Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.291

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Particuliere Briefwisseling tussen J. Van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840. En enige daarop betrekking hebbende andere stukken^
Dr. F.C. Gerretson e.a.
€ 5,00
Gerretson, Dr. F.C. & dr. W. Ph. Coolhaas
€ 5,00
Nieuwste Tijd 1. Ruimte voor revisie. Het koloniale verleden in Belgie en Nederland - Juni 2001
Andre Gerrits e.a.
€ 8,00
Gerrits, Andre (redactie) - e.a.
€ 8,00
Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst
W.P. Gerritsen
€ 10,00
Gerritsen, W.P. (onder redactie van)
€ 10,00
Lieve Jan: Jan Gerritsma 1925-1967
Helena Gerritsma
€ 12,50
Gerritsma, Helena
€ 12,50
Grote topografische Atlas van Nederland (4 delen samen)
P.W. Geudeke e.a.
€ 20,00
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 20,00
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 / 1 West-Nederland
P.W. Geudeke e.a.
€ 8,00
Geudeke, P.W. - e.a.
€ 8,00
Grote Historische Atlas van Nederland 2: Noord Nederland 1851-1855
P.W. - en anderen Geudeke
€ 8,00
Geudeke, P.W. - en anderen
€ 8,00
Grote Historische Atlas van Nederland 2: Noord Nederland 1851-1855
P.W. - en anderen Geudeke
€ 8,00
Geudeke, P.W. - en anderen
€ 8,00
Nederlandse opstand in pamfletten 1566-1584
P.A.M. Geurts
€ 6,00
Geurts, P.A.M.
€ 6,00
Huizinga als aanklager van zijn tijd
Dr. P. Geyl
€ 8,00
Geyl, Dr. P.
€ 8,00
Historicus in de tijd
Prof.dr. P. Geyl
€ 5,00
Geyl, prof.dr. P.
€ 5,00
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (33 afleveringen, 1994-2017)
L.A.M. Giebels e.a.
€ 60,00
Giebels, L.A.M. - e.a. (redactie)
€ 60,00
Industrieen / Industries
Maurits Giesen
€ 6,00
Giesen, Maurits
€ 6,00
Industrieën / Industries
Maurits Giesen
€ 6,00
Giesen, Maurits
€ 6,00
Vragen bij een onttoverde wereld
Marijke Gijswijt-Hofstra
€ 5,00
Gijswijt-Hofstra, Marijke
€ 5,00
Het Gouden Eeuw boek
Jeroen Giltaj e.a.
€ 6,00
Giltaj, Jeroen & Ronald de Leeuw
€ 6,00
De geboorteklok: gedenkschrift bij de geboorte van ons nieuw prinsesje - 30 april 1909
Corn. J. Gimpel
€ 6,00
Gimpel, Corn. J.
€ 6,00
Cor Baan. Uit mijn jeugd
Kees Gnirrep e.a.
€ 20,00
Gnirrep, Kees & Marijke Stapert-Eggen
€ 20,00
Uit een geheim dagboek 1918
Johan Goerée d'Overflaquée
€ 10,00
Goerée d'Overflaquée, Johan
€ 10,00
Uit een geheim dagboek 1918-1919: Zijnde de aantekeningen van den her Johan Goerée d'Overflaquée te 's-Gravenhage
Johan Goerée d'Overflaquée
€ 10,00
Goerée d'Overflaquée, Johan
€ 10,00
Footsteps and fingerprints. The legacy of a shared history
Cees Jan van Golen
€ 8,00
Golen, Cees Jan van
€ 8,00
	Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie deel VI: Voor-Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company Volume VI: India, Persia, Arabian Peninsula
Jos Gommans e.a.
€ 400,00
Gommans, Jos & Jeroen Bos & Gijs Kruijtzer
€ 400,00
	Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie deel VII: Oost-Azië, Birma tot Japan & Supplement / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company Volume VII: East Asia, Burma to Japan & Supplement
Jos Gommans e.a.
€ 400,00
Gommans, Jos & Rob van Diessen
€ 400,00
Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland
I.H. Gosses e.a.
€ 10,00
Gosses, I.H. & N. Japikse
€ 10,00
Biografische bijdragen over achttiende eeuwers
L. de Gou
€ 6,00
Gou, L. de
€ 6,00
Het zilveren regeeringsjubilé onzer koningin. 31 augustus 1898- 31 augustus 1923
P.J.L.M. Goulmy
€ 10,00
Goulmy, P.J.L.M.
€ 10,00
Groniek. Historisch Tijdschrift nummer 188 december 2010
Bart de Graaff e.a.
€ 5,00
Graaff, Bart de - e.a.
€ 5,00
De geschriften van Mr. J.W.C. van Campen, 1928-1962.
A. Graafhuis e.a.
€ 5,00
Graafhuis, A. & Struick, dr. J.E.A.L.
€ 5,00
F. Greenwoods Boere-Pinxtervreugt
F. Greenwoods
€ 5,00
Greenwoods, F.
€ 5,00
The Reluctant Colonists: Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
Doreen Greig
€ 5,00
Greig, Doreen
€ 5,00
Dijken
Koos Groen e.a.
€ 6,00
Groen, Koos & Toon Schmeink
€ 6,00
Vasthoudend en voortvarend: de achtergronden van het conflict rond dr. J.G. Geelkerken in 1926
Annerien Groenendijk
€ 12,50
Groenendijk, Annerien
€ 12,50
Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden. De Nederlandse Opstand van de 16de eeuw in studies en bronnen
S. Groenveld e.a.
€ 10,00
Groenveld, S. & J.J. Vegter
€ 10,00
Nederlands verleden in vogelvlucht: De nieuwe tijd: 1500 tit 1813
S. Groenveld e.a.
€ 6,00
Groenveld, S. & Schutte, G.J.
€ 6,00
De waterweg langs Rotterdam naar zee 1866-1916
A.T. de Groot e.a.
€ 15,00
Groot, A.T. de & A.B. Marinkelle
€ 15,00
La Russie. Histoire, Geographie, Litterature
Eugene Guenin
€ 20,00
Guenin, Eugene
€ 20,00
Neerlands zonen Neerlands helden. Oude liederen verhalende en prijzende het leven van menig dapperen strijder voor zijn vaderland
T. Guermonprez
€ 8,00
Guermonprez, T. (samenstelling)
€ 8,00
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Jaarverslag 2019
Louise Gunning-Schepers
€ 8,00
Gunning-Schepers, Louise (voorwoord)
€ 8,00
Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhundert
Gerhard Güldner
€ 25,00
Güldner, Gerhard
€ 25,00
De diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek en Portugal 1640-1661
Cornelis van de Haar
€ 15,00
Haar, Cornelis van de
€ 15,00
Monument van het dagelijks leven: verleden, heden en toekomst van het Nederlands landschap
A.J. Haartsen
€ 10,00
Haartsen, A.J.
€ 10,00
De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied
J.A.K. Haas
€ 9,00
Haas, J.A.K.
€ 9,00
Willem van Oranje in de historie, 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 6,00
Haitsma Mulier, E.O.G. & A.E.M. Janssen.
€ 6,00
Haka: Toeristenatlas van Nederland voior wielrijders, wandelaars en automobilisten
Haka
€ 15,00
Haka
€ 15,00
De schatvondst van Nistelrode. Romeinse luxe in het Bataafse land
Halbertsma Ruurd B.
€ 10,00
Halbertsma Ruurd B.
€ 10,00
Hendrick, Graaf van Brederode. Mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid
Mr. M.C. van Hall
€ 20,00
Hall, Mr. M.C. van
€ 20,00
Joannes Petrus van Rossum 1860-1943. Levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieeel uit de 19de en 20e eeuw
A. Hallema
€ 35,00
Hallema, A.
€ 35,00
De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden.
G.A. van Hamel
€ 8,00
Hamel, G.A. van
€ 8,00
Revolutie in woorden
A.J. Hanou
€ 5,00
Hanou, A.J. (toelichting)
€ 5,00
Koningin Emma
D. Hans e.a.
€ 5,00
Hans, D. & Dr. H. Colijn (woord vooraf)
€ 5,00
Broeders in oorlog: vijanden in vrede: Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van Nassau, redders van de Nederlandse Republiek
Mike Harmsen
€ 10,00
Harmsen, Mike
€ 10,00
De beknopte Lant-Meet-Konst: beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen. (circa 1628-1717)
Th.W. Harmsen
€ 9,00
Harmsen, Th.W.
€ 9,00
De beknopte Lant-Meet-Konst: beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen. (circa 1628-1717)
Th.W. Harmsen
€ 9,00
Harmsen, Th.W.
€ 9,00
Menschen die ik gekend heb
N. van Harpen
€ 8,00
Harpen, N. van
€ 8,00
De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw
J. Hartog
€ 10,00
Hartog, J.
€ 10,00
Portret van een tachtigjarige: gedenkboek ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van het Geografisch Instituut der Universiteit te Utrecht
Joost Hauer
€ 8,50
Hauer, Joost (voorwoord)
€ 8,50
Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
Joost Hauer e.a.
€ 5,00
Hauer, Joost - e.a.
€ 5,00
Brieven van Jakob Philipp Hackert aan Johan Meerman uit de jaren 1779-1804 met enkele brieven van Johann Friedrich Reiffenstein
Jos van Heel e.a.
€ 15,00
Heel, Jos van & Marion van Oudheusden (uitgegeven door)
€ 15,00
Geordend Landschap. 3000 jaar ruimtelijke ordening in Nederland
R.M. van Heeringen e.a.
€ 12,50
Heeringen, R.M. van & E.H.P. Cordfunke & M. Ilsink & H. Sarfatij
€ 12,50
The Iron Age in the Western Netherlands
Robert Maarten van Heeringen
€ 25,00
Heeringen, Robert Maarten van
€ 25,00
Het prinsesseboek. Een actueel boek voor de Nederlandse jeugd
Nor Heerkens
€ 5,00
Heerkens, Nor
€ 5,00
Het prachtige blad glamoer: ontroerend progressief: nummer 6
Mat Heffels e.a.
€ 25,00
Heffels, Mat & Hans Hendriks & Willem E. Venema
€ 25,00
Wacht u voor de erflaters. Een overzicht van alle artikelen over de beeldengalerij in de Statenpassage (2011-2016)
Reinder van der Heide
€ 12,50
Heide, Reinder van der
€ 12,50
Die Haghe Jaarboek 2005
P.C. van der Heiden e.a.
€ 8,00
Heiden, P.C. van der - e.a.
€ 8,00
Het dagelijks leven in de jaren '40
Gerjan Heij
€ 8,00
Heij, Gerjan
€ 8,00
Het gelijk van heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming
Willem Heijbroek e.a.
€ 8,00
Heijbroek, Willem & Rossem, Vincent van & Montijn, Ileen (met bijdragen van)
€ 8,00
De kaart van Nederland in de Franse tijd 1795-1814
H.A.M. van der Heijden
€ 30,00
Heijden, H.A.M. van der
€ 30,00
Oude kaarten der Nederlanden 1548-1794: Historische beschouwing, kaartbeschrijving, afbeelding, commentaar (2 delen) = Old Maps of the Netherlands 1548-1794: an annotated and illusrated cartobibliography (2 volumes)
H.A.M. van der Heijden
€ 150,00
Heijden, H.A.M. van der
€ 150,00
The Oldest Maps of the Netherlands: An illustrated and annotated carto-bibliography of the 16th century maps of the XVII provinces.
H.A.M. van der Heijden
€ 10,00
Heijden, H.A.M. van der
€ 10,00
De kaart van de Republiek der VII Provinciën 1615-1797
H.A.M. van der Heijden e.a.
€ 30,00
Heijden, H.A.M. van der & D.I. Blonk
€ 30,00
Nieut Kaert boeck vande XVII Nederlandsche Provincien
H.A.M. van der Heijden
€ 100,00
Heijden, H.A.M. van der (introduction)
€ 100,00
De VOC en de Beurs: De Verenigde Oost-Indische Compagnie als grondlegger van de eerste aandelenbeurs = The VOC and the Exchange: How the VOC Laid the Foundations for the World's First Stock Exchange
Henk den Heijer
€ 10,00
Heijer, Henk den
€ 10,00
Tussen Maas en Waal: 650 jaar geschiedenis van mensen en water
H. van Heiningen
€ 10,00
Heiningen, H. van
€ 10,00
De-ci de-la en Hollande. Notes et croquis
M. Heins e.a.
€ 20,00
Heins, M. & A. Heins
€ 20,00
Leven & arbeid 2
O.G. Heldring
€ 15,00
Heldring, O.G.
€ 15,00
De Oranjes: de canon van ons Koninklijk Huis
Gerben Graddesa Hellinga
€ 12,50
Hellinga, Gerben Graddesa
€ 12,50
Geschiedenis van Nederland. De canon van ons vaderlands verleden
Gerben Graddesz Hellinga
€ 8,00
Hellinga, Gerben Graddesz
€ 8,00
Zeehelden uit de Gouden Eeuw
Gerben Graddesz Hellinga
€ 15,00
Hellinga, Gerben Graddesz
€ 15,00
De Hollandsche Natie, in zes zangen
J.F. Helmers
€ 15,00
Helmers, J.F.
€ 15,00
Kunstenaars en opdrachtgevers
Harald Hendrix e.a.
€ 6,00
Hendrix, Harald & jeroen Stumpel
€ 6,00
Uit Liefde Voor Het Volk. Volkskundigen Op Zoek Naar De Nederlandse Identiteit 1918 1948
Barbara Henkes
€ 10,00
Henkes, Barbara
€ 10,00
Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948
Barbara Henkes
€ 10,00
Henkes, Barbara
€ 10,00
Kaatje ben je boven? Leven en werken van Nederlandse dienstboden
Barbara Henkes e.a.
€ 6,00
Henkes, Barbara & Hanneke Oosterhof
€ 6,00
Het Rijn-Maas-Schelde-Kanaal met aansluitende kanalen naar Brussel, Hasselt en Luik: Eene vergelijkende studie der plannen van Caenegem 1922 en Hentrich 1923
Hentrich
€ 15,00
Hentrich
€ 15,00
Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver
B.H.D. Hermesdorf
€ 8,00
Hermesdorf, B.H.D.
€ 8,00
Het afscheid van Kees Wiechers + CD in houten box
Jaques Hermus
€ 20,00
Hermus, Jaques
€ 20,00
Andere tijden in het dorp. De stille revolutie op het Nederlandse platteland
Marchien den Hertog
€ 8,00
Hertog, Marchien den (onder redactie van)
€ 8,00
Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid. Een studie over het aandeel van de standen aan het verzet tegen Spanje in de jaren 1559-1572
Dr. P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, dr. P.J. van
€ 6,00
Herinneringen uit een dorpspastorie
P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, P.J. van
€ 6,00
De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking der Zuiderzee (12 delen)
Het Departement van Waterstaat en De Directie der Zuiderzee-Werken
€ 60,00
Het Departement van Waterstaat en De Directie der Zuiderzee-Werken
€ 60,00
Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemeene geschiedenis + los voorbericht
H. Hettema Jr.
€ 20,00
Hettema Jr., H.
€ 20,00
Dear old bones brieven van Koningin Wilhelmina aan haar Engelse gouvernante Miss Elizabeth Saxton Winter, 1886-1935
Emerentia Heuven-Van Nes
€ 10,00
Heuven-Van Nes, Emerentia (bezorgd door)
€ 10,00
Den Nederlandtschen Landtspiegel in ryme gestelt
Zacharias Heyns
€ 5,00
Heyns, Zacharias
€ 5,00
De Nederlandse pers over het Bisschoppelijk Mandement 1954 en zijn politieke gevolgen: mei 1954-februari 1955
J.N. Hinke
€ 10,00
Hinke, J.N.
€ 10,00
La Néerlande: Études générales sur la géographie des Pays-Bas
J. van - and others Hinte
€ 9,00
Hinte, J. van - and others
€ 9,00
Geheimen van de kust. Van Zwin tot Marsdiep
Ruud Hisgen e.a.
€ 8,00
Hisgen, Ruud & Remi Laane
€ 8,00
Het bruine goud: Kroniek van de turfgravers in Nederland
Sietse van der Hoek
€ 8,00
Hoek ,Sietse van der
€ 8,00
Stad en platteland in de Nederlanden van de middeleeuwen tot heden. Verslag van de 4e Maatschappijgeschiedenis Conferentie 11 en 12 april 1975 te Oosterbeek
G.A. Hoekveld e.a.
€ 12,50
Hoekveld, G.A. - e.a.
€ 12,50
EIM 1930-2005
Peter van Hoesel
€ 10,00
Hoesel, Peter van
€ 10,00
Herinneringen van mijne academiereis in 1843
Amorie van der Hoeven jr.
€ 25,00
Hoeven jr., Amorie van der
€ 25,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »