Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 897

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Anthropologie van het Nederlandsche volk
G. Schamelhout
€ 6,00
Schamelhout, G.
€ 6,00
De beeldenstorm
Dr J. Scheerder
€ 5,00
Scheerder, Dr J.
€ 5,00
Prins Willem van Oranje. Geschriften van 1568. Verantwoordinghe, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien
Dra. M.G. Schenk
€ 8,00
Schenk, Dra. M.G.
€ 8,00
Gebruyck der Cooplieden Reizigers en Officieren ofte Memorie Boekje
Petrus Schenk
€ 6,00
Schenk, Petrus
€ 6,00
Mapping: Nederland Labland
Tijmen Schep e.a.
€ 10,00
Schep, Tijmen - e.a.
€ 10,00
Het costelijk goet: vaderlandse geschiedenis voor de Christelijke school 1
S. Scheringa
€ 3,50
Scheringa, S.
€ 3,50
Onze duinen
Dr. A. Schierbeek
€ 6,00
Schierbeek, Dr. A. (onder redactie van)
€ 6,00
De Gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen
J.R. Schiltmeijer
€ 4,00
Schiltmeijer, J.R.
€ 4,00
De gevelstenen spreken. Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen
J.R. Schiltmeijer
€ 4,00
Schiltmeijer, J.R.
€ 4,00
Nederlandsche Volks-Almanak, voor 1854
H.J. Schimmel
€ 25,00
Schimmel, H.J. (onder redaktie van)
€ 25,00
Het Nederlandsch Lyceum 1909-1991
J. Schoon
€ 8,00
Schoon, J.
€ 8,00
Die goede oude tijd
Chr.W. Schouten
€ 10,00
Schouten, Chr.W.
€ 10,00
A short history of the Netherlands
Ivo Schöffer
€ 4,00
Schöffer, Ivo
€ 4,00
So 70's. De jaren zeventig van Abba tot zitkuil
Wilbert Schreurs
€ 8,00
Schreurs, Wilbert
€ 8,00
Nederland. Handboek der aardrijkskunde
R. Schuiling
€ 25,00
Schuiling, R.
€ 25,00
Oranje op de bres. Vorstenhuis en leger in de Nederlandse geschiedenis
C.M. Schulten e.a.
€ 6,00
Schulten, C.M. & B. Schoenmaker
€ 6,00
Veranderend landschap: opnieuw op reis met oude schoolplaten
Harry Schuring
€ 4,00
Schuring, Harry
€ 4,00
Veranderend landschap: opnieuw op reis met oude schoolplaten
Harry Schuring
€ 4,00
Schuring, Harry
€ 4,00
Voorouders. Transparanten uit een kwartierstaat
Prof.dr. H. Schuttevâer
€ 5,00
Schuttevâer, prof.dr. H.
€ 5,00
Het volkslied in Nederland. Heden en verleden van eeen ideaaltype
Antoon Seelen
€ 5,00
Seelen, Antoon
€ 5,00
Vrouwen uit onze historie
T.J. Servatius
€ 5,00
Servatius, T.J.
€ 5,00
In de schoot van het gezin. Opvoeding in Nederlandse gezinnen in de twintigste eeuw
Henk van Setten
€ 5,00
Setten, Henk van
€ 5,00
The Netherlands in perspective: The Dutch way of organizing a society and its setting
William Z. Shetter
€ 8,00
Shetter, William Z.
€ 8,00
Hollands Glorie. Zeeslagen in de Gouden Eeuw
Peter Sigmond e.a.
€ 12,50
Sigmond, Peter & Wouter Kloek
€ 12,50
De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953
Kees Slager
€ 10,00
Slager, Kees
€ 10,00
De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953
Kees Slager
€ 10,00
Slager, Kees
€ 10,00
Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze De Rotterdamse windhandel van 1720
C.H. Slechte
€ 6,00
Slechte, C.H.
€ 6,00
De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek
J.C. van Slee
€ 8,00
Slee, J.C. van
€ 8,00
Natuur en vernuft. Verrassende uitkomsten van des menschen speurzin en vindingrijkheid. Tweede Serie (2 delen)
Dr. W.G.N. van der Sleen
€ 20,00
Sleen, Dr. W.G.N. van der
€ 20,00
Natuur en vernuft. Verrassende uitkomsten van des menschen speurzin en vindingrijkheid. Tweede Serie. Tweede deel
Dr. W.G.N. van der Sleen
€ 10,00
Sleen, Dr. W.G.N. van der
€ 10,00
Op het strand gesmeten. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust
B.C. Sliggers e.a.
€ 6,00
Sliggers, B.C. & Wertheim, drs. A.A.
€ 6,00
Op het strand gesmeten. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust
B.C. Sliggers e.a.
€ 6,00
Sliggers, B.C. & Wertheim, drs. A.A.
€ 6,00
De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de Verlichting
Bert Sliggers e.a.
€ 15,00
Sliggers, Bert - e.a.
€ 15,00
De plankoek niet voedzaam (Het plan van den arbeid)
C. Smeenk
€ 5,00
Smeenk, C.
€ 5,00
Nijmegen, stad der Bataven: deel I. Inleiding; deel II. Vertaling (2 delen in box)
Johannes Smetius
€ 10,00
Smetius, Johannes
€ 10,00
Nijmegen, Stad Der Bataven: deel I. Inleiding; deel II. Vertaling (2 delen)
Johannes Smetius
€ 8,00
Smetius, Johannes
€ 8,00
De Afscheiding van 1834. Tweede deel: Classis Dordrecht C.A.
Dr. C. Smits
€ 8,00
Smits, Dr. C.
€ 8,00
Historische teksten. Stukken betreffende de Vaderlandse Geschiedenis
Dr. H. Smitskamp e.a.
€ 6,00
Smitskamp, Dr. H. & Dr. L.C. Suttorp
€ 6,00
Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw
Rudger A.F. Smook
€ 15,00
Smook, Rudger A.F.
€ 15,00
Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland
J. Sneep e.a.
€ 12,50
Sneep, J. & H.A.Treu & M.Tydeman
€ 12,50
In 60 jaar van puin naar hoop! 60 jaar lief en leed van de naoorlogse babyboomgeneratie
Piet Snel
€ 6,00
Snel, Piet
€ 6,00
Brieven en negotiatien. Geduurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven. Derde deel
Mr. L.P. van de Spiegel
€ 20,00
Spiegel, Mr. L.P. van de
€ 20,00
Leuk voor later. Een toeristenalbum van Elseviers Weekblad
Jo Spier
€ 60,00
Spier, Jo
€ 60,00
Restauratieproject Herengracht 380. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
Patrick Spijkerman
€ 5,00
Spijkerman, Patrick
€ 5,00
De vooruitzichten der Nederlandsche vacantie-hotellerie
G. Staalman
€ 15,00
Staalman, G.
€ 15,00
Nederland in 7 overstromingen
Leontine van de Stadt e.a.
€ 8,00
Stadt, Leontine van de & Frank Westerman (voorwoord)
€ 8,00
'Cijfers en Aequaties' en 'Kennis der Staatskrachten'. Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw
Ida H. Stamhuis
€ 10,00
Stamhuis, Ida H.
€ 10,00
Centaurus 46 (2004)
Ida H. - a.o. Stamhuis
€ 10,00
Stamhuis, Ida H. - a.o.
€ 10,00
Hoe je 't ziet
Startz Ed. e.a.
€ 8,00
Startz Ed. & F. van Bemmel (illustraties)
€ 8,00
La Hollande
M. van Stavenisse
€ 20,00
Stavenisse, M. van
€ 20,00
Monumenten atlas van Nederland. 1100 Historische nederzettingen in kaart
Arthur Steegh
€ 6,00
Steegh, Arthur
€ 6,00
Kleine monumenten atlas van nederland. 666 nederzettingen in kaart
Drs. Arthur Steegh
€ 6,00
Steegh, Drs. Arthur
€ 6,00
Ware grootheid, schamele kleinte. Twee eeuwen Nederland
Paul van der Steen
€ 6,50
Steen, Paul van der
€ 6,50
Eene aangename publieke wandeling. Een schets van historische stads- en singelparken
Clemens Steenbergen e.a.
€ 6,00
Steenbergen, Clemens & Erik de Jong & Ed van der Vlist
€ 6,00
Rijmkroniek der Vaderlandse Historie op niet al te serieuze grondslag
Cor Steentjes
€ 3,50
Steentjes, Cor
€ 3,50
De Wieg. Reisleider langs verschoven idealen
Stephan Steinmetz
€ 10,00
Steinmetz, Stephan
€ 10,00
Boswell en Holland.
Jan Pieter van der Sterre
€ 8,00
Sterre, Jan Pieter van der (Vertaald, bewerkt en ingeleid door)
€ 8,00
Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschede (1865-1926)
A.G. van der Steur
€ 8,00
Steur, A.G. van der
€ 8,00
Ooggetuigen van de Gouden Eeuw in meer dan honderd reportages
René van Stipriaan
€ 5,00
Stipriaan, René van
€ 5,00
Rijnkroniek van Holland 366-1305
Melis en een anonieme auteur Stoke
€ 60,00
Stoke, Melis en een anonieme auteur
€ 60,00
Tachtig levensjaren in twee werelddelen
D. Stork
€ 6,00
Stork, D.
€ 6,00
Modern huishouden. Nuttige wenken en practische tips voor de vrouw van deze tijd.
H. Straalman-Kremer
€ 15,00
Straalman-Kremer, H.
€ 15,00
Koud tot op het bot
Evert van Straaten
€ 6,00
Straaten, Evert van
€ 6,00
Vier eeuwen Jacob Cats - tentoonstelling
Prof. Dr. L. Strengholt e.a.
€ 5,00
Strengholt, Prof. Dr. L. - e.a.
€ 5,00
De Ontdekking Van De Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795
Kees van Strien
€ 6,00
Strien, Kees van
€ 6,00
Touring The Low Countries. Accounts Of British Travellers, 1660-1720
Kees van Strien
€ 20,00
Strien, Kees van
€ 20,00
Klaus und Erika Mann. Les enfants terribles
Armin Strohmeyr
€ 6,00
Strohmeyr, Armin
€ 6,00
Het land van Stevin en Huygens
J. Struik
€ 5,00
Struik, J.
€ 5,00
Steve Brown, drugbaron in spijkerbroek
Peter Stuivenberg
€ 6,50
Stuivenberg, Peter
€ 6,50
Geniet van je leven, je bent er maar even
Teun Stuivenberg
€ 8,00
Stuivenberg, Teun
€ 8,00
De nieuwe politiek. Over politieke beginselen in deze tijd
Dr. J. Suys
€ 8,00
Suys, Dr. J.
€ 8,00
Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584
K.W. Swart
€ 12,50
Swart, K.W.
€ 12,50
Bijdragen tot een handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland
P.J. van Swigchem
€ 5,00
Swigchem, P.J. van
€ 5,00
Het Huis Van Oranje En Andere Politieke Mythen
C.A. Tamse
€ 6,50
Tamse, C.A.
€ 6,50
Nederland en Belgie in Europa (1859-1871)
C.A. Tamse
€ 10,00
Tamse, C.A.
€ 10,00
Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing
Ed Taverne e.a.
€ 10,00
Taverne, Ed & Len de Klerk & Bart Ramakers & Sebastian Dembski
€ 10,00
Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30
Prof. dr. G. Teitler
€ 6,00
Teitler, Prof. dr. G.
€ 6,00
Nederlands onzijdigheid. Grondslagen en gevolgen
B. M. Telders
€ 8,00
Telders, B. M.
€ 8,00
Observations Upon the United Provinces of the Netherlands
William Temple
€ 30,00
Temple, William
€ 30,00
Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie
Dr. H. Terpstra
€ 4,00
Terpstra, Dr. H.
€ 4,00
Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten (3 delen)
J.L. Terwen
€ 20,00
Terwen, J.L.
€ 20,00
Onderdaan in Oranje's oorlog. Dagboek van een Amsterdamse schutter ten tijde van de Belgische onafhankelijkheidsoorlog 1830-1832
Ingeborg Teunisse
€ 12,50
Teunisse, Ingeborg
€ 12,50
Voor vrijheydt ende vaderlandt. Stad en lande in 1672
J.S. Theissen
€ 6,00
Theissen, J.S.
€ 6,00
Kleine luyden in ontwikkeling. De Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955-2005
Gerard Thijs
€ 6,50
Thijs, Gerard
€ 6,50
Rokoko. Democratie in wording
W.H. Thijsse
€ 6,00
Thijsse, W.H.
€ 6,00
Strategic Affection? Gift exchange in seventeenth-century Holland
Irma Thoen
€ 12,50
Thoen, Irma
€ 12,50
Alba Amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: Het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden
K. Thomassen
€ 8,00
Thomassen, K.
€ 8,00
Tim's herinneringen
Dr. Aeg. W. Timmerman
€ 8,00
Timmerman, Dr. Aeg. W.
€ 8,00
2 x 9 Levens. Chinese ouderen in Nederland
Carla Tjon e.a.
€ 5,00
Tjon, Carla & Yee Ling Tang
€ 5,00
Een Don Juan uit de zeventiende eeuw 1672-1673. Gedeelten uit het dagboek van Simon van der Tocht
A. J. van der Tocht
€ 6,00
Tocht, A. J. van der (gekozen en uitgegeven door)
€ 6,00
Romantiek en historische cultuur
Jo Tollebeek e.a.
€ 15,00
Tollebeek, Jo & Frank Ankersmit & Wessel Krul (redactie)
€ 15,00
De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme - achtste jaargang 1936
Rinke Tolman
€ 10,00
Tolman, Rinke (onder redactie van)
€ 10,00
De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme - zevende jaargang 1935
Rinke Tolman
€ 10,00
Tolman, Rinke (onder redactie van)
€ 10,00
Logboek de Lage Landen. Geschiedenis der Nederlanden gekaderd in de wereldhistorie met hoogtepunten uit de wetenschap en cultuur, verluchtigd met bekende uitspraken
Wout van der Toorn
€ 6,00
Toorn, Wout van der
€ 6,00
Logboek der Lage Landen
Wout van der Toorn
€ 6,00
Toorn, Wout van der
€ 6,00
Erasmus
Dr. H.J. Toxopeus
€ 5,00
Toxopeus, Dr. H.J.
€ 5,00
Erasmus van Rotterdam. Een kennismaking
Hans Trapman
€ 3,50
Trapman, Hans
€ 3,50
De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Deel 1: 1599-1630, deel 2: 1630-1637, deel 3: 1638-1647
Dr. H.W. van Tricht
€ 25,00
Tricht, dr. H.W. van
€ 25,00
De mooiste dag... Veertig jaar trouwen in Nederland
Ferry Tromp
€ 5,00
Tromp, Ferry
€ 5,00
Een brug naar de toekomst
Jan Dirk Tuinier
€ 4,00
Tuinier, Jan Dirk
€ 4,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »