Onze boeken

Categorie Recht & Criminologie

Aantal gevonden boeken: 106

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Bronnen van Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis
Mr. H. Aa
€ 10,00
Aa, Mr. H. (verzameld door) & J.Th. de Smidt & A.H. Huussen Jr. (uitgegeven door)
€ 10,00
Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt. Van eene inleiding en aanteekeningen voorzien door B. de Ligt
Mr. M. des Amorie van der Hoeven
€ 10,00
Amorie van der Hoeven, Mr. M. des
€ 10,00
De geschiedenis der "Actio Pauliana"
J.A. Ankum
€ 20,00
Ankum, J.A.
€ 20,00
Meesters der metamorfose: overwegingen van een rechter
B.J. Asscher
€ 4,00
Asscher, B.J.
€ 4,00
Remarques sur l'emploi de l'adjectif "alienus" dans le "Pactus legis salicae"
Joseph Balon
€ 8,00
Balon, Joseph
€ 8,00
The Law
Frederic Bastiat
€ 4,00
Bastiat, Frederic
€ 4,00
Het parlement als spelverdeler. Meespelen of sturen in de informatiesamenleving
I.J.M.J. Baten e.a.
€ 5,00
Baten, I.J.M.J. & Kooistra, S.
€ 5,00
Verzamelde staatsrechtelijke opstellen van Prof. Mr Dr G. van den Bergh. Tweede bundel
G. van den Bergh
€ 10,00
Bergh, G. van den
€ 10,00
Beeldrechtwijzer. Auteursrecht van de beeldende kunstenaar
Karel J. Berkhout
€ 6,00
Berkhout, Karel J.
€ 6,00
Nederlandse rechtsbegrippen vertaald: Frans, Engels, Duits
K. Boele-Woelki e.a.
€ 8,00
Boele-Woelki, K. & F.J.A. van der Velden
€ 8,00
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht, editie 2021. Inclusief Wet herziening beslag- en executierecht (2 delen)
M.H. de Boer e.a.
€ 150,00
Boer, M.H. de & A. Hammerstein & R.M. Hermans & D. Visser
€ 150,00
Misbruik van recht
Valerius Geertruidus Andringa Boll
€ 10,00
Boll, Valerius Geertruidus Andringa
€ 10,00
Toga's & Baretten. Wetenschap in dienst van hare majesteit. Liber Amicorum voor Jan Oonincx
M. Bollen e.a.
€ 10,00
Bollen, M. - e.a.
€ 10,00
Beeldvorming voor rechtsvorming. Hoe het recht in beeld wordt gebracht
Geerten Boogaard e.a.
€ 10,00
Boogaard, Geerten & Martie Emmerzaal-Boelens - e.a.
€ 10,00
De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak
Menko Bosma e.a.
€ 17,50
Bosma, Menko - e.a.
€ 17,50
De Beleedigde Molmvaarder, annotaties bij een uitspraak 1850
Mr. H.A. Bouman e.a.
€ 8,00
Bouman, Mr. H.A. e.a.
€ 8,00
In court and out of court. Some personal recollections
Ernest Bowen-Rowlands
€ 10,00
Bowen-Rowlands, Ernest
€ 10,00
The law of Nations
J.L. Brierley
€ 8,00
Brierley, J.L.
€ 8,00
Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Universiteit, 1880-2010
J. de Bruijn e.a.
€ 20,00
Bruijn, J. de & S. Faber & A. Soeteman (onder redactie van)
€ 20,00
Het recht en zijn waarde. John Austins scheidingsthese ideeën-historisch bezien
Martin Buijsen
€ 12,50
Buijsen, Martin
€ 12,50
Vrede en oorlog. Opstellen voor prof.mr. B.V.A. Röling
Fenna van den Burg
€ 10,00
Burg, Fenna van den (redactie)
€ 10,00
Le trafic international des biens culturels sous l'angle de leur revendication par l'Etat d'origine. Aspects de droit international prive?
Quentin Byrne-Sutton
€ 10,00
Byrne-Sutton, Quentin
€ 10,00
Resolution methods for art-related disputes
Quentin Byrne-Sutton e.a.
