Onze boeken

Categorie Friesland

Aantal gevonden boeken: 187

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Nammen út âlde Liifrinte-Registers yn Fryslân (1624-1809)
R.S. Roarda
€ 15,00
Roarda, R.S.
€ 15,00
Aldfaers erf Frieslands verleden in beeld
Regnerus Steensma e.a.
€ 5,00
Steensma, Regnerus & Ybema, Fekke
€ 5,00
Inerlik Ferskinen
Willem Abma
€ 15,00
Abma, Willem
€ 15,00
Oosterwolde in oude ansichten deel 1
W. Adema
€ 20,00
Adema, W.
€ 20,00
Het eiland Vlieland en zijne bewoners. Met een kaartje
F. Allan
€ 15,00
Allan, F. (geschetst door)
€ 15,00
Ien mei de dingen
Bert Bakker
€ 5,00
Bakker, bert
€ 5,00
Ameland, van Hollum tot de Hon
Hans Bakker
€ 6,00
Bakker, Hans
€ 6,00
De naamlozen. Dramatisch document van dodenakker in de duinen
Wilco A.G.M. Bergmans
€ 25,00
Bergmans, Wilco A.G.M.
€ 25,00
Terpen en wierden in het Fries-Groningse kustgebied
M. Bierma e.a.
€ 15,00
Bierma, M. & A.T. Clason & E. Kramer & & G.J. de Lange
€ 15,00
Ynfiltraesje *GESIGNEERD*
Meindert Bijlsma e.a.
€ 10,00
Bijlsma, Meindert & Harm de Vos
€ 10,00
Museum Stania-State te Oenkerk: Gids
Mr. P.C.J.A. Boeles
€ 9,00
Boeles, Mr. P.C.J.A.
€ 9,00
Wolvega in oude ansichten
J. de Boer
€ 8,00
Boer, J. de
€ 8,00
De tafeltille. Nij taelboek foar it fuortset ûnderwiis (twee delen samen)
J Boersma
€ 5,00
Boersma, J
€ 5,00
Taelboek foar it fuortset ûnderwiis. De taeltille (twee delen samen)
J Boersma
€ 5,00
Boersma, J
€ 5,00
Mei in glimke. Flitsen ut myn wethaldersbestean
Rein Boersma
€ 5,00
Boersma, Rein
€ 5,00
De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van Aengwirden en Schoterland
R. Boltendal
€ 10,00
Boltendal, R.
€ 10,00
Uit het album van Sneek. Deel 2
Alice Booij e.a.
€ 6,00
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 6,00
De Schierstins, een ongekende schat
Jaap van der Boon
€ 6,00
Boon, Jaap van der
€ 6,00
De Veenhoop
Dr. G.J. Borger
€ 12,50
Borger, Dr. G.J.
€ 12,50
Werom Nei Fryslân
U. Brolsma
€ 8,00
Brolsma, U.
€ 8,00
Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis
J.F. Broos
€ 6,00
Broos, J.F.
€ 6,00
Griend: het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-Geographisch, hydrographisch en biologisch beschreven
G.A. - en anderen Brouwer
€ 8,00
Brouwer, G.A. - en anderen
€ 8,00
Groot Lankum een portret
Joan Brug e.a.
€ 25,00
Brug, Joan & Wilma van de
€ 25,00
Leave beppe Pluis
Dick Bruna
€ 5,00
Bruna, Dick
€ 5,00
Rys mei rezinen. Grot mei krode
Meindert Bylsma
€ 5,00
Bylsma, Meindert
€ 5,00
 De Koningsterp van Wijnaldum: de Friese elite in de vroege middeleeuwen
Arnold Carmiggelt
€ 6,00
Carmiggelt, Arnold
€ 6,00
Begraven op de terpen in Ferwerderadiel: het dodenbestel in middeleeuws Fryslân ca. 400-1200
Arnold Carmiggelt
€ 6,00
Carmiggelt, Arnold
€ 6,00
Foarstelling
Caja Cazemier
€ 5,00
Cazemier, Caja
€ 5,00
Wanneer een eiland zich vernieuwt
Gerben Colmjon
€ 6,00
Colmjon, Gerben
€ 6,00
Terpenland. Hallum, Marrum/Westernijkerk, Ferwerd, Blija. Frederik van Hallum
Tymen Hein Corporaal
€ 6,00
Corporaal, Tymen Hein
€ 6,00
Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum
T.W. Dekker e.a.
€ 6,00
Dekker, T.W. & C. Nielsen
€ 6,00
Terschelling. . . De Grië
J.A. Deodatus
€ 5,00
Deodatus, J.A.
€ 5,00
In krystliet yn proaza: in spoekferhaal over krysttyd
Charles Dickens e.a.
