Onze boeken

Categorie Recht & Criminologie

Aantal gevonden boeken: 143

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Huurrechtmemo 2006/2007
A.S. Rueb e.a.
€ 10,00
A.S. Rueb & H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke
€ 10,00
Bronnen van Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis
Mr. H. Aa
€ 10,00
Aa, Mr. H. (verzameld door) & J.Th. de Smidt & A.H. Huussen Jr. (uitgegeven door)
€ 10,00
Collegia en Colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren
Margreet Ahsmann
€ 10,00
Ahsmann, Margreet
€ 10,00
Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt
Mr. M. des Amorie van der Hoeven
€ 10,00
Amorie van der Hoeven, Mr. M. des
€ 10,00
In hun groei bedorven
H. Ashton-Wolfe
€ 15,00
Ashton-Wolfe, H.
€ 15,00
Remarques sur l'emploi de l'adjectif "alienus" dans le "Pactus legis salicae"
Joseph Balon
€ 8,00
Balon, Joseph
€ 8,00
The Law
Frederic Bastiat
€ 5,00
Bastiat, Frederic
€ 5,00
Het parlement als spelverdeler. Meespelen of sturen in de informatiesamenleving
I.J.M.J. Baten e.a.
€ 5,00
Baten, I.J.M.J. & Kooistra, S.
€ 5,00
Met hoofd en hart : opstellen aangeboden aan prof. mr. J.C.M. Leijten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
G.C.J.J. van den - en anderen Bergh
€ 12,50
Bergh, G.C.J.J. van den - en anderen
€ 12,50
Beeldrechtwijzer. Auteursrecht van de beeldende kunstenaar
Karel J. Berkhout
€ 6,00
Berkhout, Karel J.
€ 6,00
Wat de advocaat betaamt
Pauline de - en anderen Bok
€ 6,00
Bok, Pauline de - en anderen
€ 6,00
Toga's & Baretten. Wetenschap in dienst van hare majesteit. Liber Amicorum voor Jan Oonincx
M. - en anderen Bollen
€ 10,00
Bollen, M. - en anderen
€ 10,00
Beeldvorming voor rechtsvorming. Hoe het recht in beeld wordt gebracht
Geerten Boogaard e.a.
€ 10,00
Boogaard, Geerten & Martie Emmerzaal-Boelens - e.a.
€ 10,00
Jaarboekje voor het Notaris-Ambt 1892
L. Boomgaart
€ 45,00
Boomgaart, L.
€ 45,00
Dieren in het geding een juridisch-historische analyse van het verbod op dierenmishandeling
Eugénie Constance de Bordes
€ 12,50
Bordes, Eugénie Constance de
€ 12,50
De Beleedigde Molmvaarder, annotaties bij een uitspraak 1850
Mr. H.A. Bouman e.a.
€ 8,00
Bouman, Mr. H.A. e.a.
€ 8,00
In court and out of court. Some personal recollections
Ernest Bowen-Rowlands
€ 10,00
Bowen-Rowlands, Ernest
€ 10,00
The law of Nations
J.L. Brierley
€ 8,00
Brierley, J.L.
€ 8,00
Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010
J. de Bruijn e.a.
€ 20,00
Bruijn, J. de & S. Faber & A. Soeteman (onder redactie van)
€ 20,00
Recht verbeeld
R.M. de Bruin e.a.
€ 10,00
Bruin, R.M. de & J.C.M. Leyten
€ 10,00
Het recht en zijn waarde. John Austins scheidingsthese ideeën-historisch bezien
Martin Buijsen
€ 12,50
Buijsen, Martin
€ 12,50
Notariato e archivi notarili
Giovanni Casu
€ 20,00
Casu, Giovanni
€ 20,00
Overrechters in stad en lande
R.P. Cleveringa
€ 10,00
Cleveringa, R.P.
€ 10,00
Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders. Juridische vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees
Paul Cliteur
€ 6,00
Cliteur, Paul
€ 6,00
Mostra storica del notariato medievale ligure
Giorgio Costamagna e.a.
€ 45,00
Costamagna, Giorgio & Dino Puncuh
€ 45,00
Jaarboekje voor het Notaris-Ambt 1874/5
J.M.E. Dercksen
€ 30,00
Dercksen, J.M.E.
€ 30,00
Jaarboekje voor het Notaris-Ambt 1880
J.M.E. Dercksen
€ 30,00
Dercksen, J.M.E.
€ 30,00
Jaarboekje voor het Notaris-Ambt 1881
J.M.E. Dercksen
€ 30,00
Dercksen, J.M.E.
€ 30,00
Gedenkboek notariële examencommissie - 21 oktober 1961
P.L. Dijk e.a.
€ 15,00
Dijk, P.L. - e.a.
€ 15,00
Archieven van te 's-Gravenhage geresideerd hebbende notarissen 1597-1842
diverse auteurs
€ 15,00
Diverse auteurs
€ 15,00
Broederschap der Notarissen in Nederland. Ringen Zwolle - Almelo - Zutphen: Tarief 1929
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Het topje van de ijsberg? Advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Regelrust voor Vreemdelingen. Een advies over vermindering van regeldruk in het vreemdelingenbeleid
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XI No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XI No. 3
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Yoga in je toga. Over flexibilisering en andere trends in de advocatuur
Christ'l Dullaert
€ 10,00
Dullaert, Christ'l
€ 10,00
Het rechtskarakter van den naam naar Nederlandsch recht
Chr.P. van Eeghen
€ 25,00
Eeghen, Chr.P. van
€ 25,00
De meest gestelde vragen aan de notaristelefoon. 10 jaar Notaristelefoon. O.a. samenwonen, trouwen, aankoop van een huis, erfenissen en eigen bedrijf
R.A. Exter-Versteeg
€ 5,00
Exter-Versteeg, R.A.
€ 5,00
Ouvrages de droit Romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas septentrionaux (XIIIe - XVIe siècle)
R. Feenstra
€ 15,00
Feenstra, R.
€ 15,00
IX. Internationaler Kongress des Lateinischen Notariats
Dr. Feyock e.a.
€ 10,00
Feyock, Dr. & Dr. Michalek - a.o.
€ 10,00
Het cellentekort: rede
J.P.S. Fiselier
€ 6,00
Fiselier, J.P.S.
€ 6,00
Buitenmodelkalender voor de wetgever
Dr. J.P. Fockema Andreae
€ 6,00
Fockema Andreae, Dr. J.P.
€ 6,00
Onhafhankelijk en verantwoordelijk. Een paradox in de positie van de rechter? Rede
Prof.mr. H. Franken
€ 6,00
Franken, Prof.mr. H.
€ 6,00
De Nederlandse wetboeken zoals zij tot op 10 januari 1986 zijn gewijzigd en aangevuld, alsmede verschillende daarmee samenhangende verdragen, wetten en besluiten met verwijzing naar de op elk artikel toepasselijke wetsbepalingen.
J.A. Fruin
€ 12,50
Fruin, J.A.
€ 12,50
Dictionary of Legal Terms. A Simplified Guide to the Language of Law - third edition
Steven H. Gifis
€ 6,00
Gifis, Steven H.
€ 6,00
Verslag van het symposium van de Raad van State op 12 november 2009 : motivering bij rechtsvorming
Frans Gijzemijter
€ 8,00
Gijzemijter, Frans (ontwerp en opmaak)
€ 8,00
Verslag van het symposium van de Raad van State op 25 mei 2010 : Rol en betekenis van de Grondwet
Frans Gijzemijter
€ 8,00
Gijzemijter, Frans (ontwerp en opmaak) & H.D. Tjeenk Willink (woord vooraf)
€ 8,00
Reflections on Principles and Practice of International Law
Terry D. Gill e.a.
€ 45,00
Gill, Terry D. & Wybo P. Heere
€ 45,00
Dilemma's: toespraak over de organisatie van de rechtspraak.
R.C. Gisolf
€ 8,00
Gisolf, R.C.
€ 8,00
La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645): exposition
Sadi de Gorter
€ 8,00
Gorter, Sadi de (avant-propos)
€ 8,00
La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645): exposition
Sadi de Gorter
€ 8,00
Gorter, Sadi de (avant-propos)
€ 8,00
The Persistent Objector Rule in International Law
James A. Green
€ 10,00
Green, James A.
€ 10,00
Becoming Justice Blackmun: Harry Blackmun's Supreme Court Journey
Linda Greenhouse
€ 9,00
Greenhouse, Linda
€ 9,00
Het zelfrealisatierecht. Ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht
Lisanne Groen
€ 30,00
Groen, Lisanne, Charlotte
€ 30,00
De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht
G. Hamaker
€ 10,00
Hamaker, G.
€ 10,00
Insider Dealing
Brenda Hannigan
€ 8,00
Hannigan, Brenda
€ 8,00
De geheimzinnige aanranding. Een opzienbarende strafzaak uit 1771
Mr. H. Hardenberg
€ 10,00
Hardenberg, Mr. H.
€ 10,00
Auctions: Law and Practice
Brian W. Harvey e.a.
€ 10,00
Harvey, Brian W. & Franklin Meisel
€ 10,00
Waarvan akte: opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit te Utrecht
L.J. Hijmans van den Bergh e.a.
€ 12,50
Hijmans van den Bergh, L.J. & A.A.M. de Bruijn & E.J.L.M. de Bruijn - en anderen
€ 12,50
Het huwelijk. A comedy of errors. Rede
Peter Hoefnagels
€ 5,00
Hoefnagels, Peter
€ 5,00
Pseude-wetgeving. Rede
J. van der Hoeven
€ 5,00
Hoeven, J. van der
€ 5,00
Helder als Glasz: Liber Amicorum Jaap Glasz
Cees van Hoore
€ 15,00
Hoore, Cees van
€ 15,00
Helder als Glasz: Liber Amicorum Jaap Glasz
Cees van Hoore
€ 15,00
Hoore, Cees van
€ 15,00
Art. 2014 B.W.
E.F. Hooykaas
€ 10,00
Hooykaas, E.F.
€ 10,00
Chasing Gideon: The Elusive Quest for Poor People's Justice
Karen Houppert
€ 10,00
Houppert, Karen
€ 10,00
World Human Rights Guide
Charles Humana
€ 8,00
Humana, Charles
€ 8,00
De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken, en haar gezag van gewijsde
Johann Heinrich Hermann Hülsmann
€ 10,00
Hülsmann, Johann Heinrich Hermann
€ 10,00
Rechten van den houder en van betaald hebbende endossanten bij faillissementvan het wisselpersoneel
Eduard Willem Insinger
€ 20,00
Insinger, Eduard Willem
€ 20,00
May It Please the Court. 23 live recordings of landmark cases as argued before the Supreme Court, including the actual voices of the attorneys and justices in oral arguemtn and questioning (book + 6 cassete in box)
Peter Irons e.a.
€ 15,00
Irons, Peter & Stephanie Guitton (edited by)
€ 15,00
Dictionary of Legal Quotations
Simon James e.a.
€ 8,00
James, Simon & Chantal Stebbings
€ 8,00
Het woord akte in art. 1933 B.W.
Engbert Jannink Bz
€ 12,50
Jannink Bz, Engbert
€ 12,50
Notabeleid en recht
R.J. Jue
€ 20,00
Jue, R.J.
€ 20,00
Centenario de la Ley del Notariado. Seccion cuarta. Fuentes y bibliografia signos notariales. Volumen II / Tomo 2
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Onverzoenlijkheid
Joris Kocken e.a.
€ 6,00
Kocken, Joris & Agnes Schreiner (red.)
€ 6,00
Op het grensgebied van internationaal en nationaal recht. De verjaring van internationale misdrijven.
P.H. Kooijmans
€ 6,00
Kooijmans, P.H.
€ 6,00
Mens en burger: een geschiedenis van de grondrechten *met GESIGNEERD kaartje*
Peter C. Kop
€ 9,00
Kop, Peter C.
