Onze boeken

Categorie Recht & Criminologie

Aantal gevonden boeken: 63

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt
Mr. M. des Amorie van der Hoeven
€ 10,00
Amorie van der Hoeven, Mr. M. des
€ 10,00
Meesters der metamorfose: overwegingen van een rechter
B.J. Asscher
€ 4,00
Asscher, B.J.
€ 4,00
The Law
Frederic Bastiat
€ 4,00
Bastiat, Frederic
€ 4,00
Het parlement als spelverdeler. Meespelen of sturen in de informatiesamenleving
I.J.M.J. Baten e.a.
€ 5,00
Baten, I.J.M.J. & Kooistra, S.
€ 5,00
Rechtsgeleerde opstellen van de hand van oud-leerlingen aangeboden aan Prof.Mr. Paul Scholten ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap.
N. de Beneditty e.a.
€ 15,00
Beneditty, N. de & Bregstein M.H. e.a.
€ 15,00
Beeldrechtwijzer. Auteursrecht van de beeldende kunstenaar
Karel J. Berkhout
€ 6,00
Berkhout, Karel J.
€ 6,00
Herman Bianchi en zijn levenslange strijd voor gerechtigheid
Herman Bianchi
€ 6,50
Bianchi, Herman
€ 6,50
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2018 (2 delen)
R.H. de Bock e.a.
€ 200,00
Bock, R.H. de & A. Hammerstein & R.M. Hermans
€ 200,00
Toga's & Baretten. Wetenschap in dienst van hare majesteit. Liber Amicorum voor Jan Oonincx
M. Bollen e.a.
€ 10,00
Bollen, M. - e.a.
€ 10,00
De Beleedigde Molmvaarder, annotaties bij een uitspraak 1850
Mr. H.A. Bouman e.a.
€ 8,00
Bouman, Mr. H.A. e.a.
€ 8,00
In court and out of court. Some personal recollections
Ernest Bowen-Rowlands
€ 10,00
Bowen-Rowlands, Ernest
€ 10,00
The law of Nations
J.L. Brierley
€ 8,00
Brierley, J.L.
€ 8,00
Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010
J. de Bruijn e.a.
€ 20,00
Bruijn, J. de & S. Faber & A. Soeteman (onder redactie van)
€ 20,00
Het recht en zijn waarde. John Austins scheidingsthese ideeën-historisch bezien
Martin Buijsen
€ 12,50
Buijsen, Martin
€ 12,50
Vrede en oorlog. Opstellen voor prof.mr. B.V.A. Röling
Fenna van den Burg
€ 10,00
Burg, Fenna van den (redactie)
€ 10,00
Yoga in je toga. Over flexibilisering en andere trends in de advocatuur
Christ'l Dullaert
€ 10,00
Dullaert, Christ'l
€ 10,00
Het rechtskarakter van den naam naar Nederlandsch recht
Chr.P. van Eeghen
€ 25,00
Eeghen, Chr.P. van
€ 25,00
De meest gestelde vragen aan de notaristelefoon. 10 jaar Notaristelefoon. O.a. samenwonen, trouwen, aankoop van een huis, erfenissen en eigen bedrijf
R.A. Exter-Versteeg
€ 5,00
Exter-Versteeg, R.A.
€ 5,00
Ouvrages de droit Romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas septentrionaux (XIIIe - XVIe siècle)
R. Feenstra
€ 15,00
Feenstra, R.
€ 15,00
De Nederlandse wetboeken zoals zij tot op 10 januari 1986 zijn gewijzigd en aangevuld, alsmede verschillende daarmee samenhangende verdragen, wetten en besluiten met verwijzing naar de op elk artikel toepasselijke wetsbepalingen.
J.A. Fruin
€ 12,50
Fruin, J.A.
€ 12,50
Dictionary of Legal Terms. A Simplified Guide to the Language of Law - third edition
Steven H. Gifis
€ 6,00
Gifis, Steven H.
€ 6,00
La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645). Exposition
Sadi de Gorter
€ 8,00
Gorter, Sadi de (avant-propos)
€ 8,00
Het zelfrealisatierecht. Ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht
Lisanne Groen
€ 30,00
Groen, Lisanne, Charlotte
€ 30,00
De geheimzinnige aanranding. Een opzienbarende strafzaak uit 1771
Mr. H. Hardenberg
€ 10,00
Hardenberg, Mr. H.
€ 10,00
Het huwelijk. A comedy of errors. Rede
Peter Hoefnagels
€ 5,00
Hoefnagels, Peter
€ 5,00
Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon
Mr. Ph.A.N. Houwing
€ 17,50
Houwing, Mr. Ph.A.N.
€ 17,50
De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken, en haar gezag van gewijsde
Johann Heinrich Hermann Hülsmann
€ 10,00
Hülsmann, Johann Heinrich Hermann
€ 10,00
Notabeleid en recht
R.J. Jue
€ 20,00
Jue, R.J.
€ 20,00
Centenario de la Ley del Notariado. Seccion cuarta. Fuentes y bibliografia signos notariales. Volumen II / Tomo 2
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Constraints on the Waging of War. An introduction to international humanitarian law
Frits Kalshoven e.a.
€ 10,00
Kalshoven, Frits & Liesbeth Zegveld
€ 10,00
Afgeschreven. L'Homme perdu. Zes beschouwingen rondom het thema 'misdaad en straf(recht)', verlucht met zes schilderijen van Constant
C. Kelk
€ 10,00
Kelk, C.
€ 10,00
Onverzoenlijkheid
Joris Kocken e.a.
€ 6,00
Kocken, Joris & Agnes Schreiner (red.)
€ 6,00
Op het grensgebied van internationaal en nationaal recht. De verjaring van internationale misdrijven.
P.H. Kooijmans
€ 6,00
Kooijmans, P.H.
€ 6,00
Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis
J.H.A. Lokin e.a.
€ 15,00
Lokin, J.H.A. & Zwalve, W.J.
€ 15,00
Storia del Notariato Ravennate. Volume secondo. L'evoluzione del sigillo
Paolo de Lorenzi
€ 20,00
Lorenzi, Paolo de
€ 20,00
Handeling en aansprakelijkheid in het recht
M.A. Loth
€ 10,00
Loth, M.A.
€ 10,00
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
J.P.H. De Monte Ver Loren e.a.
€ 10,00
Monte Ver Loren, J.P.H. De & Spruit, J.E.
€ 10,00
Raab op zijn best
Max Moszkowicz
€ 6,00
Moszkowicz, Max
€ 6,00
Recht voor zijn raap
Mr. M. Moszkowicz
€ 6,00
Moszkowicz, Mr. M.
€ 6,00
On the Law of Nations
Daniel Patrick Moynihan
€ 10,00
Moynihan, Daniel Patrick
€ 10,00
Het rijkskamergerecht in de Nederlanden
P.L. Nève
€ 10,00
Nève, P.L.
€ 10,00
Mensen, rechten en islam. Beschouwingen over grondrechten
Katja Noordam e.a.
€ 6,00
Noordam, Katja & Roemer van Oord & Coskun Coruz
€ 6,00
Het tribunaal van de publieke opinie. Malesherbes over de vrijheid van drukpers
D. Peeperkorn
€ 6,50
Peeperkorn, D.
€ 6,50
Het personenrecht naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek
A. Pitlo
€ 8,00
Pitlo, A.
€ 8,00
Van Een van de acht. Acht toespraken. Vijf maal 'In memoriam'. Acht interviews
Prof. mr A. Pitlo
€ 8,00
Pitlo, Prof. mr A.
€ 8,00
Of the Nature and Qualification of Religion in Reference to Civil Society
Samuel Pufendorf
€ 10,00
Pufendorf, Samuel
€ 10,00
Verschijnen voor de rechter. Hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal
Wibo van Rossum
€ 10,00
Rossum, Wibo van
€ 10,00
Recht en gerechtigheid. Rede, gehouden ter herdenking van den 300sten verjaardag der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam 8 Januari 1932
Mr. Paul Scholten
€ 4,00
Scholten, Mr. Paul
€ 4,00
De ambiance van het recht
Agnes Schreiner
€ 4,00
Schreiner, Agnes
€ 4,00
Het kopijrecht. 16de tot 19de eeuw. Meesters in de Rechtsgeschiedenis
Chris Schriks
€ 15,00
Schriks, Chris
€ 15,00
Problemen van het strafrecht
Simons D.
€ 5,00
Simons D.
€ 5,00
Rechten van de mens in verdragen, verklaringen, resoluties
J.A. Smith
€ 5,00
Smith, J.A. (red.)
€ 5,00
Graag of niet. Rapport Commissie Stevens: Verlaging, Vereenvoudiging, Verbreeding
W.F.C. Stevens
€ 6,00
Stevens, W.F.C.
€ 6,00
Taal uit de zaal - Dank u wel, Edellaakbare. Hilarische uitspraken en taaleigenaardigheden uit de rechtszaal
Mark Teurlings
€ 5,00
Teurlings, Mark
€ 5,00
Lekker Juridisch!
Merijn Tol
€ 4,00
Tol, Merijn
€ 4,00
Les trois justices
Pierre de Tourtoulon
€ 45,00
Tourtoulon, Pierre de
€ 45,00
Verdelingsbeslagen. Een studie naar het deelgenotenbeslag en het maritaal beslag
M.L. Tuil
€ 45,00
Tuil, M.L.
€ 45,00
Het notariaat: inderdaad een elastisch ambt
A.A. van Velten
€ 5,00
Velten, A.A. van
€ 5,00
Jacobus Voorda. Dictata ad ius hodiernum.  Lectures on the contemporary law given by Jacobus Voorda 1698-1768 at the University of Utrecht (2 volumes)
Jacobus Voorda e.a.
€ 65,00
Voorda, Jacobus & Martgaret Hewett (transcribed, edited and translated into English by)
€ 65,00
Het Nederlands Handelsrecht
H.F.A. Völlmar
€ 8,00
Völlmar, H.F.A.
€ 8,00
Competition law
Richard Whish e.a.
€ 20,00
Whish, Richard & David Bailey
€ 20,00
Ruzie. Van een lijk naast de kachel tot rijdende rechters
Enno de Witt
€ 12,50
Witt, Enno de
€ 12,50
Plus est en vous. Opstellen over recht en cultuur. Aangeboden aan Prof.mr. A. Pitlo ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap
J.A. \Ankum e.a.
€ 15,00
\Ankum, J.A. & G.C.J.J. van den Bergh & H.C.F. Schoordijk
€ 15,00