Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.071

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Papers from the first Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies
William H. Fletcher
€ 8,00
Fletcher, William H.
€ 8,00
Nederlandse slavenhandel 1621-1803
Willem Flinkenflogel
€ 6,00
Flinkenflogel, Willem
€ 6,00
Beschouwingen over de bevordering van de volkshuisvesting
J.W.G. Floor
€ 12,50
Floor, J.W.G.
€ 12,50
Dutch Culture in a European Perspective 5: Accounting for the Past 1650-2000
Douwe Fokkema e.a.
€ 60,00
Fokkema, Douwe & Frans Grijzenhout
€ 60,00
Ouwehoeren op reis
Martine en Louise Fokkens
€ 4,00
Fokkens, Martine en Louise
€ 4,00
Ouwehoeren. Verhalen uit de peeskamer
Martine en Louise Fokkens
€ 4,00
Fokkens, Martine en Louise
€ 4,00
Geschiedenis en staatsinstellingen van Nederland tot in de 19e eeuw. Syllabus bij de lessen "Hoofdzaken van de geschiedenis van Nederland, waaronder begrepen die van de Staatsinstellingen"
J. en P.H.J. van der Laan Fox
€ 15,00
Fox, J. en P.H.J. van der Laan
€ 15,00
Tussen Broek en Brooklyn. Leven in de oude en de nieuwe wereld
Frederick Franck
€ 12,50
Franck, Frederick
€ 12,50
Cultuurfabriek 1995-2006
Egbert Fransen e.a.
€ 10,00
Fransen, Egbert - e.a.
€ 10,00
Wegen van Evert Willemsz: een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647
Willem Frijhoff
€ 8,00
Frijhoff, Willem
€ 8,00
Dilemmas Of Modern Family Life. Family Values in the 20th Century
Gerard Frinking e.a.
€ 10,00
Frinking, Gerard & Tineke Willemsen
€ 10,00
Patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Dr. J.M.F. Fritschy
€ 10,00
Fritschy, Dr. J.M.F.
€ 10,00
De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801)
Joanna Maria Francisca Fritschy
€ 10,00
Fritschy, Joanna Maria Francisca
€ 10,00
Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830
Wantje Fritschy e.a.
€ 6,50
Fritschy, Wantje & Joop Toebes (redactie)
€ 6,50
De gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des rijks 1854-1865. Hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie toegelicht door R. Fruin
R. Fruin
€ 20,00
Fruin, R.
€ 20,00
Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702
Femme Gaastra
€ 7,00
Gaastra, Femme
€ 7,00
De geschiedenis van de VOC
Femme S. Gaastra
€ 8,00
Gaastra, Femme S.
€ 8,00
Jaap en Ischa Meijer. Een Joodse Geschiedenis 1912 - 1956
Evelien Gans
€ 15,00
Gans, Evelien
€ 15,00
 For Orange and the States The Army of the Dutch Republic, 1713-1772 (2 volumes)
Marc Geerdink-Schaftenaar
€ 20,00
Geerdink-Schaftenaar, Marc
€ 20,00
Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen
H.E. van Gelder e.a.
€ 12,50
Gelder, H.E. van - e.a.
€ 12,50
Internationale handelsnetwerken en culturele contacten in de vroegmoderne Nederlanden
Maartje van Gelder e.a.
€ 15,00
Gelder, Maartje van & Esther Mijers (red.)
€ 15,00
Casanova in Holland: magie baart er hem goud
Frank Gericke
€ 5,00
Gericke, Frank
€ 5,00
Erasme et ses portraitistes: Metsijs - Dürer - Holbein
Aloïs Gerlo
€ 7,50
Gerlo, Aloïs
€ 7,50
Verzamelde werken VII: Inleiding en registers
C. Gerretson
€ 6,00
Gerretson, C.
€ 6,00
Geschiedenis der 'Koninklijke' (5 delen)
Dr. C. Gerretson
€ 50,00
Gerretson, Dr. C.
€ 50,00
Particuliere Briefwisseling tussen J. Van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840. En enige daarop betrekking hebbende andere stukken^
Dr. F.C. Gerretson e.a.
€ 5,00
Gerretson, Dr. F.C. & dr. W. Ph. Coolhaas
€ 5,00
Nieuwste Tijd 1. Ruimte voor revisie. Het koloniale verleden in Belgie en Nederland - Juni 2001
Andre Gerrits e.a.
€ 8,00
Gerrits, Andre (redactie) - e.a.
€ 8,00
Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst
W.P. Gerritsen
€ 10,00
Gerritsen, W.P. (onder redactie van)
€ 10,00
Mercurius' erfenis: een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
J.L.J.M. van Gerwen
€ 6,00
Gerwen, J.L.J.M. van
€ 6,00
Grote Historische Atlas van Nederland 1 : 50 000 1 West-Nederland 1839-1859
P.W. Geudeke
€ 10,00
Geudeke, P.W. (inleiding)
€ 10,00
Grote topografische Atlas van Nederland (4 delen samen)
P.W. Geudeke e.a.
€ 20,00
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 20,00
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 / 1 West-Nederland
P.W. Geudeke e.a.
€ 8,00
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 8,00
Geschiedschrijving in Nederland (2 delen)
P.A.M. Geurts e.a.
€ 10,00
Geurts, P.A.M. & A.E.M. Janssen
€ 10,00
Huizinga als aanklager van zijn tijd
Dr. P. Geyl
€ 8,00
Geyl, Dr. P.
€ 8,00
Orange and Stuart, 1641-1672
Pieter Geyl
€ 8,00
Geyl, Pieter
€ 8,00
Historicus in de tijd
Prof.dr. P. Geyl
€ 5,00
Geyl, prof.dr. P.
€ 5,00
Was ik maar weer in Bommel. Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten : een familiegeschiedenis in documenten
Jan Gielkens
€ 15,00
Gielkens, Jan (samenstelling en inleiding)
€ 15,00
Industrieen / Industries
Maurits Giesen
€ 6,00
Giesen, Maurits
€ 6,00
Industrieën / Industries
Maurits Giesen
€ 6,00
Giesen, Maurits
€ 6,00
Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland
A.E. van Giffen
€ 12,50
Giffen, A.E. van
€ 12,50
Vragen bij een onttoverde wereld
Marijke Gijswijt-Hofstra
€ 5,00
Gijswijt-Hofstra, Marijke
€ 5,00
Life in the English country house.A social and architectural history
Mark Girouard
€ 8,00
Girouard,Mark
€ 8,00
Cor Baan. Uit mijn jeugd
Kees Gnirrep e.a.
€ 20,00
Gnirrep, Kees & Marijke Stapert-Eggen
€ 20,00
De IJzeren Eeuw. Het begin van ons moderne Nederland
Hans Goedkoop e.a.
€ 25,00
Goedkoop, Hans & Kees Zandvliet
€ 25,00
Met en tegen de tijd. Een tocht door de twintigste eeuw. Herinneringen
M. van der Goes van Naters
€ 8,00
Goes van Naters, M. van der
€ 8,00
Footsteps and fingerprints. The legacy of a shared history
Cees Jan van Golen
€ 8,00
Golen, Cees Jan van
€ 8,00
De vertrouwde van mijn hart. Dagboek 1801-1808
Alexander van Goltstein
€ 7,50
Goltstein, Alexander van
€ 7,50
Biografische bijdragen over achttiende eeuwers
L. de Gou
€ 6,00
Gou, L. de
€ 6,00
Groniek. Historisch Tijdschrift nummer 188 december 2010
Bart de Graaff e.a.
€ 5,00
Graaff, Bart de - e.a.
€ 5,00
J.P. Graaf Van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat
Bob de Graaff e.a.
€ 10,00
Graaff, Bob de & Elsbeth Locher-Scholten
€ 10,00
De geschriften van Mr. J.W.C. van Campen, 1928-1962.
A. Graafhuis e.a.
€ 5,00
Graafhuis, A. & Struick, dr. J.E.A.L.
€ 5,00
F. Greenwoods Boere-Pinxtervreugt
F. Greenwoods
€ 5,00
Greenwoods, F.
€ 5,00
The Reluctant Colonists: Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
Doreen Greig
€ 5,00
Greig, Doreen
€ 5,00
Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten
Frans ; N.C.F. van Sas Grijzenhout
€ 8,00
Grijzenhout, Frans ; N.C.F. van Sas
€ 8,00
Dijken
Koos Groen e.a.
€ 6,00
Groen, Koos & Toon Schmeink
€ 6,00
De Winterkoning. Balling aan het Haagse hof
S. Groenveld
€ 15,00
Groenveld, S.
€ 15,00
Naarden in de schaduw van Munster.De bevrijding van Naarden door mariniers in 1673
S. Groenveld
€ 8,00
Groenveld, S.
€ 8,00
Nederlands verleden in vogelvlucht: De nieuwe tijd: 1500 tit 1813
S. Groenveld e.a.
€ 6,00
Groenveld, S. & Schutte, G.J.
€ 6,00
Afvalverwerking in Nederland. ICOVA 1962-1987. 25 jaar een particulier initiatief
J. Groot
€ 15,00
Groot, J.
€ 15,00
La Russie. Histoire, Geographie, Litterature
Eugene Guenin
€ 20,00
Guenin, Eugene
€ 20,00
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Jaarverslag 2019
Louise Gunning-Schepers
€ 8,00
Gunning-Schepers, Louise (voorwoord)
€ 8,00
Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhundert
Gerhard Güldner
€ 25,00
Güldner, Gerhard
€ 25,00
Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse Handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw
Hans den Haan
€ 5,00
Haan, Hans den
€ 5,00
Portret van Prinses Beatrix
Hella S. Haasse
€ 3,50
Haasse, Hella S.
€ 3,50
De avonturen van een VOC-soldaat. Dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705
Carolus van der Haeghe e.a.
€ 15,00
Haeghe, Carolus van der & Jan Parmentier & Ruurdje Laarhoven
€ 15,00
De geschiedenis volgens Bicker 1746-1812
Mariëlle Hageman
€ 12,50
Hageman, Mariëlle
€ 12,50
Willem van Oranje in de historie, 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 6,00
Haitsma Mulier, E.O.G. & A.E.M. Janssen.
€ 6,00
Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 17,50
Haitsma Mulier, E.O.G. & G.A.C. van der Lem & P. Knevel (met medewerking van)
€ 17,50
Hendrick, Graaf van Brederode. Mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid
Mr. M.C. van Hall
€ 20,00
Hall, Mr. M.C. van
€ 20,00
De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden.
G.A. van Hamel
€ 8,00
Hamel, G.A. van
€ 8,00
From Martyr to Muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites
Alastair Hamilton e.a.
€ 7,00
Hamilton, Alastair & Sjouke Voolstra & Piet Visser
€ 7,00
Koningin Emma
D. Hans e.a.
€ 5,00
Hans, D. & Dr. H. Colijn (woord vooraf)
€ 5,00
Hamer of aambeeld?
Ger Harmsen
€ 4,00
Harmsen, Ger
€ 4,00
De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw
J. Hartog
€ 10,00
Hartog, J.
€ 10,00
Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
Joost Hauer e.a.
€ 5,00
Hauer, Joost - e.a.
€ 5,00
En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie . . .  (11 delen, compleet)
Okke Haverkamp
€ 10,00
Haverkamp, Okke
€ 10,00
Het prinsesseboek. Een actueel boek voor de Nederlandse jeugd
Nor Heerkens
€ 4,00
Heerkens, Nor
€ 4,00
Die Haghe Jaarboek 2005
P.C. van der Heiden e.a.
€ 8,00
Heiden, P.C. van der - e.a.
€ 8,00
Het zwarte leven. Geschiedenis van onze mijnen en mijnwerkers
Pierre Heijboer
€ 5,00
Heijboer, Pierre
€ 5,00
Het gelijk van heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming
Willem Heijbroek e.a.
€ 8,00
Heijbroek, Willem & Rossem, Vincent van & Montijn, Ileen (met bijdragen van)
€ 8,00
Sporen van Elisabeth. Uit de nalatenschap van Elisabeth Otter-Knoll
Chris van den Heijden
€ 5,00
Heijden, Chris van den
€ 5,00
Geldschieters van de stad. Financiele relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650
Manon van der Heijden
€ 7,50
Heijden, Manon van der
€ 7,50
Leven & arbeid 2
O.G. Heldring
€ 15,00
Heldring, O.G.
€ 15,00
De Hollandsche Natie, in zes zangen
J.F. Helmers
€ 15,00
Helmers, J.F.
€ 15,00
Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof
Dorine Hermans e.a.
€ 5,00
Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra
€ 5,00
Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver
B.H.D. Hermesdorf
€ 8,00
Hermesdorf, B.H.D.
€ 8,00
Andere tijden in het dorp. De stille revolutie op het Nederlandse platteland
Marchien den Hertog
€ 8,00
Hertog, Marchien den (onder redactie van)
€ 8,00
Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid. Een studie over het aandeel van de standen aan het verzet tegen Spanje in de jaren 1559-1572
Dr. P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, dr. P.J. van
€ 6,00
Herinneringen uit een dorpspastorie
P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, P.J. van
€ 6,00
Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemeene geschiedenis + los voorbericht
H. Hettema Jr.
€ 20,00
Hettema Jr., H.
€ 20,00
Beeld van Eemland. Over geschiedenis en volksleven van Baarn,Soest,Eemnes,Bunschoten-Spakenburg en Hoogland
E. Heupers
€ 5,00
Heupers, E.
€ 5,00
Den Nederlandtschen Landtspiegel in ryme gestelt
Zacharias Heyns
€ 5,00
Heyns, Zacharias
€ 5,00
Bruine goud. Kroniek van de Turfgravers in Nederland
Sietse van der Hoek
€ 8,00
Hoek, Sietse van der
€ 8,00
Herinneringen van mijne academiereis in 1843
Amorie van der Hoeven jr.
€ 25,00
Hoeven jr., Amorie van der
€ 25,00
Van de Wester tot de Weichsel. Het leger van het Koninklijk Holland en de Duitse veldtochten van Napoleon 1806, 1807 en 1809
Marco van der Hoeven
€ 15,00
Hoeven, Marco van der
€ 15,00
Ons voorgeslacht (6 delen)
W.J. Hofdijk
€ 25,00
Hofdijk, W.J.
€ 25,00
Vader Cats uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Met eene voorrede van W.J. Hofdijk
W.J. Hofdijk
€ 10,00
Hofdijk, W.J.
€ 10,00
De juffrouw van de telefoon
G. Hogesteeger
€ 5,00
Hogesteeger, G.
€ 5,00
De Remonstrantie 400 jaar: Ontstaan, historie, actualiteit
Koen Holtzappfel e.a.
€ 8,00
Holtzappfel, Koen & Marius van Leeuwen
€ 8,00
Nederland in de Napoleontische tijd 1795 - 1815
Gerlof D. Homan
€ 6,00
Homan, Gerlof D.
€ 6,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Volgende pagina »