€ 25,00
Byrne-Sutton, Quentin & Fabienne Geisinger-Mariéthoz (editors)
€ 25,00
Cultureel alfa-bètisme in nederland
H.C. Cassee e.a.
€ 6,50
Cassee, H.C. & D.J. van der Kaa (redactie)
€ 6,50
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XI No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XI No. 3
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII No. 1
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
De hoge raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht / The Dutch supreme court and judicial rule-making in labour law
R.A.A. Duk
€ 10,00
Duk, R.A.A.
€ 10,00
Yoga in je toga. Over flexibilisering en andere trends in de advocatuur
Christ'l Dullaert
€ 10,00
Dullaert, Christ'l
€ 10,00
Het rechtskarakter van den naam naar Nederlandsch recht
Chr.P. van Eeghen
€ 25,00
Eeghen, Chr.P. van
€ 25,00
De meest gestelde vragen aan de notaristelefoon. 10 jaar Notaristelefoon. O.a. samenwonen, trouwen, aankoop van een huis, erfenissen en eigen bedrijf
R.A. Exter-Versteeg
€ 5,00
Exter-Versteeg, R.A.
€ 5,00
Ouvrages de droit Romain dans les catalogues des anciens Pays-Bas septentrionaux (XIIIe - XVIe siècle)
R. Feenstra
€ 15,00
Feenstra, R.
€ 15,00
Onhafhankelijk en verantwoordelijk. Een paradox in de positie van de rechter? Rede
Prof.mr. H. Franken
€ 6,00
Franken, Prof.mr. H.
€ 6,00
De zaak Hoogerhuis 'eene gerechtelijke misdaad'
Johan Frieswijk e.a.
€ 8,00
Frieswijk, Johan & Hans Sleurink
€ 8,00
De Nederlandse wetboeken zoals zij tot op 10 januari 1986 zijn gewijzigd en aangevuld, alsmede verschillende daarmee samenhangende verdragen, wetten en besluiten met verwijzing naar de op elk artikel toepasselijke wetsbepalingen.
J.A. Fruin
€ 12,50
Fruin, J.A.
€ 12,50
Dictionary of Legal Terms. A Simplified Guide to the Language of Law - third edition
Steven H. Gifis
€ 6,00
Gifis, Steven H.
€ 6,00
Speculum Langemeijer. 31 rechtsgeleerde opstellen
J.F. Glastra van Loon e.a.
€ 12,50
Glastra van Loon, J.F. & R.A.V. van Haersolte & J.M. Polak (voorwoord)
€ 12,50
Door de schoot van Vrouwe Justitia. Juridische verhalen voor het slapen gaan
Joris van der Goes e.a.
€ 8,00
Goes, Joris van der & Floris Tilanus (illustraties van)
€ 8,00
La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645). Exposition
Sadi de Gorter
€ 8,00
Gorter, Sadi de (avant-propos)
€ 8,00
Het zelfrealisatierecht. Ruimtelijk instrumentarium in verhouding tot het eigendomsrecht
Lisanne Groen
€ 30,00
Groen, Lisanne, Charlotte
€ 30,00
Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, beschreven bij Hugo de Groot. Met aanteekeningen van Mr. S.J. Fockema Andreae (2 delen)
Hugo De Groot
€ 15,00
Groot, Hugo De
€ 15,00
De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht
G. Hamaker
€ 10,00
Hamaker, G.
€ 10,00
Insider Dealing
Brenda Hannigan
€ 8,00
Hannigan, Brenda
€ 8,00
Leve de rechtsstaat ! Reflecties op de rechtsstaat in een dynamische samenleving
Sadik Harchaoui e.a.
€ 12,50
Harchaoui, Sadik & Juliët Jonkers
€ 12,50
De geheimzinnige aanranding. Een opzienbarende strafzaak uit 1771
Mr. H. Hardenberg
€ 10,00
Hardenberg, Mr. H.
€ 10,00
Auctions: Law and Practice
Brian W. Harvey e.a.
€ 10,00
Harvey, Brian W. & Franklin Meisel
€ 10,00
Restitution "Entarteter Kunst". Sachenrecht und Internationales Privatrecht
Kunze Hans Henning
€ 30,00
Henning, Kunze Hans
€ 30,00
Het huwelijk. A comedy of errors. Rede
Peter Hoefnagels
€ 5,00
Hoefnagels, Peter
€ 5,00
Pseude-wetgeving. Rede
J. van der Hoeven
€ 5,00
Hoeven, J. van der
€ 5,00
Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon
Mr. Ph.A.N. Houwing
€ 17,50
Houwing, Mr. Ph.A.N.
€ 17,50
De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken, en haar gezag van gewijsde
Johann Heinrich Hermann Hülsmann
€ 10,00
Hülsmann, Johann Heinrich Hermann
€ 10,00
May It Please the Court. 23 live recordings of landmark cases as argued before the Supreme Court, including the actual voices of the attorneys and justices in oral arguemtn and questioning (book + 6 cassete in box)
Peter Irons e.a.
€ 15,00
Irons, Peter & Stephanie Guitton (edited by)
€ 15,00
De grondwet. Met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd bij elk artikel
J.B.H.
€ 12,50
J.B.H. (voorwoord)
€ 12,50
Notabeleid en recht
R.J. Jue
€ 20,00
Jue, R.J.
€ 20,00
Centenario de la Ley del Notariado. Seccion cuarta. Fuentes y bibliografia signos notariales. Volumen II / Tomo 2
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Junta de Decanos de los Colegios notariales:
€ 10,00
Constraints on the Waging of War. An introduction to international humanitarian law
Frits Kalshoven e.a.
€ 10,00
Kalshoven, Frits & Liesbeth Zegveld
€ 10,00
Afgeschreven. L'Homme perdu. Zes beschouwingen rondom het thema 'misdaad en straf(recht)', verlucht met zes schilderijen van Constant
C. Kelk
€ 10,00
Kelk, C.
€ 10,00
Onverzoenlijkheid
Joris Kocken e.a.
€ 6,00
Kocken, Joris & Agnes Schreiner (red.)
€ 6,00
Op het grensgebied van internationaal en nationaal recht. De verjaring van internationale misdrijven.
P.H. Kooijmans
€ 6,00
Kooijmans, P.H.
€ 6,00
Recht en vrijheid. De burger in de knel
Frank Kuitenbrouwer
€ 5,00
Kuitenbrouwer, Frank
€ 5,00
Droit et fiscalité du marché de l'art
Gilles Lamarque
€ 10,00
Lamarque, Gilles
€ 10,00
Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts
Mr. G.E. Langemeijer
€ 10,00
Langemeijer, Mr. G.E.
€ 10,00
Dragers van het recht. Opstellen van en voor inge van der vlies bij gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar staats- en bestuursrecht, kunst en recht
Caroline Lindo e.a.
€ 10,00
Lindo, Caroline & Leonard Besselink & Jenneke Evers
€ 10,00
Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis
J.H.A. Lokin e.a.
€ 15,00
Lokin, J.H.A. & Zwalve, W.J.
€ 15,00
Storia del Notariato Ravennate. Volume secondo. L'evoluzione del sigillo
Paolo de Lorenzi
€ 20,00
Lorenzi, Paolo de
€ 20,00
Handeling en aansprakelijkheid in het recht
M.A. Loth
€ 10,00
Loth, M.A.
€ 10,00
Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
J.P.H. De Monte Ver Loren e.a.
€ 10,00
Monte Ver Loren, J.P.H. De & Spruit, J.E.
€ 10,00
Raab op zijn best
Max Moszkowicz
€ 6,00
Moszkowicz, Max
€ 6,00
Recht voor zijn raap
Mr. M. Moszkowicz
€ 6,00
Moszkowicz, Mr. M.
€ 6,00
On the Law of Nations
Daniel Patrick Moynihan
€ 10,00
Moynihan, Daniel Patrick
€ 10,00
Het rijkskamergerecht in de Nederlanden
P.L. Nève
€ 10,00
Nève, P.L.
€ 10,00
Confrontatie en compromis. Recht, retoriek en burgerlijke moraal
J.H. Nieuwenhuis
€ 8,00
Nieuwenhuis, J.H.
€ 8,00
De terloopse hercodificatie van ons burgerlijk procesrecht. Rede
Wim van Nispen
€ 5,00
Nispen, Wim van
€ 5,00
Mensen, rechten en islam. Beschouwingen over grondrechten
Katja Noordam e.a.
€ 6,00
Noordam, Katja & Roemer van Oord & Coskun Coruz
€ 6,00
Het tribunaal van de publieke opinie. Malesherbes over de vrijheid van drukpers
D. Peeperkorn
€ 6,50
Peeperkorn, D.
€ 6,50
Handbuch Kunstrecht
Alexandra Pfeffer e.a.
€ 15,00
Pfeffer, Alexandra & Roman A. Rauter
€ 15,00
Het personenrecht naar het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek
A. Pitlo
€ 8,00
Pitlo, A.
€ 8,00
Van Een van de acht. Acht toespraken. Vijf maal 'In memoriam'. Acht interviews
Prof. mr A. Pitlo
€ 8,00
Pitlo, Prof. mr A.
€ 8,00
Of the Nature and Qualification of Religion in Reference to Civil Society
Samuel Pufendorf
€ 10,00
Pufendorf, Samuel
€ 10,00
Karel van Rijckevorsel. Strijder tegen onrecht
Laetitia M.L. van Rijckevorsel
€ 8,00
Rijckevorsel, Laetitia M.L. van
€ 8,00
Verschijnen voor de rechter. Hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal
Wibo van Rossum
€ 10,00
Rossum, Wibo van
€ 10,00
Les declarations des droits de l'homme
Frederic Rouvillois e.a.
€ 5,00
Rouvillois, Frederic & François Taillandier
€ 5,00
Koop en verkoop
Mr. D.P. Ruitinga
€ 6,50
Ruitinga, Mr. D.P.
€ 6,50
De regelen der kunst II
E.J.H. Schrage
€ 6,50
Schrage, E.J.H.
€ 6,50
De ambiance van het recht
Agnes Schreiner
€ 4,00
Schreiner, Agnes
€ 4,00
Het kopijrecht. 16de tot 19de eeuw. Meesters in de Rechtsgeschiedenis
Chris Schriks
€ 15,00
Schriks, Chris
€ 15,00
Het behoud van cultuurgoederen, twee werelden, twee visies / The preservation of cultural property, two worlds, two views
P.S. Sjouke
€ 10,00
Sjouke, P.S.
€ 10,00
In dienst van de kroon. Vice-presidenten van de Raad van State (1814-2001)
Diederick Slijkerman
€ 6,50
Slijkerman, Diederick
€ 6,50
Rechten van de mens in verdragen, verklaringen, resoluties
J.A. Smith
€ 5,00
Smith, J.A. (red.)
€ 5,00
Graag of niet. Rapport Commissie Stevens: Verlaging, Vereenvoudiging, Verbreeding
W.F.C. Stevens
€ 6,00
Stevens, W.F.C.
€ 6,00
Het Burgherlick Leven & Anhangh. Vita Politica
Simon Stevin
€ 8,00
Stevin, Simon
€ 8,00
Taal uit de zaal - Dank u wel, Edellaakbare. Hilarische uitspraken en taaleigenaardigheden uit de rechtszaal
Mark Teurlings
€ 5,00
Teurlings, Mark
€ 5,00
Met liefde onttroond. 10 jaar tekeningen voor het Advocatenblad
Floris Tilanus
€ 5,00
Tilanus, Floris
€ 5,00
Lekker Juridisch!
Merijn Tol
€ 4,00
Tol, Merijn
€ 4,00
Les trois justices
Pierre de Tourtoulon
€ 45,00
Tourtoulon, Pierre de
€ 45,00
Verdelingsbeslagen. Een studie naar het deelgenotenbeslag en het maritaal beslag
M.L. Tuil
€ 45,00
Tuil, M.L.
€ 45,00
Het notariaat: inderdaad een elastisch ambt
A.A. van Velten
€ 5,00
Velten, A.A. van
€ 5,00
Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw
Wouter Veraart
€ 20,00
Veraart, Wouter
€ 20,00
Te Intellectuele Eigendom. De morele basisemotie van de IE
Dirk Visser e.a.
€ 5,00
Visser, Dirk & Gerrit de Jager
€ 5,00