Onze boeken

Categorie Indonesië & Nederlands Indië

Aantal gevonden boeken: 631

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
In de desa
S. Franke
€ 5,00
Franke, S.
€ 5,00
Lotsverbetering van Indo-Europeanen
Sinjo Frans
€ 10,00
Frans, Sinjo
€ 10,00
Uit het schetsboek van Gabriëlse
J. Gabriëlse
€ 15,00
Gabriëlse, J.
€ 15,00
Uit het schetsboek van Gabriëlse
J. Gabriëlse
€ 10,00
Gabriëlse, J.
€ 10,00
Stukjes en beten van Jacques Gans
Jacques Gans
€ 30,00
Gans, Jacques
€ 30,00
Beel in Batavia. Van contact tot conflict, verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948
Ronald Gase
€ 8,00
Gase, Ronald
€ 8,00
Indonesie. Revolutie of stabilisatie
P.A. van Gastel
€ 4,00
Gastel, P.A. van
€ 4,00
Tropen memorandum
L.J. van Geest e.a.
€ 5,00
Geest, L.J. van & G.L. Tichelman.
€ 5,00
The Woven Land of Laboya. Socio-cosmic ideas and values in West Sumba, eastern Indonesia
D.C. Geirnaert-Martin
€ 160,00
Geirnaert-Martin, D.C.
€ 160,00
Herrijzenis niet gewenst
Leonore George
€ 6,50
George, Leonore
€ 6,50
Verloren strijd met een verdwijnende achtergrond
M.J.F. George
€ 25,00
George, M.J.F. (Podebrad)
€ 25,00
De historische vorming van een bestuursambtenaar. Rede ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar uitgesproken bij de opening der Indologische faculteit aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 7 october 1925
Dr. C. Gerretson
€ 12,50
Gerretson, Dr. C.
€ 12,50
Hinderlaag bij Sindoeradja. Militaire acties op Java. 1948-1950
Hans Gerritsen
€ 6,00
Gerritsen, Hans
€ 6,00
Liedjes van toen
R. Gesang e.a.
€ 3,50
Gesang, R. - e.a.
€ 3,50
Indie, schetsen over onze kolonien in Oost-Indie
F.M. Gescher
€ 6,00
Gescher, F.M.
€ 6,00
Tropisch Nederland
F.M. Gescher e.a.
€ 20,00
Gescher, F.M. & D.J. Duynhouwer
€ 20,00
Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862
Gevers Deynoot W.T.
€ 65,00
Gevers Deynoot W.T.
€ 65,00
De reddingsboot: het drama van het s.s. 'Rooseboom'
Walter Gibson
€ 4,00
Gibson, Walter
€ 4,00
Ambon, daar hebben wij gewoond
Victor Gilbertsz
€ 8,00
Gilbertsz, Victor
€ 8,00
Splendid Symbols Textiles and Tradition in Indonesia
Mattiebelle Gittinger
€ 20,00
Gittinger, Mattiebelle
€ 20,00
Bahan bangunan
J.P.B. Gmelig Meijling e.a.
€ 10,00
Gmelig Meijling, J.P.B. & J.J.H. de Jong
€ 10,00
De laatste man. Een herinnering
Hans Goedkoop
€ 4,00
Goedkoop, hans
€ 4,00
De schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945
R. van Goens
€ 6,00
Goens, R. van
€ 6,00
Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654
Rijklof van Goens
€ 6,50
Goens, Rijklof van
€ 6,50
Indonesische relativa
J Gonda
€ 10,00
Gonda, J
€ 10,00
Indonesische lasvormen
J. Gonda
€ 6,00
Gonda, J.
€ 6,00
Brieven van opheffer aan de redactie van het Bataviaansch Handelsblad
G.L. Gonggrijp
€ 6,50
Gonggrijp, G.L.
€ 6,50
Geïllustreerde encyclopedie van Nederlandsch-Indië
Gerard F.E. Gonggryp
€ 25,00
Gonggryp, Gerard F.E.
