Onze boeken

Met Louis Couperus op tournee. Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten

Door H.T.M. van Vliet

Categorie
Secundair
Boeknummer
#201590
Titel
Met Louis Couperus op tournee. Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten
Auteur
Vliet, H.T.M. van (bezorgd door)
Boektype
Paperback
Uitgeverij
Den Haag/Amsterdam : Letterkundig Museum/Bas Lubberhuizen
Jaar van uitgave
1998
ISBN10
9073978947
ISBN13
9789073978942
Taal
Nederlands
Beschrijving
Paperback, illustraties in z/w, groot 8vo. Achter het boek 30.
Samenvatting
De naam van Louis Couperus is onlosmakelijk verbonden met de voordrachtskunst in de periode 1915-1923. Geen van de auteurs die toentertijd voordroegen uit eigen werk en geen van de optredende professionele voordrachtskunstenaars heeft zoveel publiciteit gekregen als juist Couperus. Over de kwaliteit van zijn voordrachten liepen de meningen uiteen, maar de belangstelling ervoor was algemeen en zeer groot. Couperus was in die jaren 'een ware rage', zoals Henri Borel ooit schreef. Volgens hem was er 'in geheel Nederland geen enkele schrijver, die met zóó'n aparte charme en distinctie zijn eigen werk kan voordragen.'

Tot dusver is er betrekkelijk weinig aandacht besteed aan Couperus' voordrachten uit eigen werk. Wel zijn er, zoals gewoonlijk bij Couperus, verschillende apocrie
... (Lees verder)fe verhalen in omloop. Aangezien de meeste feitelijke gegevens over Couperus' lezingen nog onbekend waren, is het doel van deze uitgave in de eerste plaats een overzicht te geven van alle lezingen die Couperus heeft gehouden, met gegevens over de data, de plaatsen en het voorgedragen programma. Daarvoor zijn zoveel mogelijk de relevante openbare archieven geraadpleegd. Verder zijn uit de jaren 1915-1923 alle thans bekende brieven van Couperus doorgelezen en is een groot aantal kranten en weekbladen doorgenomen.

Het tweede doel van de uitgave is een beeld te geven van de eigentijdse receptie van Couperus' lezingen. Daarbij doen zich opmerkelijke verschillen voor. Zo had Couperus weinig of geen succes in Amsterdam, terwijl hij in Rotterdam volle zalen trok. Maar ook buiten de grote steden liepen de reacties uiteeen. De nooit eerder verzamelde stukken uit de regionale en plaatselijke pers laten zien hoe bekend Couperus in de provincie was en hoe er over hem gedacht werd. In dit verband was het ook van belang in kranten en archieven na te zoeken wie Couperus voor de lezing had uitgenodigd: een vereniging, een boekhandel, een professioneel Concert- of Theaterbureau, enzovoort.

Naast de uitvoerige beschrijving van Couperus' lezingen in de vier grote steden, de provincie en Indië zijn enkele hoofdstukken gewijd aan meer algemene zaken: het repertoire van de voordrachten, de karikaturen die in die tijd van Couperus zijn gemaakt en - onvermijdelijk bij Couperus - de financiële aspecten van de lezingen. Wat dit laatste betreft, bevatten Couperus' brieven aan de diverse verenigingen en hun bewaard gebleven kasboeken onthullende cijfers.
Pagina's
241
Conditie
Goed
Prijs
€ 10,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.