Onze boeken

Categorie Friesland

Aantal gevonden boeken: 178

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Paradys oan de baai
Douwe Kootstra
€ 5,00
Kootstra, Douwe
€ 5,00
Tantalus: Leafde en yntriizje yn Egypte
Manuela Koster
€ 10,00
Koster, Manuela
€ 10,00
Voornaam wonen in en rond Leeuwarden
Yme Kuiper e.a.
€ 4,00
Kuiper, Yme - e.a.
€ 4,00
Leeuwarder huis en hof. Stadhuis en stadhouderlijk hof
W.H. Kuipers
€ 4,00
Kuipers, W.H.
€ 4,00
Leeuwarden
Wiebren H. Kuipers
€ 4,00
Kuipers, Wiebren H.
€ 4,00
Leeuwarden 750-2000 Hoofdstad van Friesland
René Kunst e.a.
€ 10,00
Kunst, René (eindredactie) - e.a.
€ 10,00
Feest Mei Toaniel
Riek Landman
€ 10,00
Landman, Riek
€ 10,00
2005 mei eigen eagen/met eigen ogen. Overzicht van het nieuws in 2005 in Fryslân, Nederland en de wereld.
Gerko Last
€ 6,00
Last, Gerko
€ 6,00
Jelle Banga (1786-1877): notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad
M.J. van Lieburg
€ 4,00
Lieburg, M.J. van
€ 4,00
Nostalgisch gezicht Heerenveen. Nostalgie in woord en beeld. Wat wel vergeelt maar nooit verveelt. . .
Theo Medema
€ 8,00
Medema, Theo
€ 8,00
De sneinen. It lan achter it each fan 'e nulle - gedichten
Aggie van der Meer
€ 12,50
Meer, Aggie van der
€ 12,50
As in wurd my meinimt
Gys Miedema
€ 25,00
Miedema, Gys
€ 25,00
Paedwizers fan de Fryske filology
H.T.J. Miedema
€ 15,00
Miedema, H.T.J.
€ 15,00
Paedwizers fan de Fryske filology
H.T.J. Miedema
€ 17,50
Miedema, H.T.J.
€ 17,50
'En ús Harke mei syn kleare kop' (65 jier Frysk Winterjûnenocht)
S.J. van der Molen
€ 5,00
Molen, S.J. van der
€ 5,00
Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden
S.J. van der Molen
€ 6,00
Molen, S.J. van der
€ 6,00
Terschelling. Van Noordsvaarder tot Bosplaat
S.J. van der Molen
€ 4,00
Molen, S.J. van der
€ 4,00
Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in Friesland
P en anderen Nieuwland
€ 4,00
Nieuwland, P en anderen
€ 4,00
De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw
Harm Nijboer
€ 12,50
Nijboer, Harm
€ 12,50
Leeuwarden marktstad door de eeuwen heen
Harm Nijboer
€ 4,00
Nijboer, Harm
€ 4,00
De heide van Duurswoude
W. Nijlunsing e.a.
€ 4,00
Nijlunsing, W. & R. Jonkman
€ 4,00
Leeuwarderstraatnamen. Complete straatnamengids voor de gemeente Leeuwarden
Henk Oly
€ 8,00
Oly, Henk
€ 8,00
Nozems en jeugdbendes in Leeuwarden
Hille Ouwe Bijlsma
€ 20,00
Ouwe Bijlsma, Hille
€ 20,00
Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
G. Overdiep
€ 8,00
Overdiep, G.
€ 8,00
Friesland en het weer
Piet Paulusma
€ 4,00
Paulusma, Piet
€ 4,00
Natuur in Fryslan. 123 gebieden van Staatsbosbeheer
D. van der Ploeg
€ 8,00
Ploeg, D. van der
€ 8,00
De Amerikaan
Durk van der Ploeg
€ 6,00
Ploeg, Durk van der
€ 6,00
De Hunsdagen
Durk van der Ploeg
€ 8,00
Ploeg, Durk van der
€ 8,00
Gans omspoeld door zilte baren. De waddeneilanden, rijk aan geschiedenis, folklore, duin en strand.
J. Poort
€ 6,00
Poort, J.
€ 6,00
It Beaken. Numer fan de Fryske Rie foar Heraldyk
Dr. Y. Poortinga
€ 6,00
Poortinga, dr. Y. (redactie)
€ 6,00
De foet fan de reinb^oge. Fryske folksforhalen
Ype Poortinga
€ 6,50
Poortinga, Ype
€ 6,50
De ring van het licht. Friese volksverhalen. (Nederlandse vertaling Theun de Vries)
Ype Poortinga
€ 6,50
Poortinga, Ype
€ 6,50
De Fryske minnisten en harren sosiëteit
Dr. J.S. Postma
€ 6,50
Postma, dr. J.S.
€ 6,50
Dunegea. De skiednis fan in doarp tusken de marren
R. Postma
€ 12,50
Postma, R.
€ 12,50
Kent u ze nog . . . De Franekers deel I
C.S. Roersma
€ 15,00
Roersma, C.S.
€ 15,00
Fakansje Mei De Kameleon (Friestalig)
H. de Roos
€ 8,00
Roos, H. de
€ 8,00
De Blauwe Seilbokse. Kroniek van een curieus gezelschap
Berber Santema
€ 20,00
Santema, Berber
€ 20,00
Friesch dorpsleven uit een vorige tijd
Nine van der Schaaf
€ 20,00
Schaaf, Nine van der
€ 20,00
Troelstra als Fries dichter, verzen en liederen
Dr. J.B. Schepers
€ 4,00
Schepers, dr. J.B. (vertaling en toelichting)
€ 4,00
Vlieland. Kleine gids om veel soorten vogels, planten en strandvondsten op naam te brengen
Pim Schoorl
€ 3,50
Schoorl, Pim
€ 3,50
Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt. Tusschen 't Flie ende de Lauwers
C. Schotanus
€ 35,00
Schotanus, C.
€ 35,00
Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis
J.R.G. Schuur
€ 6,00
Schuur, J.R.G.
€ 6,00
De academie van Vriesland. Geschiedenis van de academie en het athenaeum te Franeker, 1585-1843
Jacob van Sluis
€ 8,00
Sluis, Jacob van
€ 8,00
De fjoerbidders
A. Soepboer
€ 8,00
Soepboer, A.
€ 8,00
Kearsinne
Albertina Soepboer
€ 8,00
Soepboer, Albertina
€ 8,00
Tin It wrede paradys. Libbensferhalen fan Fryske folksferhuzers
Hylke Speerstra
€ 6,50
Speerstra, Hylke
€ 6,50
De Amelander walvisvaart
M.G. Straatsma
€ 10,00
Straatsma, M.G.
€ 10,00
Ameland in een wisselend getij. Jubileumboek uitgegeven ter ere van het 40-jarig bestaan van Stichting De Ouwe Polle Ameland
O. Straatsma
€ 15,00
Straatsma, O.
€ 15,00
Standgids de Wadden
Hein Strick
€ 6,00
Strick, Hein
€ 6,00
Kwânskwiis/Kwansuis: Kwatrinen/Kwatrijnen
Sybe Sybesma e.a.
€ 4,00
Sybesma, Sybe & Gent, Jacques
€ 4,00
Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee
Fokke Sytema
€ 8,00
Sytema, Fokke
€ 8,00
It geloksbern
Hilda Talsma
€ 10,00
Talsma, Hilda
€ 10,00
Geluksvogel. Het eilandgevoel van Terschelling
Henk Tameling
€ 8,00
Tameling, Henk
€ 8,00
De fertelbeam
Britta Teckentrup
€ 6,00
Teckentrup, Britta
€ 6,00
Wolken en stjerren
Piter Terpstra
€ 4,00
Terpstra, Piter
€ 4,00
Waltastins - Rennebergkamer. De restauratie van twee bijzondere gebouwen die deel uitmaken van het stadhuis van Sneek
Frans Tolsma e.a.
€ 4,00
Tolsma, Frans e.a.
€ 4,00
Freoneboek mei tsien Fryske gedichten
Akkie van der Veer e.a.
€ 5,00
Veer, Akkie van der & Boukje Wytsma
€ 5,00
Sint Antonius in Franeker. Een katholieke holding. Geschiedenis van het R.C. Gebouw en de Sint Antoniusvereniging
H.O. Veldman
€ 8,00
Veldman, H.O.
€ 8,00
Kikkert is kikkert
Max Velthuijs
€ 3,50
Velthuijs, max
€ 3,50
De Bosplaat: Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat
George Visser
€ 6,00
Visser, George
€ 6,00
Drylts. . . It âlde stedsje. 725 jaar Ijlst
Lammert J. Visser e.a.
€ 10,00
Visser, Lammert J. - e.a.
€ 10,00
Leven en werken van Willem en Onno Zwier van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht. (2 delen)
Dr. J. van Vloten
€ 25,00
Vloten, Dr. J. van (naar tijdsorde toegelicht door)
€ 25,00
Bulldozers en bloednoazen. De stadsrand van Leeuwarden
Abe de Vries
€ 6,00
Vries, Abe de
€ 6,00
Motorman en 39 oare proazagedichten
Nijk de Vries
€ 5,00
Vries, Nijk de
€ 5,00
Vlieland. Landschap en plantengroei
V. de Vries
€ 10,00
Vries, V. de
€ 10,00
Vlieland. Landschap en plantengroei
V. de Vries
€ 10,00
Vries, V. de
€ 10,00
By de duvel to bycht
Anne Wadman
€ 6,00
Wadman, Anne
€ 6,00
De oerwinning fan Bjinse Houtsma
Anne Wadman
€ 6,00
Wadman, Anne
€ 6,00
Friesche sagen
J.P. Wiersma
€ 8,00
Wiersma, J.P.
€ 8,00
De seefrou Folksverhalen
Mindert Wijnstra
€ 6,00
Wijnstra, Mindert
€ 6,00
Achter de schermen van de waterpoortstad,. Het verhaal van Joop Doevendans
Henk van der Winden
€ 5,00
Winden, Henk van der
€ 5,00
Het eiland Schiermonnikoog als badplaats / Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners. Met eene kaart (draaiboek)
A. / Allan Winkler Prins
€ 12,50
Winkler Prins, A. / Allan, F. (geschets door)
€ 12,50
Het koningsvaandel. Reis door het verleden van Friesland
Pieter Winsemius
€ 6,50
Winsemius, Pieter
€ 6,50
Samle Wurk: Diel I: Poëzy; diel II: Proaza en byldzjende Keunst
Jan Wybenga
€ 125,00
Wybenga, Jan
€ 125,00
Omke Siger is in liger
Baukje Wytsma
€ 4,00
Wytsma, Baukje
€ 4,00
Natuurlijk Terschelling
Freek Zwart
€ 8,00
Zwart, Freek
€ 8,00
De witte hoed
Jelle Zwart
€ 8,00
Zwart, Jelle
€ 8,00
Fryslan. Poetisch pakket
Gerrit Jan Zwier e.a.
€ 4,00
Zwier, Gerrit Jan - e.a.
€ 4,00