Onze boeken

Categorie Recht & Criminologie

Aantal gevonden boeken: 124

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Bronnen van Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis
Mr. H. Aa
€ 10,00
Aa, Mr. H. (verzameld door) & J.Th. de Smidt & A.H. Huussen Jr. (uitgegeven door)
€ 10,00
Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt
Mr. M. des Amorie van der Hoeven
€ 10,00
Amorie van der Hoeven, Mr. M. des
€ 10,00
Free Speech: Ten Principles for a Connected World
Timothy Garton Ash
€ 10,00
Ash, Timothy Garton
€ 10,00
De Roes der Misdaad
H. Ashton-Wolfe
€ 10,00
Ashton-Wolfe, H.
€ 10,00
In hun groei bedorven
H. Ashton-Wolfe
€ 15,00
Ashton-Wolfe, H.
€ 15,00
Meesters der metamorfose: overwegingen van een rechter
B.J. Asscher
€ 4,00
Asscher, B.J.
€ 4,00
Remarques sur l'emploi de l'adjectif "alienus" dans le "Pactus legis salicae"
Joseph Balon
€ 8,00
Balon, Joseph
€ 8,00
The Law
Frederic Bastiat
€ 4,00
Bastiat, Frederic
€ 4,00
Het parlement als spelverdeler. Meespelen of sturen in de informatiesamenleving
I.J.M.J. Baten e.a.
€ 5,00
Baten, I.J.M.J. & Kooistra, S.
€ 5,00
Beeldrechtwijzer. Auteursrecht van de beeldende kunstenaar
Karel J. Berkhout
€ 6,00
Berkhout, Karel J.
€ 6,00
Nederlandse rechtsbegrippen vertaald: Frans, Engels, Duits
K. Boele-Woelki e.a.
€ 8,00
Boele-Woelki, K. & F.J.A. van der Velden
€ 8,00
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht, editie 2021. Inclusief Wet herziening beslag- en executierecht (2 delen)
M.H. de Boer e.a.
€ 150,00
Boer, M.H. de & A. Hammerstein & R.M. Hermans & D. Visser
€ 150,00
Misbruik van recht
Valerius Geertruidus Andringa Boll
€ 10,00
Boll, Valerius Geertruidus Andringa
€ 10,00
Toga's & Baretten. Wetenschap in dienst van hare majesteit. Liber Amicorum voor Jan Oonincx
M. Bollen e.a.
€ 10,00
Bollen, M. - e.a.
€ 10,00
Beeldvorming voor rechtsvorming. Hoe het recht in beeld wordt gebracht
Geerten Boogaard e.a.
€ 10,00
Boogaard, Geerten & Martie Emmerzaal-Boelens - e.a.
€ 10,00
De Beleedigde Molmvaarder, annotaties bij een uitspraak 1850
Mr. H.A. Bouman e.a.
€ 8,00
Bouman, Mr. H.A. e.a.
€ 8,00
In court and out of court. Some personal recollections
Ernest Bowen-Rowlands
€ 10,00
Bowen-Rowlands, Ernest
€ 10,00
The law of Nations
J.L. Brierley
€ 8,00
Brierley, J.L.
€ 8,00
Ad Fontes. Liber Amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs
E.J.M.F.C. Broers e.a.
€ 15,00
Broers, E.J.M.F.C. & R.M.H. Kubben (red.)
€ 15,00
Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010
J. de Bruijn e.a.
€ 20,00
Bruijn, J. de & S. Faber & A. Soeteman (onder redactie van)
€ 20,00
Recht verbeeld
R.M. de Bruin e.a.
€ 10,00
Bruin, R.M. de & J.C.M. Leyten
€ 10,00
Het recht en zijn waarde. John Austins scheidingsthese ideeën-historisch bezien
Martin Buijsen
€ 12,50
Buijsen, Martin
€ 12,50
Vrede en oorlog. Opstellen voor prof.mr. B.V.A. Röling
Fenna van den Burg
€ 10,00
Burg, Fenna van den (redactie)
€ 10,00
Rapport Integriteit Rechterlijke Macht
Nico Burhoven Jaspers e.a.
€ 20,00
Burhoven Jaspers, Nico & Paul Ruijs & Henk Rem & Rob van der Vaart (redactie)
€ 20,00
Le trafic international des biens culturels sous l'angle de leur revendication par l'Etat d'origine. Aspects de droit international prive?
Quentin Byrne-Sutton
€ 10,00
Byrne-Sutton, Quentin
€ 10,00
Cultureel alfa-bètisme in nederland
H.C. Cassee e.a.
€ 6,50
Cassee, H.C. & D.J. van der Kaa (redactie)
€ 6,50
Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders. Juridische vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees
Paul Cliteur
€ 10,00
Cliteur, Paul
€ 10,00
Het topje van de ijsberg? Advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Regelrust voor Vreemdelingen. Een advies over vermindering van regeldruk in het vreemdelingenbeleid
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XI No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XI No. 3
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Dictionnaire de termes juridiques en quatre langues / Viertalig juridisch woordenboek / Legal dictionary in four languages / Rechtsworterbuch in vier Sprachten
E. le Docte
€ 10,00
Docte, E. le
€ 10,00
De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht / The Dutch supreme court and judicial rule-making in labour law
R.A.A. Duk
€ 10,00
Duk, R.A.A.
€ 10,00
Yoga in je toga. Over flexibilisering en andere trends in de advocatuur
Christ'l Dullaert
€ 10,00
Dullaert, Christ'l
€ 10,00
Het rechtskarakter van den naam naar Nederlandsch recht
Chr.P. van Eeghen
€ 25,00
Eeghen, Chr.P. van
€ 25,00
De meest gestelde vragen aan de notaristelefoon. 10 jaar Notaristelefoon. O.a. samenwonen, trouwen, aankoop van een huis, erfenissen en eigen bedrijf
R.A. Exter-Versteeg
€ 5,00
Exter-Versteeg, R.A.
€ 5,00
Ouvrages de droit Romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas septentrionaux (XIIIe - XVIe siècle)
R. Feenstra
€ 15,00
Feenstra, R.
€ 15,00
Onhafhankelijk en verantwoordelijk. Een paradox in de positie van de rechter? Rede
Prof.mr. H. Franken
€ 6,00
Franken, Prof.mr. H.
€ 6,00
De zaak Hoogerhuis 'eene gerechtelijke misdaad'
Johan Frieswijk e.a.
€ 8,00
Frieswijk, Johan & Hans Sleurink
€ 8,00
De Nederlandse wetboeken zoals zij tot op 10 januari 1986 zijn gewijzigd en aangevuld, alsmede verschillende daarmee samenhangende verdragen, wetten en besluiten met verwijzing naar de op elk artikel toepasselijke wetsbepalingen.
J.A. Fruin
€ 12,50
Fruin, J.A.
€ 12,50
Dictionary of Legal Terms. A Simplified Guide to the Language of Law - third edition
Steven H. Gifis
€ 6,00
Gifis, Steven H.
€ 6,00
Verslag van het symposium van de Raad van State op 12 november 2009 : motivering bij rechtsvorming
Frans Gijzemijter
€ 8,00
Gijzemijter, Frans (ontwerp en opmaak)
€ 8,00
Verslag van het symposium van de Raad van State op 25 mei 2010 : Rol en betekenis van de Grondwet
Frans Gijzemijter
€ 8,00
Gijzemijter, Frans (ontwerp en opmaak) & H.D. Tjeenk Willink (woord vooraf)
€ 8,00
La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645). Exposition
Sadi de Gorter
€ 8,00
Gorter, Sadi de (avant-propos)
€ 8,00
Het zelfrealisatierecht. Ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht
Lisanne Groen
€ 30,00
Groen, Lisanne, Charlotte
€ 30,00
De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht
G. Hamaker
€ 10,00
Hamaker, G.
€ 10,00
Insider Dealing
Brenda Hannigan
€ 8,00
Hannigan, Brenda
€ 8,00
De geheimzinnige aanranding. Een opzienbarende strafzaak uit 1771
Mr. H. Hardenberg
€ 10,00
Hardenberg, Mr. H.
€ 10,00
Auctions: Law and Practice
Brian W. Harvey e.a.
€ 10,00
Harvey, Brian W. & Franklin Meisel
€ 10,00
Te goed geregeld. De overorganisatie van Nederland
Chris van der Heijden
€ 6,00
Heijden, Chris van der
€ 6,00
Restitution "Entarteter Kunst". Sachenrecht und Internationales Privatrecht
Kunze Hans Henning
€ 30,00
Henning, Kunze Hans
€ 30,00
Het huwelijk. A comedy of errors. Rede
Peter Hoefnagels
€ 5,00
Hoefnagels, Peter
€ 5,00
Pseude-wetgeving. Rede
J. van der Hoeven
€ 5,00
Hoeven, J. van der
€ 5,00
World Human Rights Guide
Charles Humana
€ 8,00
Humana, Charles
€ 8,00
De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken, en haar gezag van gewijsde
Johann Heinrich Hermann Hülsmann
€ 10,00
Hülsmann, Johann Heinrich Hermann
€ 10,00
 Sprekend de rechtbank. Communicatie in zittingszalen van de rechtbank Utrecht
Pieter Ippel e.a.
€ 8,00
Ippel, Pieter & Susanne Heeger - Hertter
€ 8,00
May It Please the Court. 23 live recordings of landmark cases as argued before the Supreme Court, including the actual voices of the attorneys and justices in oral arguemtn and questioning (book + 6 cassete in box)
Peter Irons e.a.
€ 15,00
Irons, Peter & Stephanie Guitton (edited by)
€ 15,00
De grondwet. Met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd bij elk artikel
J.B.H.
€ 12,50
J.B.H. (voorwoord)
€ 12,50
Notabeleid en recht
R.J. Jue
€ 20,00
Jue, R.J.
€ 20,00
Centenario de la Ley del Notariado. Seccion cuarta. Fuentes y bibliografia signos notariales. Volumen II / Tomo 2
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Afgeschreven. L'Homme perdu. Zes beschouwingen rondom het thema 'misdaad en straf(recht)', verlucht met zes schilderijen van Constant
C. Kelk
€ 10,00
Kelk, C.
€ 10,00
Onverzoenlijkheid
Joris Kocken e.a.
€ 6,00
Kocken, Joris & Agnes Schreiner (red.)
€ 6,00
Subjectiviteit in strafrecht en psychiatrie
F. Koenraadt
€ 10,00
Koenraadt, F.
€ 10,00
Op het grensgebied van internationaal en nationaal recht. De verjaring van internationale misdrijven.
P.H. Kooijmans
€ 6,00
Kooijmans, P.H.
€ 6,00
Recht en vrijheid. De burger in de knel
Frank Kuitenbrouwer
€ 5,00
Kuitenbrouwer, Frank
€ 5,00
Droit et fiscalité du marché de l'art
Gilles Lamarque
€ 10,00
Lamarque, Gilles
€ 10,00
Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers
Willemijn Lamet e.a.
€ 7,50
Lamet, Willemijn & Karin Wittebrood
€ 7,50
Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts
Mr. G.E. Langemeijer
€ 10,00
Langemeijer, Mr. G.E.
€ 10,00
Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis
J.H.A. Lokin e.a.
€ 15,00
Lokin, J.H.A. & Zwalve, W.J.
€ 15,00
Storia del Notariato Ravennate. Volume secondo. L'evoluzione del sigillo
Paolo de Lorenzi
€ 20,00
Lorenzi, Paolo de
€ 20,00
Overzicht van de geschiedenis der Romeinsche en oud-Nederlandsche rechtsvorming
S.A. van Lunteren
€ 8,00
Lunteren, S.A. van
€ 8,00
What They Didn't Teach Me at Yale Law School
Mark H. McCormack
€ 8,00
McCormack, Mark H.
€ 8,00
Dwaalgasten. Een oorlogsfilmpje voor juridische studenten & WO II en sommige juridische gevolgen naar willekeur
Mr. F.N. Meijer
€ 15,00
Meijer, mr. F.N.
€ 15,00
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
J.P.H. De Monte Ver Loren e.a.
€ 10,00
Monte Ver Loren, J.P.H. De & Spruit, J.E.
€ 10,00
Raab op zijn best
Max Moszkowicz
€ 6,00
Moszkowicz, Max
€ 6,00
On the Law of Nations
Daniel Patrick Moynihan
€ 10,00
Moynihan, Daniel Patrick
€ 10,00
Het rijkskamergerecht in de Nederlanden
P.L. Nève
€ 10,00
Nève, P.L.
€ 10,00
Confrontatie en compromis. Recht, retoriek en burgerlijke moraal
J.H. Nieuwenhuis
€ 8,00
Nieuwenhuis, J.H.
€ 8,00
De terloopse hercodificatie van ons burgerlijk procesrecht. Rede
Wim van Nispen
€ 5,00
Nispen, Wim van
€ 5,00
Mensen, rechten en islam. Beschouwingen over grondrechten
Katja Noordam e.a.
€ 6,00
Noordam, Katja & Roemer van Oord & Coskun Coruz
€ 6,00
Creating Capabilities: The Human Development Approach
Martha C. Nussbaum
€ 12,50
Nussbaum, Martha C.
€ 12,50
Het tribunaal van de publieke opinie. Malesherbes over de vrijheid van drukpers
D. Peeperkorn
€ 6,50
Peeperkorn, D.
€ 6,50
Het personenrecht naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek
A. Pitlo
€ 8,00
Pitlo, A.
€ 8,00
Van Een van de acht. Acht toespraken. Vijf maal 'In memoriam'. Acht interviews
Prof. mr A. Pitlo
€ 8,00
Pitlo, Prof. mr A.
€ 8,00
Het crimineel wetboek voor het krijgsboek te lande met eene toelichting
Mr. M.S. Pols
€ 45,00
Pols, Mr. M.S.
€ 45,00
Rol en betekenis van de Grondwet. Constitutionele toetsing in relatie tot de Raad van State
J.C.A. de Poorter e.a.
€ 10,00
Poorter, J.C.A. de & H.J.Th.M. van Roosmalen
€ 10,00
Karel van Rijckevorsel. Strijder tegen onrecht
Laetitia M.L. van Rijckevorsel
€ 8,00
Rijckevorsel, Laetitia M.L. van
€ 8,00
Crimes Against Humanity. The Struggle for Global Justice
Geoffrey Robertson
€ 10,00
Robertson, Geoffrey
€ 10,00
Verschijnen voor de rechter. Hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal
Wibo van Rossum
€ 10,00
Rossum, Wibo van
€ 10,00
Les declarations des droits de l'homme
Frederic Rouvillois e.a.
€ 5,00
Rouvillois, Frederic & François Taillandier
€ 5,00
Koop en verkoop
Mr. D.P. Ruitinga
€ 6,50
Ruitinga, Mr. D.P.
€ 6,50
De regelen der kunst. Drie opstellen over d everhouing tussen kunst en recht
W.M.J. Russell
€ 10,00
Russell, W.M.J. (redactie)
€ 10,00
Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht 6: Executele
B.M.E.M. Schols
€ 65,00
Schols, B.M.E.M.
€ 65,00
De regelen der kunst II
E.J.H. Schrage
€ 6,50
Schrage, E.J.H.
€ 6,50
De ambiance van het recht
Agnes Schreiner
€ 4,00
Schreiner, Agnes
€ 4,00
Internationaal publiekrecht als wereldrecht. Een inleiding
N.J. Schrijver
€ 8,00
Schrijver, N.J.
€ 8,00
Het kopijrecht. 16de tot 19de eeuw. Meesters in de Rechtsgeschiedenis
Chris Schriks
€ 15,00
Schriks, Chris
€ 15,00
De iure. Verzamelde geschriften van Mr. G.H.A. Schut
Mr. G.H.A. Schut
€ 20,00
Schut, Mr. G.H.A.
€ 20,00