Onze boeken

Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het oude nabije oosten (2500 - 100 v. chr.)

Door R.J. Demaree e.a.

Categorie
Het oude Egypte
Boeknummer
#226922
Titel
Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het oude nabije oosten (2500 - 100 v. chr.)
Auteur
Demaree, R.J. & K.R. Veenhof (redactie)
Boektype
Paperback
Uitgeverij
Leiden/Leuven, Ex Oriente Lux / Peeters
Jaar van uitgave
2003
ISBN10
9042913460
ISBN13
9789042913462
Taal
Nederlands
Samenvatting
Zij schreven geschiedenis is bedoeld als kennismaking met originele historische documenten uit het Oude Nabije Oosten, teksten die op de een of andere wijze belangrijke en interessante historische informatie bevatten. Die informatie vinden we, uiteraard, vooral in 'officiele' teksten die koningen lieten schrijven, zoals bouw-, wij- en triomfinscripties, annalen en edicten. maar eveneens in brieven van vorsten en bestuurders, in oorkonden die gebeurtenissen rapporteren en zelfs in wetenschappelijke teksten. Belangrijk zijn verder composities die de geschiedenis retrospectief beschrijven en soms interpreteren, zoals kronieken, profetische teksten, autobiografieen, de historische boeken van het Oude Testament en geschriften van klassieke auteurs. Tenslotte kunnen ook poetische teksten, zoals ... (Lees verder)epen, legenden en hymnen, waarin koningen vaak centraal staan, historisch belangwekkend zijn, al gaan ze uiteraard veel vrijer met de geschiedenis om. Dat laatste geldt overigens in het algemeen voor zeer veel historische documenten uit de oudheid, waarvan het merendeel geen objectief-wetenschappelijk feitenrelaas geeft. De ideologie speelt in 'officiele' teksten vaak een rol, waardoor negatieve berichten worden vermeden en tegenstanders vaak in een kwaad daglicht worden gesteld, ter vergroting van de reputatie van de succesvolle eigen vorst. Soms is er echter wel degelijk sprake van objectieve feitelijkheid. In dit boek worden de vertaalde historische documenten in elke bijdrage voorafgegaan door een inleiding en gevolgd door een commentaar, waarbij de nadruk ligt op de betekenis van de tekst(en) en de historische implicaties. Een bijgevoegde literatuuropgave vergemakkelijkt nadere orientatie. De meeste teksten gaan vergezeld van een illustratie en dikwijls ook van een aparte kadertekst, waarin algemene historische informatie wordt gegeven over de hoofdpersoon of -personen in het behandelde 'historische document'. Enkele geografische kaarten achterin het boek bieden een handzaam overzicht van de verschillende gebieden waaruit de teksten afkomstig zijn. De grote varieteit van de gekozen teksten staat borg voor een boeiende staalkaart van historisch bronnenmateriaal uit het Oude Nabije Oosten.
Pagina's
478
Conditie
Goed
Prijs
€ 10,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.