Onze boeken

Categorie Indonesië & Nederlands Indië

Aantal gevonden boeken: 1.617

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 17 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
De toekomstige status van Indonesië: voordracht
Mr. Th. A. Fruin
€ 8,00
Fruin, Mr. Th. A.
€ 8,00
Orang Abung: Volkstum Süd-Sumatras im Wandel Band I: Kulturgeschichte der Abung-Stämme von der megalithischen Zeit bis zur Gegenwart
Friedrich W. Funke
€ 30,00
Funke, Friedrich W.
€ 30,00
Stukjes en beten van Jacques Gans
Jacques Gans
€ 30,00
Gans, Jacques
€ 30,00
25 Tahun Djamblang kotjok 1929-1954
Garem
€ 10,00
Garem (= Kweekek Beng)
€ 10,00
Indonesie. Revolutie of stabilisatie
P.A. van Gastel
€ 5,00
Gastel, P.A. van
€ 5,00
Russian Houses
Elizabeth Gaynor e.a.
€ 15,00
Gaynor, Elizabeth & Kari Haavisto & Darra Goldstein (essays)
€ 15,00
Bescheiden betreffende de verbetering van het Westgat van Straat Madoera (2 delen)
Gebrs. J. H. van Langenhuysen
€ 75,00
Gebrs. J. H. van Langenhuysen
€ 75,00
De oost-indische reyse
Dr. G.J Geers
€ 5,00
Geers, dr. G.J
€ 5,00
Stichting Peutjut-Fonds 35 jaar: Het caleidoscopisch verhaal van een unieke missie
G.A. Geerts
€ 10,00
Geerts, G.A.
€ 10,00
Tropen memorandum
L.J. van Geest e.a.
€ 5,00
Geest, L.J. van & G.L. Tichelman.
€ 5,00
Wonen op de Kaap en in Batavia: 1602-1795
Monique van de Geijn-Verhoeven
€ 15,00
Geijn-Verhoeven, Monique van de
€ 15,00
The Woven Land of Laboya. Socio-cosmic ideas and values in West Sumba, eastern Indonesia
D.C. Geirnaert-Martin
€ 160,00
Geirnaert-Martin, D.C.
€ 160,00
Indië, de sociaal-democratie en de onlusten op Java
J. van Gelderen
€ 10,00
Gelderen, J. van
€ 10,00
Indië, de sociaal-democratie en de onlusten op Java
J. van Gelderen
€ 10,00
Gelderen, J. van
€ 10,00
Hallo, hallo, hier zijn we weer... Henk Wieringa in Nederlands Indië (1946-1949)
Ab Gellekink
€ 10,00
Gellekink, Ab
€ 10,00
Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923
L.F. van Gent e.a.
€ 25,00
Gent, L.F. van & W.A. Penard & Dr. D.A.Rinkes
€ 25,00
Herrijzenis niet gewenst
Leonore George
€ 6,50
George, Leonore
€ 6,50
Verloren strijd met een verdwijnende achtergrond
M.J.F. George
€ 25,00
George, M.J.F. (Podebrad)
€ 25,00
De historische vorming van een bestuursambtenaar. Rede ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar uitgesproken bij de opening der Indologische faculteit aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 7 october 1925
Dr. C. Gerretson
€ 12,50
Gerretson, Dr. C.
€ 12,50
Leidsche Ideologie en Indische Realiteit
Dr. C.J. Gerretson
€ 8,00
Gerretson, Dr. C.J.
€ 8,00
Liedjes van toen
R. Gesang e.a.
€ 5,00
Gesang, R. - e.a.
€ 5,00
Indie, schetsen over onze kolonien in Oost-Indie
F.M. Gescher
€ 6,00
Gescher, F.M.
€ 6,00
Tropisch Nederland
F.M. Gescher e.a.
€ 20,00
Gescher, F.M. & D.J. Duynhouwer
€ 20,00
Zijn plaats onder de zon
H. Geurtjens
€ 15,00
Geurtjens, H.
€ 15,00
Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862
Gevers Deynoot W.T.
€ 65,00
Gevers Deynoot W.T.
€ 65,00
De reddingsboot: het drama van het s.s. 'Rooseboom'
Walter Gibson
€ 5,00
Gibson, Walter
€ 5,00
Bahan bangunan
J.P.B. Gmelig Meijling e.a.
€ 10,00
Gmelig Meijling, J.P.B. & J.J.H. de Jong
€ 10,00
Een revolutie op drift. Indonesisch Reisjournaal
F.J. Goedhart
€ 10,00
Goedhart, F.J.
€ 10,00
Een revolutie op drift. Indonesisch Reisjournaal
F.J. Goedhart
€ 10,00
Goedhart, F.J.
€ 10,00
De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945
R. van Goens
€ 6,00
Goens, R. van
€ 6,00
Tarass Boulba: pahlawan bangsa kozak
Nicolai Gogol
€ 15,00
Gogol, Nicolai
€ 15,00
Let it be. An Indo-Dutch woman vividly recalls her childhood in Japanese-occupied Indonesia
Paula Gomes
€ 12,50
Gomes, Paula
€ 12,50
Indonesische relativa
J Gonda
€ 10,00
Gonda, J
€ 10,00
Indonesische lasvormen
J. Gonda
€ 6,00
Gonda, J.
€ 6,00
Over de invloed van het westerse grootbedrijf op de inheemse samenleving in Nederlands-Indië
G. Gonggrijp
€ 10,00
Gonggrijp, G.
€ 10,00
Brieven van opheffer aan de redactie van het Bataviaansch Handelsblad
G.L. Gonggrijp
€ 6,50
Gonggrijp, G.L.
€ 6,50
Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
G.F.E. Gonggryp
€ 10,00
Gonggryp, G.F.E.
€ 10,00
Soldaat in Indie. Dagelijkse belevenissen
L.A.M. Goossens
€ 5,00
Goossens, L.A.M. (ingeleid door)
€ 5,00
Bali: Atlas kebudajaan = Cults and customs = Cultuurgeschiedenis in beeld
Goris R.
€ 10,00
Goris R.
€ 10,00
Bhawanagara: Soerat boelanan oentoek memperhatikan peradaban Bali"
Dr. Roelof Goris e.a.
€ 10,00
Goris, Dr. Roelof - e.a. (editors)
€ 10,00
De Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs (3 delen)
K.W. van Gorkom
€ 30,00
Gorkom, K.W. van
€ 30,00
16 publicaties van het Koloniaal Museum voornamelijk betreffende Nederlandsch-Oostindië
K.W. van - en anderen Gorkom
€ 45,00
Gorkom, K.W. van - en anderen
€ 45,00
Denpasar bouwt een huis
W.A. van Goudoever
€ 5,00
Goudoever, W.A. van
€ 5,00
Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter Conferentie van Denspasar, 7-24 december 1946
W.A. van Goudoever
€ 5,00
Goudoever, W.A. van
€ 5,00
Een strijd in Atjeh (Een oogarts op het oorlogspad)
Mr. C. Graadt van Roggen e.a.
€ 8,00
Graadt van Roggen, Mr. C. & H. Wanting (voorrede)
€ 8,00
De eerste moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw
Hermanus Johannes de Graaf e.a.
€ 25,00
Graaf, Hermanus Johannes de & Theodore Gauthier Th. Pigeaud
€ 25,00
Merdeka
A.P. de Graaff
€ 6,00
Graaff, A.P. de
€ 6,00
De weg terug: het vergeten leger toen en nu
Ant. P. de Graaff
€ 5,00
Graaff, Ant. P. de
€ 5,00
Indië bepaalde ons leven
Ant. P. de Graaff
€ 6,00
Graaff, Ant. P. de
€ 6,00
Leven in twee werelden: met het vergeten leger in Indië
Ant.P. de Graaff
€ 8,00
Graaff, Ant.P. de
€ 8,00
De statistiek in Indonesië
E.A. van de Graaff
€ 10,00
Graaff, E.A. van de
€ 10,00
Arsip Nasional Republik Indonesia: inventaris van het archief van de algemene secretarie en het kabinet van de Gouverneur-Generaal 1944-1950; waarin tevens opgenomen het archief van de Nederlandsh-Indische (. . .) deel 1: het openbaar archief
M.G.H.A. de Graaff e.a.
€ 12,50
Graaff, M.G.H.A. de & A.M. Tempelaars
€ 12,50
We survived: a Mother's Story of Japanese Captivity
Nell van de Graaff
€ 10,00
Graaff, Nell van de
€ 10,00
The Lost Temple of Java
Phil Grabsky
€ 8,00
Grabsky, Phil
€ 8,00
Soendanesche bloemlezing (2 delen)
G.J. Grashuis
€ 20,00
Grashuis, G.J. (verzameld door)
€ 20,00
Indonesia: Crisis and Transformation, 1965-68
Marshall Green
€ 15,00
Green, Marshall
€ 15,00
Indonesia: Crisis and Transformation: 1965-1968
Marshall Green
€ 15,00
Green, Marshall
€ 15,00
Cream of Sparklets: A collection of the choicest items selected from all sparklets booklets issued since their inception in october 1940, has been prepared to marke the 25th years ' jubilee of the perpetrator
William Greig Smith
€ 45,00
Greig Smith, William
€ 45,00
Cream of Sparklets: A collection of the choicest items selected from all sparklets booklets issued since their inception in october 1940, has been prepared to marke the 25th years ' jubilee of the perpetrator
William Greig Smith
€ 45,00
Greig Smith, William
€ 45,00
Mededeelingen uit 's lands plantentuin VII: chemisch-pharmacologisch laboratorium: eerste verslag van het onderzoek naar de plantenstoffen van Nederlandsch-Indië
M. Greshoff
€ 30,00
Greshoff, M.
€ 30,00
Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van Ben Grevedamme
Ben Grevedamme e.a.
€ 10,00
Grevedamme, Ben & Stevens, J.A.
€ 10,00
Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping
Cornelis van der Grift
€ 6,00
Grift, Cornelis van der
€ 6,00
Inzet in Nederlands-Indië 1945-1950
P.M.H. Groen e.a.
€ 7,00
Groen, P.M.H. & D.W. Staat
€ 7,00
Van Radja Toek tot Goesti Dertik: Herman Neubronner van der Tuuk als veldlinguïst in negentiende-eeuws Indonesië
Kees Groeneboer
€ 12,50
Groeneboer, Kees
€ 12,50
Hallo Bandoeng! Hier Den Haag! Herinneringen aan de eerste radiotelefoongesprekken tusschen Nederland en Nederlandsch-Indië
Ernst Groenevelt e.a.
€ 12,50
Groenevelt, Ernst & Fokko Alting Mees
€ 12,50
Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indie: gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
Dr. J. Groneman
€ 45,00
Groneman, Dr. J.
€ 45,00
Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indie: gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
Dr. J. Groneman
€ 45,00
Groneman, Dr. J.
€ 45,00
De Krontjong-Guitaar
Rosalie Grooss
€ 7,00
Grooss, Rosalie
€ 7,00
Reisrapport over een reis door Nederl.-Indië van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
H. de Groot
€ 8,00
Groot, H. de
€ 8,00
Reisrapport over een reis door Nederl.-Indië van 12 juli 1925 tot 24 december 1925.
H. de Groot
€ 8,00
Groot, H. de
€ 8,00
Rationeele exploitatie van kina-plantsoenen in verband met factoren, welke invloed hebben op de kwantiteit en het gehalte der basten
Dr. A. Groothoff
€ 8,00
Groothoff, Dr. A.
€ 8,00
Rationeele exploitatie van kina-plantsoenen in verband met factoren, welke invloed hebben op de kwantiteit en het gehalte der basten
Dr. A. Groothoff
€ 12,50
Groothoff, Dr. A.
€ 12,50
Indonesia
Gilbert M Grosvenor
€ 5,00
Grosvenor, Gilbert M
€ 5,00
Inventaris van het direktie-archief van de n.v. Billiton-Maatschappij 1852-1970. Band 1: Nederlands-Indische/Indonesische aktiviteiten
M.W.M.M. Gruythuysen e.a.
€ 20,00
Gruythuysen, M.W.M.M. & R. Kramer
€ 20,00
Urvaçii: een oud-Indisch tooneelstuk van Kalidasa
R. H. van Gulik
€ 25,00
Gulik, R. H. van
€ 25,00
De kwestie-Netscher. De verhouding ambtenaar-particulier op Java in de periode 1845-1855
Basuki Gunawan e.a.
€ 12,50
Gunawan, Basuki & Dolf Valenbreder
€ 12,50
Roorda's Pandji-verhalen in het Javaansch
Dr. J.G.H. Gunning
€ 15,00
Gunning, Dr. J.G.H. (op nieuw uitgegeven door)
€ 15,00
Inleiding tot de studie der vervroegde vormen in de Indonesische talen
R. Haaksma
€ 15,00
Haaksma, R.
€ 15,00
Oud Batavia (2 delen)
Dr. F. de Haan
€ 200,00
Haan, Dr. F. de
€ 200,00
Bij de les: schoolplaten van Nederlands-Indië
Hella S. Haasse
€ 8,00
Haasse, Hella S.
€ 8,00
Bij de les: schoolplaten van Nederlands-Indië
Hella S. Haasse
€ 8,00
Haasse, Hella S.
€ 8,00
Bij de les: schoolplaten van Nederlands-Indië
Hella S. Haasse
€ 8,00
Haasse, Hella S.
€ 8,00
Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn 1666-1717
R.R.F. Habiboe
€ 8,00
Habiboe, R.R.F.
€ 8,00
Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn 1666-1717
R.R.F. Habiboe
€ 8,00
Habiboe, R.R.F.
€ 8,00
Lima Ceritera Dari Jakarta
Drs. S.Z. Hadisutjipto
€ 12,50
Hadisutjipto, Drs. S.Z.
€ 12,50
Ramayana, our National Reader
Sunardjo Haditjaroko
€ 5,00
Haditjaroko, Sunardjo
€ 5,00
Ramayana: Indonesian Wayang Show
Sunardjo Haditjaroko
€ 12,50
Haditjaroko, Sunardjo
€ 12,50
De KNILM vloog door. . . Java's evacuatie 1942
G.J. Hagens
€ 10,00
Hagens, G.J.
€ 10,00
Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950
Jan Hagens
€ 10,00
Hagens, Jan
€ 10,00
De landbouw in den Indischen Archipel (deel 1, 2a, 2b en 3)
C.J.J. van Hall e.a.
€ 40,00
Hall, C.J.J. van & Koppel, C. van de
€ 40,00
Insulinde - De inheemse landbouw
Dr. C.J.J. van Hall
€ 6,00
Hall, Dr. C.J.J. van
€ 6,00
Cultura: orgaan van het Ned. Instituut van Landbouwkundigen
S.P. - en anderen Ham
€ 20,00
Ham, S.P. - en anderen
€ 20,00
Bijdrage tot de bodemkundige kennis van (Nederlandsch) West-Indië (Tropengronden I)
R. Hamilton
€ 10,00
Hamilton, R.
€ 10,00
Falsafah ideologi Islam
Hamka
€ 10,00
Hamka
€ 10,00
Menyongsong yang lain membela pluralisme
Milad Hanna
€ 10,00
Hanna, Milad
€ 10,00
Troepentransport naar Nederlandsch-Indië 1946-1950 *GESIGNEERD*
Mr.Dr. H.A.G.J.P. van Hanswijck de Jonge
€ 8,00
Hanswijck de Jonge , Mr.Dr. H.A.G.J.P. van
€ 8,00
Op de plaats rust: Nederlandse militairen in Nederlands Indië 1946-1949
J.H. van Hardeveld
€ 6,00
Hardeveld, J.H. van
€ 6,00
Factoren, die het organische stof- en het stikstofgehalte van tropische gronden beheerschen
Dr H.J. Hardon
€ 10,00
Hardon, Dr H.J.
€ 10,00
Resultaten van een gedetailleerd physisch onderzoek van pepergrond op Banka
Dr H.J. Hardon e.a.
€ 10,00
Hardon, Dr H.J. & Ir J.D. Neuteboom
€ 10,00
Essays published by The Netherlands East-Indian San-Francisco Committee (19 issues in folder)
J. - and others Haringhuizen
€ 15,00
Haringhuizen, J. - and others
€ 15,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 17 | Volgende pagina »