Onze boeken

Dynamisch landschap archeologie en geologie van het Nederlandse kustgebied

Door D.P. Hallewas e.a.

Categorie
Archeologie & Geologie
Boeknummer
#271536
Titel
Dynamisch landschap archeologie en geologie van het Nederlandse kustgebied
Auteur
Hallewas, D.P. & G.H. Scheepstra & P.J. Woltering
Boektype
Paperback
Uitgeverij
Van Gorcum
Jaar van uitgave
1997
ISBN10
9023231732
ISBN13
9789023231738
Taal
Nederlands
Beschrijving
Dynamisch landschap archeologie en geologie van het Nederlandse kustgebied : bijdragen aan het symposium op 3 november 1995 ter gelegenheid van het afscheid van J.F. van Regteren Altena, van 1 mei 1963 tot 24 november 1995 als archeoloog werkzaam bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort
Samenvatting

Centraal thema van deze bundel is de relatie tussen de ontstaansgeschiedenis van en de bewoning in het Nederlandse kustgebied. Voordat de natuurlijke ontwikkelingen er door ontwatering en dijkenbouw werden verstoord, vertoonden onze kuststreken een grote landschappelijke variatie en dynamiek. Duinen, wadden, kwelders, zeegaten, meren en venen ontstonden en verdwenen in een landschap waarin de verhoudingen als gevolg van de werking van water en wind voortdurend in beweging waren. Juist deze landschappelijke verscheidenheid heeft, door zijn rijkdom aan economische mogelijkheden, op de prehistorische bevolking altijd grote aantrekkingskracht uitgeoefend; niet alleen op jagers en vissers maar ook op veeboeren en akkerbouwers. Sommige kustlandschappen behoorden al vroeg tot de dichtstbevolkte
... (Lees verder) delen van ons land en blijkbaar was het er, ondanks de risico's, goed wonen. Het kustgebied heeft behalve bewoners ook onderzoekers aangetrokken: geologen, voor wie de opbouw van de bodem de sleutel vormt tot reconstructie van de ontstaansgeschiedenis, en archeologen, die uit de vele in de bodem bewaard gebleven sporen en voorwerpen stukje bij beetje een beeld van de vroegere bewoning opbouwen. Deze bundel belicht niet alleen de resultaten van recent archeologisch en geologisch onderzoek in dit dynamische landschap, maar gaat ook in op theoretische aspecten. De verschillende bijdragen zijn geschreven door in hun vak actieve onderzoekers en richten zich tot vakman, amateur en geïnteresseerde leek.
Pagina's
173
Conditie
Goed
Prijs
€ 10,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.