Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 899

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
De Gemeenschap 1932 (12 nummers)
Anton van Duinkerken e.a.
€ 20,00
Duinkerken, Anton van & Henk Kuitenbrouwer & Albert Kuyle & A.J.D. v. Oosten & C. Vos (onder redactie van)
€ 20,00
De Gemeenschap 1934 (12 nummers)
Anton van Duinkerken e.a.
€ 20,00
Duinkerken, Anton van & Henk Kuitenbrouwer & Albert Kuyle & A.J.D. v. Oosten & C. Vos (onder redactie van)
€ 20,00
Een intellectuele activist. Studies over leven en werk van Philips van Marnix van Sint Aldegonde
Henk Duits e.a.
€ 7,00
Duits, Henk & Ton van Strien
€ 7,00
Boor en Spade. Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland. Deel IV
C.H.- Edelman e.a.
€ 8,00
Edelman, C.H.- e.a.
€ 8,00
Holland of to-day
George Wharton Edwards
€ 20,00
Edwards, George Wharton
€ 20,00
Willem Passtoors. Vakbondspionier, parlementariër en burgemeester en Ginneken en Bavel (1856-1916)
Hans van den Eeden
€ 8,00
Eeden, Hans van den
€ 8,00
Beschaving na de cultural turn. Over cultuur, communicatie en nuttige geschiedschrijving. Oratie
Joris van Eijnatten
€ 10,00
Eijnatten, Joris van
€ 10,00
Een cultuurgeschiedenis van het publiek. Over kritische betrokkenheid in heden en verleden. Rede
Joris van Eijnatten
€ 5,00
Eijnatten, Joris van
€ 5,00
God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre
Joris van Eijnatten
€ 12,50
Eijnatten, Joris van
€ 12,50
Knappe koppen. Vier eeuwen Nederlands professorenportret
R.E.O. Ekkart e.a.
€ 6,50
Ekkart, R.E.O. - e.a.
€ 6,50
De Tachtigjarige Oorlog
B.G.J. Elias
€ 6,00
Elias, B.G.J.
€ 6,00
Oranje in de wieg. Over de geboorte en doop van vorstenkinderen
Eelco Elzenga
€ 8,00
Elzenga, Eelco (red.)
€ 8,00
De constitutionele monarchie in een veranderd Europa
D.J. Elzinga
€ 15,00
Elzinga, D.J.
€ 15,00
Een fotoverhaal van de jaren 1900-1930 & Een fotoverhaal van de jaren 1930-1940 (2 delen)
Friso Endt
€ 10,00
Endt, Friso (fotobijschriften)
€ 10,00
De klacht van de vrede, die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt
Desiderius Erasmus
€ 6,00
Erasmus, Desiderius
€ 6,00
Houd op, gij daar met uw houweel en andere verhalen uit de Groene Amsterdammer over veranderd Nederland
Rob Erkelens e.a.
€ 4,00
Erkelens, Rob & Hugo Jetten (redactie)
€ 4,00
Lang leve de nestbevuilers. De 20ste eeuw in 20 verhalen uit de Groene Amsterdammer
Rob Erkelens e.a.
€ 4,00
Erkelens, Rob & Hugo Jetten (redactie)
€ 4,00
De Prins en de Keyser. Restauratie en geschiedenis van het grafmonument voor Willem van Oranje
Nicole Ex e.a.
€ 8,00
Ex, Nicole & Frits Scholten
€ 8,00
De wordingsgeschiedenis van Nederland
Prof. Dr. F.J. Faber
€ 5,00
Faber, Prof. Dr. F.J.
€ 5,00
An Account of a Journey through Holland, Frizeland, etc. in severall Letters to a Friend
John Farrington
€ 12,50
Farrington, John
€ 12,50
Ons eigen land 1883 - 1908. Uitgegeven door den Algmeenen Nederlandschen Wielrijdersbond, toeristenbond voor Nederland, ter gelegenheid van zijn vijf- en twintig-jarig bestaan (4 delen)
Jan Feith
€ 50,00
Feith, Jan
€ 50,00
Käufliche Lust. Eine Kultur und Sozialgeschichte per Prostitution
Gotthard Feustel
€ 8,00
Feustel, Gotthard
€ 8,00
Papers from the first Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies
William H. Fletcher
€ 8,00
Fletcher, William H.
