Nieuw

De onderstaande boeken zijn recentelijk aan ons bestand toegevoegd.

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Rembrandt. De meester en zijn werkplaats. Schilderijen / Tekeningen & etsen (2 delen samen)
Christopher - en anderen Brown
€ 25,00
Hoog geboren: 250 jaar adellijk leven in Nederland
Ileen Montijn
€ 15,00
The Day of Battle: The War in Sicily and Italy, 1943-1944
Rick Atkinson
€ 10,00
Dossier Ambon 1950: de houding van Nederland ten opzichte van Ambon en de RMS
E.I. van der Meulen
€ 25,00
Europa door Japan bedreigd
T.O. Conroy
€ 10,00
Cinchona in Java: the Story of Quinine
Norman Taylor
€ 15,00
In holland staat een huis: handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten
A.W. Rinkel- van der Meulen e.a.
€ 15,00
Officieel Feestprogramma Batavia: 7 jan. '37 - 10 jan. '37
diverse auteurs
€ 20,00
Jack's Gedenkschriften
A. von Schmidt auf Altenstadt
€ 10,00
Zo zag ik Indonesië
Jef Last
€ 10,00
Menentukan Sikap: Kumpulan karangan
E. du Perron
€ 45,00
De repatriëring uit Indonesië: een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving
J.H. - en anderen Kraak
€ 15,00
De lotgevallen van een Indisch stuivertje: oorspronkelijke verhalen voor school en huis in Nederlandsch Oost-Indië
H. Schroo
€ 25,00
Indisch Instituut: vijf en dertigste jaarverslag 1945
A.A. Aberson
€ 10,00
Geen verworpene meer
A.K. Bout-Muller
€ 12,50
Kantjil, l'enfant de "Sumatra"
Princesse V. Jadéja
€ 9,00
Met verlof naar holland: een kerstvertelling
A.H. Loeff-Bokma
€ 15,00
Aangekleede jaartallen uit de Indische geschiedenis voor de Indische lagere school
A. Brand
€ 12,50
Memperdjuangkan sebuak pulau
W. Blokdijk
€ 10,00
Herinneringen uit de jaren die voorbijgingen (1888-1938)
C.L. Bense
€ 65,00
Johan's avontuur. Een vertelling uit Indië
Melati van Java
€ 10,00
De opening van het nieuwe gebouw voor het Boschbouwproefstation
Redactie Tectona
€ 45,00
1) New Zealand; 2) India; 3) Perihal perkapalan dan Pelajaran di Indonesia; 4) Dari burung Hingga Pesawat-Terbang (4 volumes)
W.A. - and others Fowler
€ 10,00
Sprekende dieren
G.J. Visscher
€ 9,00
Sinjo, de slimme aap
Piet Heerkens
€ 45,00
Radioleven: een kwarteeuw pioniersarbeid in een modern beroep
Willem Vogt
€ 10,00
Herinneringen uit de jaren die voorbijgingen (1888-1938)
C.L. Bense
€ 65,00
Ons groot avontuur: met 2-14 R.I. Bataljon "Zeeland" naar Indië
L.G.W. van de Vrande e.a.
€ 75,00
Met de "Madjoe" langs de kust van Nieuw-Guinea
D.A. Joswari
€ 10,00
Bloed over Ambon
diverse auteurs
€ 25,00
Amsterdam-Batavia per K.L.M.
Gysbert Spit
€ 10,00
Taptoe! Herinneringen van oud-soldaten en invaliden van het Indische leger te Bronbeek
A. Prell
€ 45,00
De repatriëring uit Indonesië : een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesië in de Nederlandse samenleving
J.H. - en anderen Kraak
€ 20,00
Toontje Poland, voorafgegaan door eenige Indische typen
W.A. van Rees
€ 10,00
Melkweg, zijnde mijn leven onder de sterren: 100 humoristische schetsen uit het leven te velde der 1e Infanterie Brigade Groep C Divisie "7 December"
"Sterrenwichelaar"
€ 10,00
Twaalf Soendaneesche en Javaansche sprookjes aan Hollandsche kinderen naverteld
B. Alkema
€ 15,00
Wij logeerden bij de Jappen
A. van den Ende
€ 12,50
Alarm! Militaire roman (2 delen in 1 band)
Jeanne Reyneke van Stuwe
€ 20,00
The Indonesian Story: The birth, growth and struct
Charles Jr. Wolf
€ 10,00
Economic Aspects of Australian Land Taxation
J.M. Garland
€ 10,00
The Evolution of the Netherlands Indies Economy
J.H. Boeke
€ 10,00
Indische tentoonstelling: voorlopige catalogus
diverse auteurs
€ 10,00
Het kinderjaarboek 1935
diverse auteurs
€ 25,00
Nini und Pailat. Eine spannende Geschichte aus Papua-Neuguinea von Kindern zwischen Steinzeit und heute
Hans-Martin Grosse-Oetringhaus
€ 9,00
Rapport van de Commissie van advies nopens concrete uitbreiding van de economische samenwerking tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië
Rutgers
€ 30,00
De invloed van factoren buiten het menschelijk organisme bij het optreden en de verbreiding van infectieziekten in de tropen. Rede
P.C. Flu
€ 10,00
Oom Ambon van het K.N.I.L.
G.W.T. Dames
€ 20,00
Verslag van de Commissie van Onderzoek naar de opvattingen in Nederland omtrent de plaats van de Overzeesche Gebiedsdeelen in het Koninkrijk + 2 bijlagen (3 delen)
diverse auteurs
€ 45,00
Over en om eenige Javaansche en Maleische overleveringen
P. de Roo de la Faille
€ 9,00
Orang Peladang: Orgaan van het Deventer Landbouwcorps "NJI-SRI" - twaalfde jaargang
D.Q.R. - en anderen Mulock-Houwer
€ 30,00
In the spirit of the Red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking
Antoine C.A. Dake
€ 10,00
Rapport van de commissie, bij Gouvernements-beschikking van 10 October 1945 No. 7981 ingesteld, tot onderzoek en bestudeering van de in het Staatsdeel Curaçao levende politieke opvattingen en wenschen, ter voorbereiding van de Rijksconferentie
diverse auteurs
€ 30,00
De banneling van Tutuli
J. Willem Pirt
€ 10,00
Posterbook Tamara de Lempicka
Various
€ 12,50
Generaal Swart: pacificator van Atjeh
M.H. du Croo
€ 10,00
De pauw: een verhaal van modern meisjesleven in Indië
Ems I.H. van Soest
€ 10,00
The Seal of Tammatari: a Novel of Thailand past and Thailand present
J.C. Shaw
€ 9,00
Suez to Singapore
Cecil Brown
€ 10,00
Pocket Guide to Netherlands East Indies. For use of Military Personnel only. Not to be published, in whole or in part, without the consent of the War Department
Various
€ 10,00
Uit de chroniek der stede van Ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over leurders, drukkers, boekverkopers van vroeger en nú in de stad van Zuid-Beveland
G. Stadermann
€ 10,00
Calcoen: verhaal van de tweede reis van Vasco da Gama naar Indië, 1502-1503
Jan Denucé
€ 10,00
Het scalpel en de kaars: herinneringen aan jeugd- en ontwikkelingsjaren van een chirurg-vrouwenarts, in het bijzonder aan zijn zelfstandige arbeid in het voormalig Nederland-Indië en Nederland 1897-1926-1957-1966 *GESIGNEERD*
Prof. Dr. L.D. Eerland
€ 20,00
Kiki: Ten Thousand Years In a Lifetime. An autobiography from New Guinea
Albert Maori Kiki
€ 15,00
Het vraagstuk Nieuw-Guinea. Rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting
J.M. den Uyl
€ 10,00
Netherlands Foundation for the Advancement of Research in New Guinea (WONG): Report for the period 1961 - April 1964
Various
€ 10,00
The social history of the machine gun
John Ellis
€ 15,00
Papoea's van Waropen
Dr. G.J. Held
€ 10,00
Memoiren eines Spitzenhöschens
Aymé Dubois-Jolly
€ 10,00
The Inter Governmental Group on Indonesia (I.G.G.I.)
G.A. Posthumus
€ 10,00
Burma 1942-1945: The Politics and Strategy of the Second World War
Raymond Callahan
€ 10,00
Pengantar ilmu tarekat (uraian tentang mistik)
H. Abubakar Atjeh
€ 10,00
Fragmenta Islamica: beberapa studi mengenai sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX
G.F. Pijper
€ 10,00
Pionieren in de cultures: Harvey Thomson (1790-1873) op Java temidden van andere buitenlandse ondernemers
E.M.C. van Enk
€ 15,00
Indisch Nederland. Geschiedkundige schetsen
E.B. Kielstra
€ 15,00
Indisch Nederland. Geschiedkundige schetsen
E.B. Kielstra
€ 15,00
Van Leven en Werken in Indië
L.H.C. Horsting
€ 10,00
Vertel eens van vroeger, grootmama
Jonge-Berg P.C. de
€ 10,00
Schrijversnudisme: Angels, trinagels & kwadranten. Een autobiografie van een ontheemde Oudgast *GESIGNEERD8
Kobus Visal
€ 10,00
Vlugschrift van het Pauselijk Liefdewerk van den H. Apostel Petrus tot opleiding van een inlandsche geestelijkheid in de missie-gebieden (30 afleveringen)
diverse auteurs
€ 150,00
Nadere bijdragen tot de kennis van het midden Maleisch
O.L. Helfrich
€ 15,00
Om een rode of groene Merdeka: 10 jaren binnelandse politiek Indonesië 1943-1953
Herni J.H. Alers
€ 10,00
De dienst van scheepvaart in Indonesië: werkkring en rechtsbevoegdheid
H.F.W. Luiking
€ 10,00
Om recht en Vrijheid: De strijd om de onafhankelijkheid der Zuid-Molukken
Ir. J.A. Manusama e.a.
€ 15,00
Feiten en maatregelen, in verband met den Europeeschen oorlog, welke voor het economisch leven van Nederlandsch-Indië van belang waren: Afleveringen 1-3
diverse auteurs
€ 10,00
De Javaansche landbouwkolonisatie in de buitengewesten
C.C.J. Maassen
€ 10,00
Een Adatwetboekje voor heel Indië
Mr. C. van Vollenhoven
€ 10,00
Cultural relations between the Balkans and Indonesia
Jaap Kunst
€ 12,50
Science in the Netherlands East Indies
L.M.R. Rutten
€ 12,50
Jongen
Chjristiaan Pfeiffer
€ 12,50
Cream of Sparklets: A collection of the choicest items selected from all sparklets booklets issued since their inception in october 1940, has been prepared to marke the 25th years ' jubilee of the perpetrator
William Greig Smith
€ 45,00
Slinksche Wegen: een roman uit het Delische plantersleven
Ivans
€ 15,00
Het Nederlandsch-Indisch volkscredietwezen
O.P. Besseling
€ 10,00
Muzikale beschouwingen uitgegeven ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Muziekschool "Apollo" te Malang september 1921 - september 1941
Kitty Ament
€ 20,00
De hedendaagsche inheemsche rechtspraak in Nederlandsch-Indië en haar regeling
Adolf Mieremet
€ 15,00
Vier maanden in Suriname
H. Weiss
€ 15,00
De betgrekkingen tussen Curaçao en Venezuela - een historische analyse
Dr Jaap van Soest
€ 9,00
Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indië
Dr. L. Franken
€ 10,00
Luchtfotostudies over het centrale bergland van Nederlands Nieuw-Guinea
H.Th. Verstappen
€ 15,00
Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea
J.C.M. Bakker
€ 10,00
Nieuw Guinea in verband met kolonisatie
Vrijburg B.
€ 10,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende pagina »