Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 988

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Denkende beeldjes. Schetsen uit de portefeuille van A. Ver Huell. Pijlspitsslijpersnakroost, herfstbladen, spectatorplaten. Op steen gebragt door M. Bos
Alexander Ver Huell
€ 10,00
Ver Huell, Alexander
€ 10,00
Is 't waar of niet
Alexander Ver Huell
€ 10,00
Ver Huell, Alexander
€ 10,00
Krijt-krabbels
Alexander Ver Huell
€ 15,00
Ver Huell, Alexander
€ 15,00
Laatste schetsen. Het teekenachtige, de ontspanning, het objective voor het potlood. De veredeling, de werkzaamheid, het subjective voor de pen
Alexander Ver Huell
€ 10,00
Ver Huell, Alexander
€ 10,00
Vijf en twintig platen van Alexander V.H.
Alexander Ver Huell
€ 10,00
Ver Huell, Alexander
€ 10,00
Zo zijn er. Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H.
Alexander Ver Huell
€ 10,00
Ver Huell, Alexander
€ 10,00
Zoo zijn er - tweede gedeelte
Alexander Ver Huell
€ 10,00
Ver Huell, Alexander
€ 10,00
Zoo zijn er. Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H.
Alexander Ver Huell
€ 25,00
Ver Huell, Alexander
€ 25,00
De Nederlanders en Descartes / Les Neerlandais et Descartes
Theo Verbeek e.a.
€ 20,00
Verbeek, Theo & Kingma, Jelle & Noble, Philippe
€ 20,00
Ons soort mensen. Portret van de ruggegraat van Nederland
Elma Verhey e.a.
€ 25,00
Verhey, Elma & Gerard van Westerloo & Bert Nienhuis (foto's)
€ 25,00
Zo 's ochtends tegen vieren. Studentenleven in Nederland
Gerrit Verhoeven
€ 6,50
Verhoeven, Gerrit
€ 6,50
L.C. Dudok de Wit oftewel Kees de Tippelaar. 'Heer van Slangevecht'.
M. Verkuil
€ 6,00
Verkuil, M.
€ 6,00
Het geslacht Schoeffer, later Scheffer en Scheffers te 's-Hertogenbosch, van 1541-1796, in betrekking tot de boekdrukkunst
C.C.V. Verreyt
€ 10,00
Verreyt, C.C.V.
€ 10,00
De politieke prent in Nederland.Met 25 afbeeldingen
Cornelis Veth
€ 10,00
Veth, Cornelis
€ 10,00
Buitenmensen
A. Visser e.a.
€ 6,00
Visser, A. & Stein, Chris
€ 6,00
Na vijf en twintig jaren. Gedenkboek ter gelegenheid van het Zilveren Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden. 1898 - 1923
Dr. J.H. Visser e.a.
€ 10,00
Visser, Dr. J.H. & H. Visscher - e.a.
€ 10,00
De achterkant van het Polygoonjournaal. Nederland rond 1955 in 150 foto's
G. Visser e.a.
€ 8,00
Visser, G. - e.a.
€ 8,00
Doopsgezinden en de Gouden Eeuw van De Rijp. Dat ryp is moet eens door eygen rypheydt vallen
Piet Visser
€ 8,00
Visser, Piet
€ 8,00
Keurige ketters. De Nederlandse doopsgezinden in de eeuw van de Verlichting. Rede
Piet Visser
€ 5,00
Visser, Piet
€ 5,00
Erasmus and Rotterdam
L. Visser-Isles
€ 5,00
Visser-Isles, L.
€ 5,00
Het land van Jan Pieterszoon Coen
C.M. Vissering
€ 8,00
Vissering, C.M.
€ 8,00
De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (4 delen)
G. Vissering e.a.
€ 15,00
Vissering, G. - e.a.
€ 15,00
Prent ter herinnering aan het eeuwfeest van Nederland's onafhankelijkheid 1813-1913
Andre Vlaanderen e.a.
€ 45,00
Vlaanderen, Andre & J.W. Pieneman (prent vrij naar)
€ 45,00
Over de Zuiderzee
G.S. Vlieger
€ 20,00
Vlieger, G.S.
€ 20,00
Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams
Dr. M. van Vliet
€ 8,00
Vliet, Dr. M. van
€ 8,00
Herinneringen aan de tijd van de gaslantaarns
Louis van Vliet-van Lakerveld
€ 4,00
Vliet-van Lakerveld, Louis van
€ 4,00
Erasmus
Antoon Vloemans
€ 3,50
Vloemans, Antoon
€ 3,50
Nabije vreemden. Een eeuw wonen en samenleven. Cultuur en migratie in Nederland
Jaap Vogel
€ 10,00
Vogel, Jaap
€ 10,00
De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hïerarchie van culturele gebieden en centra (2 delen)
W. Voster
€ 15,00
Voster, W.
€ 15,00
Als off sij onse eigene kijnder weren. Het Burgerweeshuis te Arnhem, 1583-1742
Vredenberg
€ 6,00
Vredenberg
€ 6,00
Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk
J.J. Vredenberg-Alink
€ 5,00
Vredenberg-Alink, J.J.
€ 5,00
De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw
B.W. de Vries
€ 20,00
Vries, B.W. de
€ 20,00
Herinneringen dagboek Ernst Heldring 1871-1954 (3 delen)
Dr. Joh. De Vries
€ 10,00
Vries, dr. Joh. De
€ 10,00
Een droom wordt werkelijkheid. Leven en werk van jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn
Drs. Marijke de Vries
€ 4,00
Vries, drs. Marijke de
€ 4,00
Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei
Jan de Vries e.a.
€ 15,00
Vries, Jan de & Ad van der Woude
€ 15,00
Ha dokter Ho dokter. Knotgekke geneeskunde uit grootvaders tijd
Leonard de Vries
€ 6,00
Vries, Leonard de
€ 6,00
Nederlands familiealbum
Leonard de Vries
€ 10,00
Vries, Leonard de
€ 10,00
Zo puur in de natuur
Leonard de Vries
€ 6,00
Vries, Leonard de
€ 6,00
Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek
Theun de Vries
€ 5,00
Vries, Theun de
€ 5,00
Het Peperhuis 1983: Herbouwd verleden. Ontstaan van het buitenmuseum 1942-1983
Ferry Walberg
€ 6,00
Walberg, Ferry
€ 6,00
Barbarij en beschaving. Een geschiedenis van Europa in onze tijd
Bernard Wasserstein
€ 8,00
Wasserstein, Bernard
€ 8,00
Moeder 1947 - Het Vakblad voor Moeders
Prof. Dr. J. Waterink
€ 10,00
Waterink, Prof. Dr. J.
€ 10,00
Moeder,  vakblad voor moeders - Jaargangen 1945-1949 in vier banden
Prof. Dr. J. Waterink e.a.
€ 50,00
Waterink, Prof. Dr. J. - e.a.
€ 50,00
Willem de Zwijger. Vader des  Vaderlands
C.V. Wedgwood
€ 4,00
Wedgwood, C.V.
€ 4,00
Zuiderzeemuseum. Veelzijdig verzameld
Drs K.A. Weeda
€ 4,00
Weeda, Drs K.A. (inleiding)
€ 4,00
Vrouw achter de troon. Marie Anne Tellegen 1893-1976
W.H. Weenink
€ 15,00
Weenink, W.H.
€ 15,00
Op de bres voor Industrieel Erfgoed 1984-1989
C.H.R.T. Weevers
€ 8,00
Weevers, C.H.R.T.
€ 8,00
Rode Hulp. De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940
Ruud Weijdeveld
€ 7,50
Weijdeveld, Ruud (redactie)
€ 7,50
Open brief aan zijne excellentie Mr. J.B. Kan minister van Binnenlandsche zaken en Landbouw 's-Gravenhage
J. von Weiler
€ 10,00
Weiler, J. von
€ 10,00
Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland (5 delen)
Mr W.J. van Welderen baron Rengers e.a.
€ 30,00
Welderen baron Rengers, Mr W.J. van & Dr. W.H. Vermeulen
€ 30,00
Vaderlands Verleden in Veelvoud (2 delen)
C.B. Wels e.a.
€ 15,00
Wels, C.B. & G.A.M. Beekelaar & J.C.H. Blom & M. van der Bijl & C.A. Tamse & J.J. Woltjer
€ 15,00
Gouden Handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden
Wim Wennekes
€ 6,50
Wennekes, Wim
€ 6,50
Marnix en Oranje
Prof.dr. H. van Werveke
€ 7,50
Werveke, Prof.dr. H. van
€ 7,50
Een vredelievend volk. Opstellen over geschiedenis
H.L. Wesseling
€ 4,00
Wesseling, H.L.
€ 4,00
Welsprekende burgers. Rederijkers in de Negentiende Eeuw
Oscar Westers
€ 7,50
Westers, Oscar
€ 7,50
De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c.(2 volumes)
Jacob Campo Weyerman
€ 12,50
Weyerman, Jacob Campo
€ 12,50
Den vaderlant getrouwe
Dr. H.B. Wiardi Beckman e.a.
€ 12,50
Wiardi Beckman, Dr. H.B. & Prof. Mr. B.M. Telders & Prof. Mr. Paul Scholten
€ 12,50
Nederlands oorlog tegen de zee
H.S.M. van Wickevoort Crommelin
€ 7,50
Wickevoort Crommelin, H.S.M. van
€ 7,50
Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie
Peter van Wiechen
€ 12,50
Wiechen, Peter van
€ 12,50
Republiek tussen Vorsten: Oranje, Opstand, Vrijheid, Geloof
Frouke Wieringa
€ 4,00
Wieringa, Frouke (redactie)
€ 4,00
Merkwaardige jaartallen uit de geschiedenis des vaderlands met aanteekeningen. Een leerboekje voor de hoogste klasse der Christelijke School
A. Wiersinga
€ 6,00
Wiersinga, A.
€ 6,00
Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk, zijn betekenis
N. Wijngaards
€ 6,50
Wijngaards, N.
€ 6,50
Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving
H.F. Wijnman
€ 6,00
Wijnman, H.F.
€ 6,00
Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640. Een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
Eric Wijnroks
€ 20,00
Wijnroks, Eric
€ 20,00
De Staatsinrichting van Nederland
W.F. Wijthoff
€ 5,00
Wijthoff, W.F.
€ 5,00
Werk Maakt Het Bestaan Draaglijk. Barend Sijmons (1853-1935)
Inge de Wilde
€ 10,00
Wilde, Inge de
€ 10,00
Neerlands Gloriedag 7 januari 1937. Herinneringsalbum aan het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld
Mr. J.A. de Wilde
€ 8,00
Wilde, Mr. J.A. de (voorwoord)
€ 8,00
Van tentoonstelling tot wereldorganisatie. De geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi 1925-1995
Jan Willemsen
€ 5,00
Willemsen, Jan
€ 5,00
Moordrecht 1 februari 1953
Aad de Wit e.a.
€ 6,00
Wit, Aad de - e.a.
€ 6,00
Zondagskind
Johan de Wit
€ 25,00
Wit, Johan de
€ 25,00
Juliana. Vorstin in een mannenwereld
Jolande Withuis
€ 8,00
Withuis, Jolande
€ 8,00
Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
P.H. Witkamp
€ 10,00
Witkamp, P.H.
€ 10,00
Geschiedenis der zeventien Nederlanden (3 delen)
P.H. Witkamp
€ 75,00
Witkamp, P.H.
€ 75,00
Nederland in de vijf werelddelen
C.W. Wormser
€ 10,00
Wormser, C.W.
€ 10,00
Het Noorderkwartier (3 delen)
A.M. van der Woude
€ 20,00
Woude, A.M. van der
€ 20,00
Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet
H. van der Wusten
€ 10,00
Wusten, H. van der
€ 10,00
BMGN - Low Countries Historical Review - Volume 128 - 4 - 2013: Digital History
Gerben Zaagsma
€ 10,00
Zaagsma, Gerben (edited by)
€ 10,00
De paleogeografische ontwikkeling van Nederland in de laatste drie miljoen jaar
Dr. W.H. Zagwijn
€ 12,50
Zagwijn, Dr. W.H.
€ 12,50
Omdat je wortelt. Een film van Halina Zalewska (2dvd)
Halina Zalewska
€ 12,50
Zalewska, Halina
€ 12,50
Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend gebied Zandvliet, Kees, Redaktie. door Floris Balthasar en zijn zoon Florisz. van Berckenrode in 1614 getekend
Kees Zandvliet
€ 80,00
Zandvliet, Kees (redaktie)
€ 80,00
Vrij!
Zeeuw J.G.zn. P. de
€ 4,00
Zeeuw J.G.zn. P. de
€ 4,00
Mijn leven
Jaap Zeeuw van der Laan
€ 15,00
Zeeuw van der Laan, Jaap
€ 15,00
De vereenigde Nederlanden in Caert gebraght
A. de Zeeuw
€ 6,00
Zeeuw, A. de
€ 6,00
Neerlands Vorstenkind, gedenkboekje ter herinnering aan de geboorte van onze Prinses
P. de Zeeuw
€ 6,00
Zeeuw, P. de
€ 6,00
Gerard Heineken. De man, de stad en het bier
Annejet van der Zijl
€ 6,00
Zijl, Annejet van der
€ 6,00
Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme
S. Zijlstra
€ 10,00
Zijlstra, S.
€ 10,00
APFA: de onderste steen moet boven
Jan Zorgdrager
€ 6,00
Zorgdrager, Jan
€ 6,00
Holland Historisch Tijdschrift nummer 3 (42e jaargang 2010): Crisis!
Jaco Zuijderduijn e.a.
€ 5,00
Zuijderduijn, Jaco - e.a.
€ 5,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |