Onze boeken

Categorie Oude drukken

Aantal gevonden boeken: 51

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Ons vaderland en zijne bewoners; beschrijving van de steden, dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland, en van de zeden en gewoonten, waardoor zich in sommige streken de bewoners onderscheiden
A.J. van der Aa
€ 600,00
Aa, A.J. van der
€ 600,00
De Boven-Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst
Mr. Robide v.d. Aa
€ 200,00
Aa, Mr. Robide v.d.
€ 200,00
Auerbach's Dorfgeschichten
Berthold Auerbach
€ 30,00
Auerbach, Berthold
€ 30,00
The tatler; or, Lucubrations (2 volumes)
Isaac Bickerstaff
€ 50,00
Bickerstaff, Isaac
€ 50,00
Vie de S. François Xavier, tirée d'une vie plus étendue du P. Bouhours
P. Bouhours
€ 65,00
Bouhours, P.
€ 65,00
Keur van Nederlandsche Letteren. Vijf en twintigste stukje
Jacob Cats
€ 25,00
Cats, Jacob
€ 25,00
Le magasin pittoresque (11 volumes)
Euryale Cazeaux e.a.
€ 220,00
Cazeaux, Euryale & Edouard Charton
€ 220,00
De sadduceën
Mr. I da Costa
€ 60,00
Costa, Mr. I da
€ 60,00
Lettres sur les spectacles; avec Une Histoire des Ouvrages pour & contre les Theatres (2 volumes)
M. Desprez de Boissy
€ 150,00
Desprez de Boissy, M.
€ 150,00
Olivier Twist (2 delen)
Charles Dickens
€ 25,00
Dickens, Charles
€ 25,00
De Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst (2 volumes)
diverse auteurs
€ 375,00
Diverse auteurs
€ 375,00
Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden 1842
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Opregte Haarlemsche 1830-1831 (34 afleveringen)
diverse auteurs
€ 100,00
Diverse auteurs
€ 100,00
Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van Jezus Christus. Geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede over de uitstorting van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Christelijke Gemeente te Dordrecht
diverse auteurs
€ 95,00
Diverse auteurs
€ 95,00
Les jeunes industriels faisant suite a l'éducation familière (4 volumes)
Miss Maria Edgeworth
€ 150,00
Edgeworth, Miss Maria
€ 150,00
Les aventures de télémaque, fils d'ulysse (2 volumes)
Fénélon
€ 30,00
Fénélon
€ 30,00
Les aventures de télémaque, fils d'ulysse. Nouvelle édition, munie de l'explication des mots et des phrases difficiles
Fénélon
€ 20,00
Fénélon
€ 20,00
Korte beschryvinge van de strenge belegeringe en wonderbaarlyke verlossinge der stad Leiden in den jaare 1574
Jan Fruytiers
€ 65,00
Fruytiers, Jan
€ 65,00
Korte schets der Grieksche en Romeinsche Mythologie. Eene handleiding bij het onderwijs in gymnasien en huisgezinnen. Met geslachtkundige tafels en antieke afbeeldingen
J.J. de Gelder
€ 10,00
Gelder, J.J. de
€ 10,00
Die menschenopfer der alten hebraer. Eine geschichtliche untersuchung
Friedrich Wilhelm Ghillany
€ 60,00
Ghillany, Friedrich Wilhelm
€ 60,00
Nouveau Plan routier de la ville et fauxbourgs de Paris
Glot
€ 150,00
Glot (Grave par)
€ 150,00
Over planten en bloemen. In verband met hare beteekenis voor decoratieve doeleinden
J. Godefroy
€ 200,00
Godefroy, J.
€ 200,00
Huis-Bybel over de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Judas en de Openbaringe
Nikolaas Hartman
€ 100,00
Hartman, Nikolaas
€ 100,00
Imitation de Jésus-Christ. Traduite du Latin de Thomas a Kempis. Appropriée à toutes les communious chrétiennes. Nouvelle édition 1839
Thomas a Kempis
€ 75,00
Kempis, Thomas a
€ 75,00
Pharus Galliae antiquae. Ex Cesare, Hirtio, Strabone, Plinio, Ptolomaeo, itinerariis, notitiis, etc. Quadripertito indice Geographico comprehens. Cum interpretatione Vernacula
Philippe Labbé
€ 250,00
Labbé, Philippe
€ 250,00
Leesbibliotheek1880: De nachtelijke zangers: een oorspronkelijk verhaal uit de XVIe eeuw - e.a.
J.R. van der Lans
€ 45,00
Lans, J.R. van der
€ 45,00
Les a propos de société, ou chansons de M.L.; Les a propos de la folie, ou chansons grotesques, grivoises et annonces de parade (3 volumes)
Pierre Laujon
€ 600,00
Laujon, Pierre
€ 600,00
Het boek voor den zeeman uit Jan Davids' boekekraam (3 delen)
J.H. van Lennep
€ 500,00
Lennep, J.H. van
€ 500,00
Het philosoophze laboratorium, oft' der chymisten stookhuis. Leerende alle gebruikelyke medicamenten [...] op de chymische wyse bereiden
Nicolaus. Apotheker des Konings van Vrankrijk Lémery
€ 1.450,00
Lémery, Nicolaus. Apotheker des Konings van Vrankrijk
€ 1.450,00
Album historique de la ville d'Anvers. Collection de Vues et de Monuments des Temps Passés
J. Linnig e.a.
€ 600,00
Linnig, J. & F.H. Mertens
€ 600,00
Gerard Van Loons Aloude Hollandsche Histori Der Keyzeren, Koningen, Hertogen En Graaven; Welken, Sedert De Komst Der Batavieren in Het Thans Genaamde Holland
Gerard van Loon
€ 200,00
Loon, Gerard van
€ 200,00
Précis de l'histoire de France (2 volumes in 1 band)
Jules Michelet
€ 50,00
Michelet, Jules
€ 50,00
Regelen, aflaeten, en privilegien van het Aerts-broederschap der alderheyligste dryvuldigheyd, van de verlossinge der gevangene christene Slaeven, onder het vreed jok der Turken verzugtende
Gaspar Nemius
€ 125,00
Nemius, Gaspar
€ 125,00
Metamorphosis, Dat is Verandering of Herschepping, van P.Ovidius Naso. Op nieuws vertaelt. Met Paris Oordeel. Noch Menelaus Brief aen Helena. Door P.C. Hooft gerijmt
P. Ovidius Naso
€ 400,00
Ovidius Naso, P.
€ 400,00
Gezondheidsleer voor het volk
J.J. Pennink
€ 100,00
Pennink, J.J.
€ 100,00
Krijgskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de paardenkennis voor de kadetten der kavallerie en artillerie
F. van der Poll
€ 275,00
Poll, F. van der
€ 275,00
Alexander, Keizer van Rusland in Holland en te Zaandam, in 1814
Mr. Jacobus Scheltema
€ 95,00
Scheltema, Mr. Jacobus
€ 95,00
De Nederlandsche doodendans
J.C. Schultz Jacobi
€ 150,00
Schultz Jacobi, J.C.
€ 150,00
Travels in Russia. The Baltic, The Black Sea, and The Crimea: comprising travels in Russia, a voyage down the volga to Astrachan, and a tour through Crim Tartary
Charles Henry Scott
€ 100,00
Scott, Charles Henry
€ 100,00
Handboek der algemeene geschiedenis (5 delen)
Mr. G. Dorn Seiffen
€ 100,00
Seiffen, Mr. G. Dorn
€ 100,00
The History of England, from the Revolution to the Death of George the Second. Designed as a Continuation of Mr. Hume's History (4 volumes)
T. Smollett
€ 200,00
Smollett, T.
€ 200,00
Vlaggen van alle natien / Pavillons de toutes les nations / Flags of all nations
Kapt. Steenbergen
€ 1.750,00
Steenbergen, Kapt.
€ 1.750,00
Petit albums pour rire (60 episodes)
Taline e.a.
€ 1.100,00
Taline & Damourette & G. de Beaumont et Belin & G. Janet & Nadar & Girin & Gustave Doré & Monta & H. Émy & Marcelin & Lefils & Ed. Morin & E. Forest & Bertall & Girin - a.o.
€ 1.100,00
The Seasons and Castle of Indolence. To which is prefixed The Life of the Author
James Thomson
€ 30,00
Thomson, James
€ 30,00
Vielliebchen. Historisch-romantisches Taschenbuch für 1841, Vierzehnter Jahrgang mit 8 Stahlstichen
A. von Tromlitz
€ 20,00
Tromlitz, A. von
€ 20,00
Schieß-Instruction für die Infanterie und die Jägertruppe. Zweite Auflage der Instruction vom Jahre 1879
Various
€ 95,00
Various
€ 95,00
The Spectator; complete in one volume. With notes, and a general index
Various
€ 15,00
Various
€ 15,00
Wercken. In Nederduitsch dicht vertaelt door J. v. Vondel
Publius Virgilius Maroos
€ 50,00
Virgilius Maroos, Publius
€ 50,00
J. v. Vondels Koningh David in Ballinghschap. Treurspel
Joost van den Vondel
€ 225,00
Vondel, Joost van den (1587-1679)
€ 225,00
Catalogus plantarum medicinalium in pharmacopoea Belgica memoratarum. Accedit introductio ad studium botanicum
Gerardi Vrolik
€ 375,00
Vrolik, Gerardi
€ 375,00
Histoire de la nation Suisse de 1815 a 1833. Traduite de l'Allemand par C. Bonnard
M. henri Zschoke
€ 20,00
Zschoke, M. henri
€ 20,00