Onze boeken

Categorie Oude drukken

Aantal gevonden boeken: 24

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Ons vaderland en zijne bewoners; beschrijving van de steden, dorpen en verdere merkwaardige plaatsen in Nederland, en van de zeden en gewoonten, waardoor zich in sommige streken de bewoners onderscheiden
A.J. van der Aa
€ 600,00
Aa, A.J. van der
€ 600,00
De Boven-Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst
Mr. Robide v.d. Aa
€ 200,00
Aa, Mr. Robide v.d.
€ 200,00
Leerboek der Scheikunde van J.J. Berzelius, naar de derde omgewerkte en vermeerderde oorspronkelijke uitgave. Vertaald, onder medewerking van G.J. Mulder, door A.S. Tischauser, B. Eickma en A.F. van der Vliet + Algemeen register (6 volumes)
J.J. Berzelius
€ 750,00
Berzelius, J.J.
€ 750,00
Lettres sur les spectacles; avec Une Histoire des Ouvrages pour & contre les Theatres (2 volumes)
M. Desprez de Boissy
€ 150,00
Desprez de Boissy, M.
€ 150,00
De Rijn in afbeeldingen en tafereelen geschetst (2 volumes)
diverse auteurs
€ 375,00
Diverse auteurs
€ 375,00
Wetboek Napoleon. Ingerigt voor het Koningrijk Holland
diverse auteurs
€ 100,00
Diverse auteurs
€ 100,00
Huis-Bybel over de brieven van Jacobus, Petrus, Johannes, Judas en de Openbaringe
Nikolaas Hartman
€ 100,00
Hartman, Nikolaas
€ 100,00
Imitation de Jésus-Christ. Traduite du Latin de Thomas a Kempis. Appropriée à toutes les communious chrétiennes. Nouvelle édition 1839
Thomas a Kempis
€ 75,00
Kempis, Thomas a
€ 75,00
Pharus Galliae antiquae. Ex Cesare, Hirtio, Strabone, Plinio, Ptolomaeo, itinerariis, notitiis, etc. Quadripertito indice Geographico comprehens. Cum interpretatione Vernacula
Philippe Labbé
€ 250,00
Labbé, Philippe
€ 250,00
Leesbibliotheek1880: De nachtelijke zangers: een oorspronkelijk verhaal uit de XVIe eeuw - e.a.
J.R. van der Lans
€ 45,00
Lans, J.R. van der
€ 45,00
Het boek voor den zeeman uit Jan Davids' boekekraam (3 delen)
J.H. van Lennep
€ 500,00
Lennep, J.H. van
€ 500,00
Het philosoophze laboratorium, oft' der chymisten stookhuis. Leerende alle gebruikelyke medicamenten [...] op de chymische wyse bereiden
Nicolaus. Apotheker des Konings van Vrankrijk Lémery
€ 1.450,00
Lémery, Nicolaus. Apotheker des Konings van Vrankrijk
€ 1.450,00
Précis de l'histoire de France (2 volumes in 1 band)
Jules Michelet
€ 50,00
Michelet, Jules
€ 50,00
Metamorphosis, Dat is Verandering of Herschepping, van P.Ovidius Naso. Op nieuws vertaelt. Met Paris Oordeel. Noch Menelaus Brief aen Helena. Door P.C. Hooft gerijmt
P. Ovidius Naso
€ 400,00
Ovidius Naso, P.
€ 400,00
Gezondheidsleer voor het volk
J.J. Pennink
€ 100,00
Pennink, J.J.
€ 100,00
Krijgskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Handleiding tot de paardenkennis voor de kadetten der kavallerie en artillerie
F. van der Poll
€ 275,00
Poll, F. van der
€ 275,00
De Nederlandsche doodendans
J.C. Schultz Jacobi
€ 150,00
Schultz Jacobi, J.C.
€ 150,00
Travels in Russia. The Baltic, The Black Sea, and The Crimea: comprising travels in Russia, a voyage down the volga to Astrachan, and a tour through Crim Tartary
Charles Henry Scott
€ 100,00
Scott, Charles Henry
€ 100,00
Vlaggen van alle natien / Pavillons de toutes les nations / Flags of all nations
Kapt. Steenbergen
€ 1.750,00
Steenbergen, Kapt.
€ 1.750,00
Petit albums pour rire (60 episodes)
Taline e.a.
€ 1.100,00
Taline & Damourette & G. de Beaumont et Belin & G. Janet & Nadar & Girin & Gustave Doré & Monta & H. Émy & Marcelin & Lefils & Ed. Morin & E. Forest & Bertall & Girin - a.o.
€ 1.100,00
The Seasons and Castle of Indolence. To which is prefixed The Life of the Author
James Thomson
€ 30,00
Thomson, James
€ 30,00
J. v. Vondels Koningh David in Ballinghschap. Treurspel
Joost van den Vondel
€ 225,00
Vondel, Joost van den (1587-1679)
€ 225,00
Catalogus plantarum medicinalium in pharmacopoea Belgica memoratarum. Accedit introductio ad studium botanicum
Gerardi Vrolik
€ 375,00
Vrolik, Gerardi
€ 375,00
Histoire de la nation Suisse de 1815 a 1833. Traduite de l'Allemand par C. Bonnard
M. henri Zschoke
€ 20,00
Zschoke, M. henri
€ 20,00