Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.213

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Voorbij Gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap
Hans Renes
€ 6,00
Renes, Hans
€ 6,00
William of Orange
G.J. Renier
€ 8,00
Renier, G.J.
€ 8,00
Jan van Ruusbroec werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal. Deel III
L. Reypens e.a.
€ 10,00
Reypens, L. & M. Schurmans
€ 10,00
Portrait of a Bonaparte: The life and times of Joseph-Napoleon Primoli, 1851-1927
Joanna Richardson
€ 10,00
Richardson, Joanna
€ 10,00
Het beste uit Hitweek 1965-1969
Willem de Ridder e.a.
€ 15,00
Ridder, Willem de & Frank Dam
€ 15,00
Vergeet mij niet. Jaarboekje voor 1844
Chr. H. Riehm
€ 10,00
Riehm, Chr. H.
€ 10,00
Les Pays-Bas Dans Le Monde : Histoire - Conditions Politiques, Economiques et Sociales - L'Empire D'Outremer - L'Esprit Néerlandais. Avec Douze Croquis Dans Le Texte
H. Riemens
€ 10,00
Riemens, H.
€ 10,00
Op de Hoogte. Geillustreerd maandschrift - Een en twintigste jaargang 1924
A.W.G. van Riemsdijk e.a.
€ 50,00
Riemsdijk, A.W.G. van & Taets van Amerongen, J.C.A. Baresse
€ 50,00
Fabrice de Bassecourt. Priester en dominee. Een biografische schets
Adriaan van Riemsdijk
€ 12,50
Riemsdijk, Adriaan van
€ 12,50
Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis
Th.H.F. van Riemsdijk
€ 6,00
Riemsdijk, Th.H.F. van (voorzitter)
€ 6,00
Lodewijk Napoleon. Nederlands eerste koning 1806-1810
P.J. Rietbergen
€ 5,00
Rietbergen, P.J.
€ 5,00
Op zoek naar erkenning. De strijd van een NSB-kind om een plaats in de na-oorlogse samenleving
Rinnes Rijke
€ 6,00
Rijke, Rinnes
€ 6,00
Sentimentele aardrijkskunde, waarin opgenomen: Zeeuwse mijmeringen; De hoorn van de Schelde
P.H. Ritter e.a.
€ 8,00
Ritter, P.H. & Anton Pieck
€ 8,00
Moeders verleden. Wonderlijke leidingen Gods met mijn moeder
Pieter Roeloffs e.a.
€ 20,00
Roeloffs, Pieter & Agien Roeloffs (toegelicht door zijn kleindochter)
€ 20,00
De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw
Arend de Roever
€ 8,00
Roever, Arend de
€ 8,00
Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis
Margriet de Roever
€ 4,00
Roever, Margriet de
€ 4,00
Het leven van onze voorouders (6 delen)
Mr. N. de Roever e.a.
€ 60,00
Roever, Mr. N. de & Dozy, Dr. G.J. (voortgezet door)
€ 60,00
Het leven van onze voorouders (4 delen, compleet)
Mr. N. de Roever e.a.
€ 20,00
Roever, Mr. N. de & Dr. G.J. Dozy
€ 20,00
Coenraad van Beuningen, staatsman en libertijn. Met een portret en een facsimile
Cornelia Wilhelmine Roldanus
€ 20,00
Roldanus, Cornelia Wilhelmine
€ 20,00
De Lage Landen bij de zee
Dr. Jan Romein
€ 6,50
Romein, dr. Jan
€ 6,50
De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl
Dr. Jan Romein
€ 8,00
Romein, Dr. Jan
€ 8,00
Carillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch terrein
Jan Romein
€ 5,00
Romein, Jan
€ 5,00
De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk
Jan Romein e.a.
€ 6,50
Romein, Jan & Romein, Annie
€ 6,50
Hulde aan de nagedachtenis van Wijlen Hare Koninklijke Majesteit Frederika Louiza Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, geboren Prinses van Pruissen. Met portret
S. Rondeau
€ 65,00
Rondeau, S.
€ 65,00
De groene stad. Een historische studie over groenvoorziening in de Nederlandse stad
Maurits van Rooijen
€ 6,00
Rooijen, Maurits van
€ 6,00
Steden des tijds. Het boek van de teleac-cursus
Maurits van Rooijen
€ 5,00
Rooijen, Maurits van
€ 5,00
Koning-Stadhouder Willem III en de Zeeuwse Admiraal Cornelis Evertsen. Over een Hollands-Zeeuwse vriendschap en een expeditie overzee in 1688
Doeke Roos
€ 5,00
Roos, Doeke
€ 5,00
Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813
Piet de Rooy
€ 8,00
Rooy, Piet de
€ 8,00
Jef de Groot
Bob Rooyens
€ 12,50
Rooyens, Bob (samenstelling en vormgeving)
€ 12,50
Het einde van Johan van Oldenbarnevelt beschreven door zijn knecht Jan Francken
Thomas Rosenboom
€ 5,00
Rosenboom, Thomas
€ 5,00
Het einde van Johan van Oldenbarnevelt. Bbeschreven door zijn knecht Jan Francken
Thomas Rosenboom
€ 6,00
Rosenboom, Thomas (hertaald door)
€ 6,00
Tot nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787
J. Rosendaal
€ 10,00
Rosendaal, J.
€ 10,00
De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799
Joost Rosendaal
€ 10,00
Rosendaal, Joost
€ 10,00
Tot nut van Nederland. Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787
Joost Rosendaal
€ 12,50
Rosendaal, Joost
€ 12,50
Uit de plooi: de achttiende eeuw in beweging
Joost Rosendaal
€ 20,00
Rosendaal, Joost
€ 20,00
Pomponne's "relation de mon ambassade en Hollande" 1669-1671
Herbert H. Rowen
€ 5,00
Rowen, Herbert H. (edited by)
€ 5,00
Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland
Noortje de Roy van Zuydewijn
€ 6,00
Roy van Zuydewijn, Noortje de
€ 6,00
Tempel van Empel : Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven
Nico Roymans e.a.
€ 10,00
Roymans, Nico & Ton Derks
€ 10,00
Je zult maar in hun schoenen staan. De moordzaak-Wijker
Arno Ruitenbeek
€ 15,00
Ruitenbeek, Arno
€ 15,00
Atlas van de verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling
Reinout Rutte e.a.
€ 80,00
Rutte, Reinout & Jaap Evert Abrahamse
€ 80,00
Uit de school geklapt
Josephine A. Ruttjes e.a.
€ 10,00
Ruttjes, Josephine A. & Amber van den Brsaak (illustraties)
€ 10,00
Rapporten van de Gouverneurs in de Provinciën 1840-1849 (3 delen)
Dr. A.J.C. Rüter
€ 15,00
Rüter, Dr. A.J.C.
€ 15,00
Beruhmte zeitgenossen in unbewachten augenblicken
Erich Salomon
€ 8,00
Salomon, Erich
€ 8,00
Herinneringen
Piet Sanders
€ 8,00
Sanders, Piet
€ 8,00
Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept provinces des Pais-Bas
 Sanson
€ 8,00
Sanson, , Sr.
€ 8,00
BMGN - Low Countries Historical Review - Volume 129 - 1 - 2014
Catrien Santing e.a.
€ 10,00
Santing, Catrien - e.a.
€ 10,00
Talen van het vaderland. Over patriottisme en nationalisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar, vanwege de Stichting ter bevordering van de Cultuurgeschiedenis in Nederland, in de culturele en politieke aspecten van
N.C.F. van Sas
€ 7,00
Sas, N.C.F. van
€ 7,00
Waar de blanke top der duinen en andere vaderlandse herinneringen
N.C.F. van Sas
€ 5,00
Sas, N.C.F. van
€ 5,00
Vaderland: een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940
N.C.F. van Sas
€ 8,00
Sas, N.C.F. van (red.)
€ 8,00
De lezer zal begrijpen waar mijn voorkeur naar uitgaat. . . Twintig jaar beschouwingen over volkshuisvestingsbeleid
Jan van der Schaar
€ 30,00
Schaar, Jan van der
€ 30,00
Een merkwaardige datum uit onze volkshistorie of 26 juli 1581 in herinnering gebracht voor kinderen en jongelieden
J.P. Schaberg
€ 30,00
Schaberg, J.P.
€ 30,00
Mag ik mijn fiets terug? Mijmeringen van een grensganger
Kees Schaepman
€ 8,00
Schaepman, Kees
€ 8,00
Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator
Schaik dr. C.J.J. van
€ 5,00
Schaik dr. C.J.J. van
€ 5,00
Crisis en protectie onder Colijn. Over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig.
Alexander van Schaik
€ 15,00
Schaik, Alexander van
€ 15,00
Overvloed en onbehagen : de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw
Simon Schama
€ 8,00
Schama, Simon
€ 8,00
Patriotten en bevrijders. Revolutie in de noordelijke Nederlanden 1780/1813
Simon Schama
€ 10,00
Schama, Simon
€ 10,00
Anthropologie van het Nederlandsche volk
G. Schamelhout
€ 6,00
Schamelhout, G.
€ 6,00
KMS. 3 febr. '83 - 3 juni '83: De Schelde in surseance. R.S.V. 450.000.000
Jan W. Scheffers e.a.
€ 10,00
Scheffers, Jan W. - e.a.
€ 10,00
Amsterdam, Balans
Simone Schell
€ 8,00
Schell, Simone
€ 8,00
Marnix van Sint Aldegonde
Dr. A. A. van Schelven
€ 8,00
Schelven, Dr. A. A. van
€ 8,00
Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen
Dr. A.A. van Schelven
€ 8,00
Schelven, Dr. A.A. van
€ 8,00
Prins Willem van Oranje. Geschriften van 1568. Verantwoordinghe, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien
Dra. M.G. Schenk
€ 8,00
Schenk, Dra. M.G.
€ 8,00
Mapping: Nederland Labland
Tijmen Schep e.a.
€ 10,00
Schep, Tijmen - e.a.
€ 10,00
Het costelijk goet: vaderlandse geschiedenis voor de Christelijke school 1
S. Scheringa
€ 3,50
Scheringa, S.
€ 3,50
Onze duinen
Dr. A. Schierbeek
€ 6,00
Schierbeek, Dr. A. (onder redactie van)
€ 6,00
De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen
J.R. Schiltmeijer
€ 4,00
Schiltmeijer, J.R.
€ 4,00
De gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen
J.R. Schiltmeijer
€ 4,00
Schiltmeijer, J.R.
€ 4,00
Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1854
H.J. Schimmel
€ 25,00
Schimmel, H.J. (onder redaktie van)
€ 25,00
Gerard Goudriaan 1919-1949. Een Leids student
H. Schmidt Degener
€ 8,00
Schmidt Degener, H.
€ 8,00
De landt-meeters in onze provincien van de 16de tot de 18de eeuw
R. Schonaerts
€ 15,00
Schonaerts, R. (samenstelling)
€ 15,00
Memorialia Herman Boerhaave. Optimi Medici
Dr. D. Schoute e.a.
€ 8,00
Schoute, Dr. D. - e.a.
€ 8,00
Die goede oude tijd
Chr.W. Schouten
€ 10,00
Schouten, Chr.W.
€ 10,00
Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografische en bibliografische studie
Dr. I. Schöffer
€ 8,00
Schöffer, Dr. I.
€ 8,00
The Low Countries History Yearbook 1979. Acta Historiae Neerlandicae XII
I. - a.o. Schöffer
€ 8,00
Schöffer, I. - a.o.
€ 8,00
The Low Countries History Yearbook 1980. Acta Historiae Neerlandicae XIII
I. - a.o. Schöffer
€ 8,00
Schöffer, I. - a.o.
€ 8,00
A short history of the Netherlands
Ivo Schöffer
€ 4,00
Schöffer, Ivo
€ 4,00
Nederland. Handboek der aardrijkskunde
R. Schuiling
€ 25,00
Schuiling, R.
€ 25,00
Geest en vlees in godsdienst en wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17de eeuw
Elisja Schulte van Kessel
€ 9,00
Schulte van Kessel, Elisja
€ 9,00
Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis
C.M. Schulten e.a.
€ 6,00
Schulten, C.M. & B. Schoenmaker
€ 6,00
Veranderend landschap: opnieuw op reis met oude schoolplaten
Harry Schuring
€ 4,00
Schuring, Harry
€ 4,00
Veranderend landschap: opnieuw op reis met oude schoolplaten
Harry Schuring
€ 4,00
Schuring, Harry
€ 4,00
De orde van de unie
O. Schutte
€ 5,00
Schutte, O.
€ 5,00
Plaats en waardering van fossiele elementen in het Nederlandse landschap
J. Schuyf
€ 6,00
Schuyf, J.
€ 6,00
Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van eeen ideaaltype
Antoon Seelen
€ 5,00
Seelen, Antoon
€ 5,00
Vrouwen uit onze historie
T.J. Servatius
€ 5,00
Servatius, T.J.
€ 5,00
In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw
Henk van Setten
€ 5,00
Setten, Henk van
€ 5,00
The Netherlands in perspective: The Dutch way of organizing a society and its setting
William Z. Shetter
€ 8,00
Shetter, William Z.
€ 8,00
Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800
J.P. Sigmond
€ 8,00
Sigmond, J.P.
€ 8,00
Het Noordzeekanaal 1863-1883. De geschiedenis van een concessie
W.A. Sinninghe Damsté
€ 12,50
Sinninghe Damsté, W.A.
€ 12,50
De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953
Kees Slager
€ 10,00
Slager, Kees
€ 10,00
De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953
Kees Slager
€ 10,00
Slager, Kees
€ 10,00
Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze De Rotterdamse windhandel van 1720
C.H. Slechte
€ 6,00
Slechte, C.H.
€ 6,00
Natuur en vernuft. Verrassende uitkomsten van des menschen speurzin en vindingrijkheid. Tweede Serie (2 delen)
Dr. W.G.N. van der Sleen
€ 20,00
Sleen, Dr. W.G.N. van der
€ 20,00
Natuur en vernuft. Verrassende uitkomsten van des menschen speurzin en vindingrijkheid. Tweede Serie. Tweede deel
Dr. W.G.N. van der Sleen
€ 10,00
Sleen, Dr. W.G.N. van der
€ 10,00
Voorlopige systematische bibliografie van de Nederlandse Demografische Geschiedenis
B.H. Slicher van Bath
€ 10,00
Slicher van Bath, B.H.
€ 10,00
Op het strand gesmeten. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust
B.C. Sliggers e.a.
€ 6,00
Sliggers, B.C. & Wertheim, drs. A.A.
€ 6,00
Op het strand gesmeten. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust
B.C. Sliggers e.a.
€ 6,00
Sliggers, B.C. & Wertheim, drs. A.A.
€ 6,00
Onze slag bij Waterloo. De beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland
Louis Ph. Sloos
€ 17,50
Sloos, Louis Ph.
€ 17,50
De plankoek niet voedzaam (Het plan van den arbeid)
C. Smeenk
€ 5,00
Smeenk, C.
€ 5,00
Nijmegen, stad der Bataven: deel I. Inleiding; deel II. Vertaling (2 delen in box)
Johannes Smetius
€ 10,00
Smetius, Johannes
€ 10,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »