Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.249

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Politieke Theorie in het Zeventiende-Eeuwse Nederland
E.H. Kossmann
€ 8,00
Kossmann, E.H.
€ 8,00
Veertig jaar A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland. Uit het archief der Kampioen-redactie.
Edward B. Koster
€ 30,00
Koster, Edward B.
€ 30,00
Geplaatst in de tijd. Liber amoricum. Aangeboden aan prof. Dr. M. W. Heslinga bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984. Bijdragen tot de sociale Geografie en Planologie
A.O. Kouwenhoven e.a.
€ 8,00
Kouwenhoven, A.O. - e.a.
€ 8,00
De pamfletten van den Tulpenwindhandel, 1636-1637
E.H. Krelage
€ 35,00
Krelage, E.H.
€ 35,00
De tweede Gouden Eeuw: hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde
F.H. Kreuger
€ 5,00
Kreuger, F.H.
€ 5,00
Mijnarbeid: volgzaamheid strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940
Loek Kreukels
€ 6,50
Kreukels, Loek
€ 6,50
400 jaar Michiel de Ruyter
N. Krikhaar
€ 25,00
Krikhaar, N.
€ 25,00
Jaarboek Nederlandse Postzegels / 2003
N. Krikhaar
€ 65,00
Krikhaar, N.
€ 65,00
Spaar de bomen
Noor Krikhaar
€ 20,00
Krikhaar, Noor
€ 20,00
Wertung und umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-gebiet vom spatmittelalter bis mitte des 19. Jahrhunderts
Wilfried Krings
€ 5,00
Krings, Wilfried
€ 5,00
Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vierde stuk)
M.E. Kronenberg e.a.
€ 10,00
Kronenberg, M.E. & Wouter Nijhoff
€ 10,00
Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540. Derde deel (vijfde stuk)
M.E. Kronenberg e.a.
€ 10,00
Kronenberg, M.E. & Wouter Nijhoff
€ 10,00
Van bijzondere verdiensten tot koninklijke onderscheiding
J.P. Kruimel
€ 8,00
Kruimel, J.P.
€ 8,00
Ons 200-jarige koninkrijk 1815-2015. De waarheid over België & Nederland
Bert Kruismans
€ 10,00
Kruismans, Bert
€ 10,00
Zuiderzee
G.R en anderen Kruissink
€ 5,00
Kruissink, G.R en anderen
€ 5,00
Lourens 1879-1963. Kroniek van een leven
Gerhard Kruizinga
€ 12,50
Kruizinga, Gerhard
€ 12,50
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. 5e serie
E.H. ter Kuile e.a.
€ 10,00
Kuile, E.H. ter - e.a.
€ 10,00
Tussen participatie en observatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief: verzamelde opstellen
D.Th. Kuiper
€ 12,50
Kuiper, D.Th.
€ 12,50
Atlas van Topografische kaarten Nederland 1955-1965
Marcel Kuiper
€ 30,00
Kuiper, Marcel
€ 30,00
De Vyerighe Colom
Marcel Kuiper
€ 8,00
Kuiper, Marcel
€ 8,00
Willem III. De weerspannige koning
Jan J.B. Kuipers
€ 12,50
Kuipers, Jan J.B.
€ 12,50
Goede Buren kun je niet kopen. Over de Woonconcentratie en Woonpositie van niet-westerse Allochtonen in Nederland
Jeanet Kullberg e.a.
€ 7,50
Kullberg, Jeanet - e.a.
€ 7,50
Het Socinianisme in Nederland
W.J. Kühler
€ 8,00
Kühler, W.J.
€ 8,00
Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
K. ter Laan
€ 8,00
Laan, K. ter
€ 8,00
Uit verre landen. Koffie, thee en andere koloniale waren
Menno van der Laan
€ 8,00
Laan, Menno van der
€ 8,00
De tijden veranderen meer dan de mensen. Geschiedenis van Nederland tijdens de Koude oorlog ( 1945-1990 )
C.V. Lafeber
€ 15,00
Lafeber, C.V.
€ 15,00
Besturen op de rand van chaos. Inzichten en gedachten over de bestuurlijke organisatie in Nederland, mede in het perspectief van vormgeving van modern veiligheidsbeleid *GESIGNEERD*
Pieter C. Lagas
€ 12,50
Lagas, Pieter C.
€ 12,50
Uncle Sam en Jan Salie. Hoe Nederland Amerika ontdekte
A. Lammers
€ 5,00
Lammers, A.
€ 5,00
Emma van Waldeck-Pyrmont
Fred J. Lammers
€ 5,00
Lammers, Fred J.
€ 5,00
Het Huis van Oranje in oude ansichten - deel II: 1910-1926
Fred J. Lammers
€ 5,00
Lammers, Fred J.
€ 5,00
Een verhaal van zomaar twee mensen. Voor hun kinderen en kleinkinderen (autobiografisch)
Josephus Hendricus Alexander Lampe
€ 45,00
Lampe, Josephus Hendricus Alexander
€ 45,00
Erasmus en het Hollands humanisme
J.A.L. Lancee
€ 6,00
Lancee, J.A.L.
€ 6,00
Schatkamers van Nederland. Historisch kaartwerk van Nederland
Quinten Lange
€ 8,00
Lange, Quinten
€ 8,00
Alle dertien goed
J. Lanser
€ 8,00
Lanser, J.
€ 8,00
Van Goors alfabetische plaatsnamengids van Nederland
G.A. Larsen van Neerland
€ 6,00
Larsen van Neerland, G.A. (samengesteld door)
€ 6,00
Een kabinet van Rijnstreek gezichten. De rijn van Woerden tot Katwijk
Th. Laurentius
€ 10,00
Laurentius, Th.
€ 10,00
Onesimus 1883. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray
Dr. E. Laurillard
€ 25,00
Laurillard, Dr. E.
€ 25,00
De nieuwe wereld en de lage landen. Onbekende aspecten van vijfhonderd jaar ontmoetingen tussen Latijns-Amerika en Nederland
J. Lechner e.a.
€ 5,00
Lechner, J. & H.Ph. Vogel - e.a.
€ 5,00
De Achttiende Eeuw Nummer 35/1 (2003)
Inger Leemans e.a.
€ 5,00
Leemans, Inger - e.a. (redactie)
€ 5,00
Het 'Wilhelmus van Nassouwe'. Met verklaring en historische toelichting
P. Leendertz
€ 6,00
Leendertz, P.
€ 6,00
The Dutch republic in the days of John Adams 1775-1795
Tom van Leeuwen
€ 6,00
Leeuwen, Tom van
€ 6,00
The Dutch republic in the days of John Adams 1775-1795
Ton van Leeuwen
€ 10,00
Leeuwen, Ton van
€ 10,00
Margaretha en Maria. Landvoogdessen der Nederlanden
Thea Leitner
€ 5,00
Leitner, Thea
€ 5,00
De opstand in de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld
Anton van der Lem
€ 12,50
Lem, Anton van der
€ 12,50
Johan Huizinga: leven en werk in beelden & documenten
Antoon van der Lem
€ 8,00
Lem, Antoon van der
€ 8,00
De Vrede van Nijmegen
G. Lemmens
€ 6,50
Lemmens, G.
€ 6,50
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & A. Beeloo & J.P. Heije (de commissie van redactie)
€ 20,00
Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven
J. van Lennep e.a.
€ 10,00
Lennep, J. van & J. ter Gouw
€ 10,00
Het boek der opschriften & De uithangtekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd I & II (3 delen)
J. van Lennep e.a.
€ 30,00
Lennep, J. van & J. Tergouw
€ 30,00
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1840
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & W. Hoppenbrouwer - e.a.
€ 20,00
Op de zee. Herinneringen uit het leven onzer groote zeehelden. Vaderlandsche herinneringen. Zeevaarders hoekje. Zeemans verhalen. Merkwaardige levensreddingen. Zeegevchten. Zeemans uitvindingen. Gedichten. Zee-uijen. Een klein kronijkje. Een dievengeschi.
J.H. van Lennep
€ 25,00
Lennep, J.H. van
€ 25,00
De geschiedenis des vaderlands in schetsen
Mr. J. van Lennep
€ 45,00
Lennep, Mr. J. van
€ 45,00
Holland. Almanak voor 1850
Mr. J. van Lennep
€ 20,00
Lennep, Mr. J. van
€ 20,00
Holland. Almanak voor 1858
Mr. J. van Lennep
€ 15,00
Lennep, Mr. J. van
€ 15,00
Holland. Almanak voor 1861
Mr. J. van Lennep
€ 20,00
Lennep, Mr. J. van
€ 20,00
Holland. Almanak voor 1861
Mr. J. van Lennep
€ 10,00
Lennep, Mr. J. van
€ 10,00
Holland. Almanak voor 1864
Mr. J. van Lennep
€ 10,00
Lennep, Mr. J. van
€ 10,00
De Uithangteekens & Het boek der opschriften (3 delen)
Mr. J. van Lennep e.a.
€ 25,00
Lennep, Mr. J. van & J. ter Gouw
€ 25,00
Techniek & ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920
Dick van Lente
€ 5,00
Lente, Dick van
€ 5,00
Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw
Nico Lettinck
€ 8,00
Lettinck, Nico
€ 8,00
Nederland industrialiseert! Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955
Herman de Liagre Böhl e.a.
€ 8,00
Liagre Böhl, Herman de & Jan Nekkers & Laurens Slot
€ 8,00
Een gereformeerde Jongen. Arie Theodorus van Deursen (1931-2011). Een bundel opstellen met een biografie en volledige bibliografie
Fred van Lieburg e.a.
€ 8,00
Lieburg, Fred van & Joke Roelevink
€ 8,00
Boerhaave and his time. Papers read at the internatuional symposium in commemoration of the tercentenary of Boerhaave's birth Leiden, 15-16 november 1968
G.A. Lindeboom
€ 20,00
Lindeboom, G.A. (edited by)
€ 20,00
Te huis, tijdschrift voor het volk. Met houtgravuren. Eerste jaargang
J. van 't Lindenhout
€ 15,00
Lindenhout, J. van 't
€ 15,00
De Vries des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin
J. van 't Lindenhout
€ 25,00
Lindenhout, J. van 't (hoofdredacteur)
€ 25,00
Terugblikken in dankbaarheid. Scoren in de verlenging *GESIGNEERD*
Jac. Linssen
€ 20,00
Linssen, Jac.
€ 20,00
"Uit den Patriottentijd"
G. te Lintum
€ 5,00
Lintum, G. te
€ 5,00
Windvanen: Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie (1813-1820)
Matthijs Lok
€ 17,50
Lok, Matthijs
€ 17,50
De Achttiende Eeuw Nummer 41/2 (2009): Heinekenprijs Jonathan Israel
Matthijs- Lok e.a.
€ 5,00
Lok, Matthijs- e.a. (redactie)
€ 5,00
Two Centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-U.S. Retrospective
John Lonnquest e.a.
€ 65,00
Lonnquest, John & Toussaint, Bert & Manous Jr., Joe & Ertsen, Maurits
€ 65,00
Toekomst door traditie: 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt
Vilan van de Loo
€ 8,00
Loo, Vilan van de
€ 8,00
Misdaadatlas van de Lage Landen
Wouter van Loon
€ 6,00
Loon, Wouter van
€ 6,00
Sprokkelingen in Nederland: Steden (3 delen)
A. Loosjes
€ 150,00
Loosjes, A.
€ 150,00
Gelderland en Utrecht in beeld
Mr. A. Loosjes
€ 20,00
Loosjes, Mr. A.
€ 20,00
Landelijk Friesland en Groningen in Beeld
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Landelijk Overijsel en Drente in Beeld
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Overijsel en Drente in Beeld 2
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
In de voetsporen van Rembrandt. Wandelen en fietsen door het Nederland van de Gouden Eeuw
Hilbert Lootsma
€ 7,00
Lootsma, Hilbert
€ 7,00
The Life and Death of John of Barneveld. Advocate of Holland. With a view of the primary causes and movements of the thirty years war (2 volumes)
John Lothrop Motley
€ 20,00
Lothrop Motley, John
€ 20,00
Een Hollands-Utrechts waterstaatgeschil en de instelling van het hoogheemraadschap van Amstelland, 1520-1527. 'Roerende dat Heycoopwater ende Aemsterlant'
J.P.A. Louman
€ 8,00
Louman, J.P.A.
€ 8,00
100 Verbeeldingen van Ambachten t' Amsterdam 1694
Johannes en Caspaares Luiken
€ 5,00
Luiken, Johannes en Caspaares
€ 5,00
Panorama Krayenhoff II: Ontwerp Linieperspectief. Aangepaste teksten en kaarten
Eric Luiten e.a.
€ 7,50
Luiten, Eric - e.a.
€ 7,50
Panorama Krayenhoff. Voorontwerp Linieperspectief. Ruimtelijk Perspectief Nieuwe Hollandse Waterlinie & Ontwerp Linieperspectief. Aangepaste teksten en kaarten (2 delen)
Eric Luiten e.a.
€ 15,00
Luiten, Eric - e.a.
€ 15,00
Historische geomorfologie Maas en Benedenrivieren. Oude Maas, Merwede-Holandse Biesbosch, Afgedamde Maas en Maaskant
G.J. Maas
€ 12,50
Maas, G.J.
€ 12,50
De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire
Nop Maas
€ 6,00
Maas, Nop
€ 6,00
1914-1980, in vogelvlucht
Golo Mann
€ 5,00
Mann, Golo
€ 5,00
Stadsplattegronden Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek
P. Ratsma Margry
€ 10,00
Margry, P. Ratsma
€ 10,00
32 Afbeeldinge der Graven van Holandt uit het Oude Goudtsche Kronycxken
Adrianus Matham
€ 5,00
Matham, Adrianus
€ 5,00
De gemaskerde eeuw
Marita Mathijsen
€ 10,00
Mathijsen, Marita
€ 10,00
Een jaar aan het hof van koning Willem II. Dagboek van Eliza Pieter Matthes 1842-1843: een ooggetuige aan het hof van koning Willem II
Eliza Pieter Matthes e.a.
€ 8,00
Matthes, Eliza Pieter & Peter Verloop
€ 8,00
La Hollande
Camille Mauclair
€ 8,50
Mauclair, Camille
€ 8,50
Mijn dagboek 1907-1911
Pieter van der Meer de Walcheren
€ 10,00
Meer de Walcheren, Pieter van der
€ 10,00
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (7 delen)
P.J. Meertens e.a.
€ 25,00
Meertens, P.J. - e.a.
€ 25,00
Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland gedurende den tijd der Republiek
W.C. Mees
€ 9,00
Mees, W.C.
€ 9,00
Geen daden maar woorden. Koloniale uitingsvrijheidsprocessen en de naweeën hiervan
Jan M. de Meij
€ 5,00
Meij, Jan M. de
€ 5,00
Leeuwendans op houten klompen. Twintig succesvolle Chinezen in de Hollandse polder
Are Meijer
€ 10,00
Meijer, Are
€ 10,00
Change in the Netherlands cape. Exhibition / Metamorphose des Paysages-Bas. Exposition / Die landschaft der Niederlande im wandel. Ausstellung
Henk Meijer
€ 10,00
Meijer, Henk
€ 10,00
Bartholomeus van Maastricht (1446) monnik en conciliarist: met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat " Victus modestia ".
Ton Meijknecht
€ 5,00
Meijknecht, Ton
€ 5,00
Home life in Holland. With Twenty-Six Illustrations
D.S. Meldrum
€ 15,00
Meldrum, D.S.
€ 15,00
Holland and the Hollanders
David S. Meldrum
€ 15,00
Meldrum, David S.
€ 15,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »