Onze boeken

Categorie Indonesië & Nederlands Indië

Aantal gevonden boeken: 1.701

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 18 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Batavia`s Graveyard. The true story of the mad heretic who led history`s bloodiest mutiny
Mike Dash
€ 6,00
Dash, Mike
€ 6,00
The Policy and Administration of The Dutch in Java
Clive Day
€ 15,00
Day, Clive
€ 15,00
Cultureel Indië: tweede jaargang 1940
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 25,00
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 25,00
Cultureel Indië: zevende jaargang 1945
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 12,50
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 12,50
Cultureel Indië: zevende jaargang 1945
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 12,50
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 12,50
Cultureel Indië: zevende jaargang 1945
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam
€ 12,50
De afdeeling Volkenkunde van het Indisch Instituut Amsterdam (onder redactie van)
€ 12,50
Het vergeten leger? Neen!!!
De Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog
€ 10,00
De Sociale Dienst van het Ministerie van Oorlog
€ 10,00
De looistoffen: botanisch-chemische monographie der tanniden (2 delen)
Dr. J. Dekker
€ 20,00
Dekker, Dr. J.
€ 20,00
De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr. D.A. Delprat
Mr. D.A. Delprat
€ 6,50
Delprat, Mr. D.A.
€ 6,50
Dierkunde: voor indische middelbare scholen en kweekscholen
H.C. Delsman
€ 12,50
Delsman, H.C.
€ 12,50
Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera
C.Th. Van Deventer
€ 25,00
Deventer, C.Th. Van
€ 25,00
Geschiedenis der Nederlanders op Java (2 delen samen)
M.L.van Deventer
€ 45,00
Deventer, M.L.van
€ 45,00
Rechtshervorming in Indië
Mr. C.Th. van Deventer
€ 5,00
Deventer, Mr. C.Th. van
€ 5,00
Wrhaspati-Tattwa: an Old Javanese philosophical text
Sudarshana Devi
€ 20,00
Devi, Sudarshana (critically edited and annotated by)
€ 20,00
IN: Indonesië-Nederland (6 afleveringen)
R.W. van Diffelen e.a.
€ 20,00
Diffelen, R.W. van & P.J.A. Idenburg & K. Verboeket (redactie)
€ 20,00
J.C. Lamster, een vroege filmer in Nederlands-Indië
Dijk Janneke van e.a.
€ 10,00
Dijk Janneke van & Jaap de Jonge & Nico de Klerk
€ 10,00
Sadjem: het sloofje uit de Waroeng
A. van Dijk
€ 8,00
Dijk, A. van
€ 8,00
Manusia dan peristiwa
Muhammad Dimyati
€ 10,00
Dimyati, Muhammad
€ 10,00
De Planter: Orgaan der Vakvereeniging voor Asistenten in Deli (3 delen)
A.J.E. Dingemans
€ 50,00
Dingemans, A.J.E. (redactie)
€ 50,00
400 jaren missie in Nederlandsch-Indië
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
400 jaren missie in Nederlandsch-Indië
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Arts & crafts in Indonesia
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Bali, 200 kunstfoto's van dit wondermooie eiland
diverse auteurs
€ 30,00
Diverse auteurs
€ 30,00
Bali, Isle of Temples and Dances
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
€ 12,50
Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1901-1902. Bijlage B. Begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1902
diverse auteurs
€ 30,00
Diverse auteurs
€ 30,00
Bloed over Ambon
diverse auteurs
€ 25,00
Diverse auteurs
€ 25,00
Bloed over Ambon
diverse auteurs
€ 25,00
Diverse auteurs
€ 25,00
Bloed over Ambon
diverse auteurs
€ 25,00
Diverse auteurs
€ 25,00
Bloed over Ambon
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
€ 12,50
Catalogus der lichtbeelden-verzameling (lantaarnplaten) van de Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut (31 delen)
diverse auteurs
€ 65,00
Diverse auteurs
€ 65,00
Catalogus van de postzegels der Republik Indonesia 1969
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het Indonesische vraagstuk in de nationale en internationale politieke verhoudingen (14 augustuk 1945-1 januari 1949)
diverse auteurs
€ 7,50
Diverse auteurs
€ 7,50
Come to Jave 1922-23. Official Tourist Bureau, Weltevreden
diverse auteurs
€ 45,00
Diverse auteurs
€ 45,00
Dàt was 423: leven en werken van het 423 bataljon in Oost-Java
diverse auteurs
€ 45,00
Diverse auteurs
€ 45,00
De Bussy's Atlas van Nederlandsch Oost-Indie voor kantoor, school en thuis
diverse auteurs
€ 100,00
Diverse auteurs
€ 100,00
De coördinaten der driehoekspunten gebezigd bij de herziening der topographische kaarten van Midden-Java. Eerste gedeelte: De residenties Banjoemas en Kedoe
diverse auteurs
€ 15,00
Diverse auteurs
€ 15,00
De grote Bali-schildering in het Museum voor Land- en Volkenkunde
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
De laatste loodjes. . . Uitgegeven door de Dienst Welzijnsverzorging met medewerking van de Dienst voor Legercontacten
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
De Nieuwsgier (15 afleveringen uit de tweede jaargang 1946)
diverse auteurs
€ 30,00
Diverse auteurs
€ 30,00
De nood der spijtoptanten in Indonesië: een gewetenszaak voor onze natie
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
De noodtoestand van de Nederlanders in Indonesië: critiek op de Steunnormen van het Hoge Commissariaat der Nederlanden
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
De plaats van Indonesië in het herbouwde koninkrijk
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
De plaats van Indonesië in het herbouwde koninkrijk
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
De Protestantsche Kerk in Indonesië tijdens bezetting en terreur
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
De Protestantse Kerk in Indonesië tijdens bezetting en terreur
diverse auteurs
€ 9,00
Diverse auteurs
€ 9,00
De R.K. Kerk in Nederlandsch-Indië: missiealmanak 1930
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
De Uindische Gids sedert januari 1903 tevens nieuwe serie van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Register op de jaargangen 1879 t/m 1903
diverse auteurs
€ 15,00
Diverse auteurs
€ 15,00
Een nieuw begin
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Einde Van Indie - Oorlog In Indonesie - Indrukwekkende afleveringen uit de serie Andere Tijden - 3DVD
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Er is een bevel gegeven: ". . . . . . Sonsequent zijn. . ." En wat is Uw houding? Er zijn nog nooit gevaren gekeerd door toezien, door lijdelijkheid!
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Federatie Oud-Strijders Organisaties (F.O.S.). Nederlandse ereschulden - ontstaan door en uit onze strijd in de Pacific (1941-1945) - Nog steeds niet ingelost! Daarom dit open appel aan regering en parlement
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Feiten en maatregelen, in verband met den Europeeschen oorlog, welke voor het economisch leven van Nederlandsch-Indië van belang waren: Afleveringen 1-3
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Ga mee naar onze jongens over zee!
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
€ 12,50
Gegevens betreffende de nijverheid in Nederlandsch-Indië I
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
€ 12,50
Gezichten uit Nederlandsch-Indië - aangeboden door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering
diverse auteurs
€ 15,00
Diverse auteurs
€ 15,00
Handleiding voor de cacaocultuur en cacaobereiding
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Het een en ander over het binnenlands bestuur op Java en Madoera
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Het Indonesische vraagstuk
diverse auteurs
€ 7,50
Diverse auteurs
€ 7,50
Het politieke gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia: overzicht der ontwikkelingen sedert den oorlog met Japan (2 volumes)
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Het tabaksgebied ter oostkust van Sumatra in woord en beeld
diverse auteurs
€ 65,00
Diverse auteurs
€ 65,00
Hoe een kleine jongen "goeroe" is geworden
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
Holland mijn Holland!
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Indisch verslag 1931. II. Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië over het jaar 1930 / Indian Report 1931. II. Statistical abstract for the N.E.I.
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Indische tentoonstelling: voorlopige catalogus
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Indonesia East-Java. Small Industries & Handicraft of East-Java / Kleine Industries & Nijverheid van Oost-Java
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Indonesia volume IV. Looking Back Over 1964
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Indonesie-Oceanie. Kunst uit particulier bezit. Tentoonstelling in het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Istana Presiden Indonesia
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Jaarboek van Batavia en omstreken 1927 - geillustreerd
diverse auteurs
€ 75,00
Diverse auteurs
€ 75,00
Jaarverslag van de winning, het vervoer en den verkoop van Banka-Tin over het exploitatiejaar 1913
diverse auteurs
€ 15,00
Diverse auteurs
€ 15,00
Jubileum-verslag uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging Kartinifonds te 's-Gravenhage 1913 - 27 Juni - 1938
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Jubileum-verslag uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging Kartinifonds te 's-Gravenhage 1913 - 27 Juni - 1938
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Kalimantan Barat. Gedenkboek ter gelegenheid van 40 jaar zending op West-Borneo door de Gereformeerde Kerk van Drachten (1950-1990)
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Kampleven onder Tropenzon. Wat onze Zusters-Missionarissen in de Vrouwenkampen van Noord-en Zuid-Celebes beleefden
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Kinderen in Indonesië
diverse auteurs
€ 7,50
Diverse auteurs
€ 7,50
Koers West - in opdracht van de repatriëringsdienst Indië
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Koers West - in opdracht van de repatriëringsdienst Indië
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
Koloniale Vacantiecursus voor geografen / Indische Vakantiecursus voor Geografen (13 afleveringen)
diverse auteurs
€ 25,00
Diverse auteurs
€ 25,00
Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger. Zakwoordenboek Nederlandsch, Maleisch, Engelsch - uitgave 1945
diverse auteurs
€ 30,00
Diverse auteurs
€ 30,00
Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger: Zakwoordenboek Nederlandsch, Maleisch, Engelsch
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Kort overzicht van het behandelde ter conferentie te Denpasar
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Kort overzicht van het behandelde ter conferentie te Denpassar
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
Kunstarbeid - Ter Horst, Djokjakarta - (Java). Permanent Exhibition of native arts and crafts
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Molukkenreis per S.S. Plancius 1924. Koninklijke Paketvaart Mij. Beschrijvend Programma der ontspannings- en vacantiereis per S.S. Plancius naar de Molukken
diverse auteurs
€ 200,00
Diverse auteurs
€ 200,00
Molukker en Nederland: perspectieven van een relatie
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
Na Linggadjati. 3 voorwaarden voor succes
diverse auteurs
€ 7,50
Diverse auteurs
€ 7,50
Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indonesië
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Nieuw Indië: onafhankelijk tijdschrift voor Nederland en Indonesië
diverse auteurs
€ 5,00
Diverse auteurs
€ 5,00
Nitour Wereldgids. Een Wereldgids uitsluitend voor Java!
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
€ 12,50
Officieel Feestprogramma Batavia: 7 jan. '37 - 10 jan. '37
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Onder de Japanse knoet: leven en lijden van de broeders in Indië tijdens de Japanse bezetting 1940-1945
diverse auteurs
€ 20,00
Diverse auteurs
€ 20,00
Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche bevolking op Java en Madoera IIa. Overzicht van de uitkomsten der gewestelijke onderzoekingen naar de pluimveeteelt en daaruit gemaakte gevolgtrekkingen
diverse auteurs
€ 15,00
Diverse auteurs
€ 15,00
Ontschepingsboekje. Demobilisatiecentrum KL "Het Boskamp" Amersfoort
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers (overdruk uit Nos. 38 en 39 van den jaargang 1931)
diverse auteurs
€ 9,00
Diverse auteurs
€ 9,00
Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers - No. 27-40 (1930)
diverse auteurs
€ 30,00
Diverse auteurs
€ 30,00
Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers - No. 36 1922
diverse auteurs
€ 8,00
Diverse auteurs
€ 8,00
Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers 1923 (24 afleveringen)
diverse auteurs
€ 45,00
Diverse auteurs
€ 45,00
Rechtsreglement voor Burgerlijke en Strafzaken in Borneo en de Groote Oost
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
Regelen voor Indische aanschaffingen (R.I.A.) door bemiddeling van den Indischen Centralen Aanschaffingsdienst (I.C.A.) betreffende handelsgoederen (R.I.A.H.) (1 juli 1926) - Administratieve voorschriften
diverse auteurs
€ 12,50
Diverse auteurs
€ 12,50
Reproducties van de foto's, voorkomende in het album door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indië aangeboden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. 1901 7 februari 1926
diverse auteurs
€ 10,00
Diverse auteurs
€ 10,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ... | 18 | Volgende pagina »