Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 899

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Texts Concerning the Revolt of the Netherlands
E.H. Kossmann e.a.
€ 10,00
Kossmann, E.H. & A.F. Mellink
€ 10,00
Veertig jaar A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland. Uit het archief der Kampioen-redactie.
Edward B. Koster
€ 30,00
Koster, Edward B.
€ 30,00
Geplaatst in de tijd. Liber amoricum. Aangeboden aan prof. Dr. M. W. Heslinga bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984. Bijdragen tot de sociale Geografie en Planologie
A.O. Kouwenhoven e.a.
€ 8,00
Kouwenhoven, A.O. - e.a.
€ 8,00
De pamfletten van den Tulpenwindhandel, 1636-1637
E.H. Krelage
€ 35,00
Krelage, E.H.
€ 35,00
De tweede Gouden Eeuw: hoe de techniek Nederland in korte tijd veranderde
F.H. Kreuger
€ 4,00
Kreuger, F.H.
€ 4,00
Mijnarbeid: volgzaamheid strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen 1900-1940
Loek Kreukels
€ 6,50
Kreukels, Loek
€ 6,50
Jaarboek Nederlandse Postzegels / 2003
N. Krikhaar
€ 65,00
Krikhaar, N.
€ 65,00
Spaar de bomen
Noor Krikhaar
€ 20,00
Krikhaar, Noor
€ 20,00
Wertung und umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-gebiet vom spatmittelalter bis mitte des 19. Jahrhunderts
Wilfried Krings
€ 5,00
Krings, Wilfried
€ 5,00
Zuiderzee
G.R en anderen Kruissink
€ 4,00
Kruissink, G.R en anderen
€ 4,00
De Vyerighe Colom
Marcel Kuiper
€ 8,00
Kuiper, Marcel
€ 8,00
De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799
Jan J.B. Kuipers
€ 10,00
Kuipers, Jan J.B.
€ 10,00
Tussen Orientalisme En Wetenschap. Het Koninklijk Instituut Voor Taal- Land- En Volkenkunde In Historisch Verband, 1851-2001
Maarten Kuitenbrouwer
€ 7,00
Kuitenbrouwer, Maarten
€ 7,00
Het hongerjaar 1566
Erich Kuttner
€ 5,00
Kuttner, Erich
€ 5,00
Geschiedenis der Nederlandsche doopsgezinden in de zestiende eeuw
Dr. W.J. Kühler
€ 10,00
Kühler, Dr. W.J.
€ 10,00
Het Socinianisme in Nederland
W.J. Kühler
€ 8,00
Kühler, W.J.
€ 8,00
Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
K. ter Laan
€ 8,00
Laan, K. ter
€ 8,00
Uit verre landen. Koffie, thee en andere koloniale waren
Menno van der Laan
€ 8,00
Laan, Menno van der
€ 8,00
Huizinga 1995
Arnold Labrie e.a.
€ 10,00
Labrie, Arnold & Solange Leibovici & Ton Hoenselaars (onder redactie van) & Jelle Koopmans (met een voorwoord van)
€ 10,00
De voorgeschiedenis der lage landen
S.J. de Laet e.a.
€ 6,00
Laet, S.J. de & W. Glasbergen
€ 6,00
Het Huis van Oranje in oude ansichten - deel II: 1910-1926
Fred J. Lammers
€ 4,00
Lammers, Fred J.
€ 4,00
Wilhelmina boegbeeld van de monarchie
Fred. J Lammers
€ 6,00
Lammers, Fred. J
€ 6,00
Oude kraamgebruiken
Maria van Lamoen
€ 4,00
Lamoen, Maria van
€ 4,00
Erasmus en het Hollands humanisme
J.A.L. Lancee
€ 6,00
Lancee, J.A.L.
€ 6,00
Lieveling van de Latijnse taal: Justus Lipsius te Leiden herdacht bij zijn vierhonderdste sterfdag
Jeanine De Landtsheer
€ 10,00
Landtsheer, Jeanine De
€ 10,00
De Nederlander uit en thuis: Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
John Landwehr
€ 5,00
Landwehr, John
€ 5,00
VOC. A Bibliography of Publications Relating to the Dutch East India Company, 1602-1800
John Landwehr
€ 250,00
Landwehr, John
€ 250,00
Schatkamers van Nederland. Historisch kaartwerk van Nederland
Quinten Lange
€ 15,00
Lange, Quinten
€ 15,00
Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnoldus Buchelius en Petrus Scriverius
Sandra Langereis
€ 10,00
Langereis, Sandra
€ 10,00
Alle dertien goed
J. Lanser
€ 8,00
Lanser, J.
€ 8,00
Nationalisme en historiografie rondom Pieter Geyl. Afscheidsbundel voor Piet van Hees
Frans Willem Lantink
€ 20,00
Lantink, Frans Willem
€ 20,00
Een kabinet van Rijnstreek gezichten. De rijn van Woerden tot Katwijk
Th. Laurentius
€ 10,00
Laurentius, Th.
€ 10,00
Onesimus 1883. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray
Dr. E. Laurillard
€ 25,00
Laurillard, Dr. E.
€ 25,00
Les correspondants de Peiresc dans les anciens Pays-Bas
R. Lebègue
€ 30,00
Lebègue, R.
€ 30,00
De nieuwe wereld en de lage landen. Onbekende aspecten van vijfhonderd jaar ontmoetingen tussen Latijns-Amerika en Nederland
J. Lechner e.a.
€ 4,00
Lechner, J. & H.Ph. Vogel - e.a.
€ 4,00
De Achttiende Eeuw Nummer 35/1 (2003)
Inger Leemans e.a.
€ 5,00
Leemans, Inger - e.a. (redactie)
€ 5,00
Hollandse luchten. Ruiken aan Nederland
Jelle Leenes
€ 5,00
Leenes, Jelle
€ 5,00
The Dutch republic in the days of John Adams 1775-1795
Ton van Leeuwen
€ 10,00
Leeuwen, Ton van
€ 10,00
Margaretha en Maria. Landvoogdessen der Nederlanden
Thea Leitner
€ 4,00
Leitner, Thea
€ 4,00
De Vaderlandse Geschiedenis In 100 Spelletjes
Anton van der Lem
€ 6,00
Lem, Anton van der
€ 6,00
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1844
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & A. Beeloo & J.P. Heije (de commissie van redactie)
€ 20,00
Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1840
J. van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J. van & W. Hoppenbrouwer - e.a.
€ 20,00
Op de zee. Herinneringen uit het leven onzer groote zeehelden. Vaderlandsche herinneringen. Zeevaarders hoekje. Zeemans verhalen. Merkwaardige levensreddingen. Zeegevchten. Zeemans uitvindingen. Gedichten. Zee-uijen. Een klein kronijkje. Een dievengeschi.
J.H. van Lennep
€ 25,00
Lennep, J.H. van
€ 25,00
Nederlands geschiedenis en volksleven
J.van Lennep e.a.
€ 20,00
Lennep, J.van & Moll, W. & Gouw, J. ter
€ 20,00
De geschiedenis des vaderlands in schetsen
Mr. J. van Lennep
€ 45,00
Lennep, Mr. J. van
€ 45,00
Holland. Almanak voor 1858
Mr. J. van Lennep
€ 15,00
Lennep, Mr. J. van
€ 15,00
Holland. Almanak voor 1864
Mr. J. van Lennep
€ 10,00
Lennep, Mr. J. van
€ 10,00
Techniek & ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920
Dick van Lente
€ 5,00
Lente, Dick van
€ 5,00
Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciele expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630
Clé Lesger
€ 15,00
Lesger, Clé
€ 15,00
Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw
Nico Lettinck
€ 8,00
Lettinck, Nico
€ 8,00
Nederland industrialiseert! Politieke en ideologiese strijd rondom het naoorlogse industrialisatiebeleid 1945-1955
Herman de Liagre Böhl e.a.
€ 8,00
Liagre Böhl, Herman de & Jan Nekkers & Laurens Slot
€ 8,00
Francis Adrian van der Kemp 1752-1829. An autobiography together with extracts from his correspondence
Helen Lincklaen Fairchild
€ 12,50
Lincklaen Fairchild, Helen
€ 12,50
Boerhaave and his time. Papers read at the internatuional symposium in commemoration of the tercentenary of Boerhaave's birth Leiden, 15-16 november 1968
G.A. Lindeboom
€ 20,00
Lindeboom, G.A. (edited by)
€ 20,00
De Vries des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin
J. van 't Lindenhout
€ 25,00
Lindenhout, J. van 't (hoofdredacteur)
€ 25,00
Wat zijt gij voor een vent. Levensherinneringen
Linthorst Homan J.
€ 5,00
Linthorst Homan J.
€ 5,00
"Uit den Patriottentijd"
G. te Lintum
€ 4,00
Lintum, G. te
€ 4,00
De Achttiende Eeuw Nummer 41/2 (2009): Heinekenprijs Jonathan Israel
Matthijs- Lok e.a.
€ 5,00
Lok, Matthijs- e.a. (redactie)
€ 5,00
Two Centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-U.S. Retrospective
John Lonnquest e.a.
€ 65,00
Lonnquest, John & Toussaint, Bert & Manous Jr., Joe & Ertsen, Maurits
€ 65,00
Misdaadatlas van de Lage Landen
Wouter van Loon
€ 6,00
Loon, Wouter van
€ 6,00
Sprokkelingen in Nederland: Steden (3 delen)
A. Loosjes
€ 150,00
Loosjes, A.
€ 150,00
Friesland en Groningen in beeld 2
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Gelderland en Utrecht in beeld
Mr. A. Loosjes
€ 20,00
Loosjes, Mr. A.
€ 20,00
Landelijk Friesland en Groningen in Beeld
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Landelijk Overijsel en Drente in Beeld
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
Overijsel en Drente in Beeld 2
Mr. A. Loosjes
€ 10,00
Loosjes, mr. A.
€ 10,00
The Life and Death of John of Barneveld. Advocate of Holland. With a view of the primary causes and movements of the thirty years war (2 volumes)
John Lothrop Motley
€ 20,00
Lothrop Motley, John
€ 20,00
Mijn Generatie. Een ode aan de babyboomer
Han Lörzing
€ 6,00
Lörzing, Han
€ 6,00
100 Verbeeldingen van Ambachten t' Amsterdam 1694
Johannes en Caspaares Luiken
€ 5,00
Luiken, Johannes en Caspaares
€ 5,00
Siegerland und Nederland
Alfred Lück
€ 6,50
Lück, Alfred
€ 6,50
De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire
Nop Maas
€ 6,00
Maas, Nop
€ 6,00
Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 Deel 3: Het kabinet-Drees-Van Schaik (3 delen)
P.F. Maas
€ 15,00
Maas, P.F. (ed.)
€ 15,00
32 Afbeeldinge der Graven van Holandt uit het Oude Goudtsche Kronycxken
Adrianus Matham
€ 4,00
Matham, Adrianus
€ 4,00
De razende roes naar Nergenshuizen: brokkenmakers in het verkeer
J.A.M. Meerloo
€ 5,00
Meerloo, J.A.M.
€ 5,00
Adriaen Valerius en zijn Nederlandtsche Gedenk-Clanck
P.J. Meertens
€ 5,00
Meertens, P.J.
€ 5,00
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (7 delen)
P.J. Meertens e.a.
€ 25,00
Meertens, P.J. - e.a.
€ 25,00
De watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572
J.C.A. de Meij
€ 10,00
Meij, J.C.A. de
€ 10,00
Geen daden maar woorden. Koloniale uitingsvrijheidsprocessen en de naweeën hiervan
Jan M. de Meij
€ 4,00
Meij, Jan M. de
€ 4,00
Leeuwendans op houten klompen. Twintig succesvolle Chinezen in de Hollandse polder
Are Meijer
€ 10,00
Meijer, Are
€ 10,00
Bartholomeus van Maastricht (1446) monnik en conciliarist: met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat " Victus modestia ".
Ton Meijknecht
€ 5,00
Meijknecht, Ton
€ 5,00
Achter onze bont vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959
Noor Meilof-Titte e.a.
€ 6,00
Meilof-Titte, Noor & Jan Meilof & Joost de Moor
€ 6,00
Lettres de Hollande et des villes anseatiques / Brieven uit Holland en de hanzesteden
Antoine-Ignace Melling
€ 15,00
Melling, Antoine-Ignace
€ 15,00
De Utrechtse Balije der Duitse Orde. Ruim 750 jaar geschiedenis v/d Orde in de Nederlanden
J.H. de Vey Mestdagh
€ 20,00
Mestdagh, J.H. de Vey
€ 20,00
'Onze jongens' gaan op pad (en wat vinden wij daarvan?!). De redenen voor uitzending van Nederlandse militairen in de periode 1990-2000 die terug te vinden zijn in de opiniepagina's van de Volkskrant en De Telegraaf
Jeroen Metz
€ 10,00
Metz, Jeroen
€ 10,00
Nederland Deltaland. Inleiding in de weg- en waterbouwkunde
W. Metzelaar
€ 4,00
Metzelaar, W.
€ 4,00
Nederland vanuit de lucht
J.J. van der Meulen e.a.
€ 5,00
Meulen, J.J. van der & W.W. Reijs
€ 5,00
Gekoesterde traditie. De portretreeks met de landcommandeurs van de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche Orde
Daantje Meuwissen e.a.
€ 35,00
Meuwissen, Daantje & Andrea van Leerdam
€ 35,00
10 x 10 water.leiding.museum
Jos de Meyere
€ 4,00
Meyere, Jos de
€ 4,00
Het Wilhelmus en andere Geuzenliederen
Herman Middendorp
€ 3,50
Middendorp, Herman
€ 3,50
Over de moderniteit van de Nederlandse Republiek
W.W. Mijnhardt
€ 5,00
Mijnhardt, W.W.
€ 5,00
De VOC in de kaart gekeken. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie: 1602-1799
Patrick van Mil
€ 6,00
Mil, Patrick van
€ 6,00
De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916
H.P. Moelker
€ 45,00
Moelker, H.P.
€ 45,00
Noordzeekanaal 1876-2001
Joris Moes
€ 5,00
Moes, Joris
€ 5,00
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10+1 delen)
P. C. Molhuysen
€ 60,00
Molhuysen, P. C.
€ 60,00
Oranje boven. Een boek voor jong en oud. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50sten verjaardag van H.M.Koningin Wilhelmina
E Molt
€ 4,00
Molt, E
€ 4,00
Rijke oogst van schrale grond een overzicht van de Zuidnederlandse materiële volkscultuur ca. 1700-1900
Charles de Mooij
€ 6,00
Mooij, Charles de
€ 6,00
Van plattelander tot grutter. De gedachten en belevenissen van een plattelander
Matthé Moons
€ 30,00
Moons, Matthé
€ 30,00
Kaart van Nederland
A. de Moor
€ 10,00
Moor, A. de
€ 10,00
De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798. Opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr.mr. L. de Gou
O. Moorman van Kappen e.a.
€ 15,00
Moorman van Kappen, O. & E.C. Coppens (red.)
€ 15,00
Aan de oevers van Lek en Linge. Historische schetsen
F.D.J. Moorrees
€ 15,00
Moorrees, F.D.J.
€ 15,00
De opkomst van de Nederlandsche Republiek (3 delen)
John Lothrop Motley
€ 25,00
Motley, John Lothrop
€ 25,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Volgende pagina »