Onze boeken

Essays over het midden. Met bijdragen van: Martin van Creveld, René Cuperus, Fernand Keulenaar, Harald Seubert en anderen

Door Jonathan van Tongeren

Categorie
Filosofie
Boeknummer
#234601
Titel
Essays over het midden. Met bijdragen van: Martin van Creveld, René Cuperus, Fernand Keulenaar, Harald Seubert en anderen
Auteur
Tongeren, Jonathan van (redactie)
Boektype
Paperback
Uitgeverij
Groningen, Uitgeverij De Blauwe Tijger
Jaar van uitgave
2013
ISBN10
9082113317
ISBN13
9789082113310
Taal
Nederlands
Beschrijving
Blauwetijgerreeks 1
Samenvatting
In zoverre het midden nog als begrip gehanteerd wordt, is dat meestal met betrekking tot de politiek, met alle minder gunstige associaties van dien.
Maar zijn er naast een politiek midden ook andere middens: een cultureel, een sociaal, een economisch, een artistiek midden en zo meer? En kan het midden in de politiek wellicht ook meer zijn dan 'het midden houden' tussen allerlei extremen? Het zijn deze vragen die de auteurs die aan deze bundel hun bijdrage leverden op een of andere wijze bezig gehouden hebben. Door auteurs te betrekken die uiteenlopen in expertise en in professionele, cul- turele, religieuze en politieke achtergrond, hebben de samenstel- lers gepoogd het thema 'Midden' uit verschillende invalshoeken te belichten. Het is opvallend hoe, ondanks de uiteenlopende achtergronden
... (Lees verder) van de schrijvers en de uiteenlopende onder- werpen waarover zij schrijven, toch gemeenschappelijke lijnen in de diverse betogen te ontdekken zijn.
De bundel die voor u ligt is het eerste deel in de Blauwetijger- reeks. Een reeks over uiteenlopende thema's die bij uitgeverij De Blauwe Tijger verschijnt. De eerste bundel in de reeks is niet alleen een numeriek, maar ook een inhoudelijk vertrekpunt. Van- uit het midden kunnen ook andere maatschappelijk belangrijke thema's geexploreerd worden.
Het midden is geen keuze voor de consensus, voor een midden- positie tussen allerlei uitersten. Het midden kan immers ook anders benaderd worden: als centrum van alle dingen. Wie zo kiest voor het midden, kiest voor de plek waar de lijnen samenko- men, de samenhang zichtbaar is en het overzicht over het geheel voorhanden.
Pagina's
198
Conditie
Goed
Prijs
€ 6,00

Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.