Onze boeken

Categorie Oude drukken

Aantal gevonden boeken: 66

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Ons vaderland en zijne bewoners; beschrijving van de steden, dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland, en van de zeden en gewoonten, waardoor zich in sommige streken de bewoners onderscheiden
A.J. van der Aa
€ 600,00
Aa, A.J. van der
€ 600,00
De Boven-Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst
Mr. Robide v.d. Aa
€ 200,00
Aa, Mr. Robide v.d.
€ 200,00
Auerbach's Dorfgeschichten
Berthold Auerbach
€ 30,00
Auerbach, Berthold
€ 30,00
Chansons complètes de P.J.De Béranger, augmentées de tous les supplémens et de chansons nouvelles et dernières ornées de 19 vignettes - Nouvelle édition
P.J. de Béranger
€ 45,00
Béranger, P.J. de
€ 45,00
Vie de S. François Xavier, tirée d'une vie plus étendue du P. Bouhours
P. Bouhours
€ 65,00
Bouhours, P.
€ 65,00
Volks-natuurkunde of Onderwijs in de natuurkunde voor mingeoefenden; tot wering van wanbegrippen, vooroordeel en bijgeloof
Johannes Buijs
€ 150,00
Buijs, Johannes
€ 150,00
Keur van Nederlandsche Letteren. Vijf en twintigste stukje
Jacob Cats
€ 25,00
Cats, Jacob
€ 25,00
Le magasin pittoresque (11 volumes)
Euryale Cazeaux e.a.
€ 220,00
Cazeaux, Euryale & Edouard Charton
€ 220,00
De sadduceën
Mr. I da Costa
€ 60,00
Costa, Mr. I da
€ 60,00
Levensbeschrijving van David Joris
A.M. Cramer
€ 65,00
Cramer, A.M.
€ 65,00
Kinderen der vergetelheid: eerste deeltje
J. Decker Zimmerman
€ 50,00
Decker Zimmerman, J.
€ 50,00
Lettres sur les spectacles; avec Une Histoire des Ouvrages pour & contre les Theatres (2 volumes)
M. Desprez de Boissy
€ 150,00
Desprez de Boissy, M.
€ 150,00
Costuymen, ende Usantien der Hooft-Stadt ende Meyerye van s'Hertoghen-Bossche
diverse auteurs
€ 100,00
Diverse auteurs
€ 100,00
De Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst (2 volumes)
diverse auteurs
€ 375,00
Diverse auteurs
€ 375,00
Gecostumeerde optocht gehouden door de leden van het Delftsch Studentencorps op den 9 Juli 1878, voorstellende: De Intocht van Willem VI, Hertog in beijeren, Grave van henegouwen, Holland en Zeeland, enz., binnen Utrecht in 1445.
diverse auteurs
€ 200,00
Diverse auteurs
€ 200,00
Het Nieuw Testament onzes Heere Jesus Christus. In 't Nederduitsch vertaeld; De Brieven van den H. Apostel Paulus d'Algemeine Brieven der Apostelen en d'Openbaering van Johannes
diverse auteurs
€ 80,00
Diverse auteurs
€ 80,00
Orde der teksten, over welke, ter gedachtenis van Jezus Christus. Geboorte, lijden, opstanding en hemelvaart, alsmede over de uitstorting van den Heiligen Geest, gepredikt wordt in de Christelijke Gemeente te Dordrecht
diverse auteurs
€ 95,00
Diverse auteurs
€ 95,00
Belangrijke voorbeelden van menschlijke langleevenheid: behelzende berigten wegens menschen die honderd en meer jaaren geleefd hebben; veele bijzonderheeden, zeldzaame gevallen, caracterschetsen en nuttige lessen voor de nog leevenden
James Easton
€ 150,00
Easton, James
€ 150,00
Les jeunes industriels faisant suite a l'éducation familière (4 volumes)
Miss Maria Edgeworth
€ 150,00
Edgeworth, Miss Maria
€ 150,00
L'Histoire grecque racontée à mes élèves - nouvelle édition - avec figures
G. Engelberts Gerrits
€ 175,00
Engelberts Gerrits, G.
€ 175,00
Les aventures de télémaque, fils d'ulysse (2 volumes)
Fénélon
€ 30,00
Fénélon
€ 30,00
Les aventures de télémaque, fils d'ulysse. Nouvelle édition, munie de l'explication des mots et des phrases difficiles
Fénélon
€ 20,00
Fénélon
€ 20,00
Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon
J. le Francq van Berkhey
€ 750,00
Francq van Berkhey, J. le
€ 750,00
Korte beschryvinge van de strenge belegeringe en wonderbaarlyke verlossinge der stad Leiden in den jaare 1574
Jan Fruytiers
€ 65,00
Fruytiers, Jan
€ 65,00
Korte schets der Grieksche en Romeinsche Mythologie. Eene handleiding bij het onderwijs in gymnasien en huisgezinnen. Met geslachtkundige tafels en antieke afbeeldingen
J.J. de Gelder
€ 10,00
Gelder, J.J. de
€ 10,00
Corpus Juris Canonici emendatum et notis illustratum, Gregorii XIII. Pont. Max. Jussu editum. Libro VII. Decretalium et Jo. Pauli Lancelotti institutionibus adauctum
Cae. - and others Glorierius
€ 125,00
Glorierius, Cae. - and others
€ 125,00
Over planten en bloemen. In verband met hare beteekenis voor decoratieve doeleinden
J. Godefroy
€ 200,00
Godefroy, J.
€ 200,00
Passions du Jeune Werther
Johann Wolfgang von Goethe
€ 45,00
Goethe, Johann Wolfgang von
€ 45,00
Huis-Bybel over de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Judas en de Openbaringe
Nikolaas Hartman
€ 100,00
Hartman, Nikolaas
€ 100,00
Georg's Freiherrn von Vega logarithmisch-trigonometrisches Handbuch
J.A. Dr. Hülsse
€ 10,00
Hülsse, J.A. Dr.
€ 10,00
Imitation de Jésus-Christ. Traduite du Latin de Thomas a Kempis. Appropriée à toutes les communious chrétiennes. Nouvelle édition 1839
Thomas a Kempis
€ 75,00
Kempis, Thomas a
€ 75,00
Pharus Galliae antiquae. Ex Cesare, Hirtio, Strabone, Plinio, Ptolomaeo, itinerariis, notitiis, etc. Quadripertito indice Geographico comprehens. Cum interpretatione Vernacula
Philippe Labbé
€ 250,00
Labbé, Philippe
€ 250,00
Leesbibliotheek1880: De nachtelijke zangers: een oorspronkelijk verhaal uit de XVIe eeuw - e.a.
J.R. van der Lans
€ 45,00
Lans, J.R. van der
€ 45,00
Les a propos de société, ou chansons de M.L.; Les a propos de la folie, ou chansons grotesques, grivoises et annonces de parade (3 volumes)
Pierre Laujon
€ 600,00
Laujon, Pierre
€ 600,00
Het boek voor den zeeman uit Jan Davids' boekekraam (3 delen)
J.H. van Lennep
€ 500,00
Lennep, J.H. van
€ 500,00
Appel de à l'opinion publique en résonse à ses calomniateurs, avec pièces justificatives
Georges Libry-Bagnano
€ 100,00
Libry-Bagnano, Georges
€ 100,00
Les crimes d'un honnête homme *SIGNED*
Georges Libry-Bagnano
€ 90,00
Libry-Bagnano, Georges
€ 90,00
Album historique de la ville d'Anvers. Collection de Vues et de Monuments des Temps Passés
J. Linnig e.a.
€ 600,00
Linnig, J. & F.H. Mertens
€ 600,00
Handboek voor notarissen naar de Nederlandsche wetgeving
J.J. Loke
€ 30,00
Loke, J.J.
€ 30,00
Gerard Van Loons Aloude Hollandsche Histori Der Keyzeren, Koningen, Hertogen En Graaven; Welken, Sedert De Komst Der Batavieren in Het Thans Genaamde Holland
Gerard van Loon
€ 200,00
Loon, Gerard van
€ 200,00
Dr. Morten Luthers Kirke- og Huus-Postille forklaring over alle Son- og Festdages Evangelier
Dr. Morten Luther
€ 45,00
Luther, Dr. Morten
€ 45,00
Précis de l'histoire de France (2 volumes in 1 band)
Jules Michelet
€ 50,00
Michelet, Jules
€ 50,00
De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart 1793
P. van Oldenborgh
€ 300,00
Oldenborgh, P. van
€ 300,00
Metamorphosis, Dat is Verandering of Herschepping, van P.Ovidius Naso. Op nieuws vertaelt. Met Paris Oordeel. Noch Menelaus Brief aen Helena. Door P.C. Hooft gerijmt
P. Ovidius Naso
€ 400,00
Ovidius Naso, P.
€ 400,00
Gezondheidsleer voor het volk
J.J. Pennink
€ 100,00
Pennink, J.J.
€ 100,00
Krijgskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de paardenkennis voor de kadetten der kavallerie en artillerie
F. van der Poll
€ 275,00
Poll, F. van der
€ 275,00
L'Esprit de Seneque, ou les plus belles Pensées de ce Grand Philosophe; enseignant l'Art de Bien Vivre. Pour servir de guide à conduire nos passions, pratiquer la vertu & fuir les vices. Augmenté de la Mort & des dernieres Paroles de ce Philosophe
J. Puget de la Serre
€ 75,00
Puget de la Serre, J.
€ 75,00
Les aventures de monsieur Robert Chevalier dit de Beauchêne, capitaine de Flibustiers dans la Nouvelle-France (2 volumes)
Monsieur Le Sage
€ 100,00
Sage, Monsieur Le (rédigées par)
€ 100,00
Oeuvres de Monsieur Saint-Evremond. Publiées sur ses manuscrits, avec la vie de l'auteur; Par Mr. Des Maizeaux, - Tome second
Monsieur de Saint-Evremond
€ 35,00
Saint-Evremond, Monsieur de
€ 35,00
Alexander, Keizer van Rusland in Holland en te Zaandam, in 1814
Mr. Jacobus Scheltema
€ 95,00
Scheltema, Mr. Jacobus
€ 95,00
De Nederlandsche doodendans
J.C. Schultz Jacobi
€ 150,00
Schultz Jacobi, J.C.
€ 150,00
Kort-bondige zin-spreuken en zeede-lessen
S. Schynvoet
€ 150,00
Schynvoet, S.
€ 150,00
Travels in Russia. The Baltic, The Black Sea, and The Crimea: comprising travels in Russia, a voyage down the volga to Astrachan, and a tour through Crim Tartary
Charles Henry Scott
€ 100,00
Scott, Charles Henry
€ 100,00
The History of England, from the Revolution to the Death of George the Second. Designed as a Continuation of Mr. Hume's History (4 volumes)
T. Smollett
€ 200,00
Smollett, T.
€ 200,00
Petit albums pour rire (60 episodes)
Taline e.a.
€ 1.100,00
Taline & Damourette & G. de Beaumont et Belin & G. Janet & Nadar & Girin & Gustave Doré & Monta & H. Émy & Marcelin & Lefils & Ed. Morin & E. Forest & Bertall & Girin - a.o.
€ 1.100,00
The Seasons and Castle of Indolence. To which is prefixed The Life of the Author
James Thomson
€ 30,00
Thomson, James
€ 30,00
Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden
Isaak Tirion e.a.
€ 100,00
Tirion, Isaak & Jan Wagenaar
€ 100,00
Vielliebchen. Historisch-romantisches Taschenbuch für 1841, Vierzehnter Jahrgang mit 8 Stahlstichen
A. von Tromlitz
€ 20,00
Tromlitz, A. von
€ 20,00
Schieß-Instruction für die Infanterie und die Jägertruppe. Zweite Auflage der Instruction vom Jahre 1879
Various
€ 95,00
Various
€ 95,00
The Spectator; complete in one volume. With notes, and a general index
Various
€ 15,00
Various
€ 15,00
Commentarius ad pandectas (2 volumes)
J. Voet
€ 100,00
Voet, J.
€ 100,00
Monsieur de Voltaire, peint par lui-même, ou lettres de cet écrivain (...)
F.M.A. de Voltaire
€ 75,00
Voltaire, F.M.A. de
€ 75,00
J. v. Vondels Koningh David in Ballinghschap. Treurspel
Joost van den Vondel
€ 225,00
Vondel, Joost van den (1587-1679)
€ 225,00
Catalogus plantarum medicinalium in pharmacopoea Belgica memoratarum. Accedit introductio ad studium botanicum
Gerardi Vrolik
€ 375,00
Vrolik, Gerardi
€ 375,00
Redenkundige bedenkingen over het Vermogen van het Menschelyke Verstand, en het rechte Gebruik van dien in de Kennisse der Waarheid
C. . Wolff
€ 100,00
Wolff, C. (von).
€ 100,00
Histoire de la nation Suisse de 1815 a 1833. Traduite de l'Allemand par C. Bonnard
M. henri Zschoke
€ 20,00
Zschoke, M. henri
€ 20,00