Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.296

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Vrouwen rondom Huygens
Els Kloek e.a.
€ 10,00
Kloek, Els - e.a. (redactie)
€ 10,00
Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. Aangeboden bij het afscheid als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de Universiteit van Utrecht
Joost Kloek
€ 8,00
Kloek, Joost
€ 8,00
Het Bouwen in Overzeesche Gewesten: eerste afdeeling: gewinnen, bereiden, aanschaffen en verwerken van bouwstoffen
J.A. van der Kloes e.a.
€ 60,00
Kloes, J.A. van der & J.N. van Ruijver
€ 60,00
Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J. Koenen (1809-1874) (1833-1845)
M. Elisabeth Kluit
€ 15,00
Kluit, M. Elisabeth
€ 15,00
	Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie deel II: Java en Madoera = Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company Volume II: Java and Madura
Gerrit - and others Knaap
€ 400,00
Knaap, Gerrit - and others
€ 400,00
Groniek. Historisch Tijdschrift nummer 163 april 2004
Rina Knoeff e.a.
€ 5,00
Knoeff, Rina - e.a.
€ 5,00
De zaak Menten: het complete verhaal
Hans Knoop
€ 8,00
Knoop, Hans
€ 8,00
Het Nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit
Koen Koch
€ 6,00
Koch, Koen
€ 6,00
Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit
Koen Koch e.a.
€ 6,00
Koch, Koen & Paul Scheffer
€ 6,00
Natuur & cultuurhistorie. Natuur als spiegel van onze geschiedenis
Mirjam Koedoot e.a.
€ 10,00
Koedoot, Mirjam & Marianne Wilschut
€ 10,00
De stadsplattegronden van Jacob van Deventer (8 delen)
C. Koeman e.a.
€ 500,00
Koeman, C. & J.C. Visser
€ 500,00
Het verlangen naar cultuur. Nederland en het einde an het geloof in een moderne politiek
Sjaak Koenis
€ 10,00
Koenis,Sjaak
€ 10,00
Een voetreis 100 jaar geleden
Ds. C.E. van Koetsveld
€ 10,00
Koetsveld, Ds. C.E. van
€ 10,00
Tussen 40 min en 40 plus. Veertig jaar Nederlandsche Tafelronde
Willem Kok
€ 10,00
Kok, Willem
€ 10,00
Het Imperialisme van Nederland
H.H. van Kol
€ 10,00
Kol, H.H. van
€ 10,00
In de hoek waar de klappen vallen
P. Kolenberg
€ 5,00
Kolenberg, P.
€ 5,00
POP-gids, Personen Op Papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Algemeen Rijksarchief
Jan H. Kompagnie
€ 8,00
Kompagnie, Jan H.
€ 8,00
Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (4 delen)
Koolemans Beijen G.J.W.
€ 25,00
Koolemans Beijen G.J.W.
€ 25,00
De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800
Eveline Koolhaas-Grosfeld
€ 12,50
Koolhaas-Grosfeld, Eveline
€ 12,50
Noorder Schatten. Portretten van bijzondere noorderlingen
Lukas Koops
€ 5,00
Koops, Lukas
€ 5,00
De pen in de aanslag: 100 jaar belasting in de politieke prent
Klaas Kornaat
€ 6,00
Kornaat, Klaas
€ 6,00
Gezien door het oog van de naald. 150 Jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland
Klaas Kornaat
€ 6,00
Kornaat, Klaas
€ 6,00
Geschiedenis is als een olifant
E.H. Kossmann
€ 8,00
Kossmann, E.H.
€ 8,00
Geschiedenis is als een olifant
E.H. Kossmann
€ 8,00
Kossmann, E.H.
€ 8,00
Politieke Theorie in het Zeventiende-Eeuwse Nederland
E.H. Kossmann
€ 8,00
Kossmann, E.H.
€ 8,00
Geplaatst in de tijd. Liber amoricum. Aangeboden aan prof. Dr. M. W. Heslinga bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984. Bijdragen tot de sociale Geografie en Planologie
A.O. Kouwenhoven e.a.
€ 8,00
Kouwenhoven, A.O. - e.a.
€ 8,00
Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, heer van Bergestein, Lockhorst, 's Heeraartsberg, Bergambacht en Ammerstol, president der Utrechtsche ridderschap, gedeputeerde ter Generaliteits-vergadering enz. (1747-1787) (6 delen)
F.J.L. Krämer e.a.
€ 400,00
Krämer, F.J.L. (uitgegeven en toegelicht door) & A.J. van der Meulen
€ 400,00
De tweede Gouden Eeuw: hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde
F.H. Kreuger
€ 5,00
Kreuger, F.H.
€ 5,00
Mijnarbeid: volgzaamheid strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940
Loek Kreukels
€ 6,50
Kreukels, Loek
€ 6,50
400 jaar Michiel de Ruyter
N. Krikhaar
€ 25,00
Krikhaar, N.
€ 25,00
Jaarboek Nederlandse Postzegels / 2003
N. Krikhaar
€ 65,00
Krikhaar, N.
€ 65,00
Spaar de bomen
Noor Krikhaar
€ 20,00
Krikhaar, Noor
€ 20,00
Wertung und umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-gebiet vom spatmittelalter bis mitte des 19. Jahrhunderts
Wilfried Krings
€ 5,00
Krings, Wilfried
€ 5,00
Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding
J.P. Kruimel
€ 8,00
Kruimel, J.P.
€ 8,00
Ons 200-jarige koninkrijk 1815-2015. De waarheid over België & Nederland
Bert Kruismans
€ 10,00
Kruismans, Bert
€ 10,00
Zuiderzee
G.R en anderen Kruissink
€ 5,00
Kruissink, G.R en anderen
€ 5,00
Lourens 1879-1963. Kroniek van een leven
Gerhard Kruizinga
€ 12,50
Kruizinga, Gerhard
€ 12,50
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 5e serie
E.H. ter Kuile e.a.
€ 10,00
Kuile, E.H. ter - e.a.
€ 10,00
De schuld van het schildembleem: de biografie van het Philips merk
Dingeman Kuilman
€ 8,00
Kuilman, Dingeman
€ 8,00
Tussen participatie en observatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief: verzamelde opstellen
D.Th. Kuiper
€ 12,50
Kuiper, D.Th.
€ 12,50
Atlas van Topografische kaarten Nederland 1955-1965
Marcel Kuiper
€ 30,00
Kuiper, Marcel
€ 30,00
De Vyerighe Colom
Marcel Kuiper
€ 8,00
Kuiper, Marcel
€ 8,00
Vrijheid, gelijkheid en broederschap: De Nederlanden in de Franse Tijd
Jan J.B. Kuipers
€ 9,00
Kuipers, Jan J.B.
€ 9,00
Willem III. De weerspannige koning
Jan J.B. Kuipers
€ 12,50
Kuipers, Jan J.B.
€ 12,50
Goede Buren kun je niet kopen. Over de Woonconcentratie en Woonpositie van niet-westerse Allochtonen in Nederland
Jeanet Kullberg e.a.
€ 7,50
Kullberg, Jeanet - e.a.
€ 7,50
Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw
Mr. A.J.M. Kunst
€ 15,00
Kunst, Mr. A.J.M.
€ 15,00
Hendrick Hudson in Hollands dienst
H.S.S. Kuyper
€ 10,00
Kuyper, H.S.S.
€ 10,00
Het Socinianisme in Nederland
W.J. Kühler
€ 8,00
Kühler, W.J.
€ 8,00
Jan Albert Sichterman: VOC-dienaar en 'koning' van Groningen
Wiet Kühne-van Diggelen
€ 8,00
Kühne-van Diggelen, Wiet
€ 8,00
Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
K. ter Laan
€ 8,00
Laan, K. ter
€ 8,00
XVIIIme siècle: Institutions usages et costumes: France 1700-1789
Paul Lacroix
€ 20,00
Lacroix, Paul
€ 20,00
Besturen op de rand van chaos. Inzichten en gedachten over de bestuurlijke organisatie in Nederland, mede in het perspectief van vormgeving van modern veiligheidsbeleid *GESIGNEERD*
Pieter C. Lagas
€ 12,50
Lagas, Pieter C.
€ 12,50
Making of the Dutch Landscape: Historical Geography of the Netherlands
Audrey M. Lambert
€ 15,00
Lambert, Audrey M.
€ 15,00
Uncle Sam en Jan Salie. Hoe Nederland Amerika ontdekte
A. Lammers
€ 5,00
Lammers, A.
€ 5,00
Het Huis van Oranje in oude ansichten - deel II: 1910-1926
Fred J. Lammers
€ 5,00
Lammers, Fred J.
€ 5,00
Een verhaal van zomaar twee mensen. Voor hun kinderen en kleinkinderen (autobiografisch)
Josephus Hendricus Alexander Lampe
€ 45,00
Lampe, Josephus Hendricus Alexander
€ 45,00
Erasmus en het Hollands humanisme
J.A.L. Lancee
€ 6,00
Lancee, J.A.L.
€ 6,00
Hoe men zijn brood verdiende... Honderd negentiende-eeuwse ambachten en beroepen *met GESIGNEERDE kaart*
John Landwehr
€ 10,00
Landwehr, John
€ 10,00
Schatkamers van Nederland. Historisch kaartwerk van Nederland
Quinten Lange
€ 8,00
Lange, Quinten
€ 8,00
Van Goors alfabetische plaatsnamengids van Nederland
G.A. Larsen van Neerland
€ 6,00
Larsen van Neerland, G.A. (samengesteld door)
€ 6,00
Een kabinet van Rijnstreek gezichten. De rijn van Woerden tot Katwijk
Th. Laurentius
€ 10,00
Laurentius, Th.
€ 10,00
Onesimus 1883. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray
Dr. E. Laurillard
€ 25,00
Laurillard, Dr. E.
€ 25,00
De nieuwe wereld en de lage landen. Onbekende aspecten van vijfhonderd jaar ontmoetingen tussen Latijns-Amerika en Nederland
J. Lechner e.a.
€ 5,00
Lechner, J. & H.Ph. Vogel - e.a.
€ 5,00
De Achttiende Eeuw Nummer 35/1 (2003)
Inger Leemans e.a.
€ 5,00
Leemans, Inger - e.a. (redactie)
€ 5,00
Het 'Wilhelmus van Nassouwe'. Met verklaring en historische toelichting
P. Leendertz
€ 6,00
Leendertz, P.
€ 6,00
The Dutch Republic in the days of John Adams 1775-1795
Tom van Leeuwen
€ 6,00
Leeuwen, Tom van
€ 6,00
The Dutch Republic in the days of John Adams 1775-1795
Tom van Leeuwen
€ 6,00
Leeuwen, Tom van
€ 6,00
The Dutch republic in the days of John Adams 1775-1795
Ton van Leeuwen
€ 10,00
Leeuwen, Ton van
€ 10,00
Een vriendschap in het teken van 's lands financiën. Briefwisseling tussen Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel 1799-1813
M. van Leeuwen-Canneman
€ 15,00
Leeuwen-Canneman, M. van (redactie)
€ 15,00
Margaretha en Maria. Landvoogdessen der Nederlanden
Thea Leitner
€ 5,00
Leitner, Thea
€ 5,00
De Vrede van Nijmegen
G. Lemmens
€ 6,50
Lemmens, G.
€ 6,50
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & A. Beeloo & J.P. Heije (de commissie van redactie)
€ 20,00
Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven
J. van Lennep e.a.
€ 10,00
Lennep, J. van & J. ter Gouw
€ 10,00
Het boek der opschriften & De uithangtekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd I & II (3 delen)
J. van Lennep e.a.
€ 30,00
Lennep, J. van & J. Tergouw
€ 30,00
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1840
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & W. Hoppenbrouwer - e.a.
€ 20,00
Op de zee. Herinneringen uit het leven onzer groote zeehelden. Vaderlandsche herinneringen. Zeevaarders hoekje. Zeemans verhalen. Merkwaardige levensreddingen. Zeegevchten. Zeemans uitvindingen. Gedichten. Zee-uijen. Een klein kronijkje. Een dievengeschi.
J.H. van Lennep
€ 25,00
Lennep, J.H. van
€ 25,00
De geschiedenis des vaderlands in schetsen
Mr. J. van Lennep
€ 45,00
Lennep, Mr. J. van
€ 45,00
Holland. Almanak voor 1858
Mr. J. van Lennep
€ 15,00
Lennep, Mr. J. van
€ 15,00
Holland. Almanak voor 1861
Mr. J. van Lennep
€ 20,00
Lennep, Mr. J. van
€ 20,00
Holland. Almanak voor 1861
Mr. J. van Lennep
€ 10,00
Lennep, Mr. J. van
€ 10,00
Holland. Almanak voor 1864
Mr. J. van Lennep
€ 10,00
Lennep, Mr. J. van
€ 10,00
De Uithangteekens & Het boek der opschriften (3 delen)
Mr. J. van Lennep e.a.
€ 25,00
Lennep, Mr. J. van & J. ter Gouw
€ 25,00
Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw
Nico Lettinck
€ 8,00
Lettinck, Nico
€ 8,00
Nederland industrialiseert! Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955
Herman de Liagre Böhl e.a.
€ 8,00
Liagre Böhl, Herman de & Jan Nekkers & Laurens Slot
€ 8,00
Een gereformeerde Jongen. Arie Theodorus van Deursen (1931-2011). Een bundel opstellen met een biografie en volledige bibliografie
Fred van Lieburg e.a.
€ 8,00
Lieburg, Fred van & Joke Roelevink
€ 8,00
The Development and Nature of Society in the West-Indies
Dr. R.A.J. van Lier
€ 8,00
Lier, Dr. R.A.J. van
€ 8,00
Van IJzer tot Jade: een reconstructie van de zuidelijke Noordzeekust in de jaren 1600 en 1750
W.A. Ligtendag
€ 10,00
Ligtendag, W.A.
€ 10,00
Verslag van de Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluit van 7 januari 1921, no. 39 in zake den aanleg van een verbeterden scheepvaartweg van Amsterdam naar den Boven-Rijn
J. - en anderen Limburg
€ 15,00
Limburg, J. - en anderen
€ 15,00
Boerhaave and his time. Papers read at the internatuional symposium in commemoration of the tercentenary of Boerhaave's birth Leiden, 15-16 november 1968
G.A. Lindeboom
€ 20,00
Lindeboom, G.A. (edited by)
€ 20,00
Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw
Ruud Lindeman e.a.
€ 15,00
Lindeman, Ruud & Yvonne Scherf & Rudolf Dekker
€ 15,00
Weerbaar en student
C. ter - en anderen Linden
€ 10,00
Linden, C. ter - en anderen (redactie)
€ 10,00
Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1850-1864 op de schaal van 1:50.000 (Grote map met kaarten + boek)
J.A. van der Linden
€ 375,00
Linden, J.A. van der
€ 375,00
Te huis, tijdschrift voor het volk. Met houtgravuren. Eerste jaargang
J. van 't Lindenhout
€ 15,00
Lindenhout, J. van 't
€ 15,00
De Vries des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin
J. van 't Lindenhout
€ 25,00
Lindenhout, J. van 't (hoofdredacteur)
€ 25,00
Terugblikken in dankbaarheid. Scoren in de verlenging *GESIGNEERD*
Jac. Linssen
€ 20,00
Linssen, Jac.
€ 20,00
"Uit den Patriottentijd"
G. te Lintum
€ 5,00
Lintum, G. te
€ 5,00
Windvanen: Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie (1813-1820)
Matthijs Lok
€ 17,50
Lok, Matthijs
€ 17,50
De Achttiende Eeuw Nummer 41/2 (2009): Heinekenprijs Jonathan Israel
Matthijs- Lok e.a.
€ 5,00
Lok, Matthijs- e.a. (redactie)
€ 5,00
Two Centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-U.S. Retrospective
John Lonnquest e.a.
€ 65,00
Lonnquest, John & Toussaint, Bert & Manous Jr., Joe & Ertsen, Maurits
€ 65,00
Toekomst door traditie: 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt
Vilan van de Loo
€ 8,00
Loo, Vilan van de
€ 8,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »