Onze boeken

Categorie Friesland

Aantal gevonden boeken: 184

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Tante Tij door Nicolette Koot e.a.
Koot, Nicolette & Koning, Wim de
€ 6,00
Paradys oan de baai door Douwe Kootstra
Kootstra, Douwe
€ 5,00
Tantalus door Manuela Koster
Koster, Manuela
€ 10,00
Voornaam wonen in en rond Leeuwarden door Yme Kuiper e.a.
Kuiper, Yme - e.a.
€ 4,00
Leeuwarder huis en hof door W.H. Kuipers
Kuipers, W.H.
€ 4,00
Leeuwarden door Wiebren H. Kuipers
Kuipers, Wiebren H.
€ 4,00
Leeuwarden 750-2000 Hoofdstad van Friesland door René Kunst e.a.
Kunst, René (eindredactie) - e.a.
€ 10,00
Feest Mei Toaniel door Riek Landman
Landman, Riek
€ 10,00
2005 mei eigen eagen/met eigen ogen door Gerko Last
Last, Gerko
€ 6,00
Fietsen en wandelen op Terschelling door Piet Lautenbach
Lautenbach, Piet
€ 3,50
Jelle Banga door M.J. van Lieburg
Lieburg, M.J. van
€ 4,00
Nostalgisch gezicht Heerenveen door Theo Medema
Medema, Theo
€ 8,00
De sneinen door Aggie van der Meer
Meer, Aggie van der
€ 12,50
As in wurd my meinimt door Gys Miedema
Miedema, Gys
€ 25,00
Paedwizers fan de Fryske filology door H.T.J. Miedema
Miedema, H.T.J.
€ 15,00
'En ús Harke mei syn kleare kop' door S.J. van der Molen
Molen, S.J. van der
€ 5,00
Profiel van een waterland door S.J. van der Molen
Molen, S.J. van der
€ 6,00
Terschelling door S.J. van der Molen
Molen, S.J. van der
€ 4,00
Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in Friesland door P en anderen Nieuwland
Nieuwland, P en anderen
€ 4,00
De fatsoenering van het bestaan door Harm Nijboer
Nijboer, Harm
€ 12,50
Leeuwarden marktstad door de eeuwen heen door Harm Nijboer
Nijboer, Harm
€ 4,00
De heide van Duurswoude door W. Nijlunsing e.a.
Nijlunsing, W. & R. Jonkman
€ 4,00
Leeuwarderstraatnamen door Henk Oly
Oly, Henk
€ 8,00
Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731 door G. Overdiep
Overdiep, G.
€ 8,00
Friesland en het weer door Piet Paulusma
Paulusma, Piet
€ 4,00
Natuur in Fryslan door D. van der Ploeg
Ploeg, D. van der
€ 8,00
De Amerikaan door Durk van der Ploeg
Ploeg, Durk van der
€ 6,00
De Hunsdagen door Durk van der Ploeg
Ploeg, Durk van der
€ 8,00
Gans omspoeld door zilte baren door J. Poort
Poort, J.
€ 6,00
It Beaken door Dr. Y. Poortinga
Poortinga, dr. Y. (redactie)
€ 6,00
De foet fan de reinb^oge door Ype Poortinga
Poortinga, Ype
€ 6,50
De ring van het licht door Ype Poortinga
Poortinga, Ype
€ 6,50
Land en volk van Gaast en Klif door L Post-Beukers
Post-Beukers, L
€ 5,00
De Fryske minnisten en harren sosiëteit door Dr. J.S. Postma
Postma, dr. J.S.
€ 6,50
Dunegea door R. Postma
Postma, R.
€ 12,50
Nije bibliotheek door Tr. Riemersma
Riemersma, Tr.
€ 10,00
Kent u ze nog  door C.S. Roersma
Roersma, C.S.
€ 15,00
Fakansje Mei De Kameleon door H. de Roos
Roos, H. de
€ 8,00
De Blauwe Seilbokse door Berber Santema
Santema, Berber
€ 20,00
Friesch dorpsleven uit een vorige tijd door Nine van der Schaaf
Schaaf, Nine van der
€ 20,00
Troelstra als Fries dichter, verzen en liederen door Dr. J.B. Schepers
Schepers, dr. J.B. (vertaling en toelichting)
€ 4,00
Cleyn eilant Rottum door D.H. Schortinghuis
