Aanbod

Rubriek Friesland

Aantal gevonden boeken: 185

Standaard Alleen tekst Alleen covers
« Vorige pagina | 1 | 2 | Volgende Pagina »
Sorteer op: Auteur | Titel | Prijs | Datum toegevoegd
Aldfaers erf Frieslands verleden in beeld door Regnerus Steensma e.a.
Steensma, Regnerus & Ybema, Fekke
€ 4,00
Inerlik Ferskinen door Willem Abma
Abma, Willem
€ 15,00
Oosterwolde in oude ansichten deel 1 door W. Adema
Adema, W.
€ 20,00
De Historie gaat door Het Eigen Dorp door A. Algra
Algra, A.
€ 100,00
Los San door G. Andringa
Andringa, G.
€ 4,00
Sits door Gieneke Arnolli e.a.
Arnolli, Gieneke & Wille-Engelsma, Sytske
€ 30,00
Ien mei de dingen door Bert Bakker
Bakker, bert
€ 5,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 4,00
Ameland, van Hollum tot de Hon door Hans Bakker
Bakker, Hans
€ 6,00
Leeuwarden 1435-1935 Gedenkboek uitgegeven in opdracht van de Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer te Leeuwarden en omstreken door J.M. van Beijma
Beijma, J.M. van
€ 5,00
Moai Sa Sikke door T. Beintema
Beintema, T. (samengesteld door)
€ 6,00
Oud Leeuwarden om nooit te vergeten door Johan van Bergen
Bergen, Johan van
€ 4,00
De naamlozen door Wilco A.G.M. Bergmans
Bergmans, Wilco A.G.M.
€ 25,00
Van drabbelkoeken, brijbekken en granaten door Marten L. de Boer
Boer, Marten L. de
€ 4,00
De tafeltille door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Taelboek foar it fuortset ûnderwiis door J Boersma
Boersma, J
€ 5,00
Mei in glimke door Rein Boersma
Boersma, Rein
€ 5,00
Begraven op Schiermonnikoog door Leon Bok e.a.
Bok, Leon & Tjeerd Jongsma
€ 12,50
De Heeren en de anderen door R. Boltendal
Boltendal, R.
€ 10,00
Uit het album van Sneek door Alice Booij e.a.
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 6,00
Uit het album van Sneek door Alice Booij e.a.
Booij, Alice & C. Tamminga
€ 6,00
Werom Nei Fryslân door U. Brolsma
Brolsma, U.
€ 8,00
Groot Lankum een portret door Joan Brug e.a.
Brug, Joan & Wilma van de
€ 25,00
Leave beppe Pluis door Dick Bruna
Bruna, Dick
€ 3,00
Verdwenen plekjes  door Albert J.J. van de Bunt e.a.
Bunt, Albert J.J. van de & Hilko Hofstra
€ 10,00
Rys mei rezinen door Meindert Bylsma
Bylsma, Meindert
€ 4,00
Foarstelling door Caja Cazemier
Cazemier, Caja
€ 5,00
Kastelen, kerken en kloosters door T.W. Dekker e.a.
Dekker, T.W. & C. Nielsen
€ 6,00
Terschelling buitengaats door T.W. Dekker e.a.
Dekker, T.W. & C. Roggen
€ 5,00
Friezen in het jaar 28 door Louis Dijkstra
Dijkstra, Louis
€ 6,00
't Kleine Kransje door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 20,00
Ameland van toen door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Atlas van de provincie Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Culinaire groeten uit Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Cultuurverandering in het Friesland college door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
De vrije Fries door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Elfstedentocht 1997 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 4,00
Excursiegids ruilverkaveling Haskerveenpolder door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 8,00
Harlingen, mien stadsje 6 door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 12,50
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Holland wasserland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 5,00
Onder eigen volk door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 6,00
Rondje Friesland door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,00
Terschelling in kleur door diverse auteurs
Diverse auteurs
€ 3,00
Kleine Kerkstraat Leeuwarden 150 jaar door Niek Donker
Donker, Niek
€ 8,00
In Broerke Foar Wemke door Geartsje Douma
Douma, Geartsje
€ 3,00
It Nifelboek fan Wemke door Geartsje Douma
Douma, Geartsje
€ 8,00
It heimweefabryk door Douwe Draaisma
Draaisma, Douwe
€ 8,00
Geschiedenis van Roptazijl door Kees Draaisma
Draaisma, Kees
€ 6,00
Terschelling bij storm en wantij door F. Drost
Drost, F.
€ 5,00
Dit is Harlingen door Henry Drost e.a.
Drost, Henry & Johan van der Wal
€ 12,50
Landelijk Nederland in kaart deel 2 door Frits Dunsbergen
Dunsbergen, Frits
€ 4,00
Dideldeintsje wol nei skoalle door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Gefaar foar graaf Max door Lida Dykstra
Dykstra, Lida
€ 5,00
Ik hâld fan Pod door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Arne van der Ree
€ 10,00
Ik wol gjin broerke door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Smit, Noele
€ 8,00
Knipperke door Lida Dykstra e.a.
Dykstra, Lida & Stenvert, Natascha
€ 8,00
Het Oude Bolsward in de jaren 1860 - 1926 door J.B. Elzinga e.a.
Elzinga, J.B. & J.J. Wijma
€ 12,50
Skúnpútsergúd door A. Feddema
Feddema, A.
€ 5,00
Torpedo's Los! door A.H.B Feddema
Feddema, A.H.B
€ 8,00
Bladstil Op Vlieland door Jacques Gans
Gans, Jacques
€ 6,00
Een rijk bezit door Karel F. Gildemacher e.a.
Gildemacher, Karel F. & Jacob van der Vaart
€ 20,00
Met de Labo door de Noordwesthoek van Friesland door Melle C. van der Goot
Goot, Melle C. van der
€ 8,00
Het Waterschap "De Terschellingerpolder" door Renske Gorter e.a.
Gorter, Renske & Gerard Muiser
€ 20,00
1910-2-10 Van beurtschip tot wedstrijdskütsje 100 jaar Lytse Lies door José Groen e.a.
Groen, José & Klaas &Jan Drost
€ 8,00
Tongfal door E. de Groot
Groot, E. de
€ 8,00
Malen om het peil door Elizabeth de Groot
Groot, Elizabeth de
€ 4,00
Leeuwarden, beeld van een stad door P.J Groot e.a.
Groot, P.J, de - e.a.
€ 6,00
De minsken en de stêd door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 4,00
Leeuwarden, beeld van een stad 2 door Pieter de Groot
Groot, Pieter de
€ 12,50
Frou met mandoline op sofa door Josse de Haan
Haan, Josse de
€ 5,00
Waddenland en waddenzee door Kees Hana
Hana, Kees
€ 10,00
'Terschelling vooruit' door Martin Harlaar
Harlaar, Martin
€ 5,00
Sa wie Warten door Jaap Hiemstra e.a.
Hiemstra, Jaap - e.a.
€ 6,00
De historische elfstedentocht van 2 januari 1909 door M Hoekstra
Hoekstra, M
€ 5,00
Kerken in Friesland door S.ten. Hoeve
Hoeve,S.ten.
€ 4,00
Oerlitz is it heale wurk stinnen de oare helte door Mient Hof
Hof, Mient
€ 20,00
Doopsgezind Friesland door Beno Hofman
Hofman, Beno
€ 4,00
Album Leeuwarden 1600 door Hans van der Horst
Horst, Hans van der
€ 5,00
Tot heil onzer ribbenkast   door J.J. Huizinga
Huizinga, J.J.
€ 8,00
De Bosklju door Tineke de Jager - van der Zee
Jager - van der Zee, Tineke de
€ 6,00
De KING familie door Jef de Jager
Jager, Jef de
€ 6,00
Sneek in de achttiende eeuw door F.J. Japenga
Japenga, F.J.
€ 6,00
Gorredijk te kijk door Hans de Jong
Jong, Hans de
€ 6,00
Palmslach door J. de Jong e.a.
Jong, J. de & Vries, G. de & Woude, G. van der (samle troch)
€ 4,00
See Rjocht yn é skiednis fan é skipfeart door Jaap de Jong
Jong, Jaap de
€ 10,00
Seehavens en havensteden door Jaap de Jong
Jong, Jaap de
€ 12,50
En De Inket Sil Utrinne door S.H.P de Jong
Jong, S.H.P de
€ 20,00
Bezoek van H.M door M.O. Jongbloed
Jongbloed, M.O.
€ 20,00
Djipte! door Atte Jongstra
Jongstra, Atte
€ 5,00
De kastleinsdochter en oare froulju door Geart Jonkman
Jonkman, Geart
€ 6,00
Skiednis fan Fryslân door D. Kalma
Kalma, D. (bewerkt door Visser G.N.)
€ 8,00
Friese "Vaderlandsche gezichten" door Ds. J.J. Kalma
Kalma, Ds. J.J. (inleiding)
€ 10,00
Om Gysbert japiks hinne door J.J. Kalma
Kalma, J.J.
€ 6,00
Oogst van het zaailand door H.W. Keikes
Keikes, H.W.
€ 6,00
Heerenveen platteland en vlek door J Keizer
Keizer, J
€ 4,00
Bonifatius door Hugo Kingmans
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Friese Nassaus door Hugo Kingmans
Kingmans, Hugo
€ 4,00
Tante Tij door Nicolette Koot e.a.
Koot, Nicolette & Koning, Wim de
€ 6,00
Paradys oan de baai door Douwe Kootstra
Kootstra, Douwe
€ 5,00
« Vorige pagina | 1 | 2 | Volgende Pagina »