Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.002

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Een kabinet van Rijnstreek gezichten. De rijn van Woerden tot Katwijk
Th. Laurentius
€ 10,00
Laurentius, Th.
€ 10,00
Onesimus 1883. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray
Dr. E. Laurillard
€ 25,00
Laurillard, Dr. E.
€ 25,00
Les correspondants de Peiresc dans les anciens Pays-Bas
R. Lebègue
€ 30,00
Lebègue, R.
€ 30,00
De nieuwe wereld en de lage landen. Onbekende aspecten van vijfhonderd jaar ontmoetingen tussen Latijns-Amerika en Nederland
J. Lechner e.a.
€ 4,00
Lechner, J. & H.Ph. Vogel - e.a.
€ 4,00
De Achttiende Eeuw Nummer 35/1 (2003)
Inger Leemans e.a.
€ 5,00
Leemans, Inger - e.a. (redactie)
€ 5,00
The Dutch republic in the days of John Adams 1775-1795
Ton van Leeuwen
€ 10,00
Leeuwen, Ton van
€ 10,00
Margaretha en Maria. Landvoogdessen der Nederlanden
Thea Leitner
€ 4,00
Leitner, Thea
€ 4,00
De Vaderlandse Geschiedenis In 100 Spelletjes
Anton van der Lem
€ 6,00
Lem, Anton van der
€ 6,00
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & A. Beeloo & J.P. Heije (de commissie van redactie)
€ 20,00
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1840
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & W. Hoppenbrouwer - e.a.
€ 20,00
Op de zee. Herinneringen uit het leven onzer groote zeehelden. Vaderlandsche herinneringen. Zeevaarders hoekje. Zeemans verhalen. Merkwaardige levensreddingen. Zeegevchten. Zeemans uitvindingen. Gedichten. Zee-uijen. Een klein kronijkje. Een dievengeschi.
J.H. van Lennep
€ 25,00
Lennep, J.H. van
€ 25,00
Nederlands geschiedenis en volksleven
J.van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J.van & Moll, W. & Gouw, J. ter
€ 20,00
De geschiedenis des vaderlands in schetsen
Mr. J. van Lennep
€ 45,00
Lennep, Mr. J. van
€ 45,00
Holland. Almanak voor 1858
Mr. J. van Lennep
€ 15,00
Lennep, Mr. J. van
€ 15,00
Holland. Almanak voor 1864
Mr. J. van Lennep
€ 10,00
Lennep, Mr. J. van
€ 10,00
Techniek & ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920
Dick van Lente
€ 5,00
Lente, Dick van
€ 5,00
Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw
Nico Lettinck
€ 8,00
Lettinck, Nico
€ 8,00
Nederland industrialiseert! Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955
Herman de Liagre Böhl e.a.
€ 8,00
Liagre Böhl, Herman de & Jan Nekkers & Laurens Slot
€ 8,00
Francis Adrian van der Kemp 1752-1829. An autobiography together with extracts from his correspondence
Helen Lincklaen Fairchild
€ 12,50
Lincklaen Fairchild, Helen
€ 12,50
Boerhaave and his time. Papers read at the internatuional symposium in commemoration of the tercentenary of Boerhaave's birth Leiden, 15-16 november 1968
G.A. Lindeboom
€ 20,00
Lindeboom, G.A. (edited by)
€ 20,00
De Vries des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin
J. van 't Lindenhout
€ 25,00
Lindenhout, J. van 't (hoofdredacteur)
€ 25,00
Wat zijt gij voor een vent. Levensherinneringen
Linthorst Homan J.
€ 5,00
Linthorst Homan J.
€ 5,00
"Uit den Patriottentijd"
G. te Lintum
€ 4,00
Lintum, G. te
€ 4,00
De Achttiende Eeuw Nummer 41/2 (2009): Heinekenprijs Jonathan Israel
Matthijs- Lok e.a.
€ 5,00
Lok, Matthijs- e.a. (redactie)
€ 5,00
Two Centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-U.S. Retrospective
John Lonnquest e.a.
€ 65,00
Lonnquest, John & Toussaint, Bert & Manous Jr., Joe & Ertsen, Maurits
€ 65,00
Misdaadatlas van de Lage Landen
Wouter van Loon
€ 6,00
Loon, Wouter van
€ 6,00
Geschiedenis in Zutphen. Over geschiedbeschrijving, geschiedbeoefening en historisch besef. Opstellen aangeboden aan dra. M.M. Doornink-Hoogenraad
Drs. B. Looper e.a.
€ 5,00
Looper, drs. B. & J.C. Riemens
€ 5,00
Sprokkelingen in Nederland: Steden (3 delen)
A. Loosjes
€ 150,00
Loosjes, A.
€ 150,00
Friesland en Groningen in beeld 2
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Gelderland en Utrecht in beeld
Mr. A. Loosjes
€ 20,00
Loosjes, Mr. A.
€ 20,00
Landelijk Friesland en Groningen in Beeld
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Landelijk Overijsel en Drente in Beeld
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Overijsel en Drente in Beeld 2
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
In de voetsporen van Rembrandt. Wandelen en fietsen door het Nederland van de Gouden Eeuw
Hilbert Lootsma
€ 7,00
Lootsma, Hilbert
€ 7,00
The Life and Death of John of Barneveld. Advocate of Holland. With a view of the primary causes and movements of the thirty years war (2 volumes)
John Lothrop Motley
€ 20,00
Lothrop Motley, John
€ 20,00
Een Hollands-Utrechts waterstaatgeschil en de instelling van het hoogheemraadschap van Amstelland, 1520-1527. 'Roerende dat Heycoopwater ende Aemsterlant'
J.P.A. Louman
€ 8,00
Louman, J.P.A.
€ 8,00
Mijn Generatie. Een ode aan de babyboomer
Han Lörzing
€ 6,00
Lörzing, Han
€ 6,00
100 Verbeeldingen van Ambachten t' Amsterdam 1694
Johannes en Caspaares Luiken
€ 5,00
Luiken, Johannes en Caspaares
€ 5,00
Siegerland und Nederland
Alfred Lück
€ 6,50
Lück, Alfred
€ 6,50
De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire
Nop Maas
€ 6,00
Maas, Nop
€ 6,00
Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 Deel 3: Het kabinet-Drees-Van Schaik (3 delen)
P.F. Maas
€ 15,00
Maas, P.F. (ed.)
€ 15,00
32 Afbeeldinge der Graven van Holandt uit het Oude Goudtsche Kronycxken
Adrianus Matham
€ 4,00
Matham, Adrianus
€ 4,00
De Gemaskerde Eeuw
Marita Mathijsen
€ 10,00
Mathijsen, Marita
€ 10,00
Woonwagenvolk
Lau Mazirel
€ 5,00
Mazirel, Lau
€ 5,00
Adriaen Valerius en zijn Nederlandtsche Gedenk-Clanck
P.J. Meertens
€ 5,00
Meertens, P.J.
€ 5,00
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (7 delen)
P.J. Meertens e.a.
€ 25,00
Meertens, P.J. - e.a.
€ 25,00
Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland gedurende den tijd der Republiek
W.C. Mees
€ 9,00
Mees, W.C.
€ 9,00
De watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572
J.C.A. de Meij
€ 10,00
Meij, J.C.A. de
€ 10,00
Geen daden maar woorden. Koloniale uitingsvrijheidsprocessen en de naweeën hiervan
Jan M. de Meij
€ 4,00
Meij, Jan M. de
€ 4,00
Leeuwendans op houten klompen. Twintig succesvolle Chinezen in de Hollandse polder
Are Meijer
€ 10,00
Meijer, Are
€ 10,00
Change in the Netherlands cape. Exhibition / Metamorphose des Paysages-Bas. Exposition / Die landschaft der Niederlande im wandel. Ausstellung
Henk Meijer
€ 10,00
Meijer, Henk
€ 10,00
Bartholomeus van Maastricht (1446) monnik en conciliarist: met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat " Victus modestia ".
Ton Meijknecht
€ 5,00
Meijknecht, Ton
€ 5,00
Achter onze bont vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959
Noor Meilof-Titte e.a.
€ 6,00
Meilof-Titte, Noor & Jan Meilof & Joost de Moor
€ 6,00
Lettres de Hollande et des villes anseatiques / Brieven uit Holland en de hanzesteden
Antoine-Ignace Melling
€ 15,00
Melling, Antoine-Ignace
€ 15,00
De Utrechtse Balije der Duitse Orde. Ruim 750 jaar geschiedenis v/d Orde in de Nederlanden
J.H. de Vey Mestdagh
€ 20,00
Mestdagh, J.H. de Vey
€ 20,00
'Onze jongens' gaan op pad (en wat vinden wij daarvan?!). De redenen voor uitzending van Nederlandse militairen in de periode 1990-2000 die terug te vinden zijn in de opiniepagina's van de Volkskrant en De Telegraaf
Jeroen Metz
€ 10,00
Metz, Jeroen
€ 10,00
Nederland Deltaland. Inleiding in de weg- en waterbouwkunde
W. Metzelaar
€ 4,00
Metzelaar, W.
€ 4,00
Gekoesterde traditie. De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde
Daantje Meuwissen e.a.
€ 35,00
Meuwissen, Daantje & Andrea van Leerdam
€ 35,00
10 x 10 water.leiding.museum
Jos de Meyere
€ 4,00
Meyere, Jos de
€ 4,00
Het Wilhelmus en andere Geuzenliederen
Herman Middendorp
€ 3,50
Middendorp, Herman
€ 3,50
Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek
W.W. Mijnhardt
€ 5,00
Mijnhardt, W.W.
€ 5,00
De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916
H.P. Moelker
€ 45,00
Moelker, H.P.
€ 45,00
Noordzeekanaal 1876-2001
Joris Moes
€ 5,00
Moes, Joris
€ 5,00
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10+1 delen)
P. C. Molhuysen
€ 60,00
Molhuysen, P. C.
€ 60,00
Oranje boven. Een boek voor jong en oud. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50sten verjaardag van H.M.Koningin Wilhelmina
E Molt
€ 4,00
Molt, E
€ 4,00
Rijke oogst van schrale grond een overzicht van de Zuidnederlandse materiële volkscultuur ca. 1700-1900
Charles de Mooij
€ 6,00
Mooij, Charles de
€ 6,00
Kinderen van alle tijden : kindercultuur in de Nederlanden vanaf de Middeleeuwen tot heden
Charles de Mooij e.a.
€ 8,00
Mooij, Charles de & Barbara Kruijsen
€ 8,00
Van plattelander tot grutter. De gedachten en belevenissen van een plattelander
Matthé Moons
€ 30,00
Moons, Matthé
€ 30,00
Kaart van Nederland
A. de Moor
€ 10,00
Moor, A. de
€ 10,00
De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798. Opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr.mr. L. de Gou
O. Moorman van Kappen e.a.
€ 15,00
Moorman van Kappen, O. & E.C. Coppens (red.)
€ 15,00
Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen
F.D.J. Moorrees
€ 15,00
Moorrees, F.D.J.
€ 15,00
De opkomst van de Nederlandsche Republiek (3 delen)
John Lothrop Motley
€ 25,00
Motley, John Lothrop
€ 25,00
Bohemen en de Nederlanden in de zestiende eeuw
Nicolette Mout
€ 5,00
Mout, Nicolette
€ 5,00
Het leven in. Een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorloopen
J. Mulder
€ 6,00
Mulder, J.
€ 6,00
Lexicon geschiedenis van Nederland & België
Liek Mulder
€ 6,50
Mulder, Liek (red.)
€ 6,50
Over Nederlandsch volksbesef en taalbesef
Dr. J.W. Muller
€ 8,00
Muller, Dr. J.W.
€ 8,00
Briefwisseling van Bakhuizen van den Brink met zijn vrienden gedurende zijn ballingschap (1844-1851) + Nalezing
Fz. Muller
€ 25,00
Muller, Fz., Mr. S.
€ 25,00
The importance of Holland seen from the air
H.J. van der Munnik e.a.
€ 12,50
Munnik, H.J. van der & Shirlaw, William
€ 12,50
Het innl boek
Nationaal Historisch Museum i.s.m. Lava
€ 10,00
Nationaal Historisch Museum i.s.m. Lava
€ 10,00
Antwerpen en de scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585)
Dr. Francine de Nave
€ 8,00
Nave, dr. Francine de (redactie)
€ 8,00
Tuinderijen van toen. . . Welgelegen in de Eilandspolder
Cora Ney e.a.
€ 6,00
Ney, Cora & Fred Hoek & Eric Berkhout
€ 6,00
Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand
Henk van Nierop
€ 8,00
Nierop, Henk van
€ 8,00
Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw
Henk van Nierop e.a.
€ 20,00
Nierop, Henk van & Ellen Grabowsky & Anouk Janssen
€ 20,00
De avonturen van Kobus Kornuit. Een beeldverhaal van 5 jaar soldatenstrijd
Kees Nieuwenhuijsen
€ 6,00
Nieuwenhuijsen, Kees
€ 6,00
Henri Berssenbrugge. Straat- en landleven 1900-1930
Kees Nieuwenhuizen e.a.
€ 6,00
Nieuwenhuizen, Kees (samenstelling) & Henri Berssenbrugge
€ 6,00
Hollands Gouden Glorie. De financiële kracht van Nederland door de eeuwen heen
Marius van Nieuwkerk
€ 6,00
Nieuwkerk, Marius van
€ 6,00
Platen-Atlas Nederland
P.J. Nieuwland
€ 8,00
Nieuwland, P.J.
€ 8,00
Het tijdperk van de machine: industriecultuur in België en Nederland
Erik Nijhof
€ 8,00
Nijhof, Erik
€ 8,00
Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371-1473)
Gerard Nijsten
€ 20,00
Nijsten, Gerard
€ 20,00
Adellijk wild. Een familiegeschiedenis
Maarten van Nispen Tot Pannerden
€ 8,00
Nispen Tot Pannerden, Maarten van
€ 8,00
Hollands welvaren. Levensstandaard in Holland 1450-1650
Leo Noordegraaf
€ 7,00
Noordegraaf, Leo
€ 7,00
Koning stadhouder Willem III. Een Europees vorst
K. Norel
€ 17,50
Norel, K.
€ 17,50
De ridders van Roden en Jakob de Coster van Maerlant
J. Noterdaeme
€ 25,00
Noterdaeme, J.
€ 25,00
Gevelstenen in nederland
Gertrudis A.M.
Offenberg Offenberg
€ 6,50
Offenberg, Gertrudis A.M. Offenberg, Gertrudis A.M.
€ 6,50
Overpeinzingen van een bejaarde kakker
Jules van Ogtrop
€ 10,00
Ogtrop, Jules van
€ 10,00
Voor vrijheid en tegen uitsluiting. Toen, nu en altijd. 70 jaar Hannie Schaft Herdenking
Theun Okkerse
€ 5,00
Okkerse, Theun (vormgeving omslag)
€ 5,00
Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998
Ruth Oldenzielen e.a.
€ 6,00
Oldenzielen, Ruth & Bouw, Carolien
€ 6,00
Stad- en dorpsbeschrijver van Rhijnland I
L. van Ollefen
€ 10,00
Ollefen, L. van
€ 10,00
In memoriam. Tafereelen uit Hollands Tachtigjarigen Strijd. Met etsen van William Unger, naar teekeningen van Ch. Rochussen en Herman ten Kate
Prof. J.J. van Oosterzee e.a.
€ 20,00
Oosterzee, Prof. J.J. van - e.a.
€ 20,00
In het land van de overheerser II: Antillianen en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954
Gert Oostindie e.a.
€ 6,00
Oostindie, Gert & Maduro, Emy
€ 6,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Volgende pagina »