Schortinghuis, D.H.
€ 4,00
Cleyn eilant Rottum door Mr. D.H. Schortinghuis
Schortinghuis, Mr. D.H.
€ 6,00
Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt door C. Schotanus
Schotanus, C.
€ 35,00
Leeuwarden voor 1435 door J.R.G. Schuur
Schuur, J.R.G.
€ 6,00
De academie van Vriesland door Jacob van Sluis
Sluis, Jacob van
€ 8,00
De fjoerbidders door A. Soepboer
Soepboer, A.
€ 8,00
Kearsinne door Albertina Soepboer
Soepboer, Albertina
€ 8,00
Tin It wrede paradys door Hylke Speerstra
Speerstra, Hylke
€ 6,50
De Amelander walvisvaart door M.G. Straatsma
Straatsma, M.G.
€ 10,00
Ameland in een wisselend getij door O. Straatsma
Straatsma, O.
€ 15,00
Standgids de Wadden door Hein Strick
Strick, Hein
€ 6,00
Kwânskwiis/Kwansuis door Sybe Sybesma e.a.
Sybesma, Sybe & Gent, Jacques
€ 4,00
Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee door Fokke Sytema
Sytema, Fokke
€ 8,00
It geloksbern door Hilda Talsma
Talsma, Hilda
€ 10,00
Geluksvogel door Henk Tameling
Tameling, Henk
€ 8,00
De fertelbeam door Britta Teckentrup
Teckentrup, Britta
€ 6,00
Wolken en stjerren door Piter Terpstra
Terpstra, Piter
€ 4,00
Waltastins - Rennebergkamer door Frans Tolsma e.a.
Tolsma, Frans e.a.
€ 4,00
Freoneboek mei tsien Fryske gedichten door Akkie van der Veer e.a.
Veer, Akkie van der & Boukje Wytsma
€ 5,00
Sint Antonius in Franeker door H.O. Veldman
Veldman, H.O.
€ 8,00
Kikkert is kikkert door Max Velthuijs
Velthuijs, max
€ 3,50
De Bosplaat door George Visser
Visser, George
€ 6,00
Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch en heraldisch onderzoek in het rijksarchief in Friesland door J Visser
Visser, J
€ 3,50
Leven en werken van Willem en Onno Zwier van Haren, Friesche edellui door Dr. J. van Vloten
Vloten, Dr. J. van (naar tijdsorde toegelicht door)
€ 25,00
Bulldozers en bloednoazen door Abe de Vries
Vries, Abe de
€ 6,00
Motorman en 39 oare proazagedichten door Nijk de Vries
Vries, Nijk de
€ 5,00
Vlieland door V. de Vries
Vries, V. de
€ 10,00
Vlieland door V. de Vries
Vries, V. de
€ 10,00
By de duvel to bycht door Anne Wadman
Wadman, Anne
€ 6,00
De oerwinning fan Bjinse Houtsma door Anne Wadman
Wadman, Anne
€ 6,00
Harlinger Visserijdagen 50 jaar door Johan van de Wal
Wal, Johan van de
€ 17,50
Een feest van herinnering door Johan van der Wal
Wal, Johan van der
€ 17,50
Friesche sagen door J.P. Wiersma
Wiersma, J.P.
€ 8,00
De seefrou Folksverhalen door Mindert Wijnstra
Wijnstra, Mindert
€ 6,00
Achter de schermen van de waterpoortstad, door Henk van der Winden
Winden, Henk van der
€ 5,00
Het eiland Schiermonnikoog als badplaats door A. / Allan Winkler Prins
Winkler Prins, A. / Allan, F. (geschets door)
€ 12,50
Het koningsvaandel door Pieter Winsemius
Winsemius, Pieter
€ 6,50
Friesland in hervormingstijd door J.J. Woltjer
Woltjer, J.J.
€ 15,00
Samle Wurk door Jan Wybenga
Wybenga, Jan
€ 125,00
Omke Siger is in liger door Baukje Wytsma
Wytsma, Baukje
€ 4,00
Natuurlijk Terschelling door Freek Zwart
Zwart, Freek
€ 8,00
De witte hoed door Jelle Zwart
Zwart, Jelle
€ 8,00
Fryslan door Gerrit Jan Zwier e.a.
Zwier, Gerrit Jan - e.a.
€ 4,00