€ 25,00
Soldaat in Indie. Dagelijkse belevenissen
L.A.M. Goossens
€ 5,00
Goossens, L.A.M. (ingeleid door)
€ 5,00
Op wacht in de Dessa
A.C. de Gooyer
€ 6,00
Gooyer, A.C. de
€ 6,00
Bali. Atlas Kebudajaan / Cults and customs / Cultuurgeschiedenis in beeld
R. Goris e.a.
€ 10,00
Goris, R. & P.L. Dronkers
€ 10,00
De Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs (3 delen)
K.W. van Gorkom
€ 30,00
Gorkom, K.W. van
€ 30,00
Merdeka
A.P. de Graaff
€ 6,00
Graaff, A.P. de
€ 6,00
9 boeken
Ant. P. de Graaff
€ 15,00
Graaff, Ant. P. de
€ 15,00
De weg terug: het vergeten leger toen en nu
Ant. P. de Graaff
€ 4,00
Graaff, Ant. P. de
€ 4,00
Indië bepaalde ons leven
Ant. P. de Graaff
€ 6,00
Graaff, Ant. P. de
€ 6,00
Op patrouille in blessuretijd
Ant. P. de Graaff
€ 5,00
Graaff, Ant. P. de
€ 5,00
Leven in twee werelden: met het vergeten leger in Indië
Ant.P. de Graaff
€ 8,00
Graaff, Ant.P. de
€ 8,00
Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van Ben Grevedamme
Ben Grevedamme e.a.
€ 10,00
Grevedamme, Ben & Stevens, J.A.
€ 10,00
Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. Ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van Ben Grevedamme
Ben Grevedamme e.a.
€ 12,50
Grevedamme, Ben & Stevens, J.A.
€ 12,50
Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping
Cornelis van der Grift
€ 6,00
Grift, Cornelis van der
€ 6,00
Van Radja Toek tot Goesti Dertik: Herman Neubronner van der Tuuk als veldlinguïst in negentiende-eeuws Indonesië
Kees Groeneboer
€ 12,50
Groeneboer, Kees
€ 12,50
Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indie. Gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
Dr. J. Groneman
€ 60,00
Groneman, Dr. J.
€ 60,00
Het militaire avontuur in Indonesië
Paul de Groot
€ 12,50
Groot, Paul de
€ 12,50
Indonesia
Gilbert M Grosvenor
€ 3,50
Grosvenor, Gilbert M
€ 3,50
De kwestie-Netscher. De verhouding ambtenaar-particulier op Java in de periode 1845-1855
Basuki Gunawan e.a.
€ 12,50
Gunawan, Basuki & Dolf Valenbreder
€ 12,50
Indië en jong-Nederland - Bijdragen uit veler pen, beoogende ons opgroeiend geslacht Indië beter te doen kennen en begrijpen
Dr. C.P. Gunning
€ 8,00
Gunning, Dr. C.P.
€ 8,00
Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van Francois Valentijn 1666-1717
R.R.F. Habiboe
€ 8,00
Habiboe, R.R.F.
€ 8,00
Lima Ceritera Dari Jakarta
Drs. S.Z. Hadisutjipto
€ 12,50
Hadisutjipto, Drs. S.Z.
€ 12,50
Ramayana, our National Reader
Sunardjo Haditjaroko
€ 4,00
Haditjaroko, Sunardjo
€ 4,00
Kemajoran. Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950
Jan Hagens
€ 10,00
Hagens, Jan
€ 10,00
De landbouw in den Indischen Archipel (deel 1, 2a, 2b en 3)
C.J.J. van Hall e.a.
€ 40,00
Hall, C.J.J. van & Koppel, C. van de
€ 40,00
Insulinde - De inheemse landbouw
Dr. C.J.J. van Hall
€ 6,00
Hall, Dr. C.J.J. van
€ 6,00
Indonesia. The Discovery of the Past
Endang Sri Hardiati e.a.
€ 45,00
Hardiati, Endang Sri & Pieter ter Keurs
€ 45,00
Overzicht van de bestuursvorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indie, in het bijzonder op Sumatra
Dr. S. van der Harst
€ 30,00
Harst, Dr. S. van der
€ 30,00
Batak. Art et Culture / Batak. Seni Budaya
Jamaludin S. Hasibuan
€ 200,00
Hasibuan, Jamaludin S.
€ 200,00
Overwicht in Overleg: Hervormingen van Justitie, grondgebruik en bestuur in de vorstenlanden op Java 1880-1930
C.Ch. Van den Haspel
€ 10,00
Haspel, C.Ch. Van den
€ 10,00
Uterine Rupture in Central java
Arie Andries Haspels
€ 8,00
Haspels, Arie Andries
€ 8,00
Textilien in Bali
Brigitta Hauser-Schäublin e.a.
€ 15,00
Hauser-Schäublin, Brigitta & Marie-Louise Nabholz-Kartaschoff & Urs Ramseyer
€ 15,00
Beknopte aardrijkskunde van Nederlandsch Oost- en West-Indië
J.J. ten Have
€ 15,00
Have, J.J. ten
€ 15,00
Inkwartiering
Ruth Havelaar
€ 4,00
Havelaar, Ruth
€ 4,00
Amboina Ambon. Een volk in de diaspora
G. Heeringa
€ 10,00
Heeringa, G.
€ 10,00
Biographical Notes of Antonie Augustus Bruijn (1842-1890). His life as an Marine Officer in the Dutch Navy, and Lifetime as a Trader in Naturalia on Ternate, the Moluccas, Indonesia. Observed and written by Alfred Russell Wallace and Archille Raffray,
C.J. Heij
€ 15,00
Heij, C.J.
€ 15,00
Klamboes, klewangs, klapperbomen: Indië gewonnen en verloren
Pierre Heijboer
€ 4,00
Heijboer, Pierre
€ 4,00
Kijkjes in de Oost. Een leesboek voor de volksschool.
H.C. van der Heijde
€ 10,00
Heijde, H.C. van der
€ 10,00
Bali Style
Rio Helmi e.a.
€ 12,50
Helmi, Rio & Barbara Walker
€ 12,50
Mission Interrupted: The Dutch in the East Indies and their work in the XXth Century
Dr. W.H. van Helsdingen
€ 6,50
Helsdingen, dr. W.H. van (editor)
€ 6,50
Oost-Indische Krijgsgeschiedenis V. De expeditie naar Lombok, Juni-December 1894. Met 2 schetsen.
J.W.F. Herfkens
€ 150,00
Herfkens, J.W.F.
€ 150,00
Gezondheidsleer voor Nederlandsch-Indië
E.H. Hermans
€ 6,00
Hermans, E.H.
€ 6,00
Mijn kruistocht door Indië
W.J. Heydeman
€ 6,50
Heydeman, W.J.
€ 6,50
Post jagers te voet naar Indie
T.A. van Heyningen
€ 6,50
Heyningen, T.A. van
€ 6,50
De Europese vrouw in Nederlands-Indie, 1870-1942
W.G. Hiddink
€ 15,00
Hiddink, W.G.
€ 15,00
Wali Sanga. De Javaansche geheime leer
H.A. van Hien
€ 125,00
Hien, H.A. van
€ 125,00
Wayang op Bali
H.I.R Hinzler
€ 6,00
Hinzler, H.I.R
€ 6,00
Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesie (ca. 1860-1960)
A.G. Hoekema
€ 5,00
Hoekema, A.G.
€ 5,00
Indisch verleden. Lustrum
L.Ch. Hoestlandt e.a.
€ 15,00
Hoestlandt, L.Ch. & H.A.M. Liesker & L.M. Schipper
€ 15,00
Uit het Indische Leven
Dr. W.R. van Hoevell
€ 45,00
Hoevell, Dr. W.R. van
€ 45,00
Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indie 1825-1995
Maarten C. Hoff
€ 8,00
Hoff, Maarten C.
