Nieuw

De onderstaande boeken zijn recentelijk aan ons bestand toegevoegd.

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Afanaisa *GESIGNEERD*
Ruud Mungroo
€ 30,00
Mungroo, Ruud
Literatuur » Speciale uitgaven
€ 30,00
Constitutionele regelingen van Suriname: verzameling rechtsregelingen betreffende de Surinaamse staat
Mr.Dr. F.E.M. Mitrasing
€ 10,00
Mitrasing, Mr.Dr. F.E.M.
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Handleiding voor de beoefening der Atjehsche taal
K.F.H. van Langen
€ 10,00
Langen, K.F.H. van
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 10,00
Si Adji Donda Hatahoetan dohot Pangoeloebalang - Sinoerathon
Arsenius Loembantobing
€ 10,00
Loembantobing, Arsenius
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Vergelijkingen in Maleische literatuur
Johannes Willem Dankmeyer
€ 12,50
Dankmeyer, Johannes Willem
Literatuur » Secundair
€ 12,50
Beknopte Javaansche Grammatica benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal
T. Roorda
€ 15,00
Roorda, T.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Twenty-five Years in British Guiana, 1872-1897
Henry Kirke e.a.
€ 12,50
Kirke, Henry & Vincent Roth (editor)
Geschiedenis » Geschiedenis Zuid- en Latijns Amerika
€ 12,50
St. Claverbond, uitgave der P.P. Jezuïeten ten bate hunner Missie op Java (38-40)
diverse auteurs
€ 45,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 45,00
Tjarita: kelentji djeung adjag. Beunang njalin tina tjarita walanda
M. Partadiredja
€ 15,00
Partadiredja, M.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Historisch overzicht over Suriname 1613-1934
H.J. Wolff
€ 10,00
Wolff, H.J.
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Zending en Werkelijkheid
Legêne P.M.
€ 10,00
Legêne P.M.
Mens & Maatschappij » Religie & Theologie
€ 10,00
Verslag van eene verzameling Maleische, Arabische, Javaansche en andere handschriften, door de Regeering van Nederlandsch Indie aan het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen ter bewaring afgestaan
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
€ 10,00
Berg, Lodewijk Willem Christiaan van den
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Panggelar Boedi: Soenda (2 volumes)
W. Keizer e.a.
€ 15,00
Keizer, W. & R. Satjadibrata
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Deru tjampur debu
Chairil Anwar
€ 10,00
Anwar, Chairil
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Food and Nutrition of Arubans
F. Steenmeijer
€ 12,50
Steenmeijer, F.
Landen & Volken » Nederlandse Antillen / Caribisch Nederland
€ 12,50
Tora bij de trio's
Mevr. A. den Tex-Boissevain e.a.
€ 10,00
Tex-Boissevain, Mevr. A. den & Sj. Kuperus (geïllustreerd door)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
De bonte slendang
J.C. Soewarno-van der Kaaden
€ 10,00
Soewarno-van der Kaaden, J.C.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Finding the Walls of Troy: Frank Calvert and Heinrich Schliemann at Hisarlik
Susan Heuck Allen
€ 12,50
Allen, Susan Heuck
Geschiedenis » Archeologie & Geologie
€ 12,50
De tijgerkat
G. Tomasi di Lampedusa
€ 20,00
Tomasi di Lampedusa, G.
Literatuur » Vertaalde literatuur
€ 20,00
Paul et Virginie
Bernardin de Saint-Pierre e.a.
€ 10,00
Saint-Pierre, Bernardin de & Maurice Leloir (illustrations de)
Literatuur » Frans
€ 10,00
De Indonesische tragedie: het treurspel der gemiste kansen
J. de Kadt
€ 10,00
Kadt, J. de
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
The Red Pavilion: A Chinese detective story
Robert van Gulik
€ 45,00
Gulik, Robert van
Literatuur » Engels
€ 45,00
Over de invloed van het westerse grootbedrijf op de inheemse samenleving in Nederlands-Indië
G. Gonggrijp
€ 10,00
Gonggrijp, G.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
De hedendaagsche inheemse rechtspraak in Nederlandsch-Indië en haar regeling
A. Mieremet
€ 10,00
Mieremet, A.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Kamus manggarai II: Indonesia - Manggarai
Jilis A.J. Verheijen
€ 15,00
Verheijen, Jilis A.J.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Wanderungen eines Naturforschers im Malayischen Archipel von 1878 bis 1883 - Zweiter Band
Henry Ogg Forbes
€ 75,00
Forbes, Henry Ogg
Geschiedenis » Geschiedenis Azië
€ 75,00
Niassche teksten met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen
W.L. Steinhart
€ 17,50
Steinhart, W.L.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 17,50
Niassche teksten met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen
W.L. Steinhart
€ 15,00
Steinhart, W.L.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Nadere bijdragen tot de kennis van het midden Maleisch
O.L. Helfrich
€ 15,00
Helfrich, O.L.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Een en ander over het Talaoetsch
J.P. Talens e.a.
€ 15,00
Talens, J.P. & N. Adriani
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Inhoudsopgave der Javaansche Couranten in de Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en Wetenschappen
Raden Poerwa Soewignja e.a.
€ 15,00
Soewignja, Raden Poerwa & Dr. D.A. Rinkes
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
De la lengua y literatura Malayas
Dr. R. Rost
€ 12,50
Rost, Dr. R.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 12,50
De geschriften van Hamzah Pansoeri uitgegeven en toegelicht
Johan Doorenbos
€ 35,00
Doorenbos, Johan
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 35,00
Histoire de la princesse Djouher Manikam: Roman Malais
Aristide Marre
€ 15,00
Marre, Aristide (publié par)
Literatuur » Frans
€ 15,00
"Pariboga": salawe dongeng-dongeng Soenda: Bagian kaopat
C.M. Pleyte
€ 10,00
Pleyte, C.M.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
P. A. Daum: journalist en romancier van tempo doeloe
Gerard Termorshuizen
€ 10,00
Termorshuizen, Gerard
Literatuur » Secundair
€ 10,00
Photographic Journeys in the Himalayas: Comprising the Complete Texts of Four Series of Letters to the British Journal of Photography
Samuel Bourne e.a.
€ 35,00
Bourne, Samuel & Hugh Rayner (editor)
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 35,00
Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden, 1869-1942
Margreet van Till
€ 10,00
Till, Margreet van
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Adriaen van Wesel (ca. 1417/ca. 1490): een Utrechtse beeldhouwer uit de late middeleeuwen
W. Halsema Kubes e.a.
€ 10,00
Halsema Kubes, W. & G. Lemmens & G. de Wed
Kunst » Beeldhouwkunst
€ 10,00
Karel Teige: Surrealist Collages 1935-1951 from the collections of the Museum of National Literature in Prague
Ruzena Steinerová
€ 40,00
Steinerová, Ruzena
Kunst » Algemeen Kunst
€ 40,00
Japon rêvé: Edmond de Goncourt et Hayashi Tadamasa
Brigitte Koyama-Richard
€ 20,00
Koyama-Richard, Brigitte
Geschiedenis » Geschiedenis Azië
€ 20,00
Patola und Geringsing: Zeremonialtucher aus Indien und Indonesien
Alfred Bühler e.a.
€ 10,00
Bühler, Alfred & Urs Ramseyer & Nicole Ramseyer-Gygi
Antiek & Verzamelen » Tapijten & Textiel
€ 10,00
Jan Fuselier
S. Franke
€ 30,00
Franke, S.
Literatuur » Nederlands
€ 30,00
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn
Dr. G.J. Hoogewerff
€ 20,00
Hoogewerff, Dr. G.J. (opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door)
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 20,00
Geïllustreerde gids voor Hollandsche Reizigers van en naar Indië via Genua en Marseille (7 delen)
A.S.H. Booms
€ 25,00
Booms, A.S.H.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 25,00
Parke-Bernet Galleries New York: The Precious-stone Jewelry of the late May Bonfils Stanton
Various
€ 25,00
Various
Antiek & Verzamelen » Edelstenen & Juwelen
€ 25,00
Koers west in opdracht van de repatriëringsdienst Indië
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Partingkian ni hata simaloengoen (Simaloengoens Bataks verklarend Woordenboek)
J. Wismar Saragih
€ 20,00
Wismar Saragih, J.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 20,00
Beknopte grammatica van de Bahasa Indonesia
Dr. A.A. Fokker
€ 12,50
Fokker, Dr. A.A.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 12,50
Regelen voor Indische aanschaffingen (R.I.A.) door bemiddeling van den Indischen Centralen Aanschaffingsdienst (I.C.A.) betreffende handelsgoederen (R.I.A.H.) (1 juli 1926) - Administratieve voorschriften
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 12,50
Kembar majang: ingkang nglempakaken. Tjap-tjapan kaping 2
S. Sastrasoewignja
€ 10,00
Sastrasoewignja, S.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Let it be. An Indo-Dutch woman vividly recalls her childhood in Japanese-occupied Indonesia
Paula Gomes
€ 12,50
Gomes, Paula
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 12,50
Taman siswa, ialah kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh. . .
W. le Fèbre
€ 10,00
Fèbre, W. le
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Zee-filosofie
Panamaster
€ 9,00
Panamaster (= P. Ster)
Literatuur » Nederlands
€ 9,00
Enige wetenswaardigheden over het KNIL en Nederlands-Indië tegen Japan *GESIGNEERD*
H.E. Tessers
€ 10,00
Tessers, H.E. (samenstelling)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Cocos nucifera: practische handleiding voor cocos-cultuur
E. Bolten
€ 10,00
Bolten, E.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Toekomstige ontwikkeling van Nieuw-Guinea (2 delen)
Interdepartementale Commissie
€ 10,00
Interdepartementale Commissie
Landen & Volken » Nieuw-Guinea
€ 10,00
Een jaar aan boord H.M. Siboga
A. Weber-van Bosse
€ 60,00
Weber-van Bosse, A.
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 60,00
Een jaar aan boord H.M. Siboga
A. Weber-van Bosse
€ 15,00
Weber-van Bosse, A.
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 15,00
Een jaar aan boord H.M. Siboga
A. Weber-van Bosse
€ 15,00
Weber-van Bosse, A.
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 15,00
De godin die wacht (2 delen)
Augusta de Wit
€ 30,00
Wit, Augusta de
Literatuur » Nederlands
€ 30,00
Fari-Datul Fara-Id: syeikh ahmad al-Fathani
Hj. Wan Mohd. Shanghir Abdullah
€ 10,00
Abdullah, Hj. Wan Mohd. Shanghir
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Harta dalam bejana: sejarah gereja ringkas
Dr. Th. van den End
€ 10,00
End, Dr. Th. van den
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Godaan sjetan
Md. Ali Alhamidy
€ 10,00
Alhamidy, Md. Ali
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Meliat-liat dengan memakei kartoe, menoeroet pengadjaran rasia
Njonja Tousseaux
€ 10,00
Tousseaux, Njonja
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Teladan kita: karangan
B.C. Kloostermans
€ 10,00
Kloostermans, B.C.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Radja Gadjah; Beruk kera; Serigala loki (3 volumes)
Various
€ 10,00
Various
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Modana
R.H. Uton Muchtar ki Umbara
€ 10,00
Uton Muchtar ki Umbara, R.H. (disusun ku)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Persamaan di hadapan hukum (Equality before the law) di Indonesia
Ramly Hutabarat
€ 10,00
Hutabarat, Ramly
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
"Pidári" of De strijd van het licht tegen de duisternis in de Bataklanden
J.H. Meerwaldt e.a.
€ 150,00
Meerwaldt, J.H. & J.P.G. Westhoff (ter inleiding)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 150,00
De duivel. Een spel in drie bedrijven van Franz Molnàr door Adolphe Engers
Franz Molnàr
€ 15,00
Molnàr, Franz
Literatuur » Vertaalde literatuur
€ 15,00
La croix de sang
Paul Mystère
€ 10,00
Mystère, Paul
Literatuur » Frans
€ 10,00
De arbeidsschool als maatschappelijk probleem
J.C. Ceton
€ 12,50
Ceton, J.C.
Wetenschap » Onderwijs
€ 12,50
Almanak Uilenspiegel, voor 1875
Redactie en medewerkers weekblad Uilenspiegel
€ 10,00
Redactie en medewerkers weekblad Uilenspiegel
Geschiedenis » Geschiedenis Nederland
€ 10,00
Ditengah keluarga
Ajip Rosidi
€ 10,00
Rosidi, Ajip
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Angin timoer-angin barat
Pearls S. Buck
€ 10,00
Buck, Pearls S.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Curaçao: de parel der Nederlandse Antillen
Amilco
€ 10,00
Amilco
Landen & Volken » Nederlandse Antillen / Caribisch Nederland
€ 10,00
Stinapa (4 uitgaven)
K.H. Voous e.a.
€ 10,00
Voous, K.H. & Ingvar Kristensen - en anderen
Landen & Volken » Nederlandse Antillen / Caribisch Nederland
€ 10,00
Tante Seraphia (The Lady's Juggernaut)
Archibald Calvering Gunter
€ 12,50
Gunter, Archibald Calvering
Literatuur » Vertaalde literatuur
€ 12,50
Suriname en de Nederlandse Antillen: Marineblad 1960
J.B.J.M. - en anderen Maas
€ 10,00
Maas, J.B.J.M. - en anderen (redactie)
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen: twintig jaren studiekring
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Djogo: Officieel Orgaan van de Vereniging "Het Surinaams Verbond" (8 afleveringen)
L.A. Lauriers e.a.
€ 20,00
Lauriers, L.A. & J.E. Velthoek & R.D. Simons (redactie)
Landen & Volken » Suriname
€ 20,00
Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en Curaçao: Jaarboek 1946-1948
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en Curaçao: Jaarboek 1945-1946
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Nieuwe Maria Monk: zwarte non
Lodovico Crufico
€ 30,00
Crufico, Lodovico (uit het Engelsch door)
Mens & Maatschappij » Religie & Theologie
€ 30,00
Geheimen van het paradijs: reisbeschrijving
Erzsébet Kisjókai
€ 12,50
Kisjókai, Erzsébet
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 12,50
Voor drie jaren naar de Oost
W.F. Margadant
€ 20,00
Margadant, W.F.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 20,00
Calonarang: kisah perempuan korban patriarki
Toeti Heraty
€ 20,00
Heraty, Toeti (Prosa Lirik oleh)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 20,00
Dengan haluan kearah persausaraan, peladjaran mem-banding'kan agama, filsafat dan ilmu penge-tahuan, occultisme
Various
€ 9,00
Various
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 9,00
Hi lingga pta (Balineesch volksgedicht) (2 delen)
J. de Vroom
€ 15,00
Vroom, J. de
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad I. Javaansche legenden
P. de Roo de la Faille
€ 25,00
Roo de la Faille, P. de
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 25,00
Tjita teruna: sandiwara alegoris bersadjak
Trisno Sumardjo
€ 10,00
Sumardjo, Trisno
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Van Maleis naar Basa Inonesia: rede
Dr. G.W.J. Drewes
€ 9,00
Drewes, Dr. G.W.J.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 9,00
De economische beteekenis van onze koloniale goudindustrie
Dr. J.H. Verloop
€ 15,00
Verloop, Dr. J.H.
Geschiedenis » Geschiedenis Nederland
€ 15,00
Kapauku - Malayan - Dutch - English Dictionary
Marion Doble
€ 10,00
Doble, Marion
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 10,00
Die soziale Organisation in Mikronesien
Bernhard Stillfried
€ 20,00
Stillfried, Bernhard
Geschiedenis » Geschiedenis Azië
€ 20,00
Freekje uit Zonneland: een verhaal over een klein jongetje uit Indonesië
Tilly Dalton
€ 20,00
Dalton, Tilly
Kinder- & Verzamelboeken » Oude kinderboeken
€ 20,00
Rikka: la petite balinaise
Dominique Darbois
€ 10,00
Darbois, Dominique
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Wie luistert en kjijkt mee
Nora Sibbelee
€ 25,00
Sibbelee, Nora
Kinder- & Verzamelboeken » Oude kinderboeken
€ 25,00
Bolaang Mongondowse teksten
W. Dunnebier
€ 18,00
Dunnebier, W. (verzameld door)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 18,00