Onze boeken

Cordon van Holland: Het beeld van de oude Hollandse waterlinie

Door Harm Hoogendoorn

Categorie
Geschiedenis Nederland
Boeknummer
#338339-MC16
Titel
Cordon van Holland: Het beeld van de oude Hollandse waterlinie
Auteur
Hoogendoorn, Harm
Boektype
Gebonden hardcover
Uitgeverij
Stichting Groene Hart
Jaar van uitgave
2010
ISBN10
9081244167
ISBN13
9789081244169
Taal
Nederlands
Beschrijving
Originele bedrukte hardcover, geïllustreerd met (paginagrote) afbeeldingen in kleur en z/w (waaronder foto’s) 4to.
Samenvatting
In de Gouden Eeuw werd de jonge en welvaren de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onverhoeds aangevallen door Franse en Duitse troepen uit het oosten en de Engelse en Franse vloot vanaf zee. Het land leek in het Rampjaar 1672 reddeloos, de regering radeloos, het volk redeloos.
In hoge nood werden grote stukken land onder water gezet vanaf Gorinchem tot aan Muiden, een laatste verdedigingslinie van Holland tegen de massale invasie van vijandelijke troepen. Daarna volgde anderhalf jaar lang een strijd op leven en dood met een bijna doorbraak van de Fransen over de bevroren waterlinie.
Toen het gevaar eindelijk voorbij was, werd de succesvolle waterlinie verder versterkt met verbeterde of nieuwe sluizen, forten en vestingsteden. Zo ontstond de Oude Hollandse Waterlinie, die later ook
... (Lees verder) wel het Cordon van Holland werd genoemd. Het tracé strekte zich grotendeels uit in het huidige Groene Hart. Vandaag heet de groene verdedigingslinie daar Groene Ruggengraat en Ecologische Hoofdstructuur.
Van de Oude Hollandse Waterlinie zijn nog heel wat restanten waarneembaar van kaden, sluizen en gebieden voor inundaties, van verdedigingswerken op het platteland en van vestingsteden met stadswallen, verdedigingsgrachten en oude militaire gebouwen.
In het huidige groene en hier en daar verstedelijkte landschap is de oude defensielijn echter niet makkelijk nog terug te vinden - te meer daar de waterlinie bewust verborgen lag in dat landschap - maar in de archieven is het tracé op oude kaarten ingekleurd.
Aan de hand van historische kaarten, afbeeldingen en geschriften komt de verborgen waterlinie tot leven in dit boek. Een boek over bijzonderheden en oude verbanden van waterbeheersing, inundatie- technieken, cultuurlandschappen, verdedigingswerken, vestingsteden en oorlog, maar ook over belangrijke gebeurtenissen en personen. Over prins Willem III, de jonge opperbevelhebber in de waterlinie, over de vestingbouw- en linieontwerpen van de beroemde Menno van Coehoorn en over de tocht van de kordate Wilhelmina van Pruisen tot de Goejanver- wellesluis.
Pagina's
112
Conditie
Goed
Prijs
€ 20,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.