Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.236

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
10 x 10 water.leiding.museum
Jos de Meyere
€ 5,00
Meyere, Jos de
€ 5,00
Geuzen en papen: katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800
Henk Michielse e.a.
€ 15,00
Michielse, Henk & Jan Out & Gerrit Schutte (redactie)
€ 15,00
Het Wilhelmus en andere Geuzenliederen
Herman Middendorp
€ 5,00
Middendorp, Herman
€ 5,00
Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek
W.W. Mijnhardt
€ 5,00
Mijnhardt, W.W.
€ 5,00
De invloed van de zeemacht op d egeschiedenis der Verenigde Oost-Indische Compagnie: rede
Dr. T.H. Milo
€ 10,00
Milo, Dr. T.H.
€ 10,00
Chr. Snouck Hurgronje (8-2-1857 - 26-6-1936)
A.J.P. Moereels
€ 8,00
Moereels, A.J.P.
€ 8,00
Gevlogen Paradijsvogels. Te vroeg overleden bekende Nederlanders
Ron Moerenhout
€ 6,00
Moerenhout, Ron
€ 6,00
Een vorstelijk archivaris: opstellen voor Bernard Woelderink
J.R. ter - en anderen Molen
€ 15,00
Molen, J.R. ter - en anderen (redactie)
€ 15,00
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10+1 delen)
P. C. Molhuysen
€ 60,00
Molhuysen, P. C.
€ 60,00
Oranje boven: de greep van de monarchie op kerk en staat
Arnold Molier
€ 6,00
Molier, Arnold
€ 6,00
De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798. Opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr.mr. L. de Gou
O. Moorman van Kappen e.a.
€ 15,00
Moorman van Kappen, O. & E.C. Coppens (red.)
€ 15,00
Kikkertje lief: Brieven van Aagje Luijtsen geschreven tussen 1776 en 1780 aan Hermanus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC
Perry Moree
€ 15,00
Moree, Perry
€ 15,00
Kikkertje lief: Brieven van Aagje Luijtsen geschreven tussen 1776 en 1780 aan Hermanus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC
Perry Moree
€ 15,00
Moree, Perry
€ 15,00
De opkomst van de Nederlandsche Republiek (3 delen)
John Lothrop Motley
€ 25,00
Motley, John Lothrop
€ 25,00
Plakkaat van verlatinge
M.E.H.N. Mout
€ 8,00
Mout, M.E.H.N.
€ 8,00
Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk
M.E.H.N. Mout
€ 8,00
Mout, M.E.H.N. (inleiding, transscriptie en vertaling in hedendaags Nederlands)
€ 8,00
Bohemen en de Nederlanden in de zestiende eeuw
Nicolette Mout
€ 5,00
Mout, Nicolette
€ 5,00
Het leven in. Een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorloopen
J. Mulder
€ 6,00
Mulder, J.
€ 6,00
Lexicon geschiedenis van Nederland & België
Liek Mulder
€ 6,50
Mulder, Liek (red.)
€ 6,50
Objectief Nederland. Veranderend landschap 1974-2017
Reinjan Mulder e.a.
€ 25,00
Mulder, Reinjan & Cleo Wächter
€ 25,00
Over Nederlandsch volksbesef en taalbesef
Dr. J.W. Muller
€ 8,00
Muller, Dr. J.W.
€ 8,00
Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijn vrienden gedurende zijn ballingschap (1844-1851) + Nalezing
Fz. Muller
€ 25,00
Muller, Fz., Mr. S.
€ 25,00
Lijst Noord-Nederlandsche Kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur
Mr. S. Muller
€ 10,00
Muller, Mr. S.
€ 10,00
The importance of Holland seen from the air
H.J. van der Munnik e.a.
€ 12,50
Munnik, H.J. van der & Shirlaw, William
€ 12,50
Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper
Johanna W.A. Naber
€ 8,00
Naber, Johanna W.A.
€ 8,00
Prinses Wilhelmina
Johanna W.A. Naber
€ 10,00
Naber, Johanna W.A.
€ 10,00
Carolina van oranje: vorstin van Nassau-Weilburg 1743-1787
Johnna W.A. Naber
€ 8,00
Naber, Johnna W.A.
€ 8,00
Het innl boek
Nationaal Historisch Museum i.s.m. Lava
€ 10,00
Nationaal Historisch Museum i.s.m. Lava
€ 10,00
Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585)
Dr. Francine de Nave
€ 8,00
Nave, dr. Francine de (redactie)
€ 8,00
Gerard Mercator en de geografie in de zuidelijke Nederlanden (16de eeuw) = Gerard Mercator et la Geographie dans les Pays-Bas Meridionaux (16e siècle)
F. de - and others Nave
€ 10,00
Nave, F. de - and others
€ 10,00
Les Fêtes de Hollande
Gérard de Nerval
€ 8,00
Nerval, Gérard de
€ 8,00
De Graaf van Zinzendorf
H.M. van Nes
€ 10,00
Nes, H.M. van
€ 10,00
Tuinderijen van toen. . . Welgelegen in de Eilandspolder
Cora Ney e.a.
€ 6,00
Ney, Cora & Fred Hoek & Eric Berkhout
€ 6,00
Honderd Noord-Nederlandse oorkonden en akten uit de jaren 1254-1501
Jan Frederik Niermeyer
€ 15,00
Niermeyer, Jan Frederik (verzameld door)
€ 15,00
Het menselijk lichaam doorzichtig afgebeeld
Prof.dr. K. Niessing
€ 10,00
Niessing, prof.dr. K. (ontwerp) & Frans Masur (tekeningen)
€ 10,00
De avonturen van Kobus Kornuit. Een beeldverhaal van 5 jaar soldatenstrijd
Kees Nieuwenhuijsen
€ 6,00
Nieuwenhuijsen, Kees
€ 6,00
Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee
W.O.J. Nieuwenkamp e.a.
€ 30,00
Nieuwenkamp, W.O.J., & J.G. Veldheer
€ 30,00
Platen-Atlas Nederland
P.J. Nieuwland
€ 8,00
Nieuwland, P.J.
€ 8,00
De reconstructie van de Engelse Schans. Een veldschans uit 1627 in ere hersteld
Godfried Nijs
€ 8,00
Nijs, Godfried
€ 8,00
Geschiedenis van Holland: Deel I: tot 1572
Thimo de Nijs e.a.
€ 9,00
Nijs, Thimo de & Eelco Beukers
€ 9,00
Dien fatalen dag: het beleg van Bergen op Zoom in 1747
O. van Nimwegen
€ 7,50
Nimwegen, O. van
€ 7,50
Op de zeef van de tijd. Een geschiedenis van Nederland
Nelleke Noordervliet
€ 8,00
Noordervliet, Nelleke
€ 8,00
Op de zeef van de tijd. Een geschiedenis van Nederland
Nelleke Noordervliet
€ 8,00
Noordervliet, Nelleke
€ 8,00
Groot gedenkboek van de jaren vijftig: Eric de Noorman, Eddy Christinai, Jerry Lee Lewis, President Coty, Maria Zamora, Willem Parel, Wim van Est, Roy Rogers, Jan Oradi, Karel Prior, Dick Bos, Doris Day, Charles Atlas
Wim Noordhoek
€ 6,00
Noordhoek, Wim (voorwoord)
€ 6,00
Groot gedenkboek van de jaren vijftig: Eric de Noorman, Eddy Christinai, Jerry Lee Lewis, President Coty, Maria Zamora, Willem Parel, Wim van Est, Roy Rogers, Jan Oradi, Karel Prior, Dick Bos, Doris Day, Charles Atlas
Wim Noordhoek
€ 6,00
Noordhoek, Wim (voorwoord)
€ 6,00
Beschrijving van het zich in Nederland bevindende en nog onbeschreven gedeelte der papieren afkomstig van Huig de Groot, welke in 1864 te 's-Gravenhage zijn geveild
Mr. L.J. Noordhoff
€ 10,00
Noordhoff, Mr. L.J.
€ 10,00
Colonial Dutch Studies: An Interdisciplinary Approach an Interdisciplinary Approach
Eric Nooter e.a.
€ 9,00
Nooter, Eric & Patricia U. Bonomi (editors)
€ 9,00
Kleine vaderlandse historiën
De oude heer Odotus e.a.
€ 15,00
Odotus, De oude heer & Ton van Tast (= Antonius van der Valk) (illustraties)
€ 15,00
Voor vrijheid en tegen uitsluiting. Toen, nu en altijd. 70 jaar Hannie Schaft Herdenking
Theun Okkerse
€ 5,00
Okkerse, Theun (vormgeving omslag)
€ 5,00
Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998
Ruth Oldenzielen e.a.
€ 6,00
Oldenzielen, Ruth & Bouw, Carolien
€ 6,00
Stad- en dorpsbeschrijver van Rhijnland I
L. van Ollefen
€ 10,00
Ollefen, L. van
€ 10,00
Het leven van Herbert von Saher: Qari Chiti Yacharii (2 delen) *GESIGNEERD*
Laura Onsterk
€ 45,00
Onsterk, Laura (opgetekend door)
€ 45,00
De Gruyter: geschiedenis van een kruideniersimperium
Kees van den Oord
€ 8,00
Oord, Kees van den
€ 8,00
De Gruyter: geschiedenis van een kruideniersimperium
Kees van den Oord
€ 8,00
Oord, Kees van den
€ 8,00
In memoriam. Tafereelen uit Hollands Tachtigjarigen Strijd. Met etsen van William Unger, naar teekeningen van Ch. Rochussen en Herman ten Kate
Prof. J.J. van Oosterzee e.a.
€ 20,00
Oosterzee, Prof. J.J. van - e.a.
€ 20,00
Verslag conferentie over het partijwezen in het Kurhaus te Scheveningen op 4 en 5 november 1966. Het dolvermakelijk partij-wezen-spel
Opland
€ 15,00
Opland (omslag)
€ 15,00
Vergeten blanke stammen
Riccardo Orizio
€ 6,00
Orizio, Riccardo
€ 6,00
Moederlandse geschiedenis
Henk van Os
€ 5,00
Os, Henk van
€ 5,00
Winters van toen. Echte winters van de vorige eeuw
Harry Otten e.a.
€ 5,00
Otten, Harry & Reinout van den Born & Tom van der Spek
€ 5,00
Nederlandse Zigeuners  en burgermaatschappij: een eeuwigdurend schaakspel
Jos Overbekking e.a.
€ 15,00
Overbekking, Jos & Annet Hahn & René Geerts
€ 15,00
Mariahoeve: drie gezusters en de strijd om het bestaan
Brand Overeem e.a.
€ 9,00
Overeem, Brand & Bert Paasman
€ 9,00
Onze huis- en grafteekens zijn 10.000 jaar oud: wat zeggen zij ons
J.F. Overwijn
€ 7,00
Overwijn, J.F.
€ 7,00
Het aanzien van een eeuw: De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen
Dr. G.W. Ovink
€ 15,00
Ovink, Dr. G.W. (uitgekozen en ingeleid door)
€ 15,00
Het Boek der verlichting: de 18e eeuw van A tot Z
Bert Paasman
€ 8,00
Paasman, Bert
€ 8,00
Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën. Geologische Serie Deel XIV
C.E.W. van - en anderen Panhuys
€ 35,00
Panhuys, C.E.W. van - en anderen
€ 35,00
De Ware Vrijheid: De levens van Johan en Cornelis de Wit
Luc Panhuysen
€ 17,50
Panhuysen, Luc
€ 17,50
Aan de wieg van het nieuwe Nederland: Nederland en de Algerijnse oorlog 1954-1962
Niek Pas
€ 10,00
Pas, Niek
€ 10,00
Grote Atlas van Nederland 1930-1950 = Comprehensive Atlas of the Netherlands 1930-1950
B.C. de Pater e.a.
€ 150,00
Pater, B.C. de & B. Schoenmaker
€ 150,00
Nederland in delen. Een regionale geografie (2 delen)
B.C. de Pater e.a.
€ 10,00
Pater, B.C. de & G.A. Hoekveld & J.A. van Ginkel
€ 10,00
Een tempel der kaarten. Negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht
Ben de Pater
€ 8,00
Pater, Ben de
€ 8,00
De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795
Dr. J.C.H. de Pater
€ 5,00
Pater, Dr. J.C.H. de
€ 5,00
The Scientific Wotk of Snouck Hurgronje
Johannes Pedersen
€ 8,00
Pedersen, Johannes
€ 8,00
Levensschets van Mr. S. de Wind
K.R. Pekelharing
€ 10,00
Pekelharing, K.R.
€ 10,00
Voor Vrijheid en Socialisme ; Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité
M. Perthus
€ 15,00
Perthus, M. (redactie)
€ 15,00
De Nederlandsche Stedenbouw (2 delen)
C.H. Peters
€ 20,00
Peters, C.H.
€ 20,00
De vergeten bankencrisis
Lodewijk Petram
€ 12,50
Petram, Lodewijk
€ 12,50
De herontdekking van Nederland. Over vaderlandse mentaliteiten en rituelen
Herman Pleij
€ 6,00
Pleij, Herman
€ 6,00
Erasmus en het poldermodel
Herman Pleij
€ 6,00
Pleij, Herman
€ 6,00
Zachtjes rammelen aan de ketting. Herinneringen van een amateur-dekaan
Herman Pleij
€ 5,00
Pleij, Herman
€ 5,00
Portret van een koopman en uitvinder: Cornelis Ploos van Amstel
Jhr. G. Ploos van Amstel
€ 10,00
Ploos van Amstel, Jhr. G.
€ 10,00
Portret van een koopman en uitvinder: Cornelis Ploos van Amstel
Jhr. G. Ploos van Amstel
€ 10,00
Ploos van Amstel, Jhr. G.
€ 10,00
Zegels en merken in dienst van de belastingheffing. Rede uitgesproken op den eersten dies natalis van de Rijksbelastingacademie te Rotterdam op 11 October 1940
Mr. J. van der Poel
€ 15,00
Poel, Mr. J. van der
€ 15,00
De biografie in Nederland en België 1991 - 1992
Harry Poeze
€ 5,00
Poeze, Harry
€ 5,00
65 jaren Wasserij De Zoom
H. Poldermans
€ 45,00
Poldermans, H. (foto's)
€ 45,00
Noordhollandse schutters in de "Belze" opstand van 1830
Th.W. Polet e.a.
€ 10,00
Polet, Th.W. & A.A. de Reus-Vredenburg & J.J. Kaldenbach
€ 10,00
Noordhollandse schutters in de 'Belze' opstand van 1830
Th.W. Polet e.a.
€ 10,00
Polet, Th.W. & A.A. de Reus-Vredenburg & J.J. Kaldenbach
€ 10,00
De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland
K. van der Pols
€ 6,00
Pols, K. van der
€ 6,00
Stoombemaling in Nederland 1770-1870 = Steam drainage in the Netherlands 1770-1870
K. van der Pols e.a.
€ 6,00
Pols, K. van der & J.A. Verbruggen
€ 6,00
Het fataal evenement: de buskruitramp van 1807 in Leiden
Arti Ponsen e.a.
€ 25,00
Ponsen, Arti & Ed van der Vlist (redactie)
€ 25,00
Procedures en pistolen. Over een gijzeling, de overheid en het publiek
Marjam Pool
€ 8,00
Pool, Marjam
€ 8,00
Water ter verdediging
Mr. S.H. Poppema e.a.
€ 8,00
Poppema, mr. S.H. & Treu, H.A. & Dijk, drs. P.J.J. van & Bout, mr. L. van den & Bos, R.G.A. & Winkelman, D.
€ 8,00
Ons eigen land rond de eeuwwisseling
G.A. Pos e.a.
€ 6,50
Pos, G.A. & G.L. Hasselei Kirchner
€ 6,50
Culture and Society in the Dutch republic during the 17th Century
J.L. Price
€ 10,00
Price, J.L.
€ 10,00
Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief
L. Prins e.a.
€ 10,00
Prins, L. & A.C. habets & P.J. Timmer
€ 10,00
Moeder des Vaderlands 1898-1948
Bert Prinsen Geerligs
€ 6,00
Prinsen Geerligs, Bert (samenstelling)
€ 6,00
Links richten: tussen partij en arbeidersstrijd: materiaal voor een teorie over de verhouding tussen literatuur en arbeidersstrijd
Nijmegen Projektgroep literatuursociologie
€ 20,00
Projektgroep literatuursociologie, Nijmegen
€ 20,00
Atlas van Nederland en de Indiën voor het 7e leerjaar, vervolgklassen en de eerste klassen van het U.L.O.-onderwijs
G. Prop
€ 10,00
Prop, G.
€ 10,00
Martinus des Amorie van der Hoeven
H.P.G. Quack
€ 8,00
Quack, H.P.G.
€ 8,00
Versameling van 100 Nederlantse Oudheden en Gesigten
A. Rademaker
€ 9,00
Rademaker, A.
€ 9,00
Staatstoezicht op de Mijnen 175 jaar
J.H. Rademakers
€ 8,00
Rademakers, J.H.
€ 8,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »