Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.265

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland
I.H. Gosses e.a.
€ 10,00
Gosses, I.H. & N. Japikse
€ 10,00
Biografische bijdragen over achttiende eeuwers
L. de Gou
€ 6,00
Gou, L. de
€ 6,00
Het Ontwerp van Constitutie Van 1797. De behandeling van het plan van constitutie in de nationale vergadering. Met een facsimile uitgave van het Ontwerp van Constitutie. Deel III: Indices, Concordanties e.d. en
L. de bewerkt door Gou
€ 12,50
Gou, L. de bewerkt door
€ 12,50
Het zilveren regeeringsjubilé onzer koningin. 31 augustus 1898- 31 augustus 1923
P.J.L.M. Goulmy
€ 10,00
Goulmy, P.J.L.M.
€ 10,00
Villa Maarheeze. De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland
B. de Graaff e.a.
€ 10,00
Graaff, B. de & Cees Wiebes
€ 10,00
Groniek. Historisch Tijdschrift nummer 188 december 2010
Bart de Graaff e.a.
€ 5,00
Graaff, Bart de - e.a.
€ 5,00
De geschriften van Mr. J.W.C. van Campen, 1928-1962.
A. Graafhuis e.a.
€ 5,00
Graafhuis, A. & Struick, dr. J.E.A.L.
€ 5,00
F. Greenwoods Boere-Pinxtervreugt
F. Greenwoods
€ 5,00
Greenwoods, F.
€ 5,00
The Reluctant Colonists: Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
Doreen Greig
€ 5,00
Greig, Doreen
€ 5,00
Voor Vaderland en Vrijheid. Revolutie in Nederland 1780 - 1787
Frans Grijzenhout e.a.
€ 5,00
Grijzenhout, Frans & N.C.F. van Sas
€ 5,00
Dijken
Koos Groen e.a.
€ 6,00
Groen, Koos & Toon Schmeink
€ 6,00
Nederlantsche oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenicheyden. De Nederlandse Opstand van de 16de eeuw in studies en bronnen
S. Groenveld e.a.
€ 10,00
Groenveld, S. & J.J. Vegter
€ 10,00
Nederlands verleden in vogelvlucht: De nieuwe tijd: 1500 tit 1813
S. Groenveld e.a.
€ 6,00
Groenveld, S. & Schutte, G.J.
€ 6,00
De oudheid van de Bataafse nu Hollandse republiek
Hugo de Groot e.a.
€ 5,00
Groot, Hugo de & G.C. Molewijk
€ 5,00
Afvalverwerking in Nederland. ICOVA 1962-1987. 25 jaar een particulier initiatief
J. Groot
€ 15,00
Groot, J.
€ 15,00
La Russie. Histoire, Geographie, Litterature
Eugene Guenin
€ 20,00
Guenin, Eugene
€ 20,00
Neerlands zonen Neerlands helden. Oude liederen verhalende en prijzende het leven van menig dapperen strijder voor zijn vaderland
T. Guermonprez
€ 8,00
Guermonprez, T. (samenstelling)
€ 8,00
Beschryvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt
L. Guicciardini
€ 30,00
Guicciardini, L.
€ 30,00
Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt Neder-Duytsland
Ludovico Guicciardini
€ 35,00
Guicciardini, Ludovico
€ 35,00
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Jaarverslag 2019
Louise Gunning-Schepers
€ 8,00
Gunning-Schepers, Louise (voorwoord)
€ 8,00
Das Toleranz-Problem in den Niederlanden im Ausgang des 16. Jahrhundert
Gerhard Güldner
€ 25,00
Güldner, Gerhard
€ 25,00
Moedernegotie en grote vaart. Een studie over de expansie van het Hollandse Handelskapitaal in de 16e en 17e eeuw
Hans den Haan
€ 6,00
Haan, Hans den
€ 6,00
Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden
Ido de Haan e.a.
€ 10,00
Haan, Ido de & Paul den Hoed & Henk te Velde
€ 10,00
De diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek en Portugal 1640-1661
Cornelis van de Haar
€ 15,00
Haar, Cornelis van de
€ 15,00
De verdeling van de landen van Overmaas 1644-1662. Territoriale desintegratie van een betwist grensgebied
J.A.K. Haas
€ 9,00
Haas, J.A.K.
€ 9,00
Willem van Oranje in de historie, 1584-1984. Vier eeuwen beeldvorming en geschiedschrijving
E.O.G. Haitsma Mulier e.a.
€ 6,00
Haitsma Mulier, E.O.G. & A.E.M. Janssen.
€ 6,00
Vaderland en vrede, 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse republiek in oorlog
Donald Haks
€ 17,50
Haks, Donald
€ 17,50
De schatvondst van Nistelrode. Romeinse luxe in het Bataafse land
Halbertsma Ruurd B.
€ 10,00
Halbertsma Ruurd B.
€ 10,00
Hendrick, Graaf van Brederode. Mede-grondlegger der Nederlandsche vrijheid
Mr. M.C. van Hall
€ 20,00
Hall, Mr. M.C. van
€ 20,00
De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen
Gijs van der Ham
€ 10,00
Ham, Gijs van der
€ 10,00
De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden.
G.A. van Hamel
€ 8,00
Hamel, G.A. van
€ 8,00
From Martyr to Muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites
Alastair Hamilton e.a.
€ 7,00
Hamilton, Alastair & Sjouke Voolstra & Piet Visser
€ 7,00
Koningin Emma
D. Hans e.a.
€ 5,00
Hans, D. & Dr. H. Colijn (woord vooraf)
€ 5,00
Recht voor z´n raap. Krankzinnige mkroegverhalen van Haring Arie
Haring Arie
€ 8,00
Haring Arie
€ 8,00
Hamer of aambeeld?
Ger Harmsen
€ 4,00
Harmsen, Ger
€ 4,00
Verleden in verf. De Nederlandse geschiedenis in veertig schilderijen
Hans den Hartog Jager e.a.
€ 8,00
Hartog Jager, Hans den & Pieter Steinz
€ 8,00
De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800. Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk leven onder ons volk, in de tweede helft der 18e eeuw
J. Hartog
€ 10,00
Hartog, J.
€ 10,00
Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
Joost Hauer e.a.
€ 5,00
Hauer, Joost - e.a.
€ 5,00
En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie . . .  (11 delen, compleet)
Okke Haverkamp
€ 10,00
Haverkamp, Okke
€ 10,00
Geordend Landschap. 3000 jaar ruimtelijke ordening in Nederland
R.M. van Heeringen e.a.
€ 12,50
Heeringen, R.M. van & E.H.P. Cordfunke & M. Ilsink & H. Sarfatij
€ 12,50
The Iron Age in the Western Netherlands
Robert Maarten van Heeringen
€ 25,00
Heeringen, Robert Maarten van
€ 25,00
Het prinsesseboek. Een actueel boek voor de Nederlandse jeugd
Nor Heerkens
€ 4,00
Heerkens, Nor
€ 4,00
Die Haghe Jaarboek 2005
P.C. van der Heiden e.a.
€ 8,00
Heiden, P.C. van der - e.a.
€ 8,00
Het gelijk van heemschut. Een eeuw inzet voor erfgoedbescherming
Willem Heijbroek e.a.
€ 8,00
Heijbroek, Willem & Rossem, Vincent van & Montijn, Ileen (met bijdragen van)
€ 8,00
Geschiedenis van de WIC: opkomst, bloei en ondergang
Henk den Heijer
€ 20,00
Heijer, Henk den
€ 20,00
Grote atlas van de West-Indische Compagnie (2 delen) / Comprehensive atlas of the Dutch West India Company (2 volumes)
Henk den Heijer e.a.
€ 550,00
Heijer, Henk den & Bea Brommer
€ 550,00
Leven & arbeid 2
O.G. Heldring
€ 15,00
Heldring, O.G.
€ 15,00
Geschiedenis van Nederland. De canon van ons vaderlands verleden
Gerben Graddesz Hellinga
€ 8,00
Hellinga, Gerben Graddesz
€ 8,00
Geschiedenis van Oranje. De canon van ons koninklijk huis
Gerben Graddesz Hellinga
€ 10,00
Hellinga, Gerben Graddesz
€ 10,00
Meesters van de Gouden Eeuw. Kopstukken uit kunst & wetenschap
Gerben Graddesz Hellinga
€ 10,00
Hellinga, Gerben Graddesz
€ 10,00
Zeehelden van de Gouden Eeuw
Gerben Graddesz Hellinga
€ 10,00
Hellinga, Gerben Graddesz
€ 10,00
De Hollandsche Natie, in zes zangen
J.F. Helmers
€ 15,00
Helmers, J.F.
€ 15,00
Uit Liefde Voor Het Volk. Volkskundigen Op Zoek Naar De Nederlandse Identiteit 1918 1948
Barbara Henkes
€ 10,00
Henkes, Barbara
€ 10,00
Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948
Barbara Henkes
€ 8,00
Henkes, Barbara
€ 8,00
Wigle van Aytta van Zwichem. Hoogleraar en rechtsgeleerd schrijver
B.H.D. Hermesdorf
€ 8,00
Hermesdorf, B.H.D.
€ 8,00
Andere tijden in het dorp. De stille revolutie op het Nederlandse platteland
Marchien den Hertog
€ 8,00
Hertog, Marchien den (onder redactie van)
€ 8,00
Bij den oorsprong van onze onafhankelijkheid. Een studie over het aandeel van de standen aan het verzet tegen Spanje in de jaren 1559-1572
Dr. P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, dr. P.J. van
€ 6,00
Herinneringen uit een dorpspastorie
P.J. van Herwerden
€ 6,00
Herwerden, P.J. van
€ 6,00
Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemeene geschiedenis + los voorbericht
H. Hettema Jr.
€ 20,00
Hettema Jr., H.
€ 20,00
Bij uijtlandigheijt van haar man echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de kamer Enkhuizen (1700-1750)
Danielle van den Heuvel
€ 5,00
Heuvel, Danielle van den
€ 5,00
Den Nederlandtschen Landtspiegel in ryme gestelt
Zacharias Heyns
€ 5,00
Heyns, Zacharias
€ 5,00
Geheimen van de kust. Van Zwin tot Marsdiep
Ruud Hisgen e.a.
€ 8,00
Hisgen, Ruud & Remi Laane
€ 8,00
Stad en platteland in de Nederlanden van de middeleeuwen tot heden. Verslag van de 4e Maatschappijgeschiedenis Conferentie 11 en 12 april 1975 te Oosterbeek
G.A. Hoekveld e.a.
€ 12,50
Hoekveld, G.A. - e.a.
€ 12,50
EIM 1930-2005
Peter van Hoesel
€ 10,00
Hoesel, Peter van
€ 10,00
Herinneringen van mijne academiereis in 1843
Amorie van der Hoeven jr.
€ 25,00
Hoeven jr., Amorie van der
€ 25,00
Ons voorgeslacht (6 delen)
W.J. Hofdijk
€ 25,00
Hofdijk, W.J.
€ 25,00
Vader Cats uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Met eene voorrede van W.J. Hofdijk
W.J. Hofdijk
€ 10,00
Hofdijk, W.J.
€ 10,00
Queen Juliana: The Story of the Richest Woman in the World
William Hoffman
€ 8,00
Hoffman, William
€ 8,00
Vastberaden maar soepel en met mate 1938-1948. Herinneringen aan Nederland
H.J.A. Hofland e.a.
€ 9,00
Hofland, H.J.A. & Hans Keller & Hans Verhagen
€ 9,00
Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813)
G.K. van Hogendorp
€ 15,00
Hogendorp, G.K. van
€ 15,00
De juffrouw van de telefoon
G. Hogesteeger
€ 5,00
Hogesteeger, G.
€ 5,00
De Remonstrantie 400 jaar: Ontstaan, historie, actualiteit
Koen Holtzappfel e.a.
€ 8,00
Holtzappfel, Koen & Marius van Leeuwen
€ 8,00
Nederland in de Napoleontische tijd 1795 - 1815
Gerlof D. Homan
€ 6,00
Homan, Gerlof D.
€ 6,00
Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur ca 1800-1920
J. de Hond
€ 20,00
Hond, J. de
€ 20,00
Willem Lodewijk van Nassau. Noorderling en Nederlander
J.P.C.M. van Hoof
€ 5,00
Hoof, J.P.C.M. van
€ 5,00
In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandsche machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning
W.H.P.M. van Hooff
€ 10,00
Hooff, W.H.P.M. van
€ 10,00
Vestingen in Nederland. Forten, verdedigingslinies, vestingsteden
Hans Hoogendoorn
€ 5,00
Hoogendoorn, Hans (redactie)
€ 5,00
Cordon van Holland. Het beeld van de oude Hollandse waterlinie
Harm Hoogendoorn
€ 30,00
Hoogendoorn, Harm
€ 30,00
Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755. Map 1
W.J.M. Hoogendoorn-Beks e.a.
€ 25,00
Hoogendoorn-Beks, W.J.M. & J.C.M. Hattinga Verschure
€ 25,00
Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755. Map 3: Kaarten van Zeeland
W.J.M. Hoogendoorn-Beks e.a.
€ 25,00
Hoogendoorn-Beks, W.J.M. & J.C.M. Hattinga Verschure
€ 25,00
Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755. Map 4: Kaarten van Brabant
W.J.M. Hoogendoorn-Beks e.a.
€ 25,00
Hoogendoorn-Beks, W.J.M. & J.C.M. Hattinga Verschure
€ 25,00
Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755. Map 6: Overzichtskaarten van Zeeland en de Zeeuwse eilanden
W.J.M. Hoogendoorn-Beks e.a.
€ 25,00
Hoogendoorn-Beks, W.J.M. & J.C.M. Hattinga Verschure
€ 25,00
Topografische kaarten en plattegronden van de Hattinga's 1724-1755. Map 7: Plattegronden van steden en vestingwerken in Oost-Nederland
W.J.M. Hoogendoorn-Beks e.a.
€ 25,00
Hoogendoorn-Beks, W.J.M. & J.C.M. Hattinga Verschure
€ 25,00
De geschiedenis van het Fort Spijkerboor
S.H. Hoogterp
€ 7,50
Hoogterp, S.H.
€ 7,50
Ik laat je nooit meer gaan. Het meisje, de vrouw, de handelaar en de agent
Ruth Hopkins
€ 5,00
Hopkins, Ruth
€ 5,00
De Arte et Libris. Festschrift Erasmus 1934-1984
Abraham Horodish
€ 30,00
Horodish, Abraham
€ 30,00
Een Bijzonder Land. Het Grote Verhaal Van De Vaderlandse Geschiedenis
Han van der Horst
€ 8,00
Horst, Han van der
€ 8,00
Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
Han van der Horst
€ 8,00
Horst, Han van der
€ 8,00
Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602 - 1648)
K. van der Horst
€ 10,00
Horst, K. van der
€ 10,00
Hollands lijf- en losrenteleningen vóór 1672
D. Houtzager
€ 15,00
Houtzager, D.
€ 15,00
Floris V - vermoord en getekend
F.W.N. Hugenholtz
€ 4,00
Hugenholtz, F.W.N.
€ 4,00
Life Below Stairs. Domestic Servants in England from Victorian Times
Frank Edward Huggett
€ 8,00
Huggett, Frank Edward
€ 8,00
De geboortepapieren van Nederland. De unie van Utrecht; De apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in hedendaags Nederlands
Coos Huijsen e.a.
€ 6,00
Huijsen, Coos & Geerten Waling
€ 6,00
Daer compt de Lotery met trommels en trompetten! Loterijen in de Nederlanden tot 1726
Anneke Huisman e.a.
€ 5,00
Huisman, Anneke & Johan Koppenol
€ 5,00
Oogst van de Veenlandschappen. Cultuurhistorie en bijna vergeten beheertechnieken voor opbrengst van erf en terrein
Hilde E.A. Huizenga
€ 45,00
Huizenga, Hilde E.A.
€ 45,00
Erasmus
J. Huizinga
€ 8,00
Huizinga, J.
€ 8,00
Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving
J. Huizinga
€ 6,00
Huizinga, J.
€ 6,00
Holländische Kultur im siebzehnten Jahrhundert. Eine Skizze
J. Huizinga
€ 10,00
Huizinga, J.
€ 10,00
In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd
J. Huizinga
€ 8,00
Huizinga, J.
€ 8,00
Mijn weg tot de historie
J. Huizinga
€ 4,00
Huizinga, J.
€ 4,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Volgende pagina »