€ 8,00
Nederlandse slavenhandel 1621-1803
Willem Flinkenflogel
€ 6,00
Flinkenflogel, Willem
€ 6,00
Beschouwingen over de bevordering van de volkshuisvesting
J.W.G. Floor
€ 12,50
Floor, J.W.G.
€ 12,50
Ouwehoeren op reis
Martine en Louise Fokkens
€ 4,00
Fokkens, Martine en Louise
€ 4,00
Ouwehoeren. Verhalen uit de peeskamer
Martine en Louise Fokkens
€ 4,00
Fokkens, Martine en Louise
€ 4,00
Tussen Broek en Brooklyn. Leven in de oude en de nieuwe wereld
Frederick Franck
€ 12,50
Franck, Frederick
€ 12,50
Cultuurfabriek 1995-2006
Egbert Fransen e.a.
€ 10,00
Fransen, Egbert - e.a.
€ 10,00
Wegen van Evert Willemsz: een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647
Willem Frijhoff
€ 8,00
Frijhoff, Willem
€ 8,00
Dilemmas Of Modern Family Life. Family Values in the 20th Century
Gerard Frinking e.a.
€ 10,00
Frinking, Gerard & Tineke Willemsen
€ 10,00
Patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Dr. J.M.F. Fritschy
€ 10,00
Fritschy, Dr. J.M.F.
€ 10,00
De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Joanna Maria Francisca Fritschy
€ 10,00
Fritschy, Joanna Maria Francisca
€ 10,00
De geschiedenis van de VOC
F.S. Gaastra
€ 6,00
Gaastra, F.S.
€ 6,00
De geschiedenis van de VOC
Femme S. Gaastra
€ 8,00
Gaastra, Femme S.
€ 8,00
Beveiligd bestaan; grondtrekken van het Middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963)
P.H. Galle
€ 10,00
Galle, P.H.
€ 10,00
 For Orange and the States The Army of the Dutch Republic, 1713-1772 (2 volumes)
Marc Geerdink-Schaftenaar
€ 20,00
Geerdink-Schaftenaar, Marc
€ 20,00
Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen
H.E. van Gelder e.a.
€ 15,00
Gelder, H.E. van - e.a.
€ 15,00
Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne Nederlanden
Maartje van Gelder e.a.
€ 15,00
Gelder, Maartje van & Esther Mijers (red.)
€ 15,00
Casanova in Holland: magie baart er hem goud
Frank Gericke
€ 5,00
Gericke, Frank
€ 5,00
Erasme et ses portraitistes: Metsijs - Dürer - Holbein
Aloïs Gerlo
€ 7,50
Gerlo, Aloïs
€ 7,50
Verzamelde werken VII: Inleiding en registers
C. Gerretson
€ 6,00
Gerretson, C.
€ 6,00
Geschiedenis der 'Koninklijke' (5 delen)
Dr. C. Gerretson
€ 50,00
Gerretson, Dr. C.
€ 50,00
Particuliere Briefwisseling tussen J. Van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840. En enige daarop betrekking hebbende andere stukken^
Dr. F.C. Gerretson e.a.
€ 5,00
Gerretson, Dr. F.C. & dr. W. Ph. Coolhaas
€ 5,00
Nieuwste Tijd 1. Ruimte voor revisie. Het koloniale verleden in Belgie en Nederland - Juni 2001
Andre Gerrits e.a.
€ 8,00
Gerrits, Andre (redactie) - e.a.
€ 8,00
Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst
W.P. Gerritsen
€ 10,00
Gerritsen, W.P. (onder redactie van)
€ 10,00
Mercurius' erfenis: een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
J.L.J.M. van Gerwen
€ 6,00
Gerwen, J.L.J.M. van
€ 6,00
Grote Historische Atlas van Nederland 1 : 50 000 1 West-Nederland 1839-1859
P.W. Geudeke
€ 10,00
Geudeke, P.W. (inleiding)
€ 10,00
Grote topografische Atlas van Nederland (4 delen samen)
P.W. Geudeke e.a.
€ 20,00
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 20,00
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 / 1 West-Nederland
P.W. Geudeke e.a.
€ 8,00
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 8,00
Geschiedschrijving in Nederland (2 delen)
P.A.M. Geurts e.a.
€ 10,00
Geurts, P.A.M. & A.E.M. Janssen
€ 10,00
Mensen van adel. Beelden, manifestaties, representaties. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007
Arnold Gevers e.a.
€ 15,00
Gevers, Arnold & Conrad Gietman & Yme Kuiper & Hanneke Ronnes
€ 15,00
Huizinga als aanklager van zijn tijd
Dr. P. Geyl
€ 12,50
Geyl, Dr. P.
€ 12,50
Historicus in de tijd
Prof.dr. P. Geyl
€ 5,00
Geyl, prof.dr. P.
€ 5,00
Reacties. Groen van Prinsterer, Fruin, Multatuli, Busken Huet, Ter Braak, Du Perron, Romein
Prof.dr. P. Geyl
€ 5,00
Geyl, prof.dr. P.
€ 5,00
Industrieen / Industries
Maurits Giesen
€ 6,00
Giesen, Maurits
€ 6,00
Industrieën / Industries
Maurits Giesen
€ 6,00
Giesen, Maurits
€ 6,00
Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland
A.E. van Giffen
€ 12,50
Giffen, A.E. van
€ 12,50
Vragen bij een onttoverde wereld
Marijke Gijswijt-Hofstra
€ 5,00
Gijswijt-Hofstra, Marijke
€ 5,00
Het Gouden Eeuw boek
Jeroen Giltaij e.a.
€ 10,00
Giltaij, Jeroen & Leeuw, Ronald de
€ 10,00
De Klepperridder. De laatste reis van de Kogge van de Kruidenwijk
Evert van Ginkel
€ 12,50
Ginkel, Evert van
€ 12,50
Met en tegen de tijd. Een tocht door de twintigste eeuw. Herinneringen
M. van der Goes van Naters
€ 8,00
Goes van Naters, M. van der
€ 8,00
Footsteps and fingerprints. The legacy of a shared history
Cees Jan van Golen
€ 8,00
Golen, Cees Jan van
€ 8,00
De vertrouwde van mijn hart. Dagboek 1801-1808
Alexander van Goltstein
€ 7,50
Goltstein, Alexander van
€ 7,50
Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel 1: De Middeleeuwen
I.H. Gosses e.a.
€ 8,00
Gosses, I.H. & R.R. Post (geheel omgewerkt door)
€ 8,00
Dagboek van een Patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout
Dr. L. de Gou
€ 5,00
Gou, Dr. L. de
€ 5,00
Biografische bijdragen over achttiende eeuwers
L. de Gou
€ 6,00
Gou, L. de
€ 6,00
Groniek. Historisch Tijdschrift nummer 188 december 2010
Bart de Graaff e.a.
€ 5,00
Graaff, Bart de - e.a.
€ 5,00
De geschriften van Mr. J.W.C. van Campen, 1928-1962.
A. Graafhuis e.a.
€ 5,00
Graafhuis, A. & Struick, dr. J.E.A.L.
€ 5,00
F. Greenwoods Boere-Pinxtervreugt
F. Greenwoods
€ 5,00
Greenwoods, F.
€ 5,00
The Reluctant Colonists: Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
Doreen Greig
€ 5,00
Greig, Doreen
€ 5,00
Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten
Frans ; N.C.F. van Sas Grijzenhout
€ 8,00
Grijzenhout, Frans ; N.C.F. van Sas
€ 8,00
Dijken
Koos Groen e.a.
€ 6,00
Groen, Koos & Toon Schmeink
€ 6,00
Naarden in de schaduw van Munster.De bevrijding van Naarden door mariniers in 1673
S. Groenveld
€ 8,00
Groenveld, S.
€ 8,00
Nederlands verleden in vogelvlucht: De nieuwe tijd: 1500 tit 1813
S. Groenveld e.a.
€ 6,00
Groenveld, S. & Schutte, G.J.
€ 6,00
Afvalverwerking in Nederland. ICOVA 1962-1987. 25 jaar een particulier initiatief
J. Groot
€ 15,00
Groot, J.
€ 15,00
La Russie. Histoire, Geographie, Litterature
Eugene Guenin
€ 20,00
Guenin, Eugene
€ 20,00
Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhundert
Gerhard Güldner
€ 25,00
Güldner, Gerhard
€ 25,00
Portret van Prinses Beatrix
Hella S. Haasse
€ 3,50
Haasse, Hella S.
€ 3,50
De avonturen van een VOC-soldaat. Dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705
Carolus van der Haeghe e.a.
€ 15,00
Haeghe, Carolus van der & Jan Parmentier & Ruurdje Laarhoven
€ 15,00
Willem van Oranje in de historie, 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 6,00
Haitsma Mulier, E.O.G. & A.E.M. Janssen.
€ 6,00
Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 17,50
Haitsma Mulier, E.O.G. & G.A.C. van der Lem & P. Knevel (met medewerking van)
€ 17,50
Hendrick, Graaf van Brederode. Mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid
Mr. M.C. van Hall
€ 20,00
Hall, Mr. M.C. van
€ 20,00
De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden.
G.A. van Hamel
€ 8,00
Hamel, G.A. van
€ 8,00
William Bedwell the Arabist 1563-1632
Alastair Hamilton
€ 25,00
Hamilton, Alastair
€ 25,00
From Martyr to Muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites
Alastair Hamilton e.a.
€ 7,00
Hamilton, Alastair & Sjouke Voolstra & Piet Visser
€ 7,00
Hamer of aambeeld?
Ger Harmsen
€ 4,00
Harmsen, Ger
€ 4,00
De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw
J. Hartog
€ 10,00
Hartog, J.
€ 10,00
Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
Joost Hauer e.a.
€ 5,00
Hauer, Joost - e.a.
€ 5,00
En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie . . .  (11 delen, compleet)
Okke Haverkamp
€ 10,00
Haverkamp, Okke
€ 10,00
Het prinsesseboek. Een actueel boek voor de Nederlandse jeugd
Nor Heerkens
€ 4,00
Heerkens, Nor
€ 4,00
Die Haghe Jaarboek 2005
P.C. van der Heiden e.a.
€ 8,00
Heiden, P.C. van der - e.a.
€ 8,00
Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers
Pierre Heijboer
€ 5,00
Heijboer, Pierre
€ 5,00
Het gelijk van heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming
Willem Heijbroek e.a.
€ 8,00
Heijbroek, Willem & Rossem, Vincent van & Montijn, Ileen (met bijdragen van)
€ 8,00
Geldschieters van de stad. Financiele relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650
Manon van der Heijden
€ 7,50
Heijden, Manon van der
€ 7,50
Leven & arbeid 2
O.G. Heldring
€ 15,00
Heldring, O.G.
€ 15,00
Geschiedenis van Nederland. De canon van ons vaderlands verleden
Gerben Graddesz Hellinga
€ 6,00
Hellinga, Gerben Graddesz
€ 6,00
De Hollandsche Natie, in zes zangen
J.F. Helmers
€ 15,00
Helmers, J.F.
€ 15,00
Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver
B.H.D. Hermesdorf
€ 8,00
Hermesdorf, B.H.D.
€ 8,00
Andere tijden in het dorp. De stille revolutie op het Nederlandse platteland
Marchien den Hertog
€ 8,00
Hertog, Marchien den (onder redactie van)
€ 8,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »