Onze boeken

Categorie Geschiedenis Nederland

Aantal gevonden boeken: 1.075

Standaardoverzicht Alleen tekst Alleen boekcovers
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Volgende pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
De juffrouw van de telefoon
G. Hogesteeger
€ 5,00
Hogesteeger, G.
€ 5,00
De Remonstrantie 400 jaar: Ontstaan, historie, actualiteit
Koen Holtzappfel e.a.
€ 8,00
Holtzappfel, Koen & Marius van Leeuwen
€ 8,00
Nederland in de Napoleontische tijd 1795 - 1815
Gerlof D. Homan
€ 6,00
Homan, Gerlof D.
€ 6,00
Hoogtepunten langs wal en bastion uit de Nederlandse vestingbouw
Joep van Hoof
€ 10,00
Hoof, Joep van
€ 10,00
In het rijk van de Nederlandse Vulcanus. De Nederlandsche machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning
W.H.P.M. van Hooff
€ 10,00
Hooff, W.H.P.M. van
€ 10,00
De grote aandrijver. Geschiedenis van energie en maatschappij
Willem Hoogendijk
€ 4,00
Hoogendijk, Willem
€ 4,00
Vestingen in Nederland. Forten, verdedigingslinies, vestingsteden
Hans Hoogendoorn
€ 5,00
Hoogendoorn, Hans (redactie)
€ 5,00
Cordon van Holland. Het beeld van de oude Hollandse waterlinie
Harm Hoogendoorn
€ 30,00
Hoogendoorn, Harm
€ 30,00
De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966)
Daniela Hooghiemstra
€ 12,50
Hooghiemstra, Daniela
€ 12,50
Een Bijzonder Land. Het Grote Verhaal Van De Vaderlandse Geschiedenis
Han van der Horst
€ 8,00
Horst, Han van der
€ 8,00
Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu
Han van der Horst
€ 8,00
Horst, Han van der
€ 8,00
Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602 - 1648)
K. van der Horst
€ 10,00
Horst, K. van der
€ 10,00
Economische geschiedenis lage landen 800-1800
J.A. van Houtte
€ 6,50
Houtte, J.A. van
€ 6,50
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden deel 88, aflevering 2: Johan Huizinga 1872-1972
J.A. van Houtte e.a.
€ 15,00
Houtte, J.A. van - e.a. (redactie)
€ 15,00
Kruit en krijg. Delft als bakermat van het Prins Maurits Laboratorium TNO
H.L. Houtzager e.a.
€ 5,00
Houtzager, H.L. & Kunz, G.G. & Leeuwen, H.W. van & Noort, M. van & Tienstra, M.
€ 5,00
Floris V - vermoord en getekend
F.W.N. Hugenholtz
€ 4,00
Hugenholtz, F.W.N.
€ 4,00
Life Below Stairs. Domestic Servants in England from Victorian Times
Frank Edward Huggett
€ 8,00
Huggett, Frank Edward
€ 8,00
Geboortepapieren van Nederland. De unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in hedendaags Nederlands
Coos Huijsen e.a.
€ 6,00
Huijsen, Coos & Geerten Waling
€ 6,00
Holländische Kultur im siebzehnten Jahrhundert. Eine Skizze
J. Huizinga
€ 10,00
Huizinga, J.
€ 10,00
Mijn weg tot de historie
J. Huizinga
€ 4,00
Huizinga, J.
€ 4,00
Nederland's Geestesmerk
J. Huizinga
€ 4,00
Huizinga, J.
€ 4,00
Tien studiën
J. Huizinga
€ 10,00
Huizinga, J.
€ 10,00
Verzamelde werken IX: Bibliografie en registers
J. Huizinga
€ 8,00
Huizinga, J.
€ 8,00
De gestroomlijnde wereld
Leonhard Huizinga
€ 6,00
Huizinga, Leonhard
€ 6,00
Tjerk Vermaning. Steen des aanstoots
Ton Hulst
€ 5,00
Hulst, Ton
€ 5,00
Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, van 21 October 1688 tot 2 Sept. 1696 (Handschrift van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam) (2 delen) + Register + Aanteekeningen en verbeteringen
Constantijn Huygens
€ 60,00
Huygens, Constantijn
€ 60,00
Ver-beeld verleden: De 80-jarige oorlog & Nederland als grote mogendheid (2 delen)
A.W. IJzerman
€ 40,00
IJzerman, A.W.
€ 40,00
Wilhelm II in Nederland 1918-1941. Dagboekfragmenten bezorgd door Jacco Pekelder en Wendy Landewé
Sigurd von Ilseman e.a.
€ 25,00
Ilseman, Sigurd von & Pekelder, Jacco & Landewé, Wendy
€ 25,00
Aanschouw de jaren 1900-1950. Een halve eeuw in beeld.
Dr. Jane de Iongh e.a.
€ 8,00
Iongh, Dr. Jane de & Drs. M. Kohnstamm
€ 8,00
Monarchy, Orangism, and Republicanism in the Later Dutch Golden Age. Second Golden Age Lecture
Jonathan Israel
€ 5,00
Israel, Jonathan
€ 5,00
De Vereenigde Oost-Indische Compagnie
Els M. Jacobs
€ 4,00
Jacobs, Els M.
€ 4,00
Kaleidoscoop
Dr. R. Jacobsen
€ 9,00
Jacobsen, Dr. R.
€ 9,00
Mozaiek
Dr. R. Jacobsen
€ 5,00
Jacobsen, Dr. R.
€ 5,00
Zak-atlas van het koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg in dertien kaarten
J. Jaeger
€ 5,00
Jaeger, J. (ontworpen en op steen gegraveerd door)
€ 5,00
Marijke Meu 1688-1765. Stammoeder van ons vorstenhuis
Dr. F.J.A. Jagtenberg
€ 10,00
Jagtenberg, dr. F.J.A.
€ 10,00
Johan van Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Antheun Janse e.a.
€ 20,00
Janse, Antheun & Ingrid Biesheuvel (uitgegeven door)
€ 20,00
Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816
Derk Jansen
€ 8,00
Jansen, Derk
€ 8,00
Ons vaderland en zijne bewoners in hunne eigenaardigheden geschetst. Een leesboek voor de volksschool
J.F. Jansen
€ 12,50
Jansen, J.F.
€ 12,50
Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
T.S. Jansma
€ 6,00
Jansma, T.S.
€ 6,00
Grenzeloos actief / Grenzenlos aktiv
G.B. Janssen
€ 8,00
Janssen, G.B.
€ 8,00
Prins Willem III De stadhouder-koning. Deel II
Dr. N. Japikse
€ 10,00
Japikse, Dr. N.
€ 10,00
Prins Willem III. De Stadhouder-Koning (2 delen)
Dr. N. Japikse
€ 15,00
Japikse, Dr. N.
€ 15,00
Prins Willem III. De Stadhouder-Koning. Deel I
Dr. N. Japikse
€ 10,00
Japikse, Dr. N.
€ 10,00
Correspondentie van Willem den Eerste. Prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561)
Dr. N. Japikse
€ 10,00
Japikse, Dr. N. (uitgegeven door)
€ 10,00
Welvaart in wording. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen
W. en anderen Jappe Alberts
€ 8,00
Jappe Alberts, W. en anderen
€ 8,00
Het verblijf van Peter den Groote in Zaandam en Amsterdam in de jaren 1697 en 1717. Historische schets
A. Jasykoff
€ 20,00
Jasykoff, A.
€ 20,00
De nieuwe verscheidenheid : De toegenomen diversiteit naar herkomst in Nederland
Roel Jennissen e.a.
€ 17,50
Jennissen, Roel & Godfried;Engbersen & Meike & Bokhorst & M.A.P. Bovens
€ 17,50
Erasmus: de actualiteit van zijn denken
G.Th. Jensma
€ 6,00
Jensma, G.Th.
€ 6,00
Opstand en onafhankelijkheid. Eerste vrije Statenvergadering Dordrecht 1572
Th. E. Jensma e.a.
