Onze boeken

Het leven aan het Franse hof

Door Emmanuel Le Roy Ladurie

Categorie
Geschiedenis Europa
Boeknummer
#227744
Titel
Het leven aan het Franse hof
Auteur
Roy Ladurie, Emmanuel Le
Boektype
Paperback
Uitgeverij
Amsterdam, Bert Bakker
Jaar van uitgave
1999
ISBN10
9035120744
ISBN13
9789035120747
Taal
Nederlands
Samenvatting
In Het leven aan het Franse hofwekt Emmanuel Le Roy Ladurie een roemruchte periode uit de Franse geschiedenis tot leven: de hoogtij dagen van het ancien regime, aan het begin van de achttiende eeuw, ten tijde van het bewind van Lodewijk XIV, de Zonnekoning, en dat van zijn opvolger, de hertog van Orléans. Het boek roept een magistraal beeld op van het dagelijks bestaan zoals zich dat voltrok aan de hoven van Versailles en Marly. We lezen over de hoféultuur met haar vaste omgangsvormen, de geloofsbeleving, de politieke spelletjes, de seksuele moraal en het gebruik van tabak en andere genotsmiddelen.

Mede op basis van de fabuleus geschreven kronieken van hovelingooggetuige Saint-Simon, die gelden als de rijkste bron van informatie over deze periode, schetst Het leven aan het
... (Lees verder) Franse hof een samenleving die gekenmerkt wordt door een strenge maatschappelijke hiërarchie, die een steeds nadrukkelijker gevoelde ongelijkheid moet maskeren. Gaandeweg wordt begrijpelijk hoe in deze periode een voedingsbodem kon ontstaan voor een van de grootste omwentelingen uit de wereldgeschiedenis.
Pagina's
337
Conditie
Goed
Prijs
€ 8,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.