Onze boeken

Categorie Friesland

Aantal gevonden boeken: 188

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Friese Nassaus. Uit de schaduw
Hugo Kingmans
€ 5,00
Kingmans, Hugo
€ 5,00
Werenfridus 50: uitgave ter gelegenheid van het vijtigjarig bestaan van Werenfridus
Jan-Piet van der  - en anderen Knaap
€ 10,00
Knaap, Jan-Piet van der (redactie) - en anderen
€ 10,00
Van Wildernis Tot Smallingerland: Friese Veenontginningen In De Latere Turfwinning Rond Drachten
Yuri van Koeveringe
€ 19,00
Koeveringe, Yuri van
€ 19,00
Tante Tij / Muoike Tij (Nederlands / Fries)
Nicolette Koot e.a.
€ 6,00
Koot, Nicolette & Koning, Wim de
€ 6,00
Achterlik Fryslân
Douwe Kootstra
€ 5,00
Kootstra, Douwe
€ 5,00
De Gietersen in Friesland de migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw
Jochem Kroes
€ 45,00
Kroes, Jochem
€ 45,00
Topografische Atlas van de Waddeneilanden - 1:25.000
Marcel Kuiper
€ 10,00
Kuiper, Marcel
€ 10,00
"Eene menigte stegen": Stegen en binnenterreinen in de Leeuwarder binnenstad
Leo van der - en anderen Laan
€ 8,00
Laan, Leo van der - en anderen
€ 8,00
Feest Mei Toaniel
Riek Landman
€ 10,00
Landman, Riek
€ 10,00
2005 mei eigen eagen/met eigen ogen
Gerko Last
€ 6,00
Last, Gerko
€ 6,00
Jelle Banga (1786-1877): notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad
M.J. van Lieburg
€ 5,00
Lieburg, M.J. van
€ 5,00
Nostalgisch gezicht Heerenveen. Nostalgie in woord en beeld. Wat wel vergeelt maar nooit verveelt. . .
Theo Medema
€ 8,00
Medema, Theo
€ 8,00
Friens en de Van Sytzama’s
D.J. van der Meer
€ 7,50
Meer, D.J. van der
€ 7,50
Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der historie)
Louise Mellema
€ 8,00
Mellema, Louise
€ 8,00
Stiens, út de naden fan de bûsen
Gerrit van der Meulen
€ 5,00
Meulen, Gerrit van der (teksten)
€ 5,00
As in wurd my meinimt
Gys Miedema
€ 25,00
Miedema, Gys
€ 25,00
Het Fries kostuum en de streekdrachten van Hindeloopen, Ameland en Terschelling
S.J. van der Molen
€ 10,00
Molen, S.J. van der
€ 10,00
Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden
S.J. van der Molen
€ 6,00
Molen, S.J. van der
€ 6,00
Terschelling. Van Noordsvaarder tot Bosplaat
S.J. van der Molen
€ 5,00
Molen, S.J. van der
€ 5,00
Monument van de maand (9 delen)
S.J. van der 0 en anderen Molen
€ 20,00
Molen, S.J. van der 0 en anderen
€ 20,00
Geschiedenis van Oranjewoud; van vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen
R.L.P. Mulder-Radetzky e.a.
€ 10,00
Mulder-Radetzky, R.L.P. & B.H. de Vries
€ 10,00
Tusken reiden en sompen
Rudolf Nautilius
€ 10,00
Nautilius, Rudolf
€ 10,00
Fryslân 500 1498-1998. Vijf eeuwen Provinciaal Bestuur
Arie-Pieter van Nienes e.a.
€ 9,00
Nienes, Arie-Pieter van & Barteld de Vries & Siem van der Woude
€ 9,00
Gids voor genealogisch en biografisch onderzoek in Friesland
P en anderen Nieuwland
€ 5,00
Nieuwland, P en anderen
€ 5,00
De heide van Duurswoude
W. Nijlunsing e.a.
€ 5,00
Nijlunsing, W. & R. Jonkman
€ 5,00
Leeuwarderstraatnamen. Complete straatnamengids voor de gemeente Leeuwarden
Henk Oly
€ 8,00
Oly, Henk
€ 8,00
Dynamics and sedimentary development of the Dutch Wadden Sea with emphasis on the Frisian Inlet. A study of the barrier islands, ebb-tidal deltas, inlets and drainage basins
Albert Peter Oost
€ 20,00
Oost, Albert Peter
€ 20,00
Nozems en jeugdbendes in Leeuwarden
Hille Ouwe Bijlsma
€ 20,00
Ouwe Bijlsma, Hille
€ 20,00
Toelichting bij de kaart van Ameland uit 1731
G. Overdiep
€ 8,00
Overdiep, G.
€ 8,00
Friesland en het weer
Piet Paulusma
€ 5,00
Paulusma, Piet
€ 5,00
Natuur in Fryslan. 123 gebieden van Staatsbosbeheer
D. van der Ploeg
€ 8,00
Ploeg, D. van der
€ 8,00
De Amerikaan
Durk van der Ploeg
€ 6,00
Ploeg, Durk van der
€ 6,00
De Hunsdagen
Durk van der Ploeg
€ 8,00
Ploeg, Durk van der
€ 8,00
The Raven / De Raven
Edgar Allan Poe Poe e.a.
€ 6,00
Poe, Edgar Allan Poe & D.A. Tamminga
€ 6,00
It Beaken. Numer fan de Fryske Rie foar Heraldyk
Dr. Y. Poortinga
€ 6,00
Poortinga, dr. Y. (redactie)
€ 6,00
De Fryske minnisten en harren sosiëteit
Dr. J.S. Postma
€ 6,50
Postma, dr. J.S.
€ 6,50
100 jaar Vereniging Plaatselijk Belang Stiens 1912-2012
Durk Th. Reitsma
€ 12,50
Reitsma, Durk Th.
€ 12,50
Treed niet onachtzaam hier voorbij, stilstaan bij heden en verleden Sint Maartenkerk Hallum *GESIGNEERD*
Sieds Rienks
€ 10,00
Rienks, Sieds
€ 10,00
In de voetsporen van Nanne Ottema: 40 jaar Ottema-Kingma Stichting
Michiel Roding
€ 9,00
Roding, Michiel
€ 9,00
Kent u ze nog . . . De Franekers deel I
C.S. Roersma
€ 15,00
Roersma, C.S.
€ 15,00
De Blauwe Seilbokse. Kroniek van een curieus gezelschap
Berber Santema
€ 20,00
Santema, Berber
€ 20,00
Alde doarpsgesichten (2 delen)
O. Santema
€ 10,00
Santema, O.
€ 10,00
Alde doarpsgesichten. Diel II
O. Santema
€ 5,00
Santema, O.
€ 5,00
Troelstra als Fries dichter, verzen en liederen
Dr. J.B. Schepers
€ 5,00
Schepers, dr. J.B. (vertaling en toelichting)
€ 5,00
In de ban van de dijk: de Westfriese Omringdijk
J.J. Schilstra
€ 8,00
Schilstra, J.J.
€ 8,00
Vlieland. Kleine gids om veel soorten vogels, planten en strandvondsten op naam te brengen
Pim Schoorl
€ 5,00
Schoorl, Pim
€ 5,00
Tegenwoordige staat van Friesland (4 delen)
P. Schouten e.a.
€ 20,00
Schouten, P. - e.a.
€ 20,00
Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis
J.R.G. Schuur
€ 10,00
Schuur, J.R.G.
€ 10,00
Op reis door Friesland in Grootmoeders tijd. Trekschuit & Paardentram. De Noordoostoek & De Noordwesthoek (2 delen)
Melis A. van Seijen
€ 8,00
Seijen, Melis A. van
€ 8,00
De fjoerbidders
A. Soepboer
€ 8,00
Soepboer, A.
€ 8,00
Kearsinne
Albertina Soepboer
€ 8,00
Soepboer, Albertina
€ 8,00
Tietjerksteradeel
J.J. Spahr van der Hoek
€ 10,00
Spahr van der Hoek, J.J.
€ 10,00
Het Fiese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeeldtaal
Regn. Steensma
€ 6,00
Steensma, Regn.
€ 6,00
Standgids de Wadden
Hein Strick
€ 6,00
Strick, Hein
€ 6,00
Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee
Fokke Sytema
€ 8,00
Sytema, Fokke
€ 8,00
De ljedder
Koos Tiemersma
€ 8,00
Tiemersma, Koos
€ 8,00
Waltastins - Rennebergkamer. De restauratie van twee bijzondere gebouwen die deel uitmaken van het stadhuis van Sneek
Frans Tolsma e.a.
€ 5,00
Tolsma, Frans e.a.
€ 5,00
'Ik ben van Rottum'. Herinneringen aan de strandvoogd en het eiland Rottum
Wiepke Toxopeus
€ 5,00
Toxopeus, Wiepke
€ 5,00
Bridges & Passages. Outdoor Exhbitions / Tentoonstellingen op locatie
Jacob van der Vaart e.a.
€ 10,00
Vaart, Jacob van der & Cor Wetting
€ 10,00
Freoneboek mei tsien Fryske gedichten
Akkie van der Veer e.a.
€ 5,00
Veer, Akkie van der & Boukje Wytsma
€ 5,00
Sint Antonius in Franeker. Een katholieke holding. Geschiedenis van het R.C. Gebouw en de Sint Antoniusvereniging
H.O. Veldman
€ 8,00
Veldman, H.O.
€ 8,00
Sint Antonius in Franeker. Een katholieke holding. Geschiedenis van het R.C. Gebouw en de Sint Antoniusvereniging
H.O. Veldman
€ 6,00
Veldman, H.O.
€ 6,00
Kikkert en Rôt
Max Velthuijs
€ 8,00
Velthuijs, Max
€ 8,00
De Vrije Fries. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Fries Genootschap van Geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden 1827-1927. Acht en twintigste deel. Aflevering III
R. Visscher
€ 8,00
Visscher, R.
€ 8,00
De Bosplaat: Terschellingers scheppen Europees natuurreservaat
George Visser
€ 6,00
Visser, George
€ 6,00
Leven en werken van Willem en Onno Zwier van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht. (2 delen)
Dr. J. van Vloten
€ 25,00
Vloten, Dr. J. van (naar tijdsorde toegelicht door)
€ 25,00
Bulldozers en bloednoazen. De stadsrand van Leeuwarden
Abe de Vries
€ 6,00
Vries, Abe de
€ 6,00
Motorman en 39 oare proazagedichten
Nijk de Vries
€ 5,00
Vries, Nijk de
€ 5,00
Vlieland: landschap en plantengroei
V. de Vries
€ 8,00
Vries, V. de
€ 8,00
Vlieland: landschap en plantengroei
V. de Vries
€ 8,00
Vries, V. de
€ 8,00
Wadatlas
M.G. Vroom e.a.
€ 9,00
Vroom, M.G. - e.a.
€ 9,00
By de duvel to bycht
Anne Wadman
€ 6,00
Wadman, Anne
€ 6,00
De oerwinning fan Bjinse Houtsma
Anne Wadman
€ 6,00
Wadman, Anne
€ 6,00
Fryske folkskinst in rige printen
A. Wassenbergh e.a.
€ 17,50
Wassenbergh, A. & J.J.M. Vegter & G.J.A. Bouma
€ 17,50
Wonen op de Wadden. 1500 jaar boederijbouw op de onbedijkte kelders
H.T. Waterbolk
€ 15,00
Waterbolk, H.T.
€ 15,00
Tusken Tsjûkemar en Tsjonger II
L. van der Weide e.a.
€ 30,00
Weide, L. van der & K. Schippers
€ 30,00
Hollum Ameland: vroeger & nu
Jan B. Wijnberg e.a.
€ 10,00
Wijnberg, Jan B. & Hieke van der Laag & Pieter-Jan Borsch
€ 10,00
De seefrou Folksverhalen
Mindert Wijnstra
€ 6,00
Wijnstra, Mindert
€ 6,00
Levende stenen. Vijftig jaar alde Fryske tsjerken
Hans Willems
€ 8,00
Willems, Hans
€ 8,00
Achter de schermen van de waterpoortstad,. Het verhaal van Joop Doevendans
Henk van der Winden
€ 5,00
Winden, Henk van der
€ 5,00
Het eiland Schiermonnikoog als badplaats / Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners. Met eene kaart (draaiboek)
A. / Allan Winkler Prins
€ 12,50
Winkler Prins, A. / Allan, F. (geschets door)
€ 12,50
Samle Wurk: Diel I: Poëzy; diel II: Proaza en byldzjende Keunst
Jan Wybenga
€ 125,00
Wybenga, Jan
€ 125,00
De poes mei de lange sturt
Baukje Wytsma e.a.
€ 10,00
Wytsma, Baukje & Carla van der Heijde (tekeningen)
€ 10,00
Het huis van de dakloze
Auke Zeldenrust
€ 8,00
Zeldenrust, Auke
€ 8,00
Natuurlijk Terschelling
Freek Zwart
€ 8,00
Zwart, Freek
€ 8,00
De witte hoed
Jelle Zwart
€ 8,00
Zwart, Jelle
€ 8,00
J.J. Slauerhoff. Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak
Gerrit Jan Zwier
€ 6,00
Zwier, Gerrit Jan
€ 6,00
Fryslan. Poetisch pakket
Gerrit Jan Zwier e.a.
€ 5,00
Zwier, Gerrit Jan - e.a.
€ 5,00