€ 5,00
Jensma, Th. E. & H. van Riel (voorbericht)
€ 5,00
Old Houses in Holland
Sydney R. Jones
€ 8,00
Jones, Sydney R.
€ 8,00
Churchill en de Nederlanders
Oebele de Jong
€ 15,00
Jong, Oebele de
€ 15,00
Prettig Weekend Ondanks Alles + DVD
Stan de Jong
€ 6,00
Jong, Stan de
€ 6,00
Van wapenhandel tot wetenschapsbedrijf De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in het Trippenhuis te Amsterdam
Karin Jongbloed
€ 4,00
Jongbloed, Karin
€ 4,00
Delfstioffen in het Nederlandsch Duitsch grensgebied (twee bijlagen)
W.J. Jongmans e.a.
€ 12,50
Jongmans, W.J. & H.G.J. Sax
€ 12,50
Klein cultureel woordenboek van de Nederlandse geschiedenis
Jan A.F. de Jongste e.a.
€ 4,00
Jongste, Jan A.F. de & André van Os & Richer Roegholt
€ 4,00
Jan Casper van der Kaaij en Sjoukje Schuil. 28 Januari 1925 - 7 april 1986 in twee delen. Deel II b augustus 1940 - 7 april 1986
Hugo Jan van der Kaay
€ 10,00
Kaay, Hugo Jan van der
€ 10,00
Das historische Werk Johan Huizingas
Werner Kaegi
€ 8,00
Kaegi, Werner
€ 8,00
Van Staats tot Koninklijk. Gids ter begeleiding van de historische expositie in het Armamentarium te Delft
P.H. Kamphuis e.a.
€ 5,00
Kamphuis, P.H. & C.M. Schulten
€ 5,00
Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis. Bij de Hollandse Historici der 16e & 17e eeuw
H. Kampinga
€ 5,00
Kampinga, H.
€ 5,00
Langs Oder en Neisse Pools-Duitse relaties in historisch perspectief
Goedele de Keersmaeker
€ 6,00
Keersmaeker, Goedele de
€ 6,00
Mata Hari
H.W. Keikes
€ 5,00
Keikes, H.W.
€ 5,00
Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje 1871-1881
Wiebe Keikes
€ 5,00
Keikes, Wiebe
€ 5,00
Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900
Madelon de Keizer e.a.
€ 6,00
Keizer, Madelon de & Stephsnie C. Roels
€ 6,00
Het peperhuis 1984: Landschappen rondom de Zuiderzee
Piet Kelder
€ 6,00
Kelder, Piet
€ 6,00
Repertorium. Waterstaat van Nederland
P.H. Kemper
€ 6,00
Kemper, P.H.
€ 6,00
Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen
Bram Kempers
€ 8,00
Kempers, Bram (redactie)
€ 8,00
Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19de eeuw
F. Kerdijk
€ 3,50
Kerdijk, F.
€ 3,50
Hidden Morals, Explicit Scandals. Public Values and Political Corruption In the Netherlands (1748-1813)
Toon Kerkhoff
€ 30,00
Kerkhoff, Toon
€ 30,00
Johan van der Veken en zijn tijd
J.H. Kernkamp
€ 10,00
Kernkamp, J.H.
€ 10,00
Dankt God in alles. Predikatie ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard den 31en Januari 1938
Ds. G.H. Kersten
€ 8,00
Kersten, Ds. G.H.
€ 8,00
Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland
H.J. Keuning
€ 6,50
Keuning, H.J.
€ 6,50
Geschiedenis Van De Wegen Tussen Rijn En IJ
K.J.B. Keuning
€ 8,00
Keuning, K.J.B.
€ 8,00
Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum
Andrea Kieskamp e.a.
€ 9,00
Kieskamp, Andrea & Hubert Slings
€ 9,00
De misstappen van een koning. Willem II 1792 - 1849
J.G. Kikkert
€ 6,00
Kikkert, J.G.
€ 6,00
Gespannen stilte. De Patriotten en het einde van de Republiek 1780-1795
J.G. Kikkert
€ 5,00
Kikkert, J.G.
€ 5,00
Louis Bonaparte koning van Holland 1778-1846
J.G. Kikkert
€ 5,00
Kikkert, J.G.
€ 5,00
Mijn Nederland in woord en beeld 8: 1900-1919. Nederland door de ogen van de Nederlanders
Bart Kin e.a.
€ 8,00
Kin, Bart - e.a.
€ 8,00
Overzicht onzer huidige staatsinrichting
J. Kleijntjens S.J.
€ 10,00
Kleijntjens S.J., J.
€ 10,00
Beschedien betreffende den beeldenstorm van 1566 in de stad Utrecht
J.C.J. Kleijntjens e.a.
€ 10,00
Kleijntjens, J.C.J. & J.W.C. van Campen (medegedeeld door)
€ 10,00
Historische geografie in meervoud
A.P. de Klerk e.a.
€ 6,00
Klerk, A.P. de - e.a.
€ 6,00
Een kwestie van visie. Opstellen over politiek, recht en cultuur
Piet de Klerk e.a.
€ 6,00
Klerk, Piet de & Leo van Maare
€ 6,00
Ratten, muizen en mensen. De bestrijding van ratten en muizen in het verleden
E.M.Ch.F. Klijn
€ 4,00
Klijn, E.M.Ch.F.
€ 4,00
Nassau in het nieuws. Nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590 - 1600
Christi Klinkert
€ 15,00
Klinkert, Christi
€ 15,00
Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J. Koenen (1809-1874) (1833-1845)
M. Elisabeth Kluit
€ 15,00
Kluit, M. Elisabeth
€ 15,00
De man en zijn staat. Johan van Oldebarnevelt 1547-1619
Ben Knapen
€ 15,00
Knapen, Ben
€ 15,00
Een beroemde knaap. Ter herinnering aan Jan de Graan. Bezorgd door Marijke Stapert-Eggen
J. Kneppelhout
€ 5,00
Kneppelhout, J.
€ 5,00
Groniek. Historisch Tijdschrift nummer 163 april 2004
Rina Knoeff e.a.
€ 5,00
Knoeff, Rina - e.a.
€ 5,00
Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit
Koen Koch e.a.
€ 15,00
Koch, Koen & Paul Scheffer
€ 15,00
De schoolplaat in ons land
M.A. Koekkoek
€ 6,00
Koekkoek, M.A.
€ 6,00
Langs papieren wegen. Momenten uit de geschiedenis van de wegenkaarten van Nederland
C. Koeman
€ 6,00
Koeman, C.
€ 6,00
Een voetreis 100 jaar geleden
Ds. C.E. van Koetsveld
€ 10,00
Koetsveld, Ds. C.E. van
€ 10,00
Tussen 40 min en 40 plus. Veertig jaar Nederlandsche Tafelronde
Willem Kok
€ 10,00
Kok, Willem
€ 10,00
In de hoek waar de klappen vallen
P. Kolenberg
€ 4,00
Kolenberg, P.
€ 4,00
POP-gids, Personen Op Papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Algemeen Rijksarchief
Jan H. Kompagnie
€ 8,00
Kompagnie, Jan H.
€ 8,00
Historisch gedenkboek der herstelling van Neêrlands onafhankelijkheid in 1813 (4 delen)
Koolemans Beijen G.J.W.
€ 25,00
Koolemans Beijen G.J.W.
€ 25,00
De ontdekking van de Nederlander. In Boeken En Prenten Rond 1800
Eveline Koolhaas-Grosfeld
€ 65,00
Koolhaas-Grosfeld, Eveline
€ 65,00
Noorder Schatten. Portretten van bijzondere noorderlingen
Lukas Koops
€ 5,00
Koops, Lukas
€ 5,00
Rudolph Agricola 1485-1985. Gronings humanist. Tentoonstellingscataogus
W.R.H. Koops
€ 7,50
Koops, W.R.H. (voorwoord)
€ 7,50
De pen in de aanslag: 100 jaar belasting in de politieke prent
Klaas Kornaat
€ 6,00
Kornaat, Klaas
€ 6,00
Gezien door het oog van de naald. 150 Jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland
Klaas Kornaat
€ 6,00
Kornaat, Klaas
€ 6,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Volgende pagina »