€ 10,00
Dickens, Charles & Arthur Rackham (illustrations)
€ 10,00
Ons mooi eiland Terschelling. Deel 1: Oud nieuws
Jan van Dieren
€ 15,00
Dieren, Jan van
€ 15,00
It Burmaniapaad. Een kijk-, lees-, wandel- en fietsroute langs de dorpen Ferwert en Hegebeintum
Johannes van Dijk e.a.
€ 6,00
Dijk, Johannes van & Pyt Nauta
€ 6,00
Ons dorp: Leven als God in Friesland
Ton van Dijk
€ 10,00
Dijk, Ton van
€ 10,00
'By de Feart Lans': De Knipe eartiids - mapje met 10 ansichtkaarten
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
't Kleine Kransje. Voor Leeuwarden en de wijde wereld eromheen. Ingebonden nummers 305 - 377 1978-1981 en nummer 637-646 1997
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Ameland van toen
diverse auteurs
€ 6,00
Diverse auteurs
€ 6,00
Bergumermeer en omstreken. Schaal 1:25000
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
Culinaire groeten uit Friesland. Traditionele streekrecepten in uitrits-kaart & boek om te versturen en zelf te houden.
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Cultuurverandering in het Friesland college. Het kalmoesproject. (twee delen samen)
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
De vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het koninklijk Fries genootschap voor geschiedenis en cultuur.  zeven en tachtigste deel 2007
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Elfstedentocht 1997. Officieel verslag van wedstrijd en tocht
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Holland wasserland. Fahren durch Friesland 16 fahrrouten durch ganz Friesland
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Holland wasserland. Fahren durch Friesland. 16 Fahrtrouten durch ganz Friesland
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Kaart van Terschelling. Schaal 1:32.000
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Onder eigen volk. Wark uut de jaoren 1970 - 1976
diverse auteurs
€ 6,00
Diverse auteurs
€ 6,00
Rondje Friesland. Fietsroputes en picknickrecepten
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Terschelling in kleur
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Wymbritseradiel
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Geillustreerde gids voor de Noordzee-eilanden.  Met 43 platen en 1 kaart.
Diverse auteurts
€ 8,00
Diverse auteurts
€ 8,00
Wat anderen schreven over en in beeld brachten van het Princenhof. Van den ouden tijd tot heden
H.C.van Dockum
€ 7,50
Dockum, H.C.van
€ 7,50
In Broerke Foar Wemke
Geartsje Douma
€ 5,00
Douma, Geartsje
€ 5,00
It Nifelboek fan Wemke
Geartsje Douma
€ 8,00
Douma, Geartsje
€ 8,00
Gefaar foar graaf Max
Lida Dykstra
€ 5,00
Dykstra, Lida
€ 5,00
Ik hâld fan Pod. In boek mei 100 bisten
Lida Dykstra e.a.
€ 10,00
Dykstra, Lida & Arne van der Ree
€ 10,00
Ik wol gjin broerke
Lida Dykstra e.a.
€ 8,00
Dykstra, Lida & Smit, Noele
€ 8,00
Knipperke
Lida Dykstra e.a.
€ 8,00
Dykstra, Lida & Stenvert, Natascha
€ 8,00
Schier Zintuiglijk: intuïtieve zwerftocht door de landschappen van Schiermonnikoog
Rob Elfring
€ 8,00
Elfring, Rob
€ 8,00
Dantumadeel. Inventaris der archieven
H. F. Faber e.a.
€ 8,00
Faber, H. F. & H.T. Obreen
€ 8,00
Torpedo's Los!
A.H.B Feddema
€ 8,00
Feddema, A.H.B
€ 8,00
Grote Historische Provincie Atlas: Friesland 1835-1856 - schaal 1:25.000
P.W. - en anderen Geudeke
€ 15,00
Geudeke, P.W. - en anderen
€ 15,00
Centralisatie en belastingambtenaren in Friesland, 1795-1807
Auke van der Goot e.a.
€ 8,00
Goot, Auke van der & Henny de Jong
€ 8,00
It sil jin mar oerkomme. 57 Fantastische verhalen met een kern van waarheid
Romke Grijpstra
€ 10,00
Grijpstra, Romke
€ 10,00
Tongfal
E. de Groot
€ 8,00
Groot, E. de
€ 8,00
Malen om het peil. Enkele gemalen in Frieslan en hun achtergrond
Elizabeth de Groot
€ 5,00
Groot, Elizabeth de
€ 5,00
De minsken en de stêd
Pieter de Groot
€ 5,00
Groot, Pieter de
€ 5,00
Leeuwarden, beeld van een stad 2: het veranderde stadsleven sinds 1945
Pieter de Groot
€ 12,50
Groot, Pieter de
€ 12,50
Leeuwarden: beeld van een stad 2: het veranderende stadsleven sinds 1945
Pieter de Groot
€ 10,00
Groot, Pieter de
€ 10,00
Monument van de maand (8 delen)
W.C. de Groot e.a.
€ 20,00
Groot, W.C. de & H. Ludwig - en anderen
€ 20,00
Frou met mandoline op sofa. Oantekens oer skriuwen, oerlibjen en in hôf fan Eden
Josse de Haan
€ 5,00
Haan, Josse de
€ 5,00
Rimen en teltsjes den de broerren Halbertsma mei printen fen Ids Wiersma, libensskets fen Dr. G.A. Wumkes
Broerren Halbertsma
€ 15,00
Halbertsma, Broerren
€ 15,00
Waddenland en waddenzee
Kees Hana
€ 10,00
Hana, Kees
€ 10,00
Ameland
O. Haverkamp
€ 7,50
Haverkamp, O.
€ 7,50
IJlst. Stad van schaatsenmakers
Edsko Hekman
€ 6,00
Hekman, Edsko
€ 6,00
Gedachtenisse van d' Engelsche Furie op de Vliestroom, En der Schellingh
Frans Esausz den Heussen
€ 10,00
Heussen, Frans Esausz den
€ 10,00
Oerlitz is it heale wurk stinnen de oare helte. Leven en werken in de 4H-dorpen in de vorige eeuw. Hantum-Hantumhuizen-Hantumeruitburen-Hiaure
Mient Hof
€ 20,00
Hof, Mient
€ 20,00
Doopsgezind Friesland. Het land van Menno
Beno Hofman
€ 5,00
Hofman, Beno
€ 5,00
Geen kinderwerk, 25 jaar ruilverkaveling. Oost- en Westdongeradeel in woord en beeld
Holsbrink J.H. e.a.
€ 15,00
Holsbrink J.H. & F.G. Idsardi & J.G. Montsma & P.Soepboer & J. de Vries & G. Weidenaar
€ 15,00
Strandingen en reddingen rond Vlieland
Jan Houter
€ 5,00
Houter, Jan
€ 5,00
Tot heil onzer ribbenkast  . .  Een eeuw sport in Harlingen
J.J. Huizinga
€ 8,00
Huizinga, J.J.
€ 8,00
Fan Bokkeleane oant Tsjûkemar (snypsnaren fan sa'n 100 jier iepenbier ûnderwiis yn Eastersé)
Iepenbier ûnderwiis yn Eastersé
€ 10,00
Iepenbier ûnderwiis yn Eastersé
€ 10,00
De Bosklju
Tineke de Jager - van der Zee
€ 6,00
Jager - van der Zee, Tineke de
€ 6,00
Sneek in de achttiende eeuw
F.J. Japenga
€ 6,00
Japenga, F.J.
€ 6,00
Fan in Einekoer, in Poepetoer en in Lulke Boer
E.S. de Jong e.a.
€ 10,00
Jong, E.S. de & Jekke van Dyk (mei printsjes fan)
€ 10,00
Gorredijk te kijk: feiten en gedachten uit een ver en minder ver verleden
Hans de Jong
€ 6,50
Jong, Hans de
€ 6,50
Palmslach 1: Teksten mei fragen foar de heechste klassen fan it fuortset ûnderwiis
J. de Jong e.a.
€ 5,00
Jong, J. de & Vries, G. de & Woude, G. van der (samle troch)
€ 5,00
See Rjocht yn é skiednis fan é skipfeart
Jaap de Jong
€ 10,00
Jong, Jaap de
€ 10,00
Seehavens en havensteden. Fan Shanghai en Rotterdam nei Harns
Jaap de Jong
€ 12,50
Jong, Jaap de
€ 12,50
En De Inket Sil Utrinne. 50 jier poëzij
S.H.P de Jong
€ 20,00
Jong, S.H.P de
€ 20,00
Djipte!
Atte Jongstra
€ 5,00
Jongstra, Atte
€ 5,00
Bearend Barebyt: It alfte forhael
G.J. Jonkman e.a.
€ 6,00
Jonkman, G.J. & Henk Tol (tekene troch)
€ 6,00
De kastleinsdochter en oare froulju
Geart Jonkman
€ 6,00
Jonkman, Geart
€ 6,00
Om Gysbert japiks hinne: Fryslan yn de 17e ieu
J.J. Kalma
€ 6,00
Kalma, J.J.
€ 6,00
Dag, mijn lieve moeder: grafcultuur in Friesland
Peter Karstkarel e.a.
€ 12,50
Karstkarel, Peter & Klaske Karstkarel
€ 12,50
Heerenveen platteland en vlek
J Keizer
€ 5,00
Keizer, J
€ 5,00
Oranjewoud: pronkzaal van Friesland
Annet Kempenaar e.a.
€ 6,00
Kempenaar, Annet & Rita Mulder-Radetsky & Marcel van Ool
€ 6,00
Bonifatius. Op pylgerreis - Dokkum
Hugo Kingmans
€ 5,00
Kingmans, Hugo
€ 5,00
Friese Nassaus. Uit de schaduw
Hugo Kingmans
€ 5,00
Kingmans, Hugo
€ 5,00