Onze boeken

Naar hoger honing? Plato en Platonisme in de Nederlandse literatuur

Door Marcel F. Fresco e.a.

Categorie
Secundair
Boeknummer
#229280
Titel
Naar hoger honing? Plato en Platonisme in de Nederlandse literatuur
Auteur
Fresco, Marcel F. & Rudi van der Paardt
Boektype
Paperback
Uitgeverij
Groningen, Historische Uitgeverij
Jaar van uitgave
1998
ISBN10
9065543813
ISBN13
9789065543813
Taal
Nederlands
Samenvatting
De invloed van Plato reikt tot ver buiten de filosofie. In de twintigste eeuw is de belangstelling voor de filosofie van Plato opmerkelijk genoeg gegroeid, hetgeen zijn weerslag heeft gekregen in de literatuur. Marcel Fresco en Rudi van der Paardt doen met deze bundel verslag van hun onderzoek naar de invloed van Plato en het platonisme, of de afwezigheid ervan in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.
In de negentiende (Geel, Kloos) en met name de twintigste eeuw (Boutens, Bordewijk, Gossaert, Gerhardt, Rijdes, Nooteboom en Meijsing) duiken de verscheidene platoonse thema's op in zowel proza als poëzie. De literair-filosofische receptie in vroegere perioden wordt beschreven aan de hand van auteurs als Coornhert, Spiegel, Vondel en Hemsterhuis.
Ook aan de manier waarop men d
... (Lees verder)e typische stijl ? de platoonse dialoog? hanteerde, of platoonse thema's ? nabootsing van de werkelijkheid, heimwee naar het hogere, scheiding van lichaam en ziel? literair vorm gaf, wordt uitvoerig aandacht besteed.
Een beredeneerde bibliografie completeert het overzicht van de veelvormige invloed van Plato en het platonisme op de Nederlandse literatuur.
Samenstelling & redactie: Marcel F. Fresco & Rudi van der Paardt.
Bijdragen: Marcel Fresco (Platonisme. Naar hoger honing?; Coornhert en zijn transformatie van een platonische dialoog en Frans Hemsterhuis als aemulator van Plato en Socrates. Zijn dialoog de Simon), Harry Bekkering (Ons leren is niets anders dan herinnering. Plato en Ovidius in Het volgende verhaal van Nooteboom), Chris Rutenfrans (De lijn der volmaakte ontwikkeling. De invloed van Plato op Bordewijk), Rudi van der Paardt (Het schone en het goede. Platonisme in het vroege werk van B. Rijdes), Mieke Koenen (Die Eroos in het hart bleef dragen. Plato in het dichtwerk van Ida Gerhardt), J. D. Meerwaldt (Vondel platoniserend), Piet Kralt (Invloed of spel? Plato bij Kloos), Annemarie van Toorn (Belering en bekering rond Plato's grot. De ethica van H. L. Spiegel), Wim van den Berg (Een nieuw species der kunst. Jacob Geel en de platonische dialoog), J. de Gier (De dichter als paria. Geerten Gossaert en Plato) en Arnold Heumakers (De filosofie op reis naar Syracuse).
Pagina's
266
Conditie
Goed
Prijs
€ 10,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.