Onze boeken

Categorie Indonesië & Nederlands Indië

Aantal gevonden boeken: 629

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Kendi Wadah air minum tradisional. Traditional drinking water container
Sumarah Adhyatman
€ 45,00
Adhyatman, Sumarah
€ 45,00
Tempayan Di Martavans In Indonesia
Sumarah Adhyatman e.a.
€ 40,00
Adhyatman, Sumarah & Abu Ridho
€ 40,00
Arm durch Reichtum. Sumatra. Eine Insel am Aquator
Johanna Agthe
€ 4,00
Agthe, Johanna
€ 4,00
Indonesian Mouse Deer Fables
Margaret Muth Alibasah
€ 12,50
Alibasah, Margaret Muth
€ 12,50
Beknopt Handboek der Volkenkunde van Nederlandsch-Indie
B. Alkema e.a.
€ 20,00
Alkema, B. & T.J. Bezemer
€ 20,00
Hunting the Gugu. In search of the lost ape-men of Sumatra
Benedict Allen
€ 6,00
Allen, Benedict
€ 6,00
Keluar-Masuk Indonesia
Soedarno S. Amidjojo e.a.
€ 6,00
Amidjojo, Soedarno S. & Karjadi, M.
€ 6,00
Renville als keerpunt in de Nederlands - Indonesische onderhandelingen. The Renville Agreement. A turning-point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English)
Ide Anak Agung Gde Agung
€ 6,50
Anak Agung Gde Agung, Ide
€ 6,50
Aneka melipat kertas. Untuk: Sekolah-sekolah guru, guru-guru sekolah dasar, guru-guru taman kanak-kanak, dan: lain-lain orang, tua maupun muda, yang gemar lipat-melipat kertas
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & gambar-gambar)
€ 10,00
Lipat, gunting dan rekatkan. Untuk: semua orang Pria Wanita Tua maupun Muda, Yang suka mencipta dengan melipat, menggunting dan merekat kertas. . .!
T. ki Anan
€ 10,00
Anan, T. ki (susunan & lukisan)
€ 10,00
Morgenrood. Korte verhalen en schetsen
H.A. van Andel e.a.
€ 8,00
Andel, H.A. van & Slotemaker de Bruïne, N.A.C.
€ 8,00
Learning minority status: a qualitative study of the educational experiences of Indonesian-Dutch people. Dissertation
Carol F. Annink
€ 10,00
Annink, Carol F.
€ 10,00
Dagboek van een kami-student
Yozar Anwar
€ 5,00
Anwar, Yozar
€ 5,00
Koloniale Studiën; Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken; Vijftiende Jaargang - Juni en Augustus 1931
F.M. van Asbeck
€ 10,00
Asbeck, F.M. van
€ 10,00
Indonesia from the air
Arswendo Atmowiloto
€ 10,00
Atmowiloto, Arswendo
€ 10,00
Borneo. Oerwoud in ondergang Culturen op drift
Jan B. Ave e.a.
€ 5,00
Ave, Jan B. & King, Victor T.
€ 5,00
Minangkabau Social Strata and Culture
Syamsul Azhar
€ 4,00
Azhar, Syamsul
€ 4,00
Dr. Sung. Een réveil op Java
C. Baarbé
€ 3,50
Baarbé, C.
€ 3,50
Pi de koppensneller
Peter R. Baas
€ 5,00
Baas, Peter R.
€ 5,00
The problem of Krakatao as seen by a botanist
C.A. Backer
€ 45,00
Backer, C.A.
€ 45,00
Algemeen proefstation voor thee. Geillustreerd handboek der Javaanssche Theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur
C.A. Backer e.a.
€ 45,00
Backer, C.A. & Dr. D.F. van Slooten
€ 45,00
Scheepspraet. Zijnde een reisbeschrijving met tal van wetenswaardigheden en nuttige wenken ten profijte van de Nederlandsche militairen die naar Indië scheep gaan
Piet Bakker
€ 5,00
Bakker, Piet (tekst) & Eppo Doeve (illustraties)
€ 5,00
Islands of Fire, Islands of Spice: Exploring the Wild Places of Indonesia
Richard Bangs e.a.
€ 10,00
Bangs, Richard & Christian Kallen
€ 10,00
Katholieken en de Indonesische Revolutie
Jan Bank
€ 6,50
Bank, Jan
€ 6,50
De Excessennota. Nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950
Jan Bank
€ 40,00
Bank, Jan (ingeleid door)
€ 40,00
Botschaft der Steine. Indonesische Skulpturen aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf
Jean Paul Barbier
€ 15,00
Barbier, Jean Paul
€ 15,00
Het Nederlandsch eskader in Oost-Indië 1914-1916. Benevens eenige beschouwingen over onze marine
F. Bauduin
€ 10,00
Bauduin, F.
€ 10,00
Tweehonderdduizend indo's buiten de Japanse kampen
Dane Beerling
€ 5,00
Beerling, Dane
€ 5,00
De verre oorlog: Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
N. Beets
€ 6,50
Beets, N.
€ 6,50
Pranatjitra. Een Javaansche liefde
C.C. Berg
€ 6,50
Berg, C.C. (vertaling)
€ 6,50
Van kennis tot kunst. Soendanese Poezie in de koloniale tijd
Tom van den Berge
€ 10,00
Berge, Tom van den
€ 10,00
Giava-Bali. Rito e spettacolo
Vito di Bernardi e.a.
€ 45,00
Bernardi, Vito di & Luijdjens, Adriano H.
€ 45,00
Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië
A.J. Bernet Kempers
€ 6,00
Bernet Kempers, A.J.
€ 6,00
Hoogere Burgerschool Semarang. 1 november 1877 - 1977
A.P. Bertsch - Samuels Brusse e.a.
€ 30,00
Bertsch - Samuels Brusse, A.P. - e.a.
€ 30,00
Children of war
Adolf Martin Beudell
€ 30,00
Beudell, Adolf Martin
€ 30,00
De tropische natuur - orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuur-Historische Vereeniging XIIe jaargang
Dr. J.G.B. Beumée e.a.
€ 10,00
Beumée, Dr. J.G.B. - e.a.
€ 10,00
Het laatste jaar van Nederlands-Indie: Van de zwaardhouw der tweede politione actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht
J. G. de Beus
€ 4,00
Beus, J. G. de
€ 4,00
Proza en Poëzie van oud- en nieuw- Java. Over Oost en Westwo ii
T.J. Bezemer
€ 4,00
Bezemer, T.J.
€ 4,00
Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië
T.J. Bezemer
€ 10,00
Bezemer, T.J. (bewerking)
€ 10,00
De laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië
J.C. Bijkerk
€ 4,00
Bijkerk, J.C.
€ 4,00
Rondom de Buitenzorgse troon: Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919
C.L.M. Bijl de Vroe
€ 6,00
Bijl de Vroe, C.L.M.
€ 6,00
Ambulante straatberoepen in Surabaya: een studie naar kleinschalige economische activiteiten
Joep Bijlmer
€ 8,00
Bijlmer, Joep
€ 8,00
Indonesië nu. Nieuwe indrukken
Dr. M. van Blankenstein
€ 5,00
Blankenstein, Dr. M. van
€ 5,00
Kunst van Indonesië
Tibor Bodrogi
€ 10,00
Bodrogi, Tibor
€ 10,00
Aangeraakt door insulinde. De boeken van drieentwintig lezers
Peter Boomgaard e.a.
€ 5,00
Boomgaard, Peter - e.a.
€ 5,00
Wijsheid en schoonheid uit Indie
Henri Borel
€ 5,00
Borel, Henri
€ 5,00
Soenda. Een reis door Sumatra
Martin Borrmann e.a.
€ 10,00
Borrmann, Martin & met 19 aquarellen en potloodteekeningen van S. Sebba
€ 10,00
Anai leu ita. Een reisverslag
Corrie Bos
€ 6,00
Bos, Corrie
€ 6,00
Volk voor Indië. De werving van Europese militairen voor de Nederlandse koloniale dienst 1814-1909
Martin Bossenbroek
€ 17,50
Bossenbroek, Martin
€ 17,50
 	Weerzien met Indië. 52 afleveringe in 2 mappen+ bijbehorende paperback met register
Martin Bossenbroek e.a.
€ 40,00
Bossenbroek, Martin - e.a.
€ 40,00
Indonesie droom van een land
Hans Bouma e.a.
€ 4,00
Bouma, Hans & Evelyne Dessens
€ 4,00
Budaya-Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië / Budaya-Indonesia. Arts and crafts in Indonesia
J.H. van Brakel
€ 8,00
Brakel, J.H. van
€ 8,00
Pa van der Steur vader van 7000 kinderen
C.H.G.H. Brakkee
€ 22,50
Brakkee, C.H.G.H.
€ 22,50
Archeologisch onderzoek op Java en Madura. I: Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjandi Djago, in de residentie Pasoeroean. II: Beschrijving van Tjandi Singasari; en de wolkentooneelen van Panataran (twee delen samen)
J.L.A. Brandes
€ 750,00
Brandes, J.L.A.
€ 750,00
Het land van terugkomst: een Indonesisch reisjournaal in poëzie
Willem Brandt
€ 5,00
Brandt, Willem
€ 5,00
Indonesie's voltooid verleden tijd. Oost-Indischge spiegel uit nagelaten papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman
Willem Brandt
€ 6,50
Brandt, Willem
€ 6,50
Nota betreffende het zelfbesturend landschap Tanette
D.A.F. Brautigam
€ 8,00
Brautigam, D.A.F.
€ 8,00
Vergeelde portretten. Uit een Indisch familiealbum
E. Breton de Nijs
€ 3,50
Breton de Nijs, E.
€ 3,50
Oostkust van Sumatra, eerste deel: De ontluiking van Deli
Dr. R. Broersma
€ 100,00
Broersma, Dr. R.
€ 100,00
60 tahun Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah
M. Melattie Brouwer
€ 20,00
Brouwer, M. Melattie
€ 20,00
Membaca Alkitab. Sebuah pengantar
Jakob van Bruggen
€ 10,00
Bruggen, Jakob van
€ 10,00
Djokja / Solo. Beeld van de vorstensteden
M.P. van Bruggen e.a.
€ 45,00
Bruggen, M.P. van & R.S. Wassing
€ 45,00
Weet waar je vandaan komt! Herinneringen aan een ver verleden
Yvonne Buffart
€ 10,00
Buffart, Yvonne
€ 10,00
Land waar de gamelan klinkt
Hein Buitenweg
€ 5,00
Buitenweg, Hein
€ 5,00
Omong Kosong: Vreugden uit het oude Indië
Hein Buitenweg
€ 4,00
Buitenweg, Hein
€ 4,00
Omong Kosong: Vreugden uit het oude Indië II
Hein Buitenweg
€ 4,00
Buitenweg, Hein
€ 4,00
Op Java staat een huis
Hein Buitenweg
€ 5,00
Buitenweg, Hein
€ 5,00
Slamat datang. Logeren in Tempo Doeloe
Hein Buitenweg
€ 6,00
Buitenweg, Hein
€ 6,00
De Tropische Natuur (6 afleveringen 1952/1953)
L.J.M. Butot e.a.
€ 25,00
Butot, L.J.M. - e.a. (redactie)
€ 25,00
Persoonlijke documenten Nederlands-Indie / Indonesie
Dorothee Buur
€ 12,50
Buur, Dorothee
€ 12,50
Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel
Peter Buurman
€ 8,00
Buurman, Peter
€ 8,00
Indië, een verre oorlog van dichtbij. Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië
Esther Captain e.a.
€ 8,00
Captain, Esther & Annelies van der Schatte Olivier
€ 8,00
Johannes van der Steur. Een Haarlemse diamant in de gordel van smaragd
Poldi Carlos
€ 5,00
Carlos, Poldi
€ 5,00
Pasar Malam kronkels
Poldi Carlos
€ 7,00
Carlos, Poldi
€ 7,00
Catalogus met Practische Wenken voor Tennisspelers
C.H. ten Cate
€ 45,00
Cate, C.H. ten
€ 45,00
Critical Survey of studies on the languages of Borneo
A.A. Cense e.a.
€ 15,00
Cense, A.A. & E.M. Uhlenbeck
€ 15,00
Bali. Une île en fête
Alain Chenevière
€ 15,00
Chenevière, Alain
€ 15,00
The Indonesian Revolution and the Singapore connection, 1945-1949
Yong Mun Cheong
€ 17,50
Cheong, Yong Mun
€ 17,50
Landing soon #5 Myths and habits in the improvised city
Krijn Christiaansen
€ 12,50
Christiaansen, Krijn
€ 12,50
Indië in Den Haag - Portret van een verlofganger
Rob Claassen e.a.
€ 6,00
Claassen, Rob - e.a.
€ 6,00
Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942
A.H.P. Clemens e.a.
€ 20,00
Clemens, A.H.P. - e.a.
€ 20,00
Terres et peuples de Sumatra
Octave J.A. Collet
€ 150,00
Collet, Octave J.A.
€ 150,00
Jakarta
Kerry B. Collison
€ 12,50
Collison, Kerry B.
€ 12,50
De Lombok-expeditie
W. Cool e.a.
€ 45,00
Cool, W. & G.B. Hooyer (illustraties)
€ 45,00
Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indië. Capita Selecta. Een bronnenpublikatie. Eerste stuk en tweede stuk (2 delen)
Mr. P. Creutzberg
€ 25,00
Creutzberg, Mr. P.
€ 25,00
Nederlandsch- Indië. Oud en Nieuw. Tijdschrift. Maandblad gewijd aan bouwkunst, archaeologie, land- en volken-kunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiene - (Jaargang 1-3)
Ed. Cuypers e.a.
€ 300,00
Cuypers, Ed. & J.G. Huyser & M.J. Hulswit
€ 300,00
In the spirit of the Red Banteng: Indonesian communists between Moscow and Peking 1959-1965
Antonie C.A. Dake
€ 8,00
Dake, Antonie C.A.
€ 8,00
Di gerbang perkawinan
Nunun Daradjatun
€ 20,00
Daradjatun, Nunun
€ 20,00
Balinese Temples
Julian Davison e.a.
€ 5,00
Davison, Julian & Bruce Granquist
€ 5,00
Cultureel Indie - eerste jaargang 1939
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 25,00
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 25,00
Cultureel Indie - tweede jaargang 1940
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 25,00
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 25,00
Cultureel Indie - vijfde jaargang 1943
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 25,00
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 25,00
Cultureel Indie - zesde jaargang 1944
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 25,00
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 25,00
Cultureel Indie - zevende jaargang 1945
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 25,00
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 25,00
De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr. D.A. Delprat
Mr. D.A. Delprat
€ 6,50
Delprat, Mr. D.A.
€ 6,50
Geschiedenis der Nederlanders op Java (2 delen samen)
M.L.van Deventer
€ 45,00
Deventer, M.L.van
€ 45,00
Rechtshervorming in Indië
Mr. C.Th. van Deventer
€ 3,50
Deventer, Mr. C.Th. van
€ 3,50
Balinese Dance, Drama & Music. A Guide to the Performing Arts of Bali
I Wayan Dibia e.a.
€ 10,00
Dibia, I Wayan & Ballinger, Rucina
€ 10,00
Indisch verslag 1933. II. Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië over het jaar 1932 / Indian Report 1933. II. Statistical abstract for the N.I.
Diverse auterus
€ 10,00
Diverse auterus
€ 10,00
Indosie-Oceanie Kunst uit particulier bezit
Diverse auteurd
€ 10,00
Diverse auteurd
€ 10,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Volgende pagina »