Onze boeken

Categorie Indonesië & Nederlands Indië

Aantal gevonden boeken: 1.142

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Bakoe marah - Bakoe baik: een jeugdherinnering aan de Minahasa (1914-1922)
Joachim
€ 10,00
Joachim (= J.A.H. Verkuyl)
€ 10,00
"Manipol" and "Usdek". The political manifesto of the Republic of Indonesia and its basic elements
Abdulgani. Roeslan
€ 45,00
Abdulgani. Roeslan
€ 45,00
Fari-Datul Fara-Id: syeikh ahmad al-Fathani
Hj. Wan Mohd. Shanghir Abdullah
€ 10,00
Abdullah, Hj. Wan Mohd. Shanghir
€ 10,00
Indisch Instituut: vijf en dertigste jaarverslag 1945
A.A. Aberson
€ 10,00
Aberson, A.A.
€ 10,00
Perbandingan Mazhab: Ahlus sunnah wal djama'ah (Filsafat perkembangan hukum dalam Islam)
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Perbandingan Mazhab: Ilmu fiqh islam dalam lima mazhab: untuk perguruan tinggi islam
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Perbandingan Mazhab: Salaf (salaf as-shalih): Islam Dalam Masa Murni
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Wasiat ibn arabi: kupasan hakekat dan ma'rifat dalam tasawwuf islam
Prof.dr. H. Aboebakar Atjeh
€ 10,00
Aboebakar Atjeh, prof.dr. H.
€ 10,00
Pengantar ilmu tarekat (uraian tentang mistik)
H. Abubakar Atjeh
€ 10,00
Abubakar Atjeh, H.
€ 10,00
Kendi Wadah air minum tradisional. Traditional drinking water container
Sumarah Adhyatman
€ 45,00
Adhyatman, Sumarah
€ 45,00
Tempayan Di Martavans In Indonesia
Sumarah Adhyatman e.a.
€ 40,00
Adhyatman, Sumarah & Abu Ridho
€ 40,00
Jaarboek der Indologen Vereeniging 1918-1919
P.M. - en anderen Adriaanse
€ 10,00
Adriaanse, P.M. - en anderen
€ 10,00
Arm durch Reichtum. Sumatra. Eine Insel am Aquator
Johanna Agthe
€ 5,00
Agthe, Johanna
€ 5,00
Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965
Ide Anak Agung Gde Agung
€ 100,00
Agung, Ide Anak Agung Gde
€ 100,00
Solichin Salam: K.H. Ahmad Dahlan: Tjita-tjita dan Perdjoangannja
K.H. Ahmad Dahlan
€ 10,00
Ahmad Dahlan, K.H.
€ 10,00
Entstehung und Entwicklung der Kommunistischen Partei Indonesiens (1920 bis 1955)
D.N. Aidit
€ 12,50
Aidit, D.N.
€ 12,50
Plastik: keadjaiban dunia molekul-besar
Dory Alers e.a.
€ 8,00
Alers, Dory & H. de Vos
€ 8,00
Om een rode of groene Merdeka: 10 jaren binnelandse politiek Indonesië 1943-1953
Herni J.H. Alers
€ 10,00
Alers, Herni J.H.
€ 10,00
Luit. Generaal J.B. van Heutsz. Met 15 platen en 1 schetskaart
Alex
€ 30,00
Alex
€ 30,00
Godaan sjetan
Md. Ali Alhamidy
€ 10,00
Alhamidy, Md. Ali
€ 10,00
Indonesian Mouse Deer Fables
Margaret Muth Alibasah
€ 12,50
Alibasah, Margaret Muth
€ 12,50
Twaalf Soendaneesche en Javaansche sprookjes aan Hollandsche kinderen naverteld
B. Alkema
€ 15,00
Alkema, B.
€ 15,00
Beknopt Handboek der Volkenkunde van Nederlandsch-Indie
B. Alkema e.a.
€ 20,00
Alkema, B. & T.J. Bezemer
€ 20,00
Muzikale beschouwingen uitgegeven ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Muziekschool "Apollo" te Malang september 1921 - september 1941
Kitty Ament
€ 20,00
Ament, Kitty
€ 20,00
Keluar-Masuk Indonesia
Soedarno S. Amidjojo e.a.
€ 6,00
Amidjojo, Soedarno S. & Karjadi, M.
€ 6,00
Indien: Erlebtes und Erschautes aus Niederländisch-Indien
Jo van Ammers-Küller
€ 8,00
Ammers-Küller, Jo van
€ 8,00
Renville als keerpunt in de Nederlands - Indonesische onderhandelingen. The Renville Agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English)
Ide Anak Agung Gde Agung
€ 6,50
Anak Agung Gde Agung, Ide
€ 6,50
Aneka melipat kertas. Untuk: Sekolah-sekolah guru, guru-guru sekolah dasar, guru-guru taman kanak-kanak, dan: lain-lain orang, tua maupun muda, yang gemar lipat-melipat kertas
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & gambar-gambar)
€ 10,00
Lipat, gunting dan rekatkan. Untuk: semua orang Pria Wanita Tua maupun Muda, Yang suka mencipta dengan melipat, menggunting dan merekat kertas. . .!
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & lukisan)
€ 10,00
Wariga dewasa
Sri Reshi Anandakusuma
€ 10,00
Anandakusuma, Sri Reshi
€ 10,00
Morgenrood. Korte verhalen en schetsen
H.A. van Andel e.a.
€ 8,00
Andel, H.A. van & Slotemaker de Bruïne, N.A.C.
€ 8,00
Asal-Binatang
Giana Anguissola
€ 20,00
Anguissola, Giana
€ 20,00
Learning minority status: a qualitative study of the educational experiences of Indonesian-Dutch people. Dissertation
Carol F. Annink
€ 10,00
Annink, Carol F.
€ 10,00
Between People and Statistics. Essays on Modern Indonesian History Presented to P. Creutzberg
Francien van Anrooij e.a.
€ 30,00
Anrooij, Francien van & Dirk H.A. Kolff & Jan T.M. van Laanen & Gerard J. Telkamp
€ 30,00
Deru tjampur debu
Chairil Anwar
€ 10,00
Anwar, Chairil
€ 10,00
Over Natte-Ampasovens
S.A. Arendsen Hein
€ 15,00
Arendsen Hein, S.A.
€ 15,00
Over Natte-Ampasovens
S.A. Arendsen Hein
€ 15,00
Arendsen Hein, S.A.
€ 15,00
Koloniale Studiën; Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken; Vijftiende Jaargang - Juni en Augustus 1931
F.M. van Asbeck
€ 10,00
Asbeck, F.M. van
€ 10,00
De thee van Negla: herinneringen van Marga C. Kerkhoven
Wijnt van Asselt
€ 15,00
Asselt, Wijnt van
€ 15,00
Indonesia from the air
Arswendo Atmowiloto
€ 10,00
Atmowiloto, Arswendo
€ 10,00
Borneo. Oerwoud in ondergang Culturen op drift
Jan B. Ave e.a.
€ 5,00
Ave, Jan B. & King, Victor T.
€ 5,00
Minangkabau Social Strata and Culture
Syamsul Azhar
€ 5,00
Azhar, Syamsul
€ 5,00
Dr. Sung. Een réveil op Java
C. Baarbé
€ 5,00
Baarbé, C.
€ 5,00
Bali
P.J. van Baarda
€ 45,00
Baarda, P.J. van
€ 45,00
Pi de koppensneller
Peter R. Baas
€ 5,00
Baas, Peter R.
€ 5,00
Atlas of 220 weeds of sugarcane fields in Java
C.A. Backer
€ 15,00
Backer, C.A.
€ 15,00
The problem of Krakatao as seen by a botanist
C.A. Backer
€ 45,00
Backer, C.A.
€ 45,00
Algemeen proefstation voor thee. Geillustreerd handboek der Javaanssche Theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur
C.A. Backer e.a.
