Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.291

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen (2 delen)
Joan Blaeu
€ 125,00
Blaeu, Joan
€ 125,00
Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, met hare beschrijvingen (2 delen)
Joan Blaeu
€ 150,00
Blaeu, Joan
€ 150,00
Toonneel der steden van Holland Westvriesland Utrecht
Joan Blaeu
€ 35,00
Blaeu, Joan
€ 35,00
Toonneel der steden van Holland Westvriesland Utrecht
Joan Blaeu
€ 35,00
Blaeu, Joan
€ 35,00
Toonneel der steden van Holland Westvriesland Utrecht
Joan Blaeu
€ 35,00
Blaeu, Joan
€ 35,00
Waterstaat in kaart. Geschiedenis van de Waterstaatkaart 1865-1992
Maili Blauw
€ 12,50
Blauw, Maili
€ 12,50
Als je een schip wilt bouwen. AMC 2010
Otto Bleker e.a.
€ 10,00
Bleker, Otto - e.a.
€ 10,00
De Pyramide van Austerlitz. Erkenning voor een Frans gedenkteken / La Pyramide d'Austerlitz. Un mémorial commémoratif français remis à l'honneur aux pays-Bas
Roland Blijdenstijn
€ 5,00
Blijdenstijn, Roland
€ 5,00
Nederland en zijn bewoners: handboek der Aardrijkskunde en Volkskunde van Nederland (3 delen)
Dr. H. Blink
€ 15,00
Blink, Dr. H.
€ 15,00
Nederland tijdens koningin Wilhelmina. Verleden, heden en toekomst
Prof. Dr. Hendrik Blink e.a.
€ 6,00
Blink, Prof. Dr. Hendrik & Prof. R. Casimir & H. Ch. G. J. van der Mandere
€ 6,00
Plaatsen van herinnering: Nederland van prehistorie tot beeldenstorm; Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw; Nederland in de negenetiende eeuw; Nederland in de twintigste eeuw (4 delen in box)
Wim Blockmans e.a.
€ 45,00
Blockmans, Wim & Herman Pleij (deel 1) & Maarten Prak (deel 2) & Jan Bank & Marita Mathijsen (deel 3) & Wim van den Doel (deel 4)
€ 45,00
Het peperhuis. Nieuwsbrief van het Zuiderzeemuseum (51 afleveringen 1987-1999)
W. Bloemberg e.a.
€ 20,00
Bloemberg, W. - e.a. (redactie)
€ 20,00
Isaac Vossius en zijn kring: zijn leven tot zijn afscheid van koningin Christina van Zweden, 1618-1655
F.F. Blok
€ 10,00
Blok, F.F.
€ 10,00
Admiraal de Ruyter. Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Met honderd reproductiën naar oude kaarten, portretten, schilderijen, tekeningen, gravuren en gedenkpenningen; De zeeslag op Schooneveld. Met 4 kaarten, 20 platen en vele figuren in den tekst
P.J. Blok
€ 75,00
Blok, P.J.
€ 75,00
Geschiedenis van het Nederlandsche volk (8 delen)
P.J. Blok
€ 50,00
Blok, P.J.
€ 50,00
Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven documenten
P.J. Blok
€ 20,00
Blok, P.J. (verzameld door)
€ 20,00
Nederland in het Interbellum 1917-1940. De verhouding staat en maatschappij
W.H. Blok e.a.
€ 5,00
Blok, W.H. & R.C. Seriese
€ 5,00
Waar is de tachtigjarige oorlog gebleven ?
Jan Blokker Jr
€ 6,00
Blokker Jr , Jan
€ 6,00
Waar begint De Victorie? Vaderlandse geschiedenis en nationale beeldvorming
Jan Blokker
€ 7,50
Blokker, Jan
€ 7,50
Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings
Jan Blokker e.a.
€ 10,00
Blokker, Jan & Jan Blokker jr. & Bas Blokker
€ 10,00
Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven hollandse gemeenten
J.C.H. Blom e.a.
€ 8,00
Blom, J.C.H. & C.J. Misset
€ 8,00
De Grebbelinie, van militair verdedigingswerk tot cultuurhistorisch erfgoed en natuurmonument
J.C.T. van Blommestein
€ 7,00
Blommestein, J.C.T. van
€ 7,00
Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azie, Afrika en Amerika
Leonard Blussé
€ 15,00
Blussé, Leonard
€ 15,00
Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650
Leonard Blussé e.a.
