieren, Jan van
€ 15,00
't Kleine Kransje door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Ameland van toen door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Culinaire groeten uit Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Cultuurverandering in het Friesland college door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
De vrije Fries door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Elfstedentocht 1997 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 4,00
Harlingen, mien stadsje 6 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 12,50
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Onder eigen volk door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Rondje Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,50
Terschelling in kleur door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,50
Geillustreerde gids voor de Noordzee-eilanden door Diverse auteurts
Diverse auteurts
€ 8,00
Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof door H.C.van Dockum
Dockum, H.C.van
€ 7,50
Kleine Kerkstraat Leeuwarden 150 jaar door Niek Donker
Donker, Niek
€ 8,00
In Broerke Foar Wemke door Geartsje Douma
Douma, Geartsje
€ 3,50
It Nifelboek fan Wemke door Geartsje Douma
Douma, Geartsje
€ 8,00
It heimweefabryk door Douwe Draaisma
Draaisma, Douwe
€ 8,00
Terschelling bij storm en wantij door F. Drost
Drost, F.
€ 5,00
Dit is Harlingen door Henry Drost e.a.
Drost, Henry & Johan van der Wal
€ 12,50
Landelijk Nederland in kaart deel 2 door Frits Dunsbergen
Dunsbergen, Frits
€ 4,00
Dideldeintsje wol nei skoalle door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Gefaar foar graaf Max door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Ik hâld fan Pod door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Arne van der Ree
€ 10,00
Ik wol gjin broerke door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Smit, Noele
€ 8,00
Knipperke door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Stenvert, Natascha
€ 8,00
Nieuwe atlas van de provincie Friesland. door W. Eekhoff
Eekhoff, W.
€ 125,00
Het Oude Bolsward in de jaren 1860 - 1926 door J.B. Elzinga e.a.
Elzinga, J.B. & J.J. Wijma
€ 12,50
Torpedo's Los! door A.H.B Feddema
Feddema, A.H.B
€ 8,00
Het Waterschap "De Terschellingerpolder" door Renske Gorter e.a.
Gorter, Renske & Gerard Muiser
€ 20,00
Tongfal door E. de Groot
Groot, E. de
€ 8,00
Malen om het peil door Elizabeth de Groot
Groot, Elizabeth de
€ 4,00
Leeuwarden, beeld van een stad door P.J Groot e.a.
Groot, P.J, de - e.a.
€ 6,00
De minsken en de stêd door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 4,00
Leeuwarden, beeld van een stad 2 door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 12,50
De nacht fan de Stroffelstiennen *GESIGNEERD* door Henk de Haan
Haan, Henk de
€ 6,00
Frou met mandoline op sofa door Josse de Haan
Haan, Josse de
€ 5,00
Waddenland en waddenzee door Kees Hana
Hana, Kees
€ 10,00
IJlst door Edsko Hekman
Hekman, Edsko
€ 6,00
Van Houtkooperschen, Scheepsbouwers en Boeren door Edsko Hekman
Hekman, Edsko
€ 10,00
Gedachtenisse van d' Engelsche Furie op de Vliestroom, En der Schellingh door Frans Esausz den Heussen
Heussen, Frans Esausz den
€ 10,00
Sa wie Warten door Jaap Hiemstra e.a.
Hiemstra, Jaap - e.a.
€ 6,00
Eekhof en zijn werk door C.P. Hoekema e.a.
Hoekema, C.P. & Peter Karstkarel & Ph.H. Breuker
€ 10,00
De historische elfstedentocht van 2 januari 1909 door M Hoekstra
Hoekstra, M
€ 5,00
Kerken in Friesland door S.ten. Hoeve
Hoeve,S.ten.
€ 4,00
Oerlitz is it heale wurk stinnen de oare helte door Mient Hof
Hof, Mient
€ 20,00
Doopsgezind Friesland door Beno Hofman
Hofman, Beno
€ 4,00
Album Leeuwarden 1600 door Hans van der Horst
Horst, Hans van der
€ 5,00
Tussen Vlielands dun en dyk door J.J. Houter
Houter, J.J.
€ 4,00
Tot heil onzer ribbenkast   door J.J. Huizinga
Huizinga, J.J.
€ 8,00
De Bosklju door Tineke de Jager - van der Zee
Jager - van der Zee, Tineke de
€ 6,00
Een echte Amelander spreekt dialect door Mathilde Jansen
Jansen, Mathilde
€ 8,00
Sneek in de achttiende eeuw door F.J. Japenga
Japenga, F.J.
€ 6,00
Palmslach door J. de Jong e.a.
Jong, J. de & Vries, G. de & Woude, G. van der (samle troch)
€ 4,00
See Rjocht yn é skiednis fan é skipfeart door Jaap de Jong
Jong, Jaap de
€ 10,00
Seehavens en havensteden door Jaap de Jong
Jong, Jaap de
€ 12,50
En De Inket Sil Utrinne door S.H.P de Jong
Jong, S.H.P de
€ 20,00
Bezoek van H.M door M.O. Jongbloed
Jongbloed, M.O.
€ 20,00
Djipte! door Atte Jongstra
Jongstra, Atte
€ 5,00
De kastleinsdochter en oare froulju door Geart Jonkman
Jonkman, Geart
€ 6,00
Skiednis fan Fryslân door D. Kalma
Kalma, D. (bewerkt door Visser G.N.)
€ 8,00
Om Gysbert japiks hinne door J.J. Kalma
Kalma, J.J.
€ 6,00
Oogst van het zaailand door H.W. Keikes
Keikes, H.W.
€ 6,00
Heerenveen platteland en vlek door J Keizer
Keizer, J
€ 4,00
Bonifatius door Hugo Kingmans
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Friese Nassaus door Hugo Kingmans
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Schylgeralan door Gerrit Knop
Knop, Gerrit
€ 10,00
Tante Tij door Nicolette Koot e.a.
Koot, Nicolette & Koning, Wim de
€ 6,00
Paradys oan de baai door Douwe Kootstra
Kootstra, Douwe
€ 5,00