€ 45,00
Backer, C.A. & Dr. D.F. van Slooten
€ 45,00
Indonesische sprookjes
Margot Bakker
€ 9,00
Bakker, Margot (bewerking) & Jaroslav Serych (illustraties)
€ 9,00
Cultureel Nieuws: Indonesië (1951-1955)
M. - en anderen Balfas
€ 30,00
Balfas, M. - en anderen
€ 30,00
De indonesische instrumenten in het Muziekhistorisch Museum Scheurleer te 's-Gravenhage
Dirk J. Balfoort
€ 12,50
Balfoort, Dirk J.
€ 12,50
Spoorwegstations op Java
Michiel van Ballegoijen de Jong
€ 35,00
Ballegoijen de Jong, Michiel van
€ 35,00
Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941
Michiel van Ballegoijen de Jong
€ 50,00
Ballegoijen de Jong, Michiel van
€ 50,00
Islands of Fire, Islands of Spice: Exploring the Wild Places of Indonesia
Richard Bangs e.a.
€ 10,00
Bangs, Richard & Christian Kallen
€ 10,00
Botschaft der Steine. Indonesische Skulpturen aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf
Jean Paul Barbier
€ 15,00
Barbier, Jean Paul
€ 15,00
De residentie-kaarten van Java en Madoera
F. de Bas
€ 25,00
Bas, F. de
€ 25,00
Balans van Beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië
H. Baudet e.a.
€ 8,00
Baudet, H. & I.J. Brugmans
€ 8,00
Het Nederlands belang bij Indië
H. Baudet e.a.
€ 8,00
Baudet, H. & M. Fennema
€ 8,00
Boschbeschadigingen en boschbescherming in Indonesië
H.A.J.M. Beekman
€ 8,00
Beekman, H.A.J.M.
€ 8,00
Tweehonderdduizend indo's buiten de Japanse kampen
Dane Beerling
€ 5,00
Beerling, Dane
€ 5,00
De verre oorlog: Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
N. Beets
€ 8,00
Beets, N.
€ 8,00
De geschiedenis van een Lombok-telegram
J.L. Beijers
€ 15,00
Beijers, J.L.
€ 15,00
Herinneringen uit de jaren die voorbijgingen (1888-1938)
C.L. Bense
€ 65,00
Bense, C.L.
€ 65,00
Herinneringen uit de jaren die voorbijgingen (1888-1938)
C.L. Bense
€ 65,00
Bense, C.L.
€ 65,00
Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem
Berendgen J.H.J.
€ 8,00
Berendgen J.H.J.
€ 8,00
Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen
C.C. Berg
€ 20,00
Berg, C.C.
€ 20,00
Pranatjitra. Een Javaansche liefde
C.C. Berg
€ 6,50
Berg, C.C. (vertaling)
€ 6,50
Verslag van eene verzameling Maleische, Arabische, Javaansche en andere handschriften, door de Regeering van Nederlandsch Indie aan het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen ter bewaring afgestaan
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
€ 10,00
Berg, Lodewijk Willem Christiaan van den
€ 10,00
Van kennis tot kunst. Soendanese Poezie in de koloniale tijd
Tom van den Berge
€ 10,00
Berge, Tom van den
€ 10,00
Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst. Met 36 reproducties naar teekeningen van den schrijver
H.P. Berlage
€ 45,00
Berlage, H.P.
€ 45,00
Giava-Bali. Rito e spettacolo
Vito di Bernardi e.a.
€ 45,00
Bernardi, Vito di & Luijdjens, Adriano H.
€ 45,00
Borobudur: Mysteriegebeuren in steen; Verval en restauratie; Oudjavaans volksleven.
A.J. Bernet Kempers
€ 8,00
Bernet Kempers, A.J.
€ 8,00
Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië
A.J. Bernet Kempers
€ 6,00
Bernet Kempers, A.J.
€ 6,00
Hoogere Burgerschool Semarang. 1 november 1877 - 1977
A.P. Bertsch - Samuels Brusse e.a.
€ 30,00
Bertsch - Samuels Brusse, A.P. - e.a.
€ 30,00
Het Nederlandsch-Indisch volkscredietwezen
O.P. Besseling
€ 10,00
Besseling, O.P.
€ 10,00
Children of war
Adolf Martin Beudell
€ 30,00
Beudell, Adolf Martin
€ 30,00
De tropische natuur - orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuur-Historische Vereeniging XIIe jaargang
Dr. J.G.B. Beumée e.a.
€ 10,00
Beumée, Dr. J.G.B. - e.a.
€ 10,00
Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
T.J. Bezemer
€ 10,00
Bezemer, T.J. (bewerking)
€ 10,00
De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië
J.C. Bijkerk
€ 5,00
Bijkerk, J.C.
€ 5,00
Rondom de Buitenzorgse troon: Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919
C.L.M. Bijl de Vroe
€ 6,00
Bijl de Vroe, C.L.M.
€ 6,00
Ambulante straatberoepen in Surabaya: een studie naar kleinschalige economische activiteiten
Joep Bijlmer
€ 8,00
Bijlmer, Joep
€ 8,00
Indonesië nu. Nieuwe indrukken
Dr. M. van Blankenstein
€ 5,00
Blankenstein, Dr. M. van
€ 5,00
Memperdjuangkan sebuak pulau
W. Blokdijk
€ 10,00
Blokdijk, W.
€ 10,00
The Antiquities of Singasari
Jessy Blom
€ 15,00
Blom, Jessy
€ 15,00
Amtenar pemerintahan bangsa boemipoetera dan pendjabatan pindjaman ra'jat
J.H. Boeke
€ 10,00
Boeke, J.H.
€ 10,00
The Evolution of the Netherlands Indies Economy
J.H. Boeke
€ 10,00
Boeke, J.H.
€ 10,00
Wat iedereen weten moet met betrekking tot het verband tusschen de "Groot Aziatische Gemeenschappelijke Welvaartsleer" en het extremistische standpunt van Soekarno c.s.
D.W.N. Boer
€ 15,00
Boer, D.W.N.
€ 15,00
Cocos nucifera: practische handleiding voor cocos-cultuur
E. Bolten
€ 10,00
Bolten, E.
€ 10,00
Aangeraakt door insulinde. De boeken van drieentwintig lezers
Peter Boomgaard e.a.
€ 5,00
Boomgaard, Peter - e.a.
€ 5,00
Geïllustreerde gids voor Hollandsche Reizigers van en naar Indië via Genua en Marseille (7 delen)
A.S.H. Booms
€ 25,00
Booms, A.S.H.
€ 25,00
Het recht der liefde. Eene studie uit het Indische leven
Henri Borel
€ 20,00
Borel, Henri
€ 20,00
Wijsheid en schoonheid uit Indie
Henri Borel
€ 5,00
Borel, Henri
€ 5,00
Sunda: eine reise durch Sumatra
Martin Borrmann
€ 15,00
Borrmann, Martin
€ 15,00
Soenda: een reis door Sumatra
Martin Borrmann e.a.
€ 8,00
Borrmann, Martin & S. Sebba (met 19 aquarellen en potloodteekeningen van)
€ 8,00
Soenda: een reis door Sumatra
Martin Borrmann e.a.
€ 10,00
Borrmann, Martin & S. Sebba (met 19 aquarellen en potloodteekeningen van)
€ 10,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 80,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 80,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 80,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 80,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 50,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 50,00
Holland-Krakatau. Uitgegeven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op Java. Met medewerking van onze eerste schilders en letterkundigen
J. Bosboom e.a.
€ 30,00
Bosboom, J. & Jan ten Brink
€ 30,00
 	Weerzien met Indië. 52 afleveringe in 2 mappen+ bijbehorende paperback met register
Martin Bossenbroek e.a.
€ 40,00
Bossenbroek, Martin - e.a.
€ 40,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende pagina »