Nieuw

De onderstaande boeken zijn recentelijk aan ons bestand toegevoegd.

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Apocalyps
Jan van Riel
€ 20,00
Kijk 1-30
diverse auteurs
€ 30,00
Germania inferior. Amsterdam 1617
Pieter van den Keere
€ 50,00
Gargantua en Pantagruel & Gustave Doré
François Rabelais
€ 12,50
Diergaarde voor kinderen van nu
Paul van Ostaijen
€ 25,00
Brieven uit Miavoye
Paul van Ostaijen
€ 30,00
Verzameld werk: Poëzie en Proza (4 delen)
Paul van Ostaijen
€ 30,00
Gedichten uit de Jaren Tachtig *GESIGNEERD*
Albert Megens
€ 15,00
Liederen. Rijmen & kinderspelen uit Noord-Brabant
P.-N. Panken
€ 45,00
Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Twaalfde jaargang 1948-1949
P.C.J.M. Kruse e.a.
€ 10,00
Het eeuwige vuur
L. van der Velde
€ 12,50
Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Tweede deel (2 delen)
Cd. Busken Huet
€ 15,00
Mijn ogen zijn omfloersde tamboerijnen. Vademecum Paul van Ostaijen
Guido Lauwaert
€ 10,00
Wat iedereen van drukwerk behoort te weten. Een handleiding bij het bestellen van drukwerk
Jan Tschichold
€ 15,00
Paul van Ostaijen. De dichter *uit de collectie van LOUIS PAUL BOON*
Gaston Burssens
€ 20,00
Heer Bommel en zijn komische kracht
Maarten van Gils
€ 10,00
Koning Arthur, een onderzoek naar de verwerking van de ARthurstof in moderne literatuur
S. Triou
€ 12,50
Die Riddere Metter Mouwen. Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177 verso and the fragment Brussels, Royal Library IV 818
C.W. de Kruyter
€ 15,00
Gilde Sint Joris Helvoirt 1598-1998
M. Pijnenburg
€ 15,00
Sproken en legenden
Marie Koenen
€ 10,00
Verzamelde verzen II
J.H. Leopold
€ 10,00
Den Vrolyke Tuchtheer (1729) (2 delen)
Jacob Campo Weyerman
€ 10,00
Baltazar Krull's hart zingt maneschyn
Kurt Köhler
€ 10,00
Nederlandtsche gedenck-clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. Ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers
Adriaen Valerius
€ 15,00
From the Vikings to the Normans
Wendy Davies
€ 10,00
Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam. De Middelnederlandse tekst naar de bewaarde bronnen uitgegeven vertaald en van commentaar voorzien
Ludo Jongen e.a.
€ 15,00
Koningin zwart van woede *GESIGNEERD*
Ben Marée
€ 15,00
Bloed over Ambon
diverse auteurs
€ 45,00
Limbourg 43
Various
€ 12,50
Een bloemlezing uit de Volksgedichten van Jn P. Heije. Uitgelezen en ingeleid door Marc van der Plassche
Jan P. Heije
€ 10,00
The Hague School Book
John Sillevis e.a.
€ 12,50
Hoe het werd en hoe het moet zijn. Opstellen over oorsprong en betekenis van woorden en gezegden
Jan Grauls
€ 10,00
Charles de Coster. De mensch en de kunstenaar. Met een voorrede van Georges Eekhoud
Lode Monteyne
€ 12,50
Over dramatische kunst: een studie
Henrie?tte Roland Holst-van der Schalk
€ 10,00
Parzival
Wolfram von Eschenbach
€ 10,00
Sint Servaas Legenden
Fons Tuinstra e.a.
€ 10,00
Afdrukken van Indrukken
Den Ouden Heer en zijn vriend Mulder Smits
€ 10,00
Legende van Sint Servaas
Jef Notermans
€ 10,00
Religieuze Soundscapes van Brabant DVD
diverse auteurs
€ 10,00
Langs velden en wegen. Monumenten van devotie in Gemert-Bakel
Ton Thelen e.a.
€ 12,50
Verklaring Van De Hebreeuwse Bijbel: 1 Koningen 2 12-22. Commentaar Voor Bijbelstudie, Onderwijs En Prediking
Dr. H. Jagersma
€ 10,00
Paardrijden. Naar het Grieksch van Xenophon door C.A. van Woelderen
Xenophon
€ 15,00
Het verhaal van ons huis
Jozef Weyns
€ 10,00
Folklore en onderwijs
Prof. Dr. P. de Keyser
€ 10,00
Missaal. Latijns-Nederlandse uitgave van het volledige Missale Romanum. Met de wijzigingen volgens de jongste decreten. Voorzien van inleidingen, verklaringen en vele zangwijzen
C.A. Bouman
€ 10,00
Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden
H. Vandermeulen
€ 10,00
The Middle Ages. The Illustrated History of the Medieval World
Anita Baker
€ 15,00
Zedekunst dat is wellevenskunste vermids waarheyds kennise vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch
D.V. Coornhert
€ 9,00
University of Chicago Readings in Western Civilization, Volume 4: Medieval Europe
Julius Kirshner e.a.
€ 10,00
The most excellent historie of the Merchant of Venice
William Shakspeare
€ 20,00
Het zilveren regeeringsjubilé onzer koningin. 31 augustus 1898- 31 augustus 1923
P.J.L.M. Goulmy
€ 10,00
Antwerpiensia 1950
Floris Prims
€ 10,00
De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie
Wilfried Uitterhoeve
€ 12,50
Marike van Nieumeghen
W. Vorsterman e.a.
€ 10,00
Het nieuwe Brabant (3 delen)
J.E. de Quay e.a.
€ 45,00
Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. De Meierij van 's-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert) (2 delen)
Dr. H.P.H. Camps
€ 30,00
Kroniek van de Nederlandse Oorlog. De opstand 1559-1588
Hugo de Groot
€ 12,50
Ooggetuigen van de Gouden Eeuw in meer dan honderd reportages
René van Stipriaan
€ 10,00
De Gouden Eeuw Compleet
A.Th. van Deursen
€ 10,00
Communicatie in de Middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur
M. Mostert
€ 10,00
Een onderzoek naar absolute rechten van de heren van Boxmeer, Haps en Halfsambeek. Een bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de Baronie of Vrijheerlijkheid van Boxmeer en Sint Anthonis en het Land van Cuijk
H.B.M. Essink
€ 10,00
De schatvondst van Nistelrode. Romeinse luxe in het Bataafse land
Halbertsma Ruurd B.
€ 10,00
Opdat wij niet vergeten. Fusillades in Midden-Brabant 1942-1944
Gerrit Kobes e.a.
€ 15,00
Het oude Kempenland. Eene proeve van vergelijking van organisme en samenleving
P.A. Barentsen
€ 25,00
Provinciaal blad voor Noord-Brabant over het jaar 1938. Nrs. 1-86
diverse auteurs
€ 30,00
Het praalgraf van Gerard van Gelre en Margaretha van Brabant in de Munsterkerk te Roermond. Geschiedenis en restauratie van een uitzonderlijk monument
Harry Tummers e.a.
€ 20,00
Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1987 (6 delen)
W.J.H. Verwers e.a.
€ 10,00
Kerken en godshuizen, stadsgezichten en woonhuizen in Noord-Brabant en Limburg
diverse auteurs
€ 20,00
Brabant: daar brandt nog licht. 2000 jaar geschiedenis in strip - Aandeelhoudersversie *GESIGNEERD*
Danker Jan Oreel e.a.
€ 30,00
De Kempen en de Eerste Wereldoorlog
J.-M. Goris
€ 15,00
Maakbaar erfgoed. Perspectieven op regionale geschiedenis, cultureel erfgoed en identiteit in Noord-Brabant
Arnoud-Jan Bijsterveld
€ 12,50
Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken
Jan van Oudheusden
€ 10,00
Stephan von Landskron: Die Hymelstrasz. Mit einer Einleitung und vergleichenden Betrachtungen zum Sprachgebrauch in den Frühdrucken (Augsburg 1484, 1501 und 1510)
Stephan von Landskron
€ 15,00
Das Intervokalische - g - im Fränkischen. Sprachgeschichtliche Untersuchungen.
K. Schwarz
€ 10,00
The voyage of Ma?el Du?in; a study in early Irish voyage literature, followed by an edition of Immram curaig Ma?ele Du?in from the yellow book of Lecan in Trinity College, Dublin
H.P.A Oskamp
€ 35,00
The Writer in Extremis. Expressionism in Twentieth-Century German Literature
Walter H. Sokel
€ 10,00
The Oxford Book of Ballads
Arthur Quiller-Couch
€ 15,00
Faust (2 delen in 1 band)
J.W. Goethe
€ 12,50
Sur un Air de Scarlatti
Edmond Jaloux
€ 25,00
Pferd und Reiter oder die Reitkunst in ihrem ganzen Umfange
Theodor Heinze
€ 20,00
Analytisch woordenboek van semiotiek. Deel 1
A.J. Greimas e.a.
€ 35,00
Le chapitre cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du XIe à la fin du XIIIe siècle. Son organisation, sa vie, ses membres
Jacques: Pycke
€ 25,00
De reis van Jan van Mandeville naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen
N.A. Cramer
€ 10,00
Die waerheit es te hoorne soete. Heilsgeschiedenis en traditie bij Jacob van Maerlant
Peter van Heusden
€ 20,00
Linie tot Leven. Het Brabantse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Raoul de Zwart
€ 10,00
Voordat de trommels roffelen en de vaandels zwaaien. De technische commissies van 'Het Kwartier van Oirschot' - DVD
diverse auteurs
€ 10,00
Retrograad woordenboek van het Middelnederlands
B. van den Berg
€ 35,00
Zandloper landschap en geschiedenis van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving met vijf wandelroutes *GESIGNEERD*
Lauran Toorians
€ 10,00
Coornhert's Dolinghe van Ulysse. De eerste Nederlandse Odyssee
Th. Weevers
€ 10,00
Autenboer, E. van
Het Brabants landjuweel der rederijkers
€ 9,00
Jan van Ruusbroec: Werken IV: I. Vanden xij beghinen; II. Vanden xij dogheden
Jan van Ruusbroec e.a.
€ 10,00
Beknopt Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
J. Vercoullie
€ 10,00
Wandelingen door Nederland: Zeeland; Naard-BrabantOp Walcheren. Twee merkwaardige kasteelen (Helmond en Croy). Te Vught en naar Boxtel. Oisterwijk. Breda en omstreken. Zwerftochten in Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen. Langs de Maas: van Hedel tot Woudrichem
J. Craandijk
€ 25,00
Geschiedenis van België (3 delen)
Hendrik Conscience
€ 15,00
Beschryving der provincie Oostvlaenderen. Bevattende de opgave van al de steden en dorpen, wegen, vaerten en rivieren; de aenduiding der uitgestrektheid, bevolking, nyverheid, des handels; benevens de algemeene geschiedenis der provincie en de byzond ...
Domien Sleeckx
€ 45,00
Geschiedenis van Raamsdonk. Aangevuld met "De moord van Raamsdonk"
diverse auteurs
€ 12,50
De Merovingische Begraafplaats van Alphen (N.-Br.)
A. Roes
€ 10,00
Patriotten, Bataven, Fransen en Groot-Nederlanders. Een halve eeuw vaderlandse geschiedenis, 1781-1831
C.V. Lafeber
€ 20,00
Hilvarenbeek onder de hertog en onder de generaliteit
L.F.W. Adriaenssen
€ 15,00
Mierde tussen Kerk en Kroeg. Dorpsgezichten tussen 1500 en 1800. Tentoonstellingscatalogus
Jos Veldhoven e.a.
€ 10,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende pagina »