€ 5,00
Blussé, Leonard & Jaap de Moor
€ 5,00
Bewogen Betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan.
Leonard Blussé e.a.
€ 8,00
Blussé, Leonard & Willem Remmelink & Ivo Smits
€ 8,00
Niet Zeuren, Aftekenen Die Kist!
Cock van Boekel
€ 10,00
Boekel, Cock van
€ 10,00
Het was op Scheveningen: de landing van de Prins herdacht, 1838- 2013
Carolien Boender e.a.
€ 12,50
Boender, Carolien & Eline de Graaf & Margot van der Linden
€ 12,50
Graven van Holland: portretten in woord en beeld (880-1580)
D.E.H. de Boer e.a.
€ 8,00
Boer, D.E.H. de & E.H.P. Cordfunke
€ 8,00
WI Florens: de Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de 13de eeuw
D.E.H. de Boer e.a.
€ 12,50
Boer, D.E.H. de & E.H.P. Cordfunke & H. Sarfatij
€ 12,50
65 kleuren vooruit
Martha Boerema
€ 25,00
Boerema, Martha
€ 25,00
20 eeuwen Nederland en de Nederlanders
Bertus Boivin
€ 30,00
Boivin, Bertus (redactie n- e.a.
€ 30,00
Groniek. Historisch Tijdschrift nummer 211 - Winter 2017
Maria Boletsi e.a.
€ 5,00
Boletsi, Maria - e.a.
€ 5,00
Waterlijn. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Ideeen voor de toekomst van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
P. van Bolhuis
€ 12,00
Bolhuis, P. van
€ 12,00
Xenophobe's guide to the Dutch
Rodney Bolt
€ 5,00
Bolt, Rodney
€ 5,00
Juliana-Bernard 7 januari 1937. Gedenkboek voor de Nederlandse jeugd
G.P. Bon
€ 5,00
Bon, G.P.
€ 5,00
De scheiding van Maas en Waal onder de verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer
M.C.E. Bongaerts
€ 40,00
Bongaerts, M.C.E.
€ 40,00
Dirck Volckertszoon Coornhert: dwars maar recht (
H. - en anderen Bonger
€ 6,50
Bonger, H. - en anderen (redactie)
€ 6,50
"Jacobus Buyckius exulans libenter". Mijn antwoord aan Dr. R. Fruin
Bernard J.M. de Bont
€ 20,00
Bont, Bernard J.M. de
€ 20,00
Nederland, Europa en de wereld. Ons buitenlands beleid in discussie
J.C. Boogman
€ 7,50
Boogman, J.C.
€ 7,50
Atoomgevaar? Dan zeker B.B. De Geschiedenis Van De Bescherming Bevolking
Bart van der Boom
€ 65,00
Boom, Bart van der
€ 65,00
Iemand moet het doen. Over vuil werk en andere schone zaken
Joeri Boom
€ 5,00
Boom, Joeri
€ 5,00
Holland in kaart en prent
J.E.A. Boomgaard
€ 10,00
Boomgaard, J.E.A.
€ 10,00
De Molukse acties. Treinkapingen en gijzelingen 1970-1978
Peter Bootsma e.a.
€ 15,00
Bootsma, Peter & Hans Dortmans
€ 15,00
Opstellen. 2e bundel
Henri Borel
€ 15,00
Borel, Henri
€ 15,00
Staat van land en water
Guus J. Borger
€ 10,00
Borger, Guus J.
€ 10,00
Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen omtrent de troubelen van het jaar 1748
G.H. van Borssum Waalkes
€ 30,00
Borssum Waalkes, G.H. van
€ 30,00
Vele woningen, maar nergens een thuis: Barend Luteraan (1878-1970)
Dennis Bos
€ 5,00
Bos, Dennis
€ 5,00
Nathan Nussbaum
Adriaan Bosboom
€ 8,00
Bosboom, Adriaan
€ 8,00
De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Frederick Hendrick de 20sten van bloeymaant van den jaare 1642
F.D.K. Bosch
€ 10,00
Bosch, F.D.K.
€ 10,00
Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid: Aletta Jacobs 1854-1929
Mineke Bosch
€ 15,00
Bosch, Mineke
€ 15,00
Om de macht over het water de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving (1798-1848)
Toon Bosch
€ 10,00
Bosch, Toon
€ 10,00
Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in het jaar achtienhonderd dertien (3 delen)
Mr. Herman Bosscha
€ 30,00
Bosscha, Mr. Herman
€ 30,00
In de greep van de secularisatie. Een analyse van de acht-mei-beweging, haar geschiedenis, haar ideologie
Dr. J. Bots Sj
€ 10,00
Bots Sj, Dr. J.
€ 10,00
De onbevangen jaren. Kroniek over de jaren zestig
Rob Bouber
€ 10,00
Bouber, Rob
€ 10,00
In de glans van het goud 1898 -1948. Herdenkingsboekje voor de katholieke schooljeugd ter gelegenheid van het 50-jarig Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina
Aug. A. Boudens e.a.
€ 8,00
Boudens, Aug. A. & Stan de Reuder (met illustraties van)
€ 8,00
Op Papier Gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw
B. Bouwens
€ 8,00
Bouwens, B.
€ 8,00
Een eeuw koninklijke Boskalis Westminster en de Nederlandse baggerindustrie
Bram Bouwens e.a.
€ 12,50
Bouwens, Bram & Keetie Sluyterman
€ 12,50
Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten
Louis Bouyer
€ 5,00
Bouyer, Louis
€ 5,00
Dutch Merchants and Mariners in Asia, 1602-1795
C.R. Boxer
€ 60,00
Boxer, C.R.
€ 60,00
Een Kouseband Voor Oranje / A Garter for Orange 1613-1690
Elisabeth van Braa e.a.
€ 7,00
Braa, Elisabeth van - e.a.
€ 7,00
Een kouseband voor Oranje 1613 - 1690 / A garter for orange 1613 - 1690
W.E. van Braam e.a.
€ 5,00
Braam, W.E. van - e.a.
€ 5,00
Hoe wijd een nest: memoires
L.P.J. Braat
€ 10,00
Braat, L.P.J.
€ 10,00
De Hollandse Waterlinie
H. Brand
€ 5,00
Brand, H.
€ 5,00
De jongens van De Corridor. Het verhaal van een experimentele jeugdgevangenis
Twan van den Brand e.a.
€ 10,00
Brand, Twan van den & Jos Straathof
€ 10,00
Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter
Gerard Brandt
€ 45,00
Brandt, Gerard
€ 45,00
De regeringskommissaris in Finsterwolde. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de koude oorlog in Nederland
Marianne Braun
€ 6,00
Braun, Marianne
€ 6,00
De mijnen gingen open de mijnen gingen dicht
Bert Breij
€ 8,00
Breij, Bert
€ 8,00
Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961)
C. Bremmer e.a.
€ 6,00
Bremmer, C. & D.Th. Kuiper & A. Postma (redactie)
€ 6,00
De vierdaagsche
J.N. Breunese
€ 12,50
Breunese, J.N.
€ 12,50
Leven en werken van J.G.S. Van Breda (1788-1867)
J.G. De Bruijn Breure A.S.H.
€ 12,50
Breure A.S.H., J.G. De Bruijn
€ 12,50
Holland's House. A nation building a home. A short story told by Peter Bricklayer. With pictures of Jo Spier
Peter Bricklayer e.a.
€ 15,00
Bricklayer, Peter & Jo Spier
€ 15,00
Nederland en de oostersche volken
Dr. Willem Gerard Brill
€ 10,00
Brill, Dr. Willem Gerard
€ 10,00
De opstand der Proletariërs. Geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871
Jan ten Brink
€ 10,00
Brink, Jan ten
€ 10,00
Het Dagelijks Leven Van Allochtone Stedelingen
A. van den Broek e.a.
€ 8,00
Broek, A. van den & Saskia Keuzenkamp
€ 8,00
25 tronen voor Beatrix
Annalily van den Broeke
€ 10,00
Broeke, Annalily van den (organisatie)
€ 10,00
Studenten en Nationaal Gevoel in Nederland. Eind achttiende eeuw tot en met de twintigste eeuw
W. van den Broeke e.a.
€ 20,00
Broeke, W. van den & P. van Hees (onder redactie van)
€ 20,00
'Buigen onder de storm'. Levensschets van Philip Mechanicus 1889-1944
Koert Broersma
€ 5,00
Broersma, Koert
€ 5,00
Beschaafde Vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002
Marcel Broersma
€ 10,00
Broersma, Marcel
€ 10,00
De Bernhard interviews. 12 in Elsevier verschenen gesprekken met het idool van martiaal en behoudend Nederland
Pieter Broertjes e.a.
€ 10,00
Broertjes, Pieter - e.a.
€ 10,00
De 25 dagen van Nederland. Beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis (25 afleveringen in 2 verzamelmappen)
Paul Brood e.a.
€ 30,00
Brood, Paul & Rene Kok & Jelmer Krom & Geert Mak & Erik Somers & Ben Speet & Rene van Stipriaan
€ 30,00
De Gilden
A.J.M. Brouwer Ancher
€ 8,00
Brouwer Ancher, A.J.M.
€ 8,00
De Romeinse tijd in Nederland
Marijke Brouwer
€ 5,00
Brouwer, Marijke
€ 5,00
Karel van der Heijden
W. Brouwer
€ 12,50
Brouwer, W.
€ 12,50
De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen - tekst van de meest geachte schrijvers -met gravuren van den heer Henry Brown
Henry Brown
€ 10,00
Brown, Henry
€ 10,00
Land: berichten van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning (5 afleveringen)
A.G. - en anderen Bruggeman
€ 20,00
Bruggeman, A.G. - en anderen
€ 20,00
Het Staatkundig en Maatschappelijk Leven
Dr. H. Brugmans
€ 10,00
Brugmans, Dr. H.
€ 10,00
Nederland door de eeuwen heen Geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland (2 delen)
H Brugmans
€ 15,00
Brugmans, H
€ 15,00
Oud-Nederland: een verzameling der belangrijkste gezichten, steden, dorpen en kasteelen uit vroeger eeuwen
H. Brugmans e.a.
€ 10,00
Brugmans, H. - e.a.
€ 10,00
Oud-Nederland: een verzameling der belangrijkste gezichten, steden, dorpen en kasteelen uit vroeger eeuwen
H. Brugmans e.a.
€ 10,00
Brugmans, H. - e.a.
€ 10,00
Verslag van het dertiende congres van Nederlandse Historici. Gehouden te 's-Gravenhage 20 april 1963
I.J. Brugmans e.a.
€ 5,00
Brugmans, I.J. & M. Dierickx - e.a.
€ 5,00
De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken
Drs Bruijn
€ 5,00
Bruijn, Drs, J.R.
€ 5,00
Wilhelmina formeert: de kabinetscrisis van 1907-1908
Jan de Bruijn
€ 5,00
Bruijn, Jan de
€ 5,00
Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland
G. de Bruin e.a.
€ 10,00
Bruin, G. de & W.G. van de Hulst Jr. (verlucht door)
€ 10,00
Door het volk gedragen. Koningschap en samenleving
Kees Bruin e.a.
€ 8,00
Bruin, Kees & Kitty Verrips (redfactie)
€ 8,00
Tussen twee tijden. Het levensverhaal van Carel baron Van Heeckeren van Twickel (1809-1875)
Aafke Brunt e.a.
€ 10,00
Brunt, Aafke & Jan Haverkate
€ 10,00
Tussen twee tijden. Het levensverhaal van Carel baron Van Heeckeren van Twickel (1809-1875)
Aafke Brunt e.a.
€ 10,00
Brunt, Aafke & Jan Haverkate
€ 10,00
Uma viagem a Hollanda
M.J. Brusse
€ 20,00
Brusse, M.J.
€ 20,00
Staatsbosbeheer. 100 jaar werken aan groen Nederland
Jaap Buis e.a.
€ 6,00
Buis, Jaap & Jean-Paul Verkaik
€ 6,00
Donderdag komt de koerier. De kleurrijke levensreis van een diplomatenvrouw
De Buma
€ 6,00
Buma, De
€ 6,00
De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917. De Verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal
V.A.M. van der Burg e.a.
€ 120,00
Burg, V.A.M. van der & C.E.G. ten Houte de Lange
€ 120,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »