Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.187

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Nederlands verleden in vogelvlucht: De nieuwe tijd: 1500 tit 1813
S. Groenveld e.a.
€ 6,00
Groenveld, S. & Schutte, G.J.
€ 6,00
Kroniek van de Nederlandse Oorlog. De opstand 1559-1588
Hugo de Groot
€ 12,50
Groot, Hugo de
€ 12,50
De oudheid van de Bataafse nu Hollandse republiek
Hugo de Groot e.a.
€ 5,00
Groot, Hugo de & G.C. Molewijk
€ 5,00
Afvalverwerking in Nederland. ICOVA 1962-1987. 25 jaar een particulier initiatief
J. Groot
€ 15,00
Groot, J.
€ 15,00
La Russie. Histoire, Geographie, Litterature
Eugene Guenin
€ 20,00
Guenin, Eugene
€ 20,00
Neerlands zonen Neerlands helden. Oude liederen verhalende en prijzende het leven van menig dapperen strijder voor zijn vaderland
T. Guermonprez
€ 8,00
Guermonprez, T. (samenstelling)
€ 8,00
Beschryvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt
L. Guicciardini
€ 30,00
Guicciardini, L.
€ 30,00
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Jaarverslag 2019
Louise Gunning-Schepers
€ 8,00
Gunning-Schepers, Louise (voorwoord)
€ 8,00
Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhundert
Gerhard Güldner
€ 25,00
Güldner, Gerhard
€ 25,00
Willem van Oranje in de historie, 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 6,00
Haitsma Mulier, E.O.G. & A.E.M. Janssen.
€ 6,00
Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 17,50
Haitsma Mulier, E.O.G. & G.A.C. van der Lem & P. Knevel (met medewerking van)
€ 17,50
Gas. Het verhaal van een Nederlandse bodemschat
Emiel Hakkenes
€ 12,00
Hakkenes, Emiel
€ 12,00
De schatvondst van Nistelrode. Romeinse luxe in het Bataafse land
Halbertsma Ruurd B.
€ 10,00
Halbertsma Ruurd B.
€ 10,00
Hendrick, Graaf van Brederode. Mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid
Mr. M.C. van Hall
€ 20,00
Hall, Mr. M.C. van
€ 20,00
De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden.
G.A. van Hamel
€ 8,00
Hamel, G.A. van
€ 8,00
From Martyr to Muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites
Alastair Hamilton e.a.
€ 7,00
Hamilton, Alastair & Sjouke Voolstra & Piet Visser
€ 7,00
Koningin Emma
D. Hans e.a.
€ 5,00
Hans, D. & Dr. H. Colijn (woord vooraf)
€ 5,00
Recht voor z´n raap. Krankzinnige mkroegverhalen van Haring Arie
Haring Arie
€ 8,00
Haring Arie
€ 8,00
Hamer of aambeeld?
Ger Harmsen
€ 4,00
Harmsen, Ger
€ 4,00
Onbekende vaderlanders. Over minder bekende helden & schurken in de Nederlandse geschiedenis
Maarten 't Hart e.a.
€ 5,00
Hart, Maarten 't & Gerrit Komrij & Nelleke Noordervliet & Jan Siebelink & Frank Dam
€ 5,00
De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw
J. Hartog
€ 10,00
Hartog, J.
€ 10,00
Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
Joost Hauer e.a.
€ 5,00
Hauer, Joost - e.a.
€ 5,00
En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie . . .  (11 delen, compleet)
Okke Haverkamp
€ 10,00
Haverkamp, Okke
€ 10,00
Het prinsesseboek. Een actueel boek voor de Nederlandse jeugd
Nor Heerkens
€ 4,00
Heerkens, Nor
€ 4,00
De andere achttiende eeuw. Opstellen voor Andre Hanou
Cis van Heertum e.a.
€ 10,00
Heertum, Cis van & Ton Jongenelen & Frank van Lamoen
€ 10,00
Die Haghe Jaarboek 2005
P.C. van der Heiden e.a.
€ 8,00
Heiden, P.C. van der - e.a.
€ 8,00
Het gelijk van heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming
Willem Heijbroek e.a.
€ 8,00
Heijbroek, Willem & Rossem, Vincent van & Montijn, Ileen (met bijdragen van)
€ 8,00
Leven & arbeid 2
O.G. Heldring
€ 15,00
Heldring, O.G.
€ 15,00
De Hollandsche Natie, in zes zangen
J.F. Helmers
€ 15,00
Helmers, J.F.
€ 15,00
De Rijn. Biografie van een rivier
Martin Hendriksma
€ 15,00
Hendriksma, Martin
€ 15,00
Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rotschilds
Paul Hendrix
€ 10,00
Hendrix, Paul
€ 10,00
Uit Liefde Voor Het Volk. Volkskundigen Op Zoek Naar De Nederlandse Identiteit 1918 1948
Barbara Henkes
€ 10,00
Henkes, Barbara
€ 10,00
Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948
Barbara Henkes
€ 8,00
Henkes, Barbara
€ 8,00
Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver
B.H.D. Hermesdorf
€ 8,00
Hermesdorf, B.H.D.
€ 8,00
Andere tijden in het dorp. De stille revolutie op het Nederlandse platteland
Marchien den Hertog
€ 8,00
Hertog, Marchien den (onder redactie van)
€ 8,00
Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid. Een studie over het aandeel van de standen aan het verzet tegen Spanje in de jaren 1559-1572
Dr. P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, dr. P.J. van
€ 6,00
Herinneringen uit een dorpspastorie
P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, P.J. van
€ 6,00
Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemeene geschiedenis + los voorbericht
H. Hettema Jr.
€ 20,00
Hettema Jr., H.
€ 20,00
Den Nederlandtschen Landtspiegel in ryme gestelt
Zacharias Heyns
€ 5,00
Heyns, Zacharias
€ 5,00
Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland
F. van Hoeck
€ 17,50
Hoeck, F. van
€ 17,50
Bruine goud. Kroniek van de Turfgravers in Nederland
Sietse van der Hoek
€ 8,00
Hoek, Sietse van der
€ 8,00
Herinneringen van mijne academiereis in 1843
Amorie van der Hoeven jr.
€ 25,00
Hoeven jr., Amorie van der
€ 25,00
Exercise of Arms. Warfare in the Netherlands, 1568-1648
Marco van der Hoeven
€ 30,00
Hoeven, Marco van der
€ 30,00
Van de Wester tot de Weichsel. Het leger van het Koninklijk Holland en de Duitse veldtochten van Napoleon 1806, 1807 en 1809
Marco van der Hoeven
€ 15,00
Hoeven, Marco van der
€ 15,00
Ons voorgeslacht (6 delen)
W.J. Hofdijk
€ 25,00
Hofdijk, W.J.
€ 25,00
Vader Cats uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Met eene voorrede van W.J. Hofdijk
W.J. Hofdijk
€ 10,00
Hofdijk, W.J.
€ 10,00
De Koude Oorlog. Maatschappij en Krijgsmacht in de jaren '50
J. Hoffenaar e.a.
€ 8,00
Hoffenaar, J. & G. Teitler (redactie)
€ 8,00
Vastberaden maar soepel en met mate 1938-1948. Herinneringen aan Nederland
H.J.A. Hofland e.a.
€ 10,00
Hofland, H.J.A. & Hans Keller & Hans Verhagen
€ 10,00
De juffrouw van de telefoon
G. Hogesteeger
€ 5,00
Hogesteeger, G.
€ 5,00
De Remonstrantie 400 jaar: Ontstaan, historie, actualiteit
Koen Holtzappfel e.a.
€ 8,00
Holtzappfel, Koen & Marius van Leeuwen
€ 8,00
Nederland in de Napoleontische tijd 1795 - 1815
Gerlof D. Homan
€ 6,00
Homan, Gerlof D.
€ 6,00
Willem Lodewijk van Nassau. Noorderling en Nederlander
J.P.C.M. van Hoof
€ 5,00
Hoof, J.P.C.M. van
€ 5,00
Hoogtepunten langs wal en bastion uit de Nederlandse vestingbouw
Joep van Hoof
€ 10,00
Hoof, Joep van
€ 10,00
In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandsche machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning
W.H.P.M. van Hooff
€ 10,00
Hooff, W.H.P.M. van
€ 10,00
Vestingen in Nederland. Forten, verdedigingslinies, vestingsteden
Hans Hoogendoorn
€ 5,00
Hoogendoorn, Hans (redactie)
€ 5,00
Cordon van Holland. Het beeld van de oude Hollandse waterlinie
Harm Hoogendoorn
€ 30,00
Hoogendoorn, Harm
€ 30,00
De geschiedenis van het Fort Spijkerboor
S.H. Hoogterp
€ 7,50
Hoogterp, S.H.
€ 7,50
Ik laat je nooit meer gaan. Het meisje, de vrouw, de handelaar en de agent
Ruth Hopkins
€ 5,00
Hopkins, Ruth
€ 5,00
Een Bijzonder Land. Het Grote Verhaal Van De Vaderlandse Geschiedenis
Han van der Horst
€ 8,00
Horst, Han van der
€ 8,00
Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
Han van der Horst
€ 8,00
Horst, Han van der
€ 8,00
Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602 - 1648)
K. van der Horst
€ 10,00
Horst, K. van der
€ 10,00
Economische geschiedenis lage landen 800-1800
J.A. van Houtte
€ 6,50
Houtte, J.A. van
€ 6,50
Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO
H.L. Houtzager e.a.
€ 5,00
Houtzager, H.L. & Kunz, G.G. & Leeuwen, H.W. van & Noort, M. van & Tienstra, M.
€ 5,00
Floris V
F.W.N. Hugenholtz
€ 5,00
Hugenholtz, F.W.N.
€ 5,00
Floris V - vermoord en getekend
F.W.N. Hugenholtz
€ 4,00
Hugenholtz, F.W.N.
€ 4,00
Life Below Stairs. Domestic Servants in England from Victorian Times
Frank Edward Huggett
€ 8,00
Huggett, Frank Edward
€ 8,00
Geboortepapieren van Nederland. De unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in hedendaags Nederlands
Coos Huijsen e.a.
€ 6,00
Huijsen, Coos & Geerten Waling
€ 6,00
Holländische Kultur im siebzehnten Jahrhundert. Eine Skizze
J. Huizinga
€ 10,00
Huizinga, J.
€ 10,00
Mijn weg tot de historie
J. Huizinga
€ 4,00
Huizinga, J.
€ 4,00
Nederland's Geestesmerk
J. Huizinga
€ 4,00
Huizinga, J.
€ 4,00
Tien studiën
J. Huizinga
€ 10,00
Huizinga, J.
€ 10,00
Verzamelde werken IX: Bibliografie en registers
J. Huizinga
€ 8,00
Huizinga, J.
€ 8,00
Nederlands geestesmerk. In hedendaagse spelling en met een inleiding van Gerry van der List
Johan Huizinga
€ 7,50
Huizinga, Johan
€ 7,50
De gestroomlijnde wereld
Leonhard Huizinga
€ 6,00
Huizinga, Leonhard
€ 6,00
Tjerk Vermaning. Steen des aanstoots
Ton Hulst
€ 5,00
Hulst, Ton
€ 5,00
Ver-beeld verleden: De 80-jarige oorlog & Nederland als grote mogendheid (2 delen)
A.W. IJzerman
€ 40,00
IJzerman, A.W.
€ 40,00
Wilhelm II in Nederland 1918-1941. Dagboekfragmenten bezorgd door Jacco Pekelder en Wendy Landewé
Sigurd von Ilseman e.a.
€ 25,00
Ilseman, Sigurd von & Pekelder, Jacco & Landewé, Wendy
€ 25,00
Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld.
Dr. Jane de Iongh e.a.
€ 8,00
Iongh, Dr. Jane de & Drs. M. Kohnstamm
€ 8,00
 The Dutch Republic : Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806
Jonathan Israel
€ 35,00
Israel, Jonathan
€ 35,00
Monarchy, Orangism, and Republicanism in the Later Dutch Golden Age. Second Golden Age Lecture
Jonathan Israel
€ 5,00
Israel, Jonathan
€ 5,00
De Vereenigde Oost-Indische Compagnie
Els M. Jacobs
€ 4,00
Jacobs, Els M.
€ 4,00
Kaleidoscoop
Dr. R. Jacobsen
€ 9,00
Jacobsen, Dr. R.
€ 9,00
Mozaiek
Dr. R. Jacobsen
€ 5,00
Jacobsen, Dr. R.
€ 5,00
Johan van Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Antheun Janse e.a.
€ 20,00
Janse, Antheun & Ingrid Biesheuvel (uitgegeven door)
€ 20,00
De geest van Jan Salie. Nederland in verval?
Maartje Janse
€ 4,00
Janse, Maartje
€ 4,00
Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816
Derk Jansen
€ 8,00
Jansen, Derk
€ 8,00
Ons vaderland en zijne bewoners in hunne eigenaardigheden geschetst. Een leesboek voor de volksschool
J.F. Jansen
€ 12,50
Jansen, J.F.
€ 12,50
Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
T.S. Jansma
€ 6,00
Jansma, T.S.
€ 6,00
Grenzeloos actief / Grenzenlos aktiv
G.B. Janssen
€ 8,00
Janssen, G.B.
€ 8,00
Prins Willem III De stadhouder-koning. Deel II
Dr. N. Japikse
€ 10,00
Japikse, Dr. N.
€ 10,00
Prins Willem III. De Stadhouder-Koning. Deel I
Dr. N. Japikse
€ 10,00
Japikse, Dr. N.
€ 10,00
Correspondentie van Willem den Eerste. Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561)
Dr. N. Japikse
€ 10,00
Japikse, Dr. N. (uitgegeven door)
€ 10,00
Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
W. en anderen Jappe Alberts
€ 8,00
Jappe Alberts, W. en anderen
€ 8,00
Going Dutch. How England Plundered Holland's Glory
Lisa Jardine
€ 10,00
Jardine, Lisa
€ 10,00
Het verblijf van Peter den Groote in Zaandam en Amsterdam in de jaren 1697 en 1717. Historische schets
A. Jasykoff
€ 20,00
Jasykoff, A.
€ 20,00
De nieuwe verscheidenheid : De toegenomen diversiteit naar herkomst in Nederland
Roel Jennissen e.a.
€ 17,50
Jennissen, Roel & Godfried;Engbersen & Meike & Bokhorst & M.A.P. Bovens
€ 17,50
Erasmus: de actualiteit van zijn denken
G.Th. Jensma
€ 6,00
Jensma, G.Th.
€ 6,00
Opstand en onafhankelijkheid. Eerste vrije Statenvergadering Dordrecht 1572
Th. E. Jensma e.a.
€ 5,00
Jensma, Th. E. & H. van Riel (voorbericht)
€ 5,00
Old Houses in Holland
Sydney R. Jones
€ 8,00
Jones, Sydney R.
€ 8,00
Churchill en de Nederlanders
Oebele de Jong
€ 15,00
Jong, Oebele de
€ 15,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Volgende pagina »