Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.102

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Juliana-Bernard 7 januari 1937. Gedenkboek voor de Nederlandse jeugd
G.P. Bon
€ 4,00
Bon, G.P.
€ 4,00
Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander
H. Bonger
€ 5,00
Bonger, H.
€ 5,00
"Jacobus Buyckius exulans libenter". Mijn antwoord aan Dr. R. Fruin
Bernard J.M. de Bont
€ 20,00
Bont, Bernard J.M. de
€ 20,00
Iemand moet het doen. Over vuil werk en andere schone zaken
Joeri Boom
€ 4,00
Boom, Joeri
€ 4,00
Holland in kaart en prent
J.E.A. Boomgaard
€ 10,00
Boomgaard, J.E.A.
€ 10,00
Opstellen. 2e bundel
Henri Borel
€ 15,00
Borel, Henri
€ 15,00
Staat van land en water
Guus J. Borger
€ 10,00
Borger, Guus J.
€ 10,00
Teyler 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest
J.H. van Borssum Buisman e.a.
€ 10,00
Borssum Buisman, J.H. van & H. Enno van Gelder & C.O. van Regteren Altena - e.a.
€ 10,00
Vele woningen, maar nergens een thuis: Barend Luteraan (1878-1970)
Dennis Bos
€ 5,00
Bos, Dennis
€ 5,00
Arcief*wijzer handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland
J.A.M.Y. Bos-Rops e.a.
€ 4,00
Bos-Rops, J.A.M.Y. & M. Bruggeman & F.C.J. Ketelaar
€ 4,00
Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland
J.A.M.Y. Bos-Rops e.a.
€ 5,00
Bos-Rops, J.A.M.Y. & M.Bruggeman & F.C.J.Ketelaar
€ 5,00
Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland, hare oorzaken en de middelen, die tot hare vermindering zouden kunnen worden aangewend
J. de Bosch Kemper
€ 45,00
Bosch Kemper, J. de
€ 45,00
De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Frederick Hendrick de 20sten van bloeymaant van den jaare 1642
F.D.K. Bosch
€ 10,00
Bosch, F.D.K.
€ 10,00
Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar
Nanne Bosma
€ 5,00
Bosma, Nanne
€ 5,00
Pieter van Foreest. De Hollandse Hippocrates
H.A. Bosman-Jelgersma
€ 5,00
Bosman-Jelgersma, H.A.
€ 5,00
Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepjongens
Karel Bostoen e.a.
€ 4,00
Bostoen, Karel - e.a.
€ 4,00
Oranje boven. Een schatkamer vol herinneringen
Jack Botermans e.a.
€ 8,00
Botermans, Jack & Wim van Grinsven
€ 8,00
In de greep van de secularisatie. Een analyse van de acht-mei-beweging, haar geschiedenis, haar ideologie
Dr. J. Bots Sj
€ 10,00
Bots Sj, Dr. J.
€ 10,00
Op Papier Gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw
B. Bouwens
€ 8,00
Bouwens, B.
€ 8,00
Door staal gedreven. Van Hoogovens tot Tata Steel 1918-2018
Bram Bouwens e.a.
€ 15,00
Bouwens, Bram & Joost Dankers
€ 15,00
Erasmus in zijn tijd. Essays over het christendom van de katholieke humanisten
Louis Bouyer
€ 3,50
Bouyer, Louis
€ 3,50
Dutch Merchants and Mariners in Asia, 1602-1795
C.R. Boxer
€ 60,00
Boxer, C.R.
€ 60,00
Theatrum sive Hollandiae comitatus et urbium. Nova descriptio
Marci Zuerii Boxhornii
€ 10,00
Boxhornii, Marci Zuerii
€ 10,00
Een kouseband voor Oranje 1613 - 1690 / A garter for orange 1613 - 1690
W.E. van Braam e.a.
€ 4,00
Braam, W.E. van - e.a.
€ 4,00
Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk
Hanno Brand e.a.
€ 15,00
Brand, Hanno & Egge Knol (onder redactie van)
€ 15,00
De jongens van De Corridor. Het verhaal van een experimentele jeugdgevangenis
Twan van den Brand e.a.
€ 10,00
Brand, Twan van den & Jos Straathof
€ 10,00
Oude Europese stadsgezichten 24 gekleurde prenten
Georg Braun e.a.
€ 6,00
Braun, Georg & Frans Hoegenberg
€ 6,00
Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961)
C. Bremmer e.a.
€ 6,00
Bremmer, C. & D.Th. Kuiper & A. Postma (redactie)
€ 6,00
Nieuwe natuur- geschied- en handelkundige zak- en reis-atlas
G. Brender à Brandis
€ 12,50
Brender à Brandis, G.
€ 12,50
De vierdaagsche
J.N. Breunese
€ 12,50
Breunese, J.N.
€ 12,50
Holland's House. A nation building a home. A short story told by Peter Bricklayer. With pictures of Jo Spier
Peter Bricklayer e.a.
€ 15,00
Bricklayer, Peter & Jo Spier
€ 15,00
Studenten en Nationaal Gevoel in Nederland. Eind achttiende eeuw tot en met de twintigste eeuw
W. van den Broeke e.a.
€ 20,00
Broeke, W. van den & P. van Hees (onder redactie van)
€ 20,00
Langs de kust. De Nederlanders en de zee
Thijs Broer
€ 8,00
Broer, Thijs
€ 8,00
Ode aan Gods eenvoud, Een nieuwe abdij met oude wortels
Arjan Broers
€ 4,00
Broers, Arjan
€ 4,00
Beschaafde Vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002
Marcel Broersma
€ 10,00
Broersma, Marcel
€ 10,00
De 25 dagen van Nederland. Beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis (25 afleveringen in 2 verzamelmappen)
Paul Brood e.a.
€ 30,00
Brood, Paul & Rene Kok & Jelmer Krom & Geert Mak & Erik Somers & Ben Speet & Rene van Stipriaan
€ 30,00
De Gilden
A.J.M. Brouwer Ancher
€ 8,00
Brouwer Ancher, A.J.M.
€ 8,00
Johanna de Waanzinnige. Een tragisch leven in een bewogen tijd
Dr. J. Brouwer
€ 6,50
Brouwer, Dr. J.
€ 6,50
De Romeinse tijd in Nederland
Marijke Brouwer
€ 4,00
Brouwer, Marijke
€ 4,00
De Gouden Eeuw van Gesina ter Borch
Marjan Brouwer
€ 9,00
Brouwer, Marjan
€ 9,00
De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen - tekst van de meest geachte schrijvers -met gravuren van den heer Henry Brown
Henry Brown
€ 10,00
Brown, Henry
€ 10,00
Het Staatkundig en Maatschappelijk Leven
Dr. H. Brugmans
€ 10,00
Brugmans, Dr. H.
€ 10,00
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk + verbeterblad
H. Brugmans e.a.
€ 45,00
Brugmans, H. (inleiding) & N. Japikse
€ 45,00
Oud-Nederland. Een verzameling der belangrijkste gezichten, steden, dorpen en kasteelen uit vroeger eeuwen
H. Brugmans e.a.
€ 10,00
Brugmans, H. - e.a.
€ 10,00
Verslag van het dertiende congres van Nederlandse Historici. Gehouden te 's-Gravenhage 20 april 1963
I.J. Brugmans e.a.
€ 5,00
Brugmans, I.J. & M. Dierickx - e.a.
€ 5,00
Zeeuwse zeehelden. Uit de zestiende en zeventiende eeuw
Jaap R. Bruijn e.a.
€ 30,00
Bruijn, Jaap R. & Johan Francke & Tobias van Gent & Ruud Paesie & Doeke Roos
€ 30,00
Wilhelmina formeert: de kabinetscrisis van 1907-1908
Jan de Bruijn
€ 4,00
Bruijn, Jan de
€ 4,00
Door het volk gedragen. Koningschap en samenleving
Kees Bruin e.a.
€ 8,00
Bruin, Kees & Kitty Verrips (redfactie)
€ 8,00
Twee ballingen 's lands tijdens onze Opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608) en Emanuel van Meteren (1535-1612)
Dr. L. Brummel
€ 5,00
Brummel, Dr. L.
€ 5,00
Wij zijn Nederland. Waarden, normen, geloof, hoop, liefde, man en vrouw, zin en onzin volgens migranten, autochtonen en expats in Nederland anno nu
Paula Brunsveld van Hulten
€ 10,00
Brunsveld van Hulten, Paula
€ 10,00
Tussen twee tijden. Het levensverhaal van Carel baron Van Heeckeren van Twickel (1809-1875)
Aafke Brunt e.a.
€ 10,00
Brunt, Aafke & Jan Haverkate
€ 10,00
De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de Verlichting, 1658-1835
Peter Buijs
€ 15,00
Buijs, Peter
€ 15,00
Staatsbosbeheer. 100 jaar werken aan groen Nederland
Jaap Buis e.a.
€ 6,00
Buis, Jaap & Jean-Paul Verkaik
€ 6,00
Donderdag komt de koerier. De kleurrijke levensreis van een diplomatenvrouw
De Buma
€ 6,00
Buma, De
€ 6,00
De Hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen 1848-1917. De Verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal
V.A.M. van der Burg e.a.
€ 120,00
Burg, V.A.M. van der & C.E.G. ten Houte de Lange
€ 120,00
Samenwerking bij indeling en gebruik van grond in Nederland
Dr. D. Burger Hzn
€ 8,00
Burger Hzn, Dr. D.
€ 8,00
De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw)
J.W.J. Burgers
€ 15,00
Burgers, J.W.J.
€ 15,00
Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs: C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Bueninck, J. Gabrielse
Jacqueline Burgers
€ 6,00
Burgers, Jacqueline
€ 6,00
Het land van Rembrandt. Studien over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw
Cd. Busken Huet
€ 10,00
Busken Huet, Cd.
€ 10,00
Het land van Rembrandt. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw (2 delen)
Huet Cd. Busken
€ 10,00
Busken, Huet Cd.
€ 10,00
Het land van Rembrandt. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Deel I
Huet Cd. Busken
€ 10,00
Busken, Huet Cd.
€ 10,00
Het land van Rembrandt. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Deel II - eerste helft
Huet Cd. Busken
€ 10,00
Busken, Huet Cd.
€ 10,00
Het land van Rembrandt. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Tweede deel
Huet Cd. Busken
€ 6,50
Busken, Huet Cd.
€ 6,50
Het land van Rembrandt. Studies over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw
Huet Conrad Busken e.a.
€ 10,00
Busken, Huet Conrad & Olf Praamstra (met een inleiding van)
€ 10,00
De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel
Adriaan Buter
€ 8,00
Buter, Adriaan
€ 8,00
De gemalinnen van Prins Willem I
M.L. Camus-Buffet
€ 10,00
Camus-Buffet, M.L.
€ 10,00
Aan het volk van Nederland. Het democratisch manifest (1781)
Johan Derk Baron van der Capellen tot den Pol
€ 6,00
Capellen tot den Pol, Johan Derk Baron van der
€ 6,00
Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad
M. Carasso-Kok e.a.
€ 12,50
Carasso-Kok, M. & J. Levy-van Halm
€ 12,50
Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad
M. Carasso-Kok e.a.
€ 15,00
Carasso-Kok, M. & J. Levy-van Halm.
€ 15,00
Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
C.L. ten Cate
€ 4,00
Cate, C.L. ten
€ 4,00
Vie et Mort d'un Toro Brave
Jean Cau e.a.
€ 10,00
Cau, Jean & Dalain, Yvan
€ 10,00
Tranen van Bloed: Het Beleg van 'S-Hertogenbosch en de Oorlog in de Nederlanden, 1629
Peter de Cauwer
€ 35,00
Cauwer, Peter de
€ 35,00
De geboorte van een natie. De Nederlanden in de 16e en 17e eeuw
Yves Cazaux
€ 4,00
Cazaux, Yves
€ 4,00
Aristide Briand, le père de l'Europe
Jacques Chabannes
€ 10,00
Chabannes, Jacques
€ 10,00
Biografisch woordenboek van Nederland (4 delen)
Dr. J. Charité e.a.
€ 40,00
Charité, Dr. J. - e.a.
€ 40,00
Biografisch woordenboek van Nederland (5 delen)
Dr. J. Charité e.a.
€ 50,00
Charité, Dr. J. - e.a.
€ 50,00
Beatrix. Dwars door alle weerstand heen
Jutta Chorus
€ 5,00
Chorus, Jutta
€ 5,00
Willem de Clercq naar zijn dagboek 1825-1844 (2e deel)
Willem de Clercq
€ 10,00
Clercq, Willem de
€ 10,00
Zesde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1927-1928
Richard de Cneudt e.a.
€ 8,00
Cneudt, Richard de & Stijn Streuvels & Corn. Veth - e.a.
€ 8,00
Nederland en Australië: 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen
A.M. Cock Buning
€ 4,00
Cock Buning, A.M.
€ 4,00
Koetsen, klerken en 30 karbonaadjes. Jeugdherinneringen van een Leidse notarisdochter
Dorothea Coebergh e.a.
€ 20,00
Coebergh, Dorothea & Reinildis Ditzhuyzen (ingeleid en van aantekeningen voorzien door)
€ 20,00
Na driekwart eeuw. Levensherinneringen
Ernst Cohen
€ 15,00
Cohen, Ernst
€ 15,00
De Gids. Vijf en zeventigste jaargang 1911. Derde deel
H.T. Colenbrander e.a.
€ 20,00
Colenbrander, H.T. - e.a.
€ 20,00
De Gids. Vijf en zeventigste jaargang 1911. Tweede deel
H.T. Colenbrander e.a.
€ 20,00
Colenbrander, H.T. - e.a.
€ 20,00
De Gids. Vijf en zeventigste jaargang 1911. Vierde deel
H.T. Colenbrander e.a.
€ 20,00
Colenbrander, H.T. - e.a.
€ 20,00
De vyerige colom - Vertonende de 17 Nederlandsche Provintien
J.A. Colom
€ 6,00
Colom, J.A.
€ 6,00
De alarmisten 1918-1933. Politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand. Ingeleid en samengesteld door Anton Constandse
Anton Constandse
€ 4,00
Constandse, Anton
€ 4,00
A critical survey of studies on Dutch colonial history
W.Ph. Coolhaas
€ 8,00
Coolhaas, W.Ph.
€ 8,00
Hortense. De vergeten koningin van Holland
Thera Coppens
€ 12,50
Coppens, Thera
€ 12,50
Maurits zoon van de zwijger
Thera Coppens
€ 4,00
Coppens, Thera
€ 4,00
Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis
E.H.P. Cordfunke
€ 6,00
Cordfunke, E.H.P.
€ 6,00
Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing
Dr. Anthony J. M. Cornelissen
€ 8,00
Cornelissen, Dr. Anthony J. M.
€ 8,00
Paul de Groot, staatsvijand nr.1. Een biografische schets
Igor Cornelissen
€ 20,00
Cornelissen, Igor
€ 20,00
De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw
J.D.M. Cornelissen
€ 8,00
Cornelissen, J.D.M.
€ 8,00
Uri. Mijn familie mijn leven
Uri Coronel
€ 6,00
Coronel, Uri
€ 6,00
Het leven en sterven van Willem van Oranje. In zes bedrijven, tien tafereelen
Dirk Coster
€ 15,00
Coster, Dirk
€ 15,00
Het Rotterdamsch Leeskabinet 1859 - 24 Mei - 1884
J. Craandijk
€ 30,00
Craandijk, J.
€ 30,00
Wandelingen door Nederland 1875-1888
J. Craandijk e.a.
€ 6,00
Craandijk, J. & P.A. Schipperus
€ 6,00
Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België
Herman Crompvoets
€ 10,00
Crompvoets, Herman
€ 10,00
Familieband. Geschiedenis van het gezin in Nederland
Dirk Damsma
€ 5,00
Damsma, Dirk
€ 5,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende pagina »