€ 9,00
Recht en vrijheid. De burger in de knel
Frank Kuitenbrouwer
€ 5,00
Kuitenbrouwer, Frank
€ 5,00
Le notaire et la vie quotidienne des origines à 1870
Hélène - and others Lafortune
€ 9,00
Lafortune, Hélène - and others
€ 9,00
Droit et fiscalité du marché de l'art
Gilles Lamarque
€ 10,00
Lamarque, Gilles
€ 10,00
Nooit meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor slachtoffers
Willemijn Lamet e.a.
€ 7,50
Lamet, Willemijn & Karin Wittebrood
€ 7,50
Burgerlijke rechtsvordering: inclusief Verordening Brussel I-bis
F.J.P. Lock e.a.
€ 300,00
Lock, F.J.P. & A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (redactie)
€ 300,00
Overzicht van de geschiedenis der Romeinsche en oud-Nederlandsche rechtsvorming
S.A. van Lunteren
€ 8,00
Lunteren, S.A. van
€ 8,00
Complex Cases: Perspectives on The Netherlands Criminal Justice System
M. Malsch e.a.
€ 10,00
Malsch, M. & J.F. Nijboer 9editors)
€ 10,00
What They Didn't Teach Me at Yale Law School
Mark H. McCormack
€ 8,00
McCormack, Mark H.
€ 8,00
Dwaalgasten. Een oorlogsfilmpje voor juridische studenten & WO II en sommige juridische gevolgen naar willekeur
Mr. F.N. Meijer
€ 15,00
Meijer, mr. F.N.
€ 15,00
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
J.P.H. De Monte Ver Loren e.a.
€ 10,00
Monte Ver Loren, J.P.H. De & Spruit, J.E.
€ 10,00
Raab op zijn best
Max Moszkowicz
€ 6,00
Moszkowicz, Max
€ 6,00
On the Law of Nations
Daniel Patrick Moynihan
€ 10,00
Moynihan, Daniel Patrick
€ 10,00
Brief aan een jonge academische gevormde vrouw: een en ander over recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd
Hans Nieuwenhuis
€ 8,00
Nieuwenhuis, Hans
€ 8,00
Brief aan een jonge academische gevormde vrouw: een en ander over recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd
Hans Nieuwenhuis
€ 8,00
Nieuwenhuis, Hans
€ 8,00
De terloopse hercodificatie van ons burgerlijk procesrecht. Rede
Wim van Nispen
€ 5,00
Nispen, Wim van
€ 5,00
Mensen, rechten en islam. Beschouwingen over grondrechten
Katja Noordam e.a.
€ 6,00
Noordam, Katja & Roemer van Oord & Coskun Coruz
€ 6,00
Aan de wieg van de notariële meester in de rechten. Rede
Mr. L.J.M. Nouwen
€ 8,00
Nouwen, Mr. L.J.M.
€ 8,00
Beoordeling van het werk van den Socialist Henry George "Vooruitgang en Armoede": Proefschrift *GESIGNEERD*
Maarten Iman Pauw van Wieldrecht
€ 30,00
Pauw van Wieldrecht, Maarten Iman
€ 30,00
Het tribunaal van de publieke opinie. Malesherbes over de vrijheid van drukpers
D. Peeperkorn
€ 6,50
Peeperkorn, D.
€ 6,50
Il protocollo notarile di coluccio salutati (1372-1373)
Armando Petrucci
€ 12,50
Petrucci, Armando (a cura di)
€ 12,50
Viglius van Aytta als hoogleraar te Ingolstadt: Een onderzoek naar de invloed van de rechtspraktijk, de traditionele rechtsgeleerdheid en de doorwerking van het humanisme op de colleges van Viglius van Aytta te Ingolstadt (1537-1542)
Joost Pikkemaat
€ 17,50
Pikkemaat, Joost
€ 17,50
Het notariaat
A. Pitlo e.a.
€ 8,00
Pitlo, A. - e.a.
€ 8,00