€ 8,00
Het pandanblad als grondstof voor de pandanhoedenindustrie op Java. Proefschrift
Ir. H.W. Hofstede
€ 12,50
Hofstede, ir. H.W.
€ 12,50
Jakarta Street atlas & names index
Holtorf W.
€ 5,00
Holtorf W.
€ 5,00
Vleugels tegen Tropisch Blauw. Indonesie en luchtvaart
Hugo Hooftman
€ 80,00
Hooftman, Hugo
€ 80,00
Cultureel Indië. Bloemlezing uit de eerste zes jaargangen 1939-1945
Dr. H. Hoogenberk
€ 20,00
Hoogenberk, dr. H. (samengesteld door)
€ 20,00
Ontwikkeling, voeding en voedingstoestand van zuigelingen en kleuters bij de Ngadju-Dajak op Kalimantan-Selatan (Zuid-Borneo), Indonesië. Academisch Proefschrift
P.A. Hoogenkamp
€ 15,00
Hoogenkamp, P.A.
€ 15,00
Udjung Kulon. The land of the last Javan Rhinoceros
A. Hoogerwerf
€ 45,00
Hoogerwerf, A.
€ 45,00
Indische Tegoeden. Onderzoek naar de particuliere bank- en levensverzekeringstegoeden van Nederlanders in Nederlands-Indie/Indonesie 1940-1958
N.A. van Horn e.a.
€ 30,00
Horn, N.A. van & P.J. Keppy & R. van der Maar & P. Post & J. de Wit
€ 30,00
The Natural History Researches of Dr Thomas Horsfield (1773-1859) First American Naturalist of Indonesia by John Bastin
T. Horsfield
€ 250,00
Horsfield, T.
€ 250,00
Pawiro. Zwerftochten door Indië
Horsting L.H.C.
€ 8,00
Horsting L.H.C.
€ 8,00
De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht.
Willem Hoven
€ 15,00
Hoven, Willem
€ 15,00
Bali. 'The morning of the World'
Libby Hughes
€ 6,00
Hughes, Libby
€ 6,00
Sirihpruim en kruis. Het Luthers Genootschap en het zendingswerk op Sumatra
Uwe Hummel
€ 12,50
Hummel, Uwe
€ 12,50
Batikkunst van Java
J. Hurwitz
€ 8,00
Hurwitz, J.
€ 8,00
"Mengenang 'Santa Ursula': disusun oleh Panitia 125 Tahun Santa Ursula
Enong Ismail
€ 45,00
Ismail, Enong
€ 45,00
Java Nightmare
Daphne Jackson
€ 5,00
Jackson, Daphne
€ 5,00
Java Nightmare. An autobiography
Daphne Jackson
€ 6,00
Jackson, Daphne
€ 6,00
Eenigen tijd onder de Baliers. Eene Reisbeschrijving. Met aanteekkeningen betreffende hygiene, land- en volkenkunse van de eilanden Bali en Lombok
Dr. Julius Jacobs
€ 150,00
Jacobs, Dr. Julius
€ 150,00
Tussen blank en bruin. Indo in Nederlands-Indie
S.M. Jalhaij
€ 10,00
Jalhaij, S.M.
€ 10,00
Allen zwijgen. Merdeka en Andjing. Nica tot Apra
S.M. Jalhay
€ 8,00
Jalhay, S.M.
€ 8,00
De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. Vol. IV. De goud- en zilversmeedkunst
J.E. Jasper e.a.
€ 440,00
Jasper, J.E. & M. Pirngadie
€ 440,00
Court Arts of Indonesia *HARDCOVER*
H.I. Jessup
€ 12,50
Jessup, H.I.
€ 12,50
Diplomatie of strijd. Een analyse van het Nederlands beleid tegenover de Indonesische revolutie 1945-1947
J.J.P. de Jong
€ 12,50
Jong, J.J.P. de
€ 12,50