Nieuw

De onderstaande boeken zijn recentelijk aan ons bestand toegevoegd.

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Feiten en maatregelen, in verband met den Europeeschen oorlog, welke voor het economisch leven van Nederlandsch-Indië van belang waren: Afleveringen 1-3
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
De Javaansche landbouwkolonisatie in de buitengewesten
C.C.J. Maassen
€ 10,00
Maassen, C.C.J.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Een Adatwetboekje voor heel Indië
Mr. C. van Vollenhoven
€ 10,00
Vollenhoven, Mr. C. van
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Cultural relations between the Balkans and Indonesia
Jaap Kunst
€ 12,50
Kunst, Jaap
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 12,50
Science in the Netherlands East Indies
L.M.R. Rutten
€ 12,50
Rutten, L.M.R. (editor)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 12,50
Jongen
Chjristiaan Pfeiffer
€ 12,50
Pfeiffer, Chjristiaan
Esoterie & Astrologie » Algemeen Astrologie & Spiritualiteit
€ 12,50
Cream of Sparklets: A collection of the choicest items selected from all sparklets booklets issued since their inception in october 1940, has been prepared to marke the 25th years ' jubilee of the perpetrator
William Greig Smith
€ 45,00
Greig Smith, William
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 45,00
Slinksche Wegen: een roman uit het Delische plantersleven
Ivans
€ 15,00
Ivans
Literatuur » Nederlands
€ 15,00
Het Nederlandsch-Indisch volkscredietwezen
O.P. Besseling
€ 10,00
Besseling, O.P.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Muzikale beschouwingen uitgegeven ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Muziekschool "Apollo" te Malang september 1921 - september 1941
Kitty Ament
€ 20,00
Ament, Kitty
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 20,00
De hedendaagsche inheemsche rechtspraak in Nederlandsch-Indië en haar regeling
Adolf Mieremet
€ 15,00
Mieremet, Adolf
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Vier maanden in Suriname
H. Weiss
€ 15,00
Weiss, H.
Landen & Volken » Suriname
€ 15,00
De betgrekkingen tussen Curaçao en Venezuela - een historische analyse
Dr Jaap van Soest
€ 9,00
Soest, Dr Jaap van
Landen & Volken » Nederlandse Antillen / Caribisch Nederland
€ 9,00
Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-Indië
Dr. L. Franken
€ 10,00
Franken, Dr. L.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Luchtfotostudies over het centrale bergland van Nederlands Nieuw-Guinea
H.Th. Verstappen
€ 15,00
Verstappen, H.Th.
Landen & Volken » Nieuw-Guinea
€ 15,00
Strategie van het economische ontwikkelingswerk in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea
J.C.M. Bakker
€ 10,00
Bakker, J.C.M.
Landen & Volken » Nieuw-Guinea
€ 10,00
Nieuw Guinea in verband met kolonisatie
Vrijburg B.
€ 10,00
Vrijburg B.
Landen & Volken » Nieuw-Guinea
€ 10,00
Nieuw Guinea in verband met kolonisatie
Vrijburg B.
€ 12,50
Vrijburg B.
Landen & Volken » Nieuw-Guinea
€ 12,50
Our Neighbours in Netherlands New Guinea
G Roscoe
€ 9,00
Roscoe, G,T.
Landen & Volken » Nieuw-Guinea
€ 9,00
De Suriname-zending der evangelische broedergemeente in kaart
diverse auteurs
€ 25,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Suriname
€ 25,00
Surinaamse Bauxiet Maskerade
Arn. L.R. Smit
€ 20,00
Smit, Arn. L.R.
Landen & Volken » Suriname
€ 20,00
Roet ke kahaanie: Ie kahaanie beibal me hai aur ie poestak me Sarbaamie Hindie me kahaawal hai / Het boek van Ruth: Dit verhaal staat in de Bijbel en wordt hier in het Sarnamie Hindi verteld
Various
€ 10,00
Various
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Algemeene toelichting tot een plan van immigratie naar Suriname
G.J.A. - en anderen Bosch Reitz
€ 50,00
Bosch Reitz, G.J.A. - en anderen
Landen & Volken » Suriname
€ 50,00
Tapa on Moce Island Fiji. A traditional handicraft in a changing society
Simon Kooijman
€ 17,50
Kooijman, Simon
Geschiedenis » Geschiedenis Azië
€ 17,50
Groote leercursus voor zelfonderricht in de Maleische taal, ten dienste van hen, die zich willen bekwamen in het gesproken en geschreven, moderne Maleisch, in de spelling, zooals die officiëel door het Ned.-Indisch Gouvernement is vastgesteld
F.B. Sanders
€ 15,00
Sanders, F.B. (samenstelling)
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Weekend pelgrimage
Tip Marugg
€ 25,00
Marugg, Tip
Literatuur » Nederlands
€ 25,00
Terdege ter discussie: vraagstukken betreffende de verhouding Nederland - Indonesië - Nieuw-Guinea
C. van der Straaten e.a.
€ 10,00
Straaten, C. van der & R. Roolvink & S. Franken & P. Telder & J. Verkuyl
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Catalogus van de boeken en kaarten, uitmakende de bibliotheek van het Departement van Koloniën - Zesde vervolg met naam- en zaakregister
W.J.P.J. Schalker
€ 30,00
Schalker, W.J.P.J.
Antiek & Verzamelen » Boekdrukkunst & Boeken
€ 30,00
Marie en Pauline of Nederigheid en Hoogmoed
P.J. Andriessen
€ 15,00
Andriessen, P.J.
Kinder- & Verzamelboeken » Oude kinderboeken
€ 15,00
	Gouden munt *GESIGNEERD*
Tj.A. de Haan
€ 10,00
Haan, Tj.A. de
Literatuur » Speciale uitgaven
€ 10,00
Wij gaan de wijde wereld in. . .
Ir. K. Heringa
€ 10,00
Heringa, Ir. K.
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 10,00
Uniformverandering
Multavidi
€ 15,00
Multavidi (= C. van der Pol)
Literatuur » Nederlands
€ 15,00
Jaarboek der Indologen Vereeniging 1918-1919
P.M. - en anderen Adriaanse
€ 10,00
Adriaanse, P.M. - en anderen
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
De Melaatschen in Suriname en Hunne Verpleging
H.H. Zaalberg
€ 10,00
Zaalberg, H.H.
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Estimation of standing timber
F.W. Essed
€ 10,00
Essed, F.W.
Natuur, Flora & Fauna » Bomen & Bos
€ 10,00
The Groupers and Snappers of the Netherlands Antilles
W.P. Nagelkerken
€ 15,00
Nagelkerken, W.P.
Landen & Volken » Nederlandse Antillen / Caribisch Nederland
€ 15,00
Afanaisa *GESIGNEERD*
Ruud Mungroo
€ 30,00
Mungroo, Ruud
Literatuur » Speciale uitgaven
€ 30,00
Constitutionele regelingen van Suriname: verzameling rechtsregelingen betreffende de Surinaamse staat
Mr.Dr. F.E.M. Mitrasing
€ 10,00
Mitrasing, Mr.Dr. F.E.M.
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Handleiding voor de beoefening der Atjehsche taal
K.F.H. van Langen
€ 10,00
Langen, K.F.H. van
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 10,00
Si Adji Donda Hatahoetan dohot Pangoeloebalang - Sinoerathon
Arsenius Loembantobing
€ 10,00
Loembantobing, Arsenius
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Vergelijkingen in Maleische literatuur
Johannes Willem Dankmeyer
€ 12,50
Dankmeyer, Johannes Willem
Literatuur » Secundair
€ 12,50
Beknopte Javaansche Grammatica benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal
T. Roorda
€ 15,00
Roorda, T.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Twenty-five Years in British Guiana, 1872-1897
Henry Kirke e.a.
€ 12,50
Kirke, Henry & Vincent Roth (editor)
Geschiedenis » Geschiedenis Zuid- en Latijns Amerika
€ 12,50
St. Claverbond, uitgave der P.P. Jezuïeten ten bate hunner Missie op Java (38-40)
diverse auteurs
€ 45,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 45,00
Tjarita: kelentji djeung adjag. Beunang njalin tina tjarita walanda
M. Partadiredja
€ 15,00
Partadiredja, M.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Historisch overzicht over Suriname 1613-1934
H.J. Wolff
€ 10,00
Wolff, H.J.
Landen & Volken » Suriname
€ 10,00
Zending en Werkelijkheid
Legêne P.M.
€ 10,00
Legêne P.M.
Mens & Maatschappij » Religie & Theologie
€ 10,00
Verslag van eene verzameling Maleische, Arabische, Javaansche en andere handschriften, door de Regeering van Nederlandsch Indie aan het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen ter bewaring afgestaan
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
€ 10,00
Berg, Lodewijk Willem Christiaan van den
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Panggelar Boedi: Soenda (2 volumes)
W. Keizer e.a.
€ 15,00
Keizer, W. & R. Satjadibrata
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Deru tjampur debu
Chairil Anwar
€ 10,00
Anwar, Chairil
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Food and Nutrition of Arubans
F. Steenmeijer
€ 12,50
Steenmeijer, F.
Landen & Volken » Nederlandse Antillen / Caribisch Nederland
€ 12,50
Tora bij de trio's
Mevr. A. den Tex-Boissevain e.a.
€ 10,00
Tex-Boissevain, Mevr. A. den & Sj. Kuperus (geïllustreerd door)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
De bonte slendang
J.C. Soewarno-van der Kaaden
€ 10,00
Soewarno-van der Kaaden, J.C.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Finding the Walls of Troy: Frank Calvert and Heinrich Schliemann at Hisarlik
Susan Heuck Allen
€ 12,50
Allen, Susan Heuck
Geschiedenis » Archeologie & Geologie
€ 12,50
De tijgerkat
G. Tomasi di Lampedusa
€ 20,00
Tomasi di Lampedusa, G.
Literatuur » Vertaalde literatuur
€ 20,00
Paul et Virginie
Bernardin de Saint-Pierre e.a.
€ 10,00
Saint-Pierre, Bernardin de & Maurice Leloir (illustrations de)
Literatuur » Frans
€ 10,00
De Indonesische tragedie: het treurspel der gemiste kansen
J. de Kadt
€ 10,00
Kadt, J. de
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
The Red Pavilion: A Chinese detective story
Robert van Gulik
€ 45,00
Gulik, Robert van
Literatuur » Engels
€ 45,00
Over de invloed van het westerse grootbedrijf op de inheemse samenleving in Nederlands-Indië
G. Gonggrijp
€ 10,00
Gonggrijp, G.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
De hedendaagsche inheemse rechtspraak in Nederlandsch-Indië en haar regeling
A. Mieremet
€ 10,00
Mieremet, A.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Kamus manggarai II: Indonesia - Manggarai
Jilis A.J. Verheijen
€ 15,00
Verheijen, Jilis A.J.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Wanderungen eines Naturforschers im Malayischen Archipel von 1878 bis 1883 - Zweiter Band
Henry Ogg Forbes
€ 75,00
Forbes, Henry Ogg
Geschiedenis » Geschiedenis Azië
€ 75,00
Niassche teksten met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen
W.L. Steinhart
€ 17,50
Steinhart, W.L.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 17,50
Niassche teksten met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen
W.L. Steinhart
€ 15,00
Steinhart, W.L.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Nadere bijdragen tot de kennis van het midden Maleisch
O.L. Helfrich
€ 15,00
Helfrich, O.L.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 15,00
Een en ander over het Talaoetsch
J.P. Talens e.a.
€ 15,00
Talens, J.P. & N. Adriani
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
Inhoudsopgave der Javaansche Couranten in de Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en Wetenschappen
Raden Poerwa Soewignja e.a.
€ 15,00
Soewignja, Raden Poerwa & Dr. D.A. Rinkes
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 15,00
De la lengua y literatura Malayas
Dr. R. Rost
€ 12,50
Rost, Dr. R.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 12,50
De geschriften van Hamzah Pansoeri uitgegeven en toegelicht
Johan Doorenbos
€ 35,00
Doorenbos, Johan
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 35,00
Histoire de la princesse Djouher Manikam: Roman Malais
Aristide Marre
€ 15,00
Marre, Aristide (publié par)
Literatuur » Frans
€ 15,00
"Pariboga": salawe dongeng-dongeng Soenda: Bagian kaopat
C.M. Pleyte
€ 10,00
Pleyte, C.M.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
P. A. Daum: journalist en romancier van tempo doeloe
Gerard Termorshuizen
€ 10,00
Termorshuizen, Gerard
Literatuur » Secundair
€ 10,00
Photographic Journeys in the Himalayas: Comprising the Complete Texts of Four Series of Letters to the British Journal of Photography
Samuel Bourne e.a.
€ 35,00
Bourne, Samuel & Hugh Rayner (editor)
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 35,00
Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden, 1869-1942
Margreet van Till
€ 10,00
Till, Margreet van
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Adriaen van Wesel (ca. 1417/ca. 1490): een Utrechtse beeldhouwer uit de late middeleeuwen
W. Halsema Kubes e.a.
€ 10,00
Halsema Kubes, W. & G. Lemmens & G. de Wed
Kunst » Beeldhouwkunst
€ 10,00
Karel Teige: Surrealist Collages 1935-1951 from the collections of the Museum of National Literature in Prague
Ruzena Steinerová
€ 40,00
Steinerová, Ruzena
Kunst » Algemeen Kunst
€ 40,00
Japon rêvé: Edmond de Goncourt et Hayashi Tadamasa
Brigitte Koyama-Richard
€ 20,00
Koyama-Richard, Brigitte
Geschiedenis » Geschiedenis Azië
€ 20,00
Patola und Geringsing: Zeremonialtucher aus Indien und Indonesien
Alfred Bühler e.a.
€ 10,00
Bühler, Alfred & Urs Ramseyer & Nicole Ramseyer-Gygi
Antiek & Verzamelen » Tapijten & Textiel
€ 10,00
Jan Fuselier
S. Franke
€ 30,00
Franke, S.
Literatuur » Nederlands
€ 30,00
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn
Dr. G.J. Hoogewerff
€ 20,00
Hoogewerff, Dr. G.J. (opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door)
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 20,00
Geïllustreerde gids voor Hollandsche Reizigers van en naar Indië via Genua en Marseille (7 delen)
A.S.H. Booms
€ 25,00
Booms, A.S.H.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 25,00
Parke-Bernet Galleries New York: The Precious-stone Jewelry of the late May Bonfils Stanton
Various
€ 25,00
Various
Antiek & Verzamelen » Edelstenen & Juwelen
€ 25,00
Koers west in opdracht van de repatriëringsdienst Indië
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Partingkian ni hata simaloengoen (Simaloengoens Bataks verklarend Woordenboek)
J. Wismar Saragih
€ 20,00
Wismar Saragih, J.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 20,00
Beknopte grammatica van de Bahasa Indonesia
Dr. A.A. Fokker
€ 12,50
Fokker, Dr. A.A.
Wetenschap » Taalkunde & Woordenboeken
€ 12,50
Regelen voor Indische aanschaffingen (R.I.A.) door bemiddeling van den Indischen Centralen Aanschaffingsdienst (I.C.A.) betreffende handelsgoederen (R.I.A.H.) (1 juli 1926) - Administratieve voorschriften
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 12,50
Kembar majang: ingkang nglempakaken. Tjap-tjapan kaping 2
S. Sastrasoewignja
€ 10,00
Sastrasoewignja, S.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Let it be. An Indo-Dutch woman vividly recalls her childhood in Japanese-occupied Indonesia
Paula Gomes
€ 12,50
Gomes, Paula
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 12,50
Taman siswa, ialah kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh. . .
W. le Fèbre
€ 10,00
Fèbre, W. le
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Zee-filosofie
Panamaster
€ 9,00
Panamaster (= P. Ster)
Literatuur » Nederlands
€ 9,00
Enige wetenswaardigheden over het KNIL en Nederlands-Indië tegen Japan *GESIGNEERD*
H.E. Tessers
€ 10,00
Tessers, H.E. (samenstelling)
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Cocos nucifera: practische handleiding voor cocos-cultuur
E. Bolten
€ 10,00
Bolten, E.
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Toekomstige ontwikkeling van Nieuw-Guinea (2 delen)
Interdepartementale Commissie
€ 10,00
Interdepartementale Commissie
Landen & Volken » Nieuw-Guinea
€ 10,00
Een jaar aan boord H.M. Siboga
A. Weber-van Bosse
€ 60,00
Weber-van Bosse, A.
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 60,00
Een jaar aan boord H.M. Siboga
A. Weber-van Bosse
€ 15,00
Weber-van Bosse, A.
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 15,00
Een jaar aan boord H.M. Siboga
A. Weber-van Bosse
€ 15,00
Weber-van Bosse, A.
Geschiedenis » Ontdekkingsreizen & Expedities
€ 15,00
De godin die wacht (2 delen)
Augusta de Wit
€ 30,00
Wit, Augusta de
Literatuur » Nederlands
€ 30,00
Fari-Datul Fara-Id: syeikh ahmad al-Fathani
Hj. Wan Mohd. Shanghir Abdullah
€ 10,00
Abdullah, Hj. Wan Mohd. Shanghir
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Harta dalam bejana: sejarah gereja ringkas
Dr. Th. van den End
€ 10,00
End, Dr. Th. van den
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00
Godaan sjetan
Md. Ali Alhamidy
€ 10,00
Alhamidy, Md. Ali
Landen & Volken » Indonesië & Nederlands